Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Space.40 > 2002 > 2002-032A - NOAA-17
tisk 

2002-032A - NOAA-17

Název objektuNOAA-17 [=National Oceanic and Atmospheric Administration]
NOAA-M [=National Oceanic and Atmospheric Administration]
SSC27453
Start2002-06-24 18:23:03.538 UT, Western Test Range, Titan 2G
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NOAA
VýrobceUSA, LMMS
Kategoriemeteorologická družice
Hmotnost vzletová 2232 kg
na dráze 1712 kg
prázdná 1479 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
02-06-24.81 G 98.79° 101.34 min 811 km 833 km  
02-06-25.51 G 98.79° 101.19 min 807 km 823 km  
05-01-03.34 G 98.68° 101.15 min 804 km 822 km  
08-01-01.47 G 98.56° 101.13 min 804 km 820 km  
11-01-01.33 G 98.40° 101.11 min 803 km 819 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Meteorologická družice. Postavila ji firma Lockheed Martin Missiles and Space Co. (LMMS), Sunnyvale, CA (USA) v továrně v East Windsor, NJ (USA). Provozovatelem v rámci programu POES [=Polar Orbiting Environmental Satellite] je National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Washington, DC (USA). Dozor nad vývojem, výrobou, vypuštěním družice a jejím uvedením do provozu má středisko NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA).

Tříose stabilizovaná družice typu Advanced Tiros N, odvozená od vojenské meteorologické družice typu Block 5D, má nepravidelný válcovitý tvar o průměru 1.88 m a délce 4.18 m (celková délka včetně vyklopených dílů 7.4 m) s 1 pětidílným panelem fotovoltaických baterií o rozměru 2.73×6.14 m (plocha 16.2 m2), dodávajícím 880 W elektrické energie (minimálně 833 W na konci aktivního života). Na palubě jsou následující přístroje:

 • rastrující radiometr AVHRR/3 [=Advanced Very High-Resolution Radiometer] s Cassegrainovým teleskopem o průměru apertury 203 mm pro snímkování povrchu Země a oblačnosti ve viditelné a infračervené části spektra (/6 kanálů, vlnová délka 0.5 až 12.5 µm, prostorové rozlišení 1 až 4 km);
 • zařízení pro sondáž atmosféry TOVS [=TIROS Operational Vertical Sounder] pro stanovení teplotního profilu a koncentrace oxidu uhličitého, ozónu a vodní páry, které tvoří:
  • zařízení pro sondáž troposféry ve viditelném a infračerveném oboru HIRS/3 [=High-Resolution Infrared Sounder] (20 kanálů, 690 nm, 3.76 až 7.33 µm a 9.71 až 14.95 µm, prostorové rozlišení 20 km, šíře záběru 2160 km);
  • zařízení pro sondáž troposféry v mikrovlnném oboru AMSU-A [=Advanced Microwave Sounding Unit] (15 kanálů v rozsahu od 23.8 do 89 GHz, prostorové rozlišení 40, resp. 16 km, šíře záběru 2100 km);
  • mikrovlnný detektor AMSU-B [=Advanced Microwave Sounding Unit] (prostorové rozlišení 40, resp. 16 km, šíře záběru 2100 km) pro měření množství kapalné vody v atmosféře (Velká Británie);
 • spektrometr SBUV/2 [=Solar Backscatter Ultraviolet Radiometer] pro měření koncentrace ozónu (vlnová délka 255 až 340 nm);
 • monitor korpuskulárního slunečního záření SEM/2 [=Space Environment Monitor], jehož součástí jsou:
  • detektor TED [=Total Energy Detector] pro stanovení celkové energie přinášení do atmosféry elektrony, protony a kladnými ionty (rozsah energií elektronů a protonů 0.05 až 20 keV);
  • detektor MEPED [=Medium Energy Proton and Electron Detector] pro detekci korpuskulárního záření ze slunečních erupcí (elektrony 30-300 keV, protony 30-2500 kev, částice alfa nad 6 MeV);
 • zdokonalený systém ARGOS-M (CNES, Francie) alias DCS [=Data Collection System] pro sběr dat z automatických meteorologických stanic na pevnině, na bójích, na zvířatech a na balónech (Kanada, Francie).
Kromě pořízování synoptických snímků oblačnosti družice měří:
 • výškový profil teploty a vlhkosti atmosféry;
 • teplotu hladiny moře;
 • teplotu povrchu pevniny;
 • oblačnost a její výšku;
 • celkovovou vlhkost atmosféry;
 • celkové množství atmosférického ozónu;
 • množství dopadajícího a odraženého záření.
Data jsou zaznamenávána na 1 polovodičovou paměť SSR [=Solid-state Recorder] s kapacitou 2.7 Gbit a 4 magnetopáskové paměti DTR [=Digital Tape Recorder] s kapacitou 4×0.9 Gbit. Snímky jsou vysílány v reálném čase v pásmu VHF (137.62 MHz) ve formátu APT [=Automatic Picture Transmission] (s rozlišením 4 km). Snímky s vysokým rozlišením (1 km) jsou vysílány v pásmu S (1.6980 GHz) buď přímo, nebo ze záznamu v také pásmu S. Telemetrický a povelový pracuje také v pásmu S. Součástí vybavení družice je také zdokonalený převaděč záchranného lokalizačního systému SARSAT-2/KOSPAS [=Search and Rescue Satellite-aided Tracking/Kosmičeskaja spasatel'naja sistema], pracující na frekvencích 121.5, 243 a 406 MHz. Radiomaják pracuje na frekvenci 137.77 MHz. Stabilizaci s přesností ±0.1° a stabilitou 0.035°/s zajišťuje systém ADACS [=Attitude Determination And Control System]. Jako měřicí prvky slouží sledovače Slunce a hvězd a inerciální plošina. Jako výkonné prvky slouží 3 provozní a 1 záložní silové setrvačníky RWA [=Reaction Wheel Assembly]. Jako záloha a pro korekce dráhy slouží systém trysek RCE [=Reaction Control Equipment], který tvoří:
 • 4 motorky na jednoložkové KPL (hydrazin) pro korekce dráhy;
 • 8 plynových trysek na stlačený plann dusík pro řízení orientace a desaturaci silových setrvačníků.
Pro navedení na operační dráhu je družice vybavena vlastním urychlovacím motorem na TPL typu Cordant Technologies Star 37XFP o tahu 42.38 kN a době hoření 51 s.

Hlavní pozemní řídicí středisko SOCC/NESDIS [=Satellite Operations Control Center/National Environmental Satellite, Data, and Information Service] se nachází ve městě Suitland, MD (USA). Hlavní povelové stanice pro ovládání družice se nacházejí u města Fairbanks, AK (USA) a na ostrově Wallops Island, VA (USA); záložní stanice pro spojení v době, kdy je družice nedostupná z hlavních stanic, se nachází u Point Barrow, AK (USA).

Družice se pohybuje po heliosynchronní polární dráze. Předpokládaná aktivní životnost je 2 roky.

Předchozí družicí této řady je NOAA-16 (2000-055A), nálsedující je NOAA-18 (2005-018A).

Průběh letu

Datum Událost
2002-06-24 18:23:03.656 UT: Vzlet11,12.
18:29:35 UT: Oddělení družice od 2. st. rakety.
Kolem 18:39 UT: Navedení na dráhu.
Kolem 18:53 UT: S družicí navázala spojení pozemní stanice McMurdo (Antarktida). Bylo potvrzeno vyklopení panelu s fotovoltaickými články.
19:49 UT: Pozemní stanice Oakhanger (Velká Británie) navázala spojení s družicí. Potvrdila, že systémy pracují dobře.
2002-06-25 16:08 UT. Družice pořídila první záběr povrchu Země. Na snímku je oblast Velkých kanadských jezer a severovýchodní pobřeží USA13.
2002-07-15 /Plán/ Ukončení provozních zkoušek. Předání družice organizaci NOAA14.
2003-04-08 Pořízeny snímky hořící ropy v Iráku15.

Literatura

 1. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
 2. NOAA KLM user's guide with NOAA-N,-N' supplement. - Suitland, MD : NOAA. - 2000-09-30. - [Cit. 2009-02-06].     (http://www2.ncdc.noaa.gov/docs/klm/index.htm).
 3. NOAA KLM User's Guide. Section 1.2. NOAA KLM Spacecraft Characteristics. - Washington, DC : NOAA, 1999. - [Aktual. 2002-05-22, cit. 2002-06-24].     (http://www2.ncdc.noaa.gov/docs/klm/html/c1/sec1-2.htm).
 4. The IJPS Satellites Payloads. - Suitland, MD : NOAA, 2005. - [Cit. 2009-02-06].     (http://projects.osd.noaa.gov/IJPS/payloads.htm).
 5. NOAA POES Series - 5th Generation Satellites / H. J. Kramer. - EOPortal. - 2009-01-30. - [Cit. 2009-02-06].     (http://directory.eoportal.org/get_announce.php?an_id=7371).
 6. NOAA-N' / C. A. Morris. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2008-12-07. - [Cit. 2009-02-06].     (http://goespoes.gsfc.nasa.gov/poes/spacecraft/noaanprime_spacecraft.html).
 7. POES.     (http://poes2.gsfc.nasa.gov).
 8. NCDC.     (http://www.2.ncdc.noaa.gov/doc/intro.htm).
 9. NOAA-M continues POES weather satellite series / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2002-06-24. - [Cit. 2002-06-24].     (http://www.spaceflightnow.com/titan/g14/020620noaam.html).
 10. The instruments of NOAA-M / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2002-06-24. - [Cit. 2002-06-24].     (http://www.spaceflightnow.com/titan/g14/020620instruments.html).
 11. Mision Status Center. - Spaceflight Now. - 2002-06-24. - [Cit. 2002-06-24].     (http://www.spaceflightnow.com/titan/g14/status.html).
 12. Titan 2 rocket launches polar-orbiting weather eye. - Spaceflight Now. - 2002-06-24. - [Cit. 2002-06-24].     (http://www.spaceflightnow.com/titan/g14/).
 13. First image released from new weather satellite / [NOAA]. - Spaceflight Now. - 2002-06-25. - [Cit. 2002-06-29].     (http://www.spaceflightnow.com/titan/g14/020626firstimage.html).
 14. NASA Turns New Weather Bird Over To NOAA. Space Daily. - 2002-07-16. - [Cit. 2002-07-16].     (http://www.spacedaily.com/news/weather-02g.html).
 15. Preview photo. - NOAA. - 2003-04-08. - [Cit. 2003-04-11].     (http://www.osei.noaa.gov/Iraq/DSTiraq098_N7L.jpg).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-27 20:41:35 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek

(originál je na http://www.lib.cas.cz/space.40/2002/032A.HTM)

Stránka byla vygenerována za 0.181831 vteřiny.