Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Tělesa > 1961 > OSCAR 1
tisk 
Start M.označ. Hmotnost Popis
12.12.1961 1961-034B 4 kg První radioamatérská družice

OSCAR 1

[ Umístění na nosné raketě ]


První radioamatérská družice. Byla vybavena prostým vysílačem pracujícím v pásmu 145 MHz napájeným z chemických článků. Vysílal téměř 7 týdnů charakteristickou skupinu "HI HI". Družice vážila asi 5 kg a její stavba přišla na pouhých 65 dolarů. Postavila ji skupina amerických radioamatérů z oblasti San Franciska, sdružených ve společnosti Project OSCAR Inc. (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio). Pro svou libozvučnost a přiléhavost se tato zkratka vžila tak, že se všem radioamatérským družicím začalo říkat OSCAR a identifikační skupina "HI" se začala běžně používat ve vysílání palubních majákových vysílačů.


OSCAR 2.

Start M.označ. Hmotnost Popis
02.06.1962 1962-022B 4 kg Druhá radioamatérská družice

Byl analogický první družici OSCAR 1


OSCAR 3.

Start M.označ. Hmotnost Popis
09.03.1965 1965-016F 14 kg Radioamatérská družice

Nesl lineární převaděč 145/145 MHz o šířce pásma 50 kHz. Byla to první družice pro vícenásobnou komunikaci s libovolným přístupem. OSCAR 3 byl v činnosti 15 dní a za tu dobu bylo přes jeho převáděč navázáno pouze 176 spojení, z toho dvě transatlantická.


OSCAR 4.

Start M.označ. Hmotnost Popis
21.12.1965 1965-108C 15 kg Radioamatérská družice

Následkem závady na nosné raketě se dostal na silně eliptickou dráhu. Byl vybaven převáděčem 145/435 MHz s šířkou 10 kHz. Majákový vysílač pracoval několik měsíců, ale převáděč přinesl zklamání. Bylo navázáno pouze 6 oboustranných spojení během prvních dvanácti oběhů.


OSCAR 5.

Start M.označ. Hmotnost Popis
23.01.1970 1970-008B 18 kg Radioamatérská družice

Tato družice uzavřela první generaci radioamatérských družic, jejichž společným znakem byla krátkodobá funkce palubního zařízení, určená životností chemických napájecích článků. Byla vyvinuta australskými radioamatéry, a byly na ní ověřovány některé nové principy v konstrukci palubního zařízení a vhodnost pásma 29 MHz pro družicové účely. Poprvé byl použit systém dálkového ovládání ze Země pro zapínání majákových vysílačů, pracujících na 145,05 MHz (výkon 50 mW) a na 29,45 MHz (výkon 180 mW). Majáky vysílaly telegraficky sedmikanálovou telemetrii důležitých palubních hodnot. Dále byl úspěšně ověřen princip pasívní magnetické stabilizace polohy družice v prostoru, za účelem podstatného zpomalení vlastní rotace družice.

Na vypuštění družice se již značnou měrou podílela organizace AMSAT (Radio Amateur Satellite Corporation),


OSCAR 6 (AO-6).

Start M.označ. Hmotnost Popis
15.10.1972 1972-082B 20 kg Radioamatérská družice druhé generace

OSCAR 6

[ Anténní systém a souřadné osy ]


Druhá generace radioamatérských družic, byla vynesena spolu s meteorologickou družicí NOAA 2 na polární dráhu. Družice o hmotnosti 20 kg má podobu kvádru 16x30x44 cm. Polovina povrchu je pokryta slunečními články, které dodávaly na začátku života průměrný výkon 2 W a nabíjely akumulátor 24 V/6 Ah. K palubní výzbroji náležel lineární převáděč 145.90 - 146.00 MHz 29.45 - 29.55 MHz, majákové vysílače 200 mW na 29.45 MHz a 300 mW na 435.1 MHz. Telemetrický systém přenášel pomocí majákových vysílačů údaje z palubního zařízení v podobě tříčíslicových skupin Morseovy abecedy. Majáky byly doplněny pamětí CODESTORE, posuvným registrem o kapacitě 896 bitů. Paměť mohla být programována ovládací stanicí ze Země, takže na její povel mohly majákové vysílače vysílat krátké zprávy v otevřené řeči Morseovou abecedou nebo RTTY. Povelová ovládací souprava obsahovala celkem 21 zapínacích povelů sloužících k zapínání a vypínání převáděče, majáků, CODESTORE, rychlosti telemetrie atp. K ovládání družice bylo zřízeno na Zemi několik řídicích stanic. Je to především jejich zásluha, že družice byla udržena při životě až do 15.6.1977 a překonala více než čtyřnásobně plánovanou délku života. Na palubě AO-6 se totiž již brzy po startu projevil nespolehlivý kontakt jednoho panelu sluneční baterie a na životnost akumulátorové baterie působilo nepříznivě přetěžování převáděče silnými signály komunikujících stanic. Režim palubní elektroniky bylo proto nutné neustále upravovat vypínáním a zapínáním převáděče, aby akumulátor vydržel co nejdéle. Ukončení funkce AO-6 bylo nakonec způsobeno zničením akumulátorové baterie a družice zmlkla při svém 21405. oběhu.

AO-6 představoval ohromný kvalitativní skok proti dřívějším oscarům. Za dobu jeho činnosti pracovalo přes jeho převáděč tisíce amatérů z více než stovky zemí po celém světě a byla uskutečněna spojení všemi možnými způsoby provozu, nevyjímaje RTTY a SSTV. Dokonce jsou mezi nimi spojení z pohybujících se dopravních prostředků (automobilů, lodí, letadel) a byl úspěšně demonstrován přenos dat pro lékařské účely (EKG, EEG). Pro československé amatéry přinesl AO-6 vůbec první družicové spojení v historii značky OK.


OSCAR 7 (AO-7).

Start M.označ. Hmotnost Popis
15.11.1974 1974-089B 29 kg Radioamatérská družice druhé generace

OSCAR 7

[ Schéma magnetické stabilizace ]


Byl vypuštěn jako přívažek meteorologické družice NOAA 4. Na palubě družice ve tvaru osmibokého hranolu o rozměrech průměr 42x36 cm a hmotnosti 29 kg se nacházely dva lineární převáděče" převáděč módu A (podobný AO-6) 145.85-144.95 / 29.40-29.50 MHz a převáděč módu B 432.175-432.125 / 145.925-145.975 MHz. Telemetrický systém vysílal jednak 24 kanálovou telemetrii Morse provozem A1, jednak 60-ti kanálovou RTTY 45.5 Bd provozem F1. Podstatné zlepšení komunikace přinesla turniketová anténa pro kruhovou polarizaci, používaná pro 432 i 145 MHz. Převáděč módu A nebyl tak úspěšný jako převáděč na AO-6 následkem závady v mf přijímače a méně vhodného umístění vysílacího dipólu pro 29 MHz. Zato převáděč módu B předčil veškerá očekávání, k provozu stačil u pozemní stanice výkon řádu jednoho wattu. Během společné dvouleté činnosti družic AO-6 a AO-7 nastávala periodicky období vzájemného přiblížení družic, takže byly při přeletech současně nad obzorem. Při současné funkci převáděče na AO-6 a převáděče módu B na AO-7 byla uskutečňována i spojení "cross-satellite" tj. pomocí dvou kosmických převáděčů. AO-7 ukončil svou činnost podobně jako AO-6 zničením palubního akumulátoru. Plánovaná tříletá doba života družice byla ale stejně překročena více než o 100%.


OSCAR 8 (AO-8).

Start M.označ. Hmotnost Popis
05.03.1978 1978-026B 27.2 kg Radioamatérská družice druhé generace

OSCAR 8

[ Schéma anténního systému ]


Družice má tvar kvádru o rozměrech 380x380x330 mm a hmotnost 27.2 kg. Má na palubě 2 lineární převáděče a 2 majákové vysílače:

Převáděč Výkon Trasa vzestupná Trasa sestupná

Mód A 1-2 W 145.850-145.950 MHz29.400-29.500 MHz
Polarizace levotočivá lineární
Maják 0.25 W 29.402 MHz

Mód J 1-2 W 146.000-145.000 MHz435.100-435.200 MHz
Polarizace pravotočivá lineární
Maják 0.1 W 435.095 MHz


Provozní rozvrh převáděčů byl několikrát měněn, v roce 1981 se ustálil takto:

Pondělí, PátekMód A
Úterý, ČtvrtekMód A + J současně
Sobota, NeděleMód J
Středa převáděče vypnuty

Oba majákové vysílače vysílaly šestnáctikanálovou telemetrii provozem A1 a rychlostí 100 zn./min. Na převáděči módu J vznikla po startu závada, takže výkon byl jen čtvrthodinový (asi 500 mW). Signály na sestupné trase jsou proto dost slabé. Převáděč módu A pracoval stejně dobře jako tomu bylo na AO-6. Z telemetrického vysílání byl nejdůležitější 3. kanál, který udával napětí palubního akumulátoru 16V/6Ah. Pokud údaj poklesl pod 50 (tj. asi 1.1V na článek) byla družice přepnuta do módu D - výhradně nabíjení. Při nadbytku energie byly zapínány oba převáděče současně (mód A+J).

Šestikanálová telemetrie jejíž jedna sekvence byla vysílaná Morse rychlostí 100 zn./min vypadala např. takto:

HI 158 248 372 433 535 621 HI ...

HI je identifikační znak radioamatérské družice. V následujících tříčíslicových skupinách označuje první číslice pořadové číslo telemetrického kanálu a dvojčíslí je již vlastní informace o velikosti měřené hodnoty.


Děkuji OK1VPO za poskytnuté materiály.

Vytvořeno: 01.03.1997

[ Obsah | Tělesa ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na http://mek.kosmo.cz/telesa/1961/oscar.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.099446 vteřiny.