Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-115 At/F-27
tisk 

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
2006-036A 09.09.2006 21.09.2006 11d19h07m ISS-12A (ITS-P3/P4, PVM-P4, 3xEVA)


Posádka STS-115
Posádka :
Jett,B.W[VE] | Ferguson,Ch.J.[PL] | MacLean,S.G.[MS](Kanada) | Burbank,D.C.[MS] | Stefanyshyn-Piper[ová],H.M.[MS] | Tanner,J.R.[MS]


Popis letu :

Znak STS-115Hlavním cílem tohoto letu bylo obnovení výstavby ISS, tedy konkrétně a doprava a montáž dalšího levobočního dílu příčného příhradového nosníku (ITS-P3/P4) a příslušných fotovoltaických panelů PVM-P4. Nosník P3/P4 obsahuje i mechanismus Solar Alpha Rotary Joint (SARJ), kolem kterého se může otáčet celý konec nosníku (prvky P4, P5 a P6). Nosník P3/P4 byl připevněn na konci nosníku ITS-P1.

Během letu se uskutečnily tři montážní výstupy do kosmu (EVA), všechny přes modul Quest. Kosmonauti při nich především propojili systémy ITS-P3/P4 se zbytkem stanice.

Pracovní dráha raketoplánu měla sklon 51,6°.

Původní plán akcí na jednotlivé dny letu

Umístění ITS-P3/P4 v rámci ISS (v popředí obrázku)Den 1. - Start (LC-39B, 27.08.2006) [nakonec až 09.09.2006 v 15:14:55 UT]
Den 2. - Sbližovací manévry, kontrola náběžných hran a špičky orbiteru pomocí OBSS
Den 3. - Přiblížení k ISS, snímkování spodní strany raketoplánu z ISS a připojení ke stanici
Den 4. - Instalace ITS-P3/P4 na ITS-P1 pomocí SSRMS, EVA-1 (Tanner, Piper[ová]) - propojování ITS-P3/P4
Den 5. - EVA-2 (Burbank, MacLean) - oživování ITS-P3/P4
Den 6. - Autonomní rozvinutí panelů PVM-P4
Den 7. - EVA-3 (Tanner, Piper[ová]) - uvolnění radiátorů, sejmutí MISSE 5, instalace TV kamery
Den 8. - Volný půlden, tisková konference, přenášení nákladu mezi raketoplánem a ISS
Den 9. - Dokončení přenášení nákladu, odpojení raketoplánu od ISS, inspekční oblet stanice
Den 10. - Závěrečná kontrola tepelné ochrany raketoplánu pomocí OBSS
Den 11. - Příprava na přistání
Den 12. - Přistání na KSC (07.09.2006) [nakonec až 21.09.2006 v 10:21:30 UT]

Skutečný průběh letu

Převoz raketoplánu Atlantis STS-115 na rampu 39B (02.08.2006)Předstartovní operace
24.07.2006 - Přesun do VAB (připojení ET a SRB)
02.08.2006 - RollOut z VAB na LC-39B
09.-10.08.2006 - TCDT (Terminal Count Down Test)
24.08.2006 - Začátek odpočítávání (T-43 hodin) na start 27.08.2006
25.08.2006 - Do rampy 39B udeřil blesk
26.08.2006 - Start byl odložen o 24 hodin kvůli nepříznivé předpovědi počasí a nutnosti prověření systémů rampy po úderu blesku
27.08.2006 - Start byl odložen nejméně na úterý 29.08.2006 kvůli dalším kontrolám po úderu blesku do rampy 39B
28.08.2006 - Kvůli hrozbě hurikánu Ernesto byl zrušen pokus o start 29.08.2006 a začaly přípravy na možný převoz raketoplánu zpět do VAB
29.08.2006 - Částečný převoz raketoplánu Atlantis STS-115 směrem k VAB, po zlepšení předpovědi byl Atlantis vrácen na rampu 39B
03.09.2006 - Začátek odpočítávání (T-43 hodin) na start 06.09.2006
06.09.2006 - Kvůli problémům s jedním z palivových článků v raketoplánu byl start odložen o dva dny (na 08.09.2006)
08.09.2006 - Pro závadu na jednom vodíkovém ECO senzoru byl start v T - 9 minut odložen o další den (na 09.09.2006)

Průběh letu
Start raketoplánu Atlantis STS-115 z LC-39B na KSC (09.09.2006)Raketoplán Atlantis STS-115/ISS-12A měl ke svému letu odstartovat 27.08.2006, ale špatné počasí, úder blesku poblíž rampy 39B a nakonec i hrozba hurikánu Ernesto si vynutily postupné odklady a 29.08.2006 byl dokonce zahájen převoz raketoplánu zpět do VAB aby zde byl chráněn před blížícím se hurikánem. Po zlepšení předpovědi (hurikán zeslábl na tropickou bouři) byl ale přesun zastaven a raketoplán se vrátil na rampu 39B. Nové datum startu bylo stanoveno na 06.09.2006. Odpočítávání běželo dobře až do rána dne 06.09.2006 (ještě před plněním ET), kdy kvůli problémům s jedním z palivových článků v raketoplánu musel být start odvolán a odložen nejprve o jeden den a nakonec o dva dny (tedy na pátek 08.09.2006). V pátek odpočítávání doběhlo až do T - 9 minut, ale pak byl start znovu odložen na další den (na 09.09.2006 v 17:15 SELČ). Sobota 09.09.2006 byla posledním možným dnem pro start začátkem září 2006. Startovací okno raketoplánu bylo totiž omezeno plánovaným startem Sojuzu TMA-9 (startoval 18.09.2006). Aby nedošlo ke křížení prací různých posádek na ISS tak bylo třeba, aby raketoplán odletěl od stanice ještě před příletem Sojuzu. Pokud by Atlantis do 09.09.2006 neodstartoval, musel by být další pokus o vzlet odložen o řadu týdnů.

V sobotu 09.09.2006 ale naštěstí už všechno klaplo a raketoplán úspěšně odstartoval v 15:14:55 UT (17:14:55 SELČ).

Po dvou dnech sbližovacích manévrů, během nichž byla mimo jiné provedena i první část kontroly stavu tepelné ochrany raketoplánu pomocí OBSS, se raketoplán setkal a spojil se stanicí ISS v pondělí 11.09.2006 v 10:48 UT (12:48 SELČ).

Už krátce po připojení ke stanici byl nosník P3/P4 uchopen manipulátorem RMS a vyzdvižen z nákladového prostoru raketoplánu. Poté nosník zachytil staniční manipulátor SSRMS. V této poloze (mezi nákladovým prostorem raketoplánu a koncem nosníku P1) zůstal P3/P4 až do dalšího dne, aby se vyrovnaly teploty obou nosníků a správně na sebe dosedly propojovací šrouby a úchyty.

Burbank při výstupu EVA-2 (13.09.2006)V úterý 12.09.2006 byl nejprve nosník P3/P4 pomocí SSRMS přenesen a přiložen ke konci nosníku P1. Poté byly aktivovány servomotory, které postupně zašroubovaly 4 propojovací šrouby. Tím byl nosník P3/P4 pevně připojen ke stanici. Krátce poté vystoupili kosmonauti Tanner a Piper[ová] poprvé do volného kosmu (EVA-1) a dokončili fyzické a elektrické připojení nové části konstrukce. Zahájili také demontáž aretačních pojistek, které jistily jednotlivé části nosníku proti pohybu při startu ze Země. Kosmonauti uvolnili schránky se složenými fotovoltaickými panely a zahájili jejich přípravu na pozdější rozvinutí. Na konci výstupu se podařilo udělat i část práce, plánované až na další den. Výstup EVA-1 trval 6 hodin 26 minut.

Při druhém výstupu do kosmu (EVA-2, 13.09.2006) dokončili kosmonauti Burbank a MacLean demontáž aretačních pojistek a zprovoznili tak otočný spoj SARJ (Solar Alpha Rotary Joint) mezi konstrukcí ITS-P3 a ITS-P4. Výstup trval 7 hodin 11 minut.

Následující den, 14.09.2006, byly nové panely fotovoltaických baterii (na P4) postupně vysunuty na plnou délku. Začátek rozvinování byl sice o několik hodin zdržen kvůli drobným problémům při testech mechanismu SARJ, ale ukázalo se, že šlo jen o chybu v software, kterou se podařilo brzy odstranit. Samotné vysunutí panelů proběhlo bez problémů.

Stefanyshyn-Piper[ová] při výstupu EVA-3 (15.09.2006)V pátek 15.09.2006 vystoupili Tanner a Piper[ová] naposledy do kosmu (EVA-3). Kosmonauti demontovali panel experimentu MISSE z ITS-P6, nainstalovali krytky šroubů držících servosystém BGA (Beta Gimbal Assembly) na nosníku ITS-P6, uvolnili aretační pojistky radiátoru PVR na ITS-P4 (radiátor byl rozložen ještě během tohoto výstupu), připravili plošinky pro zachycení nohou APFR na ITS-P4 pro využití při budoucích výstupech, vyklidili pojezdovou dráhu mobilního transportétu MT, vyměnili soupravu č. 1 BSP (Baseband Signal Processor) na ITS-S1 a vyměnili nosník antény SASA (S-band Antenna Support Assembly) na ITS-S1. Nakonec ještě infračervenou kamerou nasnímali náběžné hrany křídel raketoplánu. Výstup EVA-3 trval 6 hodin 42 minut.

V dalších dnech kosmonauti dokončili přenášení nákladu mezi raketoplánem a stanicí a v neděli 17.09.2006 se posádky rozloučily, raketoplán se odpojil a odletěl od ISS (ve 12:50 UT). Stanice ISS při odletu raketoplánu Atlantis STS-115 (17.09.2006)Po inspekčním obletu a dokumentaci nové konfigurace stanice se raketoplán separačním manévrem vzdálil od ISS.

Při zbývajícícm samostatném letu raketoplánu kosmonauti ještě jednou pomocí OBSS prověřili stav tepelné ochrany raketoplánu a připravili družicový stupeň na sestup do atmosféry.

V úterý 19.09.2006 ale kosmonauti postupně zpozorovali v okolí raketoplánu několik pomalu odplouvajících předmětů, které zřejmě pocházely z družicového stupně. Protože bylo nutno prověřit, jestli se z raketoplánu neuvolnilo něco nebezpečného pro sestup, a protože ani předpověď počasí pro plánované přistání na středu 20.09.2006 nebyla dobrá, rozhodli se manažeři NASA odložit přistání o jeden den (na 21.09.2006). V dodatečném čase byly vyhodnoceny televizní záznamy pozorovaných předmětů a byla provedena důkladná prohlídka nákladového prostoru a dostupného povrchu raketoplánu pomocí kamer na manipulátoru SRMS a nástavci OBSS. Prohlídkou nebyly nalezeny žádné známky poškození tepelné ochrany a proto byl dán souhlas k přistání ve čtvrtek 21.09.2006.

Noční přistání raketoplánu Atlantis STS-115 na RW33 na KSC (21.09.2006)Po závěrečném brzdicím manévru na 186. oběhu raketoplán Atlantis STS-115 úspěšně přistál na KSC (na dráze 33 SLF) ve čtvrtek 21.09.2006 v 10:21 UT (12:21 SELČ).


Aktualizováno : 23.09.2006

[ Obsah | Pilotované lety | STS | Expedice 13 na ISS ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-115/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.052032 vteřiny.