Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Diskuse > XForum

Fórum
Nejste přihlášen

< Předchozí téma   Další téma ><<  59    60    61    62  >>
Téma: Fyzika
10.4.2019 - 16:13 - 
Jenom pro upřesnění. Obrázek, který se dal Martin, je centrální ČD v galaxii M87. Tu naši v Sag A zatím neukázali. Teď to nikde nemohu najít, ale někde jsem zahlédl, že ta v M87 je fotogeničtější. Ale klobouk dolů, ty simulace měli docela přesné.

https://www.sciencealert.com/event-horizon-telescope-first-image-photo-of-black-hole-news

Jinak ten obrázek té naší by měl být zhruba stejné kvality jako ten M87. Ta je sice o cca tři řády dál, ale i o cca tři řády má větší hmotnost a Schwarzschildův poloměr roste lineárně s hmotností. [upraveno 10.4.2019 16:24]
 
10.4.2019 - 16:20 - 
Jestli jsem slyšel dobře, vysvětlovali to tím, že ta v M87 je opravdu obrovská, rotuje relativně pomalu, takže bylo jednudušší s ní pracovat. Sagittarius A rotuje 100x nebo 1000x(už si nepamatuji) rychleji, proto je sledování obtížnější. 
10.4.2019 - 16:27 - 
quote:
Jestli jsem slyšel dobře, vysvětlovali to tím, že ta v M87 je opravdu obrovská, rotuje relativně pomalu, takže bylo jednudušší s ní pracovat. Sagittarius A rotuje 100x nebo 1000x(už si nepamatuji) rychleji, proto je sledování obtížnější.


Hm, já to nemám možnost sledovat v klidu online... Takže to vidím jenom tu a tam kousek.
 
10.4.2019 - 16:45 - 
quote:

Hm, já to nemám možnost sledovat v klidu online... Takže to vidím jenom tu a tam kousek.


No já taky ne. Šéf furt otravuje, že mám pracovat, nebo tak něco...
 
10.4.2019 - 19:01 - 
Tady o pozorování EHT ještě zajímavý článek.

https://www.space.com/first-black-hole-photo-by-event-horizon-telescope.html

Z něj bych vybral jednu takovou malou perličku. Za jedno pozorování bylo nasbíráno tolik dat, že k jejich přenosu někam jinam, nemohli pro jejich objem (petabyty) použít internet. FedEx byl o dost rychlejší.

A pak je tu ještě jeden výsledek a asi důležitější než ten vlastní obrázek ČD. To je bezpochyby průlom v pozorovacích metodách, ale hodně důležitá jsou vlastní data, ze kterých byla vytvořena visualizace ČD. A ta data říkají, že OTR funguje stále na jedničku.
 
10.4.2019 - 20:49 - 
Ještě článek, kde se zmiňují o tom, jak se zpracovávala data

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190410091028.htm
 
10.4.2019 - 22:59 - 
 
11.4.2019 - 18:15 - 
EHT včera vydal k pozorování centrální černé díry v M87 i hodně podrobnou zprávu

https://iopscience-event-horizon.s3.amazonaws.com/article/10.3847/2041-8213/ab1141/The_Event_Horizon_Telescope_Collaboration_2019_ApJL_875_L6.pdf

Pro ty, kterým se to nechce číst, uvedu pár informací. EHT funguje jako veliký interferometr složený z osmi radioteleskopů rozmístěných na západní polokouli. Pozorování muselo tedy proběhnout tak, že ve stejném okamžiku pracovalo všech 8 radioteleskopů, a ve všech osmi místech musely panovat ideální meteorologické podmínky vhodné k pozorování. To po konzultaci s meteorology proběhlo ve dnech 5., 6., 10. a 11.4.2017. Každý z radioteleskopů nabíral během jedné pozorovací noci kolem 1 petabajtu dat. Zpracování pak prováděly nezávisle na sobě 4 týmy, aby se předešlo chybám ve zpracování a vyhodnocení dat.

A teď k tomu, co jsme viděli na obrázku. Barvy odpovídají rozložení pozorovaných teplot v materiálu akrečního disku.Co se týká vlastní černé díry, tak se jedná o rotující černou díru, ve které platí Kerrova metrika. Má hmotnost 6,5×10⁹ hmotností Slunce a Schwarzschildův poloměr 128 AU (úhlový průměr 15,27 μas). Poloměr střední části akrečního disku je 348 AU (úhlový průměr 41,5 μas). Vzdálenost černé díry od Slunce je 16,8 Mpc. Umístění ČD a rozměry jsem zanesl do následujícího obrázku, který odpovídá tomu co sem dal Martin.

 
12.4.2019 - 10:46 - 
Bez komentáře.

 
13.4.2019 - 09:38 - 
Zdroj:
https://github.com/achael/eht-imaging/graphs/contributors
 
13.4.2019 - 19:22 - 
Skutečnost bude složitější...

YouTube's algorithm is under fire for boosting a sexist conspiracy theory about black-hole researcher Katie Bouman
https://www.businessinsider.com/youtube-criticized-for-conspiracy-video-black-hole-katie-bouman-2019-4

Sám Andrew Chael se vyjádřil na Twittru tak, že je sice hlavním vývojářem softwarové knihovny eht-imaging, ale projekt používal tři nezávislé knihovny, přičemž Katie Bouman významně přispěla k softwaru a zobrazovacímu rámci a sama uváděla, že jde o týmovou práci. Vyzval k zastavení útoků proti ní. Mimochodem, současný software prý má "jen" 68000 řádků kódu...
https://twitter.com/thisgreyspirit/status/1116518544961830918
 
13.4.2019 - 23:32 - 
Katie Bouman určitě patří uznání, za práci na zobrazovacích algoritmech, na kterých se nemalou měrou podílela. Stejně tak ale i dalším zhruba 200 lidem, kteří jsou zapojeni v projektu EHT. Všichni odvedli naprosto jedinečnou a skvělou práci. Trochu se ale zapomíná na vědecké týmy kosmických observatoří Chandra X-ray Observatory a NuSTAR, jejichž přínos je trochu upozaděný. Tyto dvě kosmické observatoře se v dubnu 2017 zapojily do pozorovací kampaně EHT. Jejich výstupy sice neměly přímý vliv na obrázek, který jsme viděli, ale hodně pomohly určit rotační charakteristiky černé díry na základě intenzity výtrysků hmoty z jejích polárních oblastí.

Pro zájemce je tady kompletní manuál k centrální černé díře v M87: First M87 Event Horizon Telescope Results I. – VI.

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab0ec7
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab0c96
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab0c57
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab0e85
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab0f43
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab1141

Když jsem sem dal před několika dny obrázek, na které jsou uvedeny některé rozměry ČD v M87, neuvedl jsem v něm údaj, který se týká vlastního horizontu událostí. A to jednoduše proto, že jsem ten údaj neznal.

V různých článcích uveřejněných v souvislosti s obrázkem ČD se často mluví o průměru horizontu událostí necelých 40 miliard kilometrů. Jenomže tahle hodnota odpovídá Schwarzschildovu poloměru, čili pro nerotující ČD a to je těch 128 AU (asi opisují jeden od druhého). Ve výstupech EHT se však výslovně mluví o Kerrově černé díře, tedy o ČD s nenulovým spinem, ale poloměr horizontu událostí jsem tam nikde nenašel. A u takové černé díry je poloměr horizontu událostí menší a závisí na jejím spinu (momentu hybnosti). Ten je v Kerrově metrice vyjádřen bezrozměrným parametrem a, který v absolutní hodnotě nabývá hodnot 0 pro nerotující ČD až 1 pro maximální možný spin. V prvním případě dostaneme poloměr horizonu událostí Rs (Schwarzschildův poloměr) a v tom druhém je to gravitační poloměr Rg, což je polovina Rs. (U černých děr se často Rg používá i jako jednotka rozměru.) Horizont událostí černé díry v M87 tedy leží někde v uvedeném intervalu.

Černou díru v M87 vidíme zhruba z profilu, a to co šlo nějakým způsobem měřit, byl poloměr fotonové sféry a její asymetrie, velikost stínu ČD a jeho asymetrie, zjasnění akrečního disku a asymetrie jeho jasu Dopplerovým zářením (Doppler beaming) vlivem spinu ČD, a nakonec intenzitu výtrysků hmoty, která hodně závisí na spinu ČD. Jak to s rotací zhruba vypadá, ukazuje následující obrázek, kde modrou barvou je vyznačena rotace akrečního disku a černou barvou spin ČD. Vodorovné šipky pak ukazují směr vektorů momentu hybnosti.V jednom ze starších dokumentů (teď už ho nemám po ruce a ani to není až tak důležité) byla uvedena minimální hodnota a > 0,2. V té poslední zprávě EHT (uvedené horní odkazy) je horní mez |a| < 0,95.
Data zpracovávali tak, že měli spočítaných cca 60000 modelových situací, se kterými pak porovnávali naměřené hodnoty. Aby výsledek považovali za relevantní, musely jednotlivé modely projít čtyřmi základními testy, které souvisely s měřenými hodnotami, které jsem zmínil výše. Modely s malým |a| vypadly prakticky okamžitě, protože dávaly příliš nízké intenzity jetů. Nakonec zůstaly modely s |a|=0,94, přičemž pravděpodobnější je hodnota a=-0,94. Rotace M87 černé díry a akrečního disku jsou tedy v protisměru a nejedná se o Schwarzschildovu černou díru, od které se docela výrazně odchyluje, a poloměr horizontu událostí je i výrazně menší než je Schwarzschildův poloměr. Z parametru a je pak možné spočítat poloměr horizontu událostí v Kerrově metrice. Není to sice na 100%, ale mělo by to vypadat asi takhle.[upraveno 14.4.2019 00:10]
 
14.4.2019 - 21:43 - 
Obrázek jsem doplnil ještě o několik informací, které se týkají rotace a orientace černé díry. Pro hodnotu spinu a=-0,94 uvádějí sklon 17° (asi nejpravděpodobnější hodnoty) nebo a=+0,94, sklon 163°.

Pro porovnání ještě uvedu sníme z pozorování Chandra, který byl pořízen v dubnu 2017. Jet má délku cca 1000 sv. roků. Při pozorování šlo hlavně o zachycení emisí rtg. záření z oblasti černé díry, aby je bylo možné porovnat s údaji získanými EHT, proto ta pozorování musela proběhnout současně.


http://chandra.si.edu/photo/2019/black_hole/

Výsledek tedy vypadá asi takhle (bez záruky )

 
16.4.2019 - 14:06 - 
To vypadá zajímavě. 5000x prodloužená doba stabilního plazmatu, detekované fůzní neutrony...

http://www.osel.cz/10491-prulom-v-jaderne-fuzi-ozivil-vyvoj-technologie-z-pinch.html
 
16.4.2019 - 15:09 - 
http://www.osel.cz/10494-horke-zklamani-cestovani-cervi-dirou-je-pry-mozne-ale-nesmirne-pomale.html 
<<  59    60    61    62  >>  


Stránka byla vygenerována za 0.252785 vteřiny.