Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Aktuality > Zprávy > POŠLETE SMS KOSMICKÝM SKŘÍTKŮM
POŠLETE SMS KOSMICKÝM SKŘÍTKŮM
Poslal:: Martin Kostera - Sobota, 16.Duben 2016 - 15:13 CEST
Vytisknout stránku
Česká kosmonautika

Ve čtvrtek 14. dubna vyhlásil Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR a známý vědecko-populární časopis Vesmír veřejnou soutěž Vzkaz skřítkům. Je určena všem občanům České republiky a jejím cílem je navrhnout textová poselství, která na své palubě ponese vědecká družice TARANIS.Nevelká družice o hmotnosti 125 kg dostala své jméno výstižně podle keltského boha hromu, protože je určena k dosud nejrozsáhlejšímu a nejúplnějšímu výzkumu krátkodobých atmosférických událostí – blesků čili výbojů a záblesků gama – objevujících se v zemské atmosféře vysoko nad bouřkovými oblastmi.

Mezi nejzajímavější úkoly družice TARANIS bude patřit studium skřítků, jak vědci nazývají stále velmi málo prozkoumané jevy odehrávající se vysoko nad našimi hlavami. Tyto atmosférické výboje vznikají v silném elektrickém poli a vystřelují z výšek kolem 50 km až na předpolí kosmického prostoru do výšky okolo 100 km. Mají typicky načervenalou až oranžovočervenou barvu a tvarem připomínají medúzu, také mrkev, sloup, strom s kořeny či bizarní lidskou postavu. Protože se jev odehrává nad bouřkovými mraky, je jeho pozorování ze zemského povrchu velmi obtížné, takže je o něm stálo málo vědeckých informací.

Družice bude v roce 2018 dopravena na oběžnou dráhu jako subsatelit s velkou mateřskou družicí a po navedení na svou vlastní oběžnou dráhu by měla kolem Země obíhat po kruhové heliocentrické polární oběžné dráze ve výšce až 700 km. Je to proto, že popsané jevy se odehrávají převážně nad kontinenty, takže při letu po polární dráze obsáhne družice svým pozorováním všechny kontinenty naší planety.

Družice TARANIS ve výtvarníkově představě. (zdroj: CNES, autor D. Ducros)

TARANIS připravuje francouzská národní kosmická agentura CNES (Centre Nationale d´Études Spatiales, https://cnes.fr/en) v projektu navrženém francouzskými institucemi LPCE (http://lpc2e.cnrs-orleans.fr/index.php?lang=eng) a CEA (http://www.cea.fr/english-portal/cea/identity/facts-and-figures) a ve spolupráci s vědeckými institucemi z České republiky, Polska a USA - https://cnes.fr/en/search/site/taranis).

Dva důležité vědecké přístroje pro ni vyvinuli ve spolupráci s kolegy z CNES čeští vědci z oddělení kosmické fyziky a oddělení horní atmosféry Ústavu fyziky atmosféry AV ČR (http://www.ufa.cas.cz ) a ze skupiny kosmické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Zařízení z Ústavu fyziky atmosféry, připravené vědeckým týmem vedeným prof. RNDr. Ondřejem Santolíkem, Dr. představuje přístrojová platforma vysokofrekvenčního analyzátoru velikosti přibližně archu papíru o tloušťce kolem 5 cm, který bude zpracovávat data z čidel. Analyzátor disponuje pevnou pamětí, která umožnila připravit zajímavou soutěž.

Družice TARANIS v představě výtvarníka a vypravo skřítci, vlevo modré výtrysky (zdroj: CNES, autor D. Ducros)

Nápad umístit na palubě TARANIS nějaké vzkazy dostal známý vědecký novinář Marek Janáč z časopisu Vesmír v podstatě jen před několika málo dny, kdy při návštěvě v UFA AV domlouval s prof. Santolíkem časosběrný dokument. Když přišla řeč na kapacitu paměti vysokofrekvenčního analyzátoru, ukázalo se, že aparatura ponese 2 paměti, přičemž každá má kapacitu 2 MB (Posměváčkům, kteří se nyní pošklebují a vytahují se s kapacitou paměti svého chytrého mobilu, vezme vítr příslovečný z plachet stručné upozornění, že tyto paměti musí mít dostatečně „masivní“ konstrukci, aby se dokázaly vypořádat s extrémními vlivy kosmického letu, na jaké by jejich milovaný mobil těžce doplatil). Po zaplnění obou pamětí potřebnými údaji zbývá ještě asi 1,5 MB volného místa. Marek Janáč si v té chvíli vzpomněl na již dřívější mezinárodní akce typu „send your name“, kdy nadšenci ze všech koutů světa mohli umístit svá jména, ale také vzkazy, někdy rovněž osobní fotografii nebo v poslední době vlastní umělecká díla, na palubu sond, které se vydaly v programech americké NASA, japonské JAXA i evropské ESA na Mars, k Měsíci, k planetkám, ke kometě i do hlubin planetární soustavy. Známý je také vzkaz nezapomenutelného astrofyzika dr. Carl Sagana a jeho týmu, který jako zpáteční adresu nesou k dalekým hvězdným světům americké sondy Pioneer 10 a Pioneer 11, a rovněž dvě sondy Voyager, vybavené dokonce jednoduchou gramofonovou deskou s přehrávacím zařízením.

V naší republice jsme nic podobného až dosud nedělali, takže Marek Janáč před několika málo dny nadhodil otázku, proč to nezkusit s volným místem nabízeným pamětí na zařízení připraveném v ÚFA AV ČR. Problém je však v tom, že družice TARANIS má být na oběžnou dráhu navedena sice až v roce 2018, ale vzhledem k nezbytné době integrace a důkladných testů celé sestavy je nutno vědecké přístroje dokončit již letos na jaře. Jakmile bude v květnu paměť do aparatury ve Francii umístěna, nepůjde už do ní přidávat žádné vzkazy, jména a podobně. Zrodila se tedy doslova blesková akce a během několika málo dnů byla na tiskové konferenci v Akademii věd ČR oficiálně vyhlášena. A říci, že příprava a realizace akce byly „bleskové“ je skutečně na místě, což autor nápadu Marek Janáč s úsměvem komentoval, že vzhledem k vědeckému cíli mise TARANIS je to také symbolicky příznačné.

 Rozvoj skřítka v atmosféře je velmi rychlý. V tomto případě téměř 8 milisekund (ms). Pro srovnání, mrknutí lidského oka trvá zpravidla 200 až 400 ms. (zdroj: S. Cummer a kol., 2006)

SOUTĚŽ

Oproti zmíněným zahraničním akcím má tato česká charakter soutěže, takže nejúspěšnější účastníky čeká zajímavá odměna, a méně šťastnější alespoň pocit, že jejich jméno se nachází na palubě družice s poměrně dlouho životností a potká se s pozoruhodnými červenými skřítky.

Soutěž probíhá na území České republiky od 14. dubna 2016, 00:00 hod do 3. května 2016, 24:00.

JAK VYTVOŘIT POSELSTVÍ

Soutěžící se do soutěže zapojí prostřednictvím SMS. Vzkaz SMS nesmí být delší než 160 znaků (včetně klíčového slova, jména a příjmení). Pokud má soutěžící delší jméno a příjmení a uvažovaný vzkaz by se do SMS nevešel, lze samozřejmě použít pouze iniciály. Text by měl být jasný, srozumitelný a v českém jazyce.

Adresátem poselství mohou být nejen skřítci, ale také lidstvo, protože družice TARANIS bude přelétávat nad všemi kontinenty. Vítány jsou proto všechny vzkazy moudré, přemýšlivé, vtipné, či takové, které lidem připomenou důležité hodnoty.

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Soutěžící mladší 18 let je při účasti v soutěži povinen být zastoupen svým zákonným zástupcem.
 2. Do soutěže je možné přihlašovat pouze své vlastní návrhy.
 3. Hlasování probíhá formou Premium SMS (v ní jsou 3 Kč za SMS nejnižší možnou cenou, pokrývající zaslání jedné potvrzovací zprávy odesílateli).
 4. Každá SMS smí obsahovat pouze jeden návrh, přičemž v SMS s více než jedním návrhem platí pouze první návrh, pokud splňuje pravidla soutěže.
 5. Každý soutěžící se může zúčastnit s maximálně pěti soutěžními návrhy.
 6. Soutěžící se do projektu zapojuje zasláním SMS ve tvaru:
 7. SKRITEK X Y Z

  Kdy „SKRITEK“ je klíčové slovo, X je jméno soutěžícího, Y je příjmení soutěžícího a Z je navrhovaný vzkaz.

 8. SMS je nutno odeslat na číslo 900 11 03 - cena Premium SMS zprávy je účtována sazbou 3 Kč včetně DPH. SMS služby technicky zajišťuje společnost Advanced Telecom Services, s. r. o.
 9.  

  Příklad SMS:

  SKRITEK Josef Novak Geniem vesmiru je Jara Cimrman

   

 10. Soutěžní SMS musí být zaslány na výše uvedené telefonní číslo v období od 14. dubna 2016, 00:00 hod do 3. května 2016, 24:00. Soutěžní SMS lze odesílat pouze z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (Vodafone, T-Mobile, O2).
 11. V případě shody soutěžních návrhů je platný návrh, který byl pořadateli doručen dříve.
 12. Účastníci soutěže mohou místo vzkazu zaslat pouze své jméno rovněž prostřednictvím SMS ve tvaru SKRITEK X Y (SMS v tomto případě obsahuje pouze jméno a příjmení). Tyto SMS nebudou hodnoceny jako soutěžní návrhy a budou nahrány do paměti družice v rámci její volné kapacity v pořadí, v jakém byly doručeny, a to až do zaplnění volné kapacity paměti. Každá taková SMS smí obsahovat pouze jedno jméno a příjmení. Ze SMS obsahujících více jmen a příjmení bude použito pouze první z nich.

VZKAZY A POROTA

Soutěžní vzkaz bude zařazen do soutěže pouze za předpokladu, že neporušuje práva třetích stran, zejména nesmí být nikým používán za obchodním účelem k reklamě a propagaci obchodního typu, a nesmí užívat existující obchodní značku či ochrannou známku.

Každý soutěžící svou účastí v soutěži zasláním soutěžní SMS vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí, aby byl jeho vzkaz, pokud bude vybrán, uložen do paměti sondy TARANIS a vyslán na oběžnou dráhu kolem Země.

Pořadatel je oprávněn užívat vítězný návrh i jinými způsoby – například v propagaci. Účastník soutěže přitom přijímá cenu v soutěži za dostatečnou a přiměřenou odměnu.

Porotou složenou z odborníků uznávaných ve svém oboru bude vybráno 101 vítězných vzkazů. Porota bude hodnotit srozumitelnost sdělení, které poselství bude vyjadřovat, jeho nápaditost i originalitu.

Vyhodnocení soutěže proběhne ihned po jejím ukončení.

Porotu tvoří Eva Bobůrková, vědecká novinářka, Vladimír Kořen, vědecký novinář, Ondřej Neff, spisovatel, Václav Pačes, genetik, Ondřej Santolík, fyzik, Pavel Toufar, publicista.

Jeden ze snímků skřítků, pořízených z území České republiky. (foto: Miloslav Druckmüller, Pavel Štarha)

CENY

Všechny vítězné vzkazy budou nejen zapsány do paměti sondy TARANIS, ale budou také zveřejněny na internetových stránkáchhttp://vesmir.cz/skritek. Autorům vybraných vítězných vzkazů bude vystaven certifikát potvrzující zapsání jejich vzkazu do paměti družice TARANIS. Odesilatelům deseti nejzajímavějších vzkazů, vybraných porotou, bude umožněna účast na vyhodnocování testovacích dat mise TARANIS a exkurze v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, kde se rodí účast i na dalších kosmických projektech. Autorům těchto návrhů budou pořadatelem předány také věcné ceny – roční předplatné časopisu Vesmír, knižní ceny s populárně-vědeckou tematikou z nakladatelství DKOŘÁN, PASEKA, PROSTOR, VYŠEHRAD apod.

Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat vítěze soutěže. V případě, že žádný vítězný soutěžní návrh nebude vybrán, ceny nebudou předány. Autory vítězných návrhů pořadatel v přiměřené lhůtě vyrozumí a pozve je k osobnímu předání výhry. Pořadatel se zavazuje vypořádat na vlastní náklady srážkovou daň z výher, pokud z platných právních předpisů vyplývá povinnost jejího uhrazení. V případě, že vítězný návrh nebo jiný oceněný návrh není původní (soutěžící není autorem návrhu) nebo jiným způsobem porušuje práva třetích osob, ztrácí soutěžící bez dalšího nárok na cenu. Osobní údaje účastníků budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže a předání cen a poté budou zlikvidovány.

Družice TARANIS čeká na vaše vzkazy i jména.

https://www.youtube.com/watch?v=uFwiKKQeZKI  (francouzsky, ale pomocí tlačítek vpravo dole lze nastavit český překlad titulků, zdroj: CNES)

 

Pavel Toufar

Text byl připraven s využitím tiskové zprávy:
http://vesmir.cz/skritek
janac@vesmir.cz

Práhy
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Stránka byla vygenerována za 0.093509 vteřiny.