Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Diskuse > XForum

Fórum
Nejste přihlášen

< Předchozí téma   Další téma ><<  96    97    98    99    100    101    102  >>
Téma: MSL - Mars Science Laboratory / Curiosity
15.3.2022 - 16:09 - 
Terén Greenheugh pediment se ukazuje jako velice obtížný. Jedná se o hodně kamenitý povrch místy pokrytý navátým pískem. Jízdy mezi soly 3400 a 3406 byly velice krátké z toho důvodu, že se Curiosity několikrát neplánovaně zastavila, aby počkala na instrukce ze Země, když zaregistrovala, že vjela na kamenitější povrch, než se očekávalo. Pro geology je tato oblast velice zajímavá, ale plánovači trasy roveru se asi trošku zapotí. 
23.3.2022 - 09:06 - 
Pohled na povrch Greenheugh pediment, po kterém se nyní pohybuje Curiosity. Snímky mozaiky byly pořízené 21.3.2022 ~02:35 UTC / 3420 ~11:57 LMST.Krátký blog ke snímku.
[upraveno 23.3.2022 09:13]
 
28.3.2022 - 16:55 - 
Pohled na další zajímavou skalní strukturu na Greenheugh pediment, jak ji zachytila levá navigační kamera 25.03.2022 ~06:31 UTC / 3424 ~13:12 LMST.

 
06.4.2022 - 22:01 - 
Curiosity měla delší neplánovanou zastávku mezi soly 3424-3435 kvůli zatím blíže nespecifikovanému problému se stožárem, na kterém jsou umístěné například navigační kamery, MastCam a ChemCam. Problém se nejspíše podařilo vyřešit, protože rover se 3435. sol dal opět do pohybu a zatím se vrací po stejné trase, po které postupoval na Greenheugh pediment. Zatím není úplně zřejmé, jestli bude dále pokračovat v průzkumu této oblasti a tým jenom zvolí jinou cestu, nebo tím průzkum tohoto místa končí. Terén, po kterém se Curiosity pohybuje je hodně kamenitý a pro rover zřejmě mnohem obtížnější, než se čekalo.


[upraveno 6.4.2022 22:04]
 
07.4.2022 - 19:03 - 
Nové panorama z MSL, které bylo pořízené při průzkumu na Greenheugh Pediment 23.3.2022 / sol 3423 kamerou Mastcam.


[upraveno 7.4.2022 21:10]
 
16.4.2022 - 11:13 - 
Pohled na povrch Greenheugh Pediment, který Curiosity pomalu opouští. Terén v této oblasti je hustě pokrytý ostrými kameny a ukázal se být pro Curiosity neprůchodný i s ohledem na stav jejích kol. Snímky mozaiky byly pořízené 14.4.2022 20:46:21 UTC / 3444 14:13:58 LMST.

 
18.4.2022 - 11:31 - 
Kola Curiosity provází smůla, zejména to levé přední. Ze snímků to vypadá, že Curiosity sklouzla po písečné duně do strany a jeden z kamenů nyní zasahuje do vnitřku kola. Snímky jsou ze včerejška 17.4.2022 23:50:10 UTC / 3447 15:17:16 LMST.

 
26.4.2022 - 21:57 - 
Curiosity pomalu opouští Greenheugh Pediment a toto je jeden z posledních snímků jeho okraje, než sjede do údolí severně od soutěsky Maria Gordon. Snímky mozaiky Curiosity pořídila 25.4.2022 01:56 UTC / 3454 12:50 LMST. Vlevo nahoře je vidět horu Aeolis Mons a napravo od ní dole je hora se širokým plochým vrcholem Rafael Navarro.

 
26.4.2022 - 22:14 - 
Mapka s polohou Curiosity k solu 3454. Po sjetí do údolí by měla pokračovat směrem k Aeolis Mons, ale přesná trasa nebyla nijak upřesněna.

 
27.4.2022 - 19:35 - 
Dnešní ohlédnutí Curiosity za Greenheugh Pediment, který opouští, a kde se jí naskytl výhled na kráter Gale. Snímky mozaiky byly pořízené 27.4.2022 03:54:28 UTC / 3456 13:28:17 LMST.

 
02.5.2022 - 08:56 - 
Curiosity již opustila Greenheugh Pediment a sjíždí do údolí kousek od soutěsky Maria Gordon, kde je již terén pro její kola příznivější. Nyní se ale odchýlila od trasy, kterou na Greenheugh Pediment vyjela, a směřuje více na jih. Ačkoliv má Curiosity poslední dobou poměrně hodně neplánovaných zastávek, kdy ji většinou zastaví charakter povrchu, tak i ty neplánované využívá k vědecké činnosti, kdy kamerami MastCam a MAHLI provádí snímkování povrchu a provádí analýzy hornin pomocí ChemCam a APXS.


NavCam-LB: 29.04.2022 ~06:31 UTC / 3458 ~14:43 LMST

 
03.5.2022 - 15:37 - 
Tento obrázek je téměř jako déjà vu, ale toto jsme již opravdu viděli. Téměř stejný pohled se nám naskytl před osmdesáti soly 9.2.2022, když se Curiosity vypravila na cestu na Greenheugh Pediment. Ten se však ukázal být pro Curiosity neprůchodný díky malým ostrým kamenům, kterými je pokryt jeho povrch. Nyní stojí jižně 23 m od místa, kde stála 3381. sol, a 60 m severně od římsy Prow, kterou prozkoumávala na počátku letošního roku. Curiosity nyní bude pokračovat v další cestě na Aeolis Mons.


NavCam-L 2.5.2022 06:35 UTC / 3461 12:52 LMST
 
04.5.2022 - 18:32 - 
Poloha Curiosity po dnešní jízdě, která byla dlouhá 54 m a i nejdelší od solu 3379, kdy urazila vzdálenost 77 m.


NavCam-L 4.5.2022 09:17 UTC / 3463 14:13 LMST
 
11.5.2022 - 10:18 - 
Curiosity již zanechala Greenheugh Pediment daleko za sebou a přejela i mělké údolí nad soutěskou Maria Gordon. Nyní jede jihovýchodním směrem a stoupá vzhůru k údolí Gediz Vallis.


NavCam-LB 10.05.2022 14:59 UTC / 3469 15:54 LMST
 
14.5.2022 - 15:26 - 
Přehled denních a nočních teplot v kráteru Gale, jak je zaznamenala meteorologická stanice REMS ( Rover Environmental Monitoring Station) umístěná na Curiosity. Ten náhlý pokles denních teplot a mírné zvýšení nočních teplot kolem solu 2080 byl způsobený velkou prachovou bouří, která zasáhla Mars v červnu 2018.A obdobný graf sezónních výkyvů tlaku atmosféry, na kterém se prachová bouře nijak neprojevila.


[upraveno 14.5.2022 19:15]
 
17.5.2022 - 09:41 - 
Zatímco Perseverance se na jízdu do pořádného kopce teprve chystá, její kolegyně Curiosity již nic jiného, než jízdu do kopce prakticky nezná a neúnavně stoupá na horu Aeolis Mons. Od místa přistání již zdolala převýšení 564 m a během posledních deseti jízd 25 m. A s každou novou jízdou se jí také naskytuje nový pohled na okolní marsovskou krajinu jako je následující obrázek složený z několika snímků levé navigační kamery, které pořídila 15.5.2022 ~14:50 UTC / 3474 ~12:35 LMST.

 
17.5.2022 - 14:54 - 
citace 14.5.2022 - 15:26 - Honza Vacek:
...

A obdobný graf sezónních výkyvů tlaku atmosféry, na kterém se prachová bouře nijak neprojevila.


[upraveno 14.5.2022 19:15]


Tady se nabízí srovnání teploty a tlaku atmosféry s parametry trojného bodu vody (611Pa, 0.01C). Výsledkem je zjištění, za měřenou dobu se vyskytují krátké denní okamžiky, kdy se zde mohla vyskytnout čistá kapalná voda. Je to dané především hloubkou kráteru Gale - jsme cca 4km pod úrovní "normálního povrchu planety" a z toho plynoucím vyšším tlakem atmosféry. ;-)

Důsledkem je také zjištění, že by stačil celkem jednoduchý "foliovník" ke zvýšení teploty natolik, aby byla kapalná voda k dispozici během některých denních period.

Pro trvalé udržení kapalné vody (teplé 0st.C) by "foliovník" musel udržet teplotu o cca 90 stupňů vyšší oproti okolí ...

Pokud by "foliovník" udržel i nějaký vnitřní přetlak, pak by uvnitř mohla existovat i voda teplejší. Pro cca 25 st.C by byl nutný tlak zhruba 3kPa, což se dá zajistit i běžnou fólií. (což je odkaz do filmu Marťan, ovšem pro biologické procesy a pěstování něčeho je třeba tlak výrazně vyšší) ... ;-)
[upraveno 17.5.2022 15:02]
 
19.5.2022 - 09:41 - 
Zhruba před dvěma týdny se na internetu objevil hezký snímek, který pořídila Curiosity 7.5.2022 07:58 UTC / 3466 11:00 LMST kamerou MastCam, když začala stoupat z mělkého údolí nad soutěskou Maria Gordon směrem k údolí Gediz Vallis. Na snímku je otvor, který vypadá jako vytesaný vchod do skály. Otvor vznikl tak, že ve skále došlo k několika hlubokým lineárním prasklinám, které se kříží, a v tom místě kus kamenného bloku vypadl.Nyní již máme i celou barevnou mozaiku, kde se tento otvor ve skále nachází, a dobře známe i jeho rozměry.


Plné rozlišení

A ještě ve 3D i s rozměry.

Plné rozlišení
 
19.5.2022 - 10:10 - 
A ještě mapky s trasou a aktuální polohou Curiosity, která opět kousek popojela.

 
20.5.2022 - 09:28 - 
Curiosity rozhodně nemá nouzi v nacházení zajímavých geologických struktur. Obrázek pochází ze solu 3474.

 
30.5.2022 - 22:54 - 
Takhle viděla své okolí Curiosity před několika soly. Mozaiku ze snímků 3481. solu z kamery MastCam-L zpracoval Thomas Appéré.

 
03.6.2022 - 22:55 - 
Včerejší kontrola kol ukázala zhoršující se poškození levého předního kola, které je ze všech kol Curiosity poškozené nejvíce. Na dalším poškození se zřejmě částečně projevil i výjezd na Greenheugh Pediment kde byl povrch hustě pokrytý ostrými kameny.

 
03.6.2022 - 23:23 - 
Curiosity nyní neustále stoupá a 3489. sol zdolala krátký, ale strmý svah o náklonu 24°, který je na snímku dobře vidět.Původní dlouhodobý plán Curiosity počítal s trasou přes Greenheugh Pediment o délce zhruba 400 m západním směrem k severnímu cípu hřebene Gediz Vallis Ridge. Ten je pro geology velice zajímavý, protože by mohl obsahovat nejmladší vrstvy usazenin vytvořených tekoucí vodou. Tato trasa se však ze známých důvodů ukázala nerealizovatelná, a tak se Curiosity vydala po náhradní trase, která je dlouhá kolem 1800 m. Není ale úplně jasné, jestli chtějí s roverem zajet až k tomu severnímu cípu Gediz Vallis Ridge. To uvidíme, až Curiosity dojede na tu jižní křižovatku, kterým směrem se vydá, a kam pak bude pokračovat. Snad by ale měla dojet až do místa, kde se trasa prudce ohýbá směrem na sever.

 
03.6.2022 - 23:53 - 
 
08.6.2022 - 21:15 - 
Letecký pohled na Greenheugh Pediment s vyznačenými trasami Curiosity. Ta růžová se pro obtížný terén nerealizovala, proto teď Curiosity směřuje k hřebeni Gediz Vallis Ridge po objízdné trase.

 
09.6.2022 - 19:09 - 
Nejnovější publikovaný snímek Curiosity při výjezdu na Greenheugh Pediment. Jak ji zachytila sonda MRO kamerou HiRISE 6.4.2022 16:28:43 UTC / 3436 15:11:24 LMST z výšky 267.9 km. Nevím, kdy přesně byl snímek publikovaný, ale narazil jsem na něj až dnes.

 
11.6.2022 - 00:36 - 
Včera večer 10.6.2022 19:05:51 UTC zahájila Curiosity již 3500. sol na povrchu Marsu. Za tuto dobu ujela vzdálenost přes 28 km a od místa přistání vystoupala do výšky 588 m po úpatí hory Aeolis Mons. Curiosity nyní čeká 900 m dlouhá cesta k hřebenu Gediz Vallis Ridge, ke kterému směřuje po objízdné trase, a tam také odstartuje i její již čtvrté prodloužení mise.

Curiosity nyní stojí již pátý sol na místě, do kterého dorazila v sol 3495 po jízdě dlouhé 36 m. Trochu zvláštní je, že od tohoto solu neodeslala žádný nový snímek a odesílá pouze starší snímky, které jí zůstaly v paměti a nejsou ani aktualizovaná data z REMS. Tak doufejme, že se nevyskytl nějaký vážnější problém.

 
14.6.2022 - 21:06 - 
Kvůli zatím blíže nespecifikovanému problému jehož řešení trvalo 8 solů, se až dnešní 3503. sol vrátila Curiosity k běžné činnosti.

 
17.6.2022 - 20:07 - 
Po neúspěšné jízdě v solu 3504, kdy se Curiosity nečekaně zastavila po 10 cm, se dnes (sol 3506) Curiosity dala do pohybu. Vydala se 17,8 m směrem na východ a zdolala převýšení 1,9 m.

 
22.6.2022 - 18:28 - 
Nové zveřejněné panorama ze solu 3481 poskládané ze 133 snímků kamery MastCam.

 
<<  96    97    98    99    100    101    102  >>  


Stránka byla vygenerována za 0.143646 vteřiny.