Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Diskuse > XForum

Fórum
Nejste přihlášen

< Předchozí téma   Další téma ><<  95    96    97    98  >>
Téma: MSL - Mars Science Laboratory / Curiosity
03.1.2022 - 21:23 - 
Podle tohoto nového panaromatu složeného ze snímků NavCam to vypadá, že se Curiosity po Novém roce opět dala do pohybu, a pokračuje směrem na jih, čili vzhůru po svahu Aeolis Mons. Časem polohu upřesním mapkou až JPL aktualizuje GIS data pohybu roveru.[upraveno 3.1.2022 21:30]
 
04.1.2022 - 10:55 - 
Jak již jsem zmínil na základě předchozího obrázku, tak Curiosity se opravdu vydala poprvé v tomto roce na další cestu. V noci z 2.1 na 3.1.2021 UTC se přesunula se na nové místo, které je od „vánoční“ polohy vzdálené 26 m jihozápadně. Rover při této cestě ujel vzdálenost necelých 31 m a zdolal převýšení necelé 4 m.

  Velká mapa     Velká mapa


[upraveno 5.1.2022 01:28]
 
06.1.2022 - 17:05 - 
Curiosity popojela 3347. sol o dalších 14 m. Ze své pozice má rover díky stoupajícímu a členitému terénu velmi omezený výhled. A i když se podíváme na snímky HiRISE je trochu obtížné se vytvořit představu, v jakém terénu se rover vlastně pohybuje, proto sem dávám 3D pohled na nejbližší okolí roveru. 3D je vytvořený z oblasti přibližně 3x5 km, takže na obzoru nejspíše vzdálenější útvary terénu chybí.Podle tohoto blogu teď Curiosity zamíří do průsmyku mezi dvěma nejbližšími kopci a u toho pravého nejspíš zajede až k jeho stěně, podobně jako tomu bylo v soutěsce Maria Gordon. Pak bude pokračovat údolím Gediz Vallis, na jehož jižním okraji se nyní pohybuje, stále směrem k vrcholu. Pro plánovače je obtížné vytyčit vhodnou trasu, protože rover se začíná pohybovat v těžkém terénu a plánovači musí brát ohled na stav kol roveru a nemohou si dovolit projet obtížnější trasu, kterou by „zdravý“ rover zvládl bez problémů.
 
09.1.2022 - 17:21 - 
Zatímco Perseverance musí zůstat na místě, dokud se nevyřeší problém se spadlými kamínky do příruby vstupního otvoru karuselu pro příjem vzorků, Curiosity pokračuje ve stoupání po úpatí Aeolis Mons. 7.1.2022 UTC (sol 3 349) popojela od své předchozí pozice dalších 40 m jižním směrem.Roveru, který se nyní pohybuje v dalším mapovém kvadrantu se jménem Roraima, se odkryl pohled na několik nízkých hřebenů. Jeden z nich se vydá prozkoumat. Zejména bude zjišťovat jeho složení a jeho původ. Kromě toho bude provádět obvyklá měření DAN, REMS a RAD.

 
11.1.2022 - 18:25 - 
Jak již víme, před několika soly Curiosity vjela do dalšího kvadrantu, který dostal jméno Roraima. Tento kvadrant byl pojmenován po nejsevernějším státě Brazílie, ve kterém se nachází pohoří Serra de Pacaraima s nejvyšší horou Monte Roraima, která patří mezi stolové hory.

Je to v pořadí již 14. mapový kvadrant, kterým rover projíždí a připomeňme si tedy názvy všech kvadrantů, které dosud Curiosity při svém putování navštívila: Yellowknife, Mawson, Coeymans, Kimberley, Hannover, Shoshone, Arlee, Windhoek, Bar Harbor, Kuruman, Biwabik, Torridon, Nontron a naposledy Roraima.

Mapové kvadranty v případě Curiosity mají rozměry 0,025°×0,025° a ve válcové projekci mapy jsou to čtverce. Číslovány jsou po řadách, každá řada obsahuje 14 kvadrantů. Kvadrant s číslem 1 má souřadnice levého horního rohu 137.225°E, 4.500°S. Kvadranty, kterými Curiosity projíždí, dostávají jména a jsou pojmenované po nějakém místě na Zemi.


 
11.1.2022 - 19:23 - 
Po Perseverance má neplánovanou zastávku i rover Curiosity. Při pravidelné kontrole stavu kol kamerou MAHLI umístěné na přístrojové hlavě robotického ramene, se pohyb ramene nečekaně zastavil. Inženýři JPL pracují na odstranění problému a zjišťují co bylo příčinou zastavení pohybu manipulátoru. S tím zřejmě i souvisí to, že v sol 3 351 rover ujel vzdálenost zhruba metr. Nejspíš šlo pouze o technické popojetí při kontrole kol roveru. 
11.1.2022 - 19:58 - 
Já věděl, že to sem nemám psát o té robotické ruce Přece jenom to byla informace pár solů stará a nejspíš to nebylo ani nic vážného, protože Curiosity se opět vydala na cestu a v sol 3353 vyrazila západním směrem. 
12.1.2022 - 02:09 - 
Regionální prachová bouře, která zasáhla InSight se nejspíš projevila i v kráteru Gale, protože z místa Curiosity už není severní val kráteru tak dobře vidět, jako ještě před několika soly.

 
12.1.2022 - 21:05 - 
Po včerejší (sol 3353) delší jízdě o délce 25 m dnes (sol 3354) Curiosity popojela pouze o 1,1 m. Snaží se totiž dostat co nejblíž ke skalní vrstevnaté římse, kterou nazvali Prow, tak aby byla v dosahu robotického ramene. Curiosity tak čeká ještě několik takových malých opatrných krůčků, dokud nebude rover v požadované vzdálenosti od římsy. Zdejší lokalita je určitě pro geology opravdovou lahůdkou a pro nás negeology alespoň pastvou pro oči.

K obrázkům přikládám ještě i mapku, na které je aktuální poloha roveru místo puntíku vyznačená obdélníčkem, aby bylo poznat, jak je rover orientovaný. Pro rozpoznání, kde je předek roveru má zadní část malý černý „ocásek“ (MMRTG). Velikost značky je asi 1,5x větší než by na mapě byl skutečný rover.


[upraveno 12.1.2022 22:43]
 
15.1.2022 - 23:18 - 
Další z řady pěkných panoramat, které vytvořil Jan van Driel ze snímků NavCam.3356. sol ukončila Curiosity prohlídku skalní římsy Prow a přesunula se o 29 m jihovýchodním směrem, kde se zastavila u další vystouplé vrstevnaté podložní vrstvy. Prow najdeme na obrázku úplně vpravo pod kopcem.
 
18.1.2022 - 03:10 - 
Je možné, že Curiosity našla „uhlíkovou stopu“ pradávného života . V přírodě se vyskytují dva stabilní izotopy uhlíku ¹²C a ¹³C. Na Zemi jsou v poměru přibližně 99:1. Chemické procesy například při metabolismu nebo fotosyntéze organismů upřednostňují chemické vazby s lehčím uhlíkem ¹²C. Proto když se v pozemských horninách najde zvýšený obsah uhlíku ¹²C, tak je to obvykle spojeno s výskytem živých organismů v odpovídajícím geologickém období, ze kterého hornina pochází. A na něco podobného narazila i Curiosity. Většina vzorků z pěti různých míst analyzovaných laserovým spektrometrem TLS vykazuje zvýšený výskyt uhlíku ¹²C v porovnání např. s atmosférou Marsu nebo meteority. A jak to už u podobných objevů bývá, ve hře je i nebiologické vysvětlení zvýšeného výskytu ¹²C. Takže na verdikt, jestli na Marsu kdysi byl nebo nebyl život, si musíme stále počkat. 
18.1.2022 - 07:14 - 
Curiosity a Persy jsou pořád jen jednoduché roboty. Potřebujeme pilotované výpravy, aby udělalaly pořádný výzkum. problémy s hloupým vysypáním vzorku z vrtáku jsou toho důkazem. Astronautovi by to trvalo pár sekund. 
19.1.2022 - 02:54 - 
Poloha Curiosity (sol 3359) po přiblížení k cíli, který dostal jméno Panari. Je to odkryté podloží tenkých vrstev sedimentů, ke kterému se Curiosity snaží dostat tak, aby bylo v dosahu robotického ramene. Z tohoto místa bylo vytvořeno předchozí panorama.U mapek Curiosity jsem trochu zvětšil měřítko, aby byly podrobnější a značka polohy roveru již zhruba odpovídá i velikosti roveru. Na šířku okraje značky odpovídají rozchodu středních kol.

[upraveno 19.1.2022 03:11]
 
<<  95    96    97    98  >>  


Stránka byla vygenerována za 0.329392 vteřiny.