Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-130 En/F-24
tisk 

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
2010-004A 08.02.2010 22.02.2010 13d18h06m ISS-20A (Tranquility/Node-3, Cupola, 3xEVA)


Posádka STS-130
Posádka :

Zamka,G.D.[VE] | Virts,T.W.[PL] | Hire[ová],K.P.[MS] | Robinson,S.K.[MS] | Behnken,R.L.[MS] | Patrick,N.J.M.[MS]


Znak STS-130Popis letu :

Cílem tohoto letu k ISS byla především doprava a montáž modulu Tranquility (Node-3) spolu s pozorovacím výklenkem Cupola na levoboční uzel modulu Unity. V programu mise byly celkem 3 výstupy do kosmu.

Pracovní dráha raketoplánu měla sklon 51,6° (jako dráha stanice ISS).

Plán akcí na jednotlivé dny letu

Den 1. - Start (KSC, LC-39A)
Den 3. - Připojení ke stanici ISS
Den 5. - EVA-1 (Behnken, Patrick) [příprava instalace Tranquility, obsluha DEXTRE, zahájení propojování Tranquility a Unity]
Den 7. - EVA-2 (Behnken, Patrick) [pokračování propojování Tranquility a Unity, příprava Tranquility na přemístění Cupole]
Den 10. - EVA-3 (Behnken, Patrick) [dokončení propojování Tranquility a Unity, aktivace Cupole a PMA-3, instalace úchytů]
Den 12. - Odpojení raketoplánu od ISS
Den 14. - Přistání na KSC

Umístění modulu Tranquility/Cupola v rámci stanice ISSSkutečný průběh letu

Předstartovní operace
11.12.2009 - Přesun z OPF do VAB (připojení ET a SRB)
06.01.2010 - RollOut z VAB na LC-39A
21.01.2010 - TCDT (Terminal Count Down Test)
04.02.2010 - Zahájení odpočítávání (na start 07.02.2010)
07.02.2010 - Odklad startu o 24 hodin kvůli špatnému počasí na KSC

Průběh letu
Start raketoplánu Endeavour STS-130 byl naplánován na 07.02.2010. Odpočítávání doběhlo až do závěrečné fáze, ale pak musel být start kvůli špatnému počasí (oblačnost a vítr) odvolán a odložen o 24 hodin. Napodruhé už všechno klaplo a raketoplán odstartoval 08.02.2010 v 10:14:07 SEČ.

Po navedení na oběžnou dráhu a po dvou dnech postupného přibližování k ISS (během nichž posádka provedla standardní kontrolu tepelné ochrany raketoplánu pomocí senzorů OBSS) došlo k připojení raketoplánu k Mezinárodní kosmické stanici přesně podle plánu 10.02.2010 v 06:06 SEČ.

Ve čtvrtek 11.02.2010 kosmonauti pracovali na přípravách výstupu EVA-1, opravovali zařízení na recyklaci vody a přenášli náklad mezi raketoplánem a stanici. V druhé polovině dne se zúčastnili živých rozhovorů a americkými TV stanicemi a poté měli možnost si užít půl dne osobního volna.

Všechny 3 plánované výstupy do kosmu v rámci mise STS-130 postupně provedli Behnken a Patrick.

Přenášení modulu Tranquility/Cupola z nákladové prostoru raketoplánu k ISS (12.02.2010)První výstup (EVA-1) byl na progamu 5. letový den (v pátek 12.02.2010 od 3:17 SEČ) a byl věnován hlavně prvotní instalaci modulu Tranquility (Node 3) na levoboční uzel modulu Unity. Behnken a Patrick nejprve sejmuli izolaci z CBM uzlu na Tranquility a odpojili kabely temperačního topení modulu. Pomocí staničního manipulátoru SSRMS (který ovládali Hireová a Virts z ISS) pak byl modul Tranquility přenesen z nákladového prostoru raketoplánu k levobočnímu CBM uzlu modulu Unity, kam byl následně automatizovaně připojen. Behnken a Patrick mezitím upevnili na povrch stanice (na modul Destiny) dva vaky s vybavením pro příští výstupy a demontovali z manipulátoru DEXTRE jednu skladovací skříňku (která bude vyměněna za novou při letu STS-132). Mechanické připojení modulu Tranquility k Unity bylo dokončeno kolem 7:20 SEČ. Kosmonauti pak zahájili propojování modulu se zbytkem stanice. Nejprve přišly na řadu napájecí a datové kabely, následované elektrickým temperačním topením. Tím byly úkoly výstupu EVA-1 splněny. Výstup byl oficiálně zakončen v 9:49 SEČ a trval tedy 6 hodin 32 minut.

V sobotu 13.02.2010 kosmonauti otevřeli průlez do nového modulu Tranquility (v 03:17 SEČ). Modul Tranquility byl postaven v Itálii firmou Thales Alenia Space v rámci spolupráce ESA a NASA. Modul je určen pro umístění řady skříní klimatizačního systému (generátor kyslíku, pohlcovač CO2, recyklace vody), toalety a cvičebního vybavení včetně běhací dráhy C.O.L.B.E.R.T. Všechny tyto díly byly už dříve rozmístěny na jiných místech stanice a hned v sobotu bylo zahájeno jejich přenášení do Tranquility (konkrétně šlo o základní blok systému obnovy atmosféry a o cvičební zařízení). Kosmonauti také dočasně otevřeli průlez do modulu Cupola, aby ho připravili k pozdějšímu přemístění. S instalací ochranného krytu na vnější povrch průlezu měli sice trochu problémy, ale nakonec se kryt podařilo namontovat tak, aby nebránil pozdějšímu přenesení modulu.

Výstup EVA-2 proběhl v neděli 14.02.2010 od 3:20 do 9:14 SEČ (trval 5 hodin a 54 minut). Behnken a Patrick při výstupu nejprve úspěšně propojili a aktivovali první okruh kapalinového termoregulačního systému modulu Tranqulity (zbývající okruh bude zapojen při výstupu EVA-3), poté připravili modul Cupola k přenesení na jiný uzel modulu Tranquility (odaretovali zámky cílového CBM uzlu a nainstalovali na modul Cupola odvětrávací ventil) a nakonec ještě na modul Tranquility namontovali několik úchytných madel a tepelně izolačních překrytů. Všechny úkoly EVA-2 byly splněny a první testy potvrdily správnou funkci zapojené části termoregulačního systému.

Společná fotografie posádek na ISS (15.02.2010)Do letového plánu byl přidán dodatečný 11. letový den, aby byl dostatek času na přenášení dalšího vybavení do modulu Tranquility (recyklace vody, toaleta, generátor kyslíku).

V pondělí 15.02.2010 byl modul Cupola zachycen manipulátorem SSRMS a po drobných problémech s uvolněním poutacích šroubů byl nakonec úspěšně přenesen a nainstalován na dolní CBM uzel modulu Tranquility (kolem 7:30 SEČ).

Hlavním výsledkem 9. letového dne (16.02.2010) mise STS-130 bylo úspěšné přemístění tunelu PMA-3 z horního portu modulu Harmony na levoboční osový port modulu Tranquility (pomocí manipulátoru SSRMS). Tunely PMA na ISS slouží k propojení modulů. PMA-1 je mezi moduly Unity a Zarja (tedy mezi amrickým a ruským segmentem stanice). Tunel PMA-2 je umístěn na přední straně modulu Harmony a slouží pro připojování raketoplánů k ISS. Přemístěný tunel PMA-3 je v této fázi provozu stanice brán jako nepoužitý náhradní díl a bude z něj zatím skladiště.

Výstup EVA-3 zahájili Behnken a Patrick 17.02.2010 v 3:15 SEČ. Nejprve zapojili druhý amoniakový okruh termoregulace modulu Tranqulitity a připojili kabely temperačního topení k tunelu PMA-3. Poté na modulu Cupola sejmuli izolační pokrývku a uvolnili po 3 pojistných šroubech na výklopných překrytech každého ze 7 oken modulu. Kosmonauti z ISS pak postupně vyzkoušeli otevření a uzavření jednotlivých překrytů. Testy dopadly dobře. Behnken a Patrick v rámci výstupu dále namontovali na povrch Tranquility několik úchytných madel a držáků vybavení a také zapojili nový kabel ke konvertoru pro přenos videosignálu mezi nosníkem S0 a modulem Zarja (to v budoucnu umožní staničnímu manipulátoru SSRMS operovat i z úchytu na ruském segmentu stanice). Po závěrečných drobných činnostech na povrchu stanice výstup oficiálně skončil v 9:03 SEČ (zahájením tlakování přechodové komory). Výstup EVA-3 trval 5 hodin a 48 minut.

Pohled na Saharu skrz modul Cupola s odklopenými překryty všech 7 oken (17.02.2010)Během 11. letového dne (18.02.2010) hovořili členové posádek na ISS s prezidentem USA Barackem Obamou, který je pozdravil z Bílého domu. Později kosmonauti pokračovali v přenášení nákladu mezi raketoplánem a stanicí a především přemístili celkem 4 skříně s vybavením z modulu Destiny do nového modulu Tranquility. Přemístěny byly skříně generátoru kyslíku, recyklace vody, zpracování moči a toalety. V laboratorním modulu Destiny tak vznikl prostor pro umístění dalších vědeckých přístrojů. Na konci dne byla ještě zvýšena dráha ISS pomocí manévrovacích motorků raketoplánu. Celá operace trvala 33 minut a průměrná výška dráhy ISS se zvedla o cca 2 km (na 335 x 352 km).

V pátek 19.02.2010 kolem 9:00 SEČ se posádky na ISS rozloučily a byly uzavřeny průlezy mezi stanicí a raketoplánem.

K vlastnímu odpojení raketoplánu od ISS došlo 13. letový den (20.02.2010) v 1:54 SEČ. Po standardním inspekčním obletu kolem stanice raketoplán odletěl do bezpečné vdálenosti. Ještě téhož dne odpoledne byla provedena závěrečná kontrolu povrchu raketoplánu pomocí senzorů OBSS.

V neděli 21.02.2010 posádka raketoplánu provedla testy přistávacích systémů raketoplánu, a také další nezbytné činnosti před návratem na Zemi (úklid kabiny, zaklopení parabolické antény pro pásmo Ku).

Přistání raketoplánu Endeavour STS-130 proběhlo úspěšně na letišti SLF (Shuttle Landing Facility) na KSC hned při první příležitosti 22.02.2010 ve 4:20:31 SEČ.


Aktualizováno : 27.12.2011

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-129 | STS-131 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-130/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.057164 vteřiny.