Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-131 Di/F-38
tisk 

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
2010-012A 05.04.2010 20.04.2010 15d02h47m ISS-19A (MPLM Leonardo, ATA, 3xEVA)


Posádka STS-131
Posádka :
Poindexter,A.G..[VE] | Dutton,J.P.[PL] | Mastracchio,R.A.[MS] | Metcalf-Lindenburger[ová],D.M.[MS] | Wilson[ová],S.D.[MS] | Jamazaki[ová],N.[MS](Japonsko) | Anderson,C.C.[MS]


Znak STS-131Popis letu :

Cílem tohoto letu k ISS bylo doplnění zásob a vybavení na Mezinárodní kosmické stanici. V nákladovém prostoru byl logistický MPLM modul Leonardo a nová nádrž ATA s amoniakem pro termoregulační systém ISS. Během mise se uskutečnily celkem 3 výstupy do kosmu jejichž hlavním úkolem byla výměna nádrže ATA na povrchu stanice.

Pracovní dráha raketoplánu měla sklon 51,6° (jako dráha stanice ISS).

Plán akcí na jednotlivé dny letu

Den 1. - Start (KSC, LC-39A)
Den 3. - Připojení ke stanici ISS
Den 5. - EVA-1 (Mastracchio, Anderson) [příprava nové ATA k instalaci, sejmutí MPAC/SEED z JEM-EF, výměna měřicího gyroskopu RGA]
Den 7. - EVA-2 (Mastracchio, Anderson) [výměna ATA na ITS-S1, přenesení dvou krycích desek z plošiny ESP-2]
Den 9. - EVA-3 (Mastracchio, Anderson) [uložení staré ATA do nákladového prostoru raketoplánu, sejmutí LWAPA z modulu Columbus, práce na SPDM]
Den 13. - Odpojení raketoplánu od ISS
Den 15. - Přistání na KSC

Příprava nákladu pro STS-131 na rampě LC-39A (19.03.2010)Skutečný průběh letu

Předstartovní operace
22.02.2010 - Přesun z OPF do VAB (připojení ET a SRB)
03.03.2010 - RollOut z VAB na LC-39A
05.03.2010 - TCDT (Terminal Count Down Test)
26.03.2010 - FRR (Flight Readiness Review)
02.04.2010 - Zahájení odpočítávání (na start 05.04.2010)

Průběh letu
Po bezproblémovém průběhu odpočítávání a za dobrého počasí odstartoval raketoplán Discovery STS-131 hned při první plánované možnosti, tedy v pondělí 05.04.2010 ve 12:21:25 SELČ.

Start raketoplánu Discovery STS-131 z KSC (05.04.2010)Po otevření dveří nákladového prostoru raketoplánu a po vyklopení parabolické antény pro pásmo Ku se ukázalo, že nefunguje vysokorychlostní telekomunikační systém (přes družice TDRS). Anténu se nepodařilo zprovoznit, ale mise mohla pokračovat i bez spojení v pásmu Ku. Základní data bylo možno přenést jinými přenosovými kanály a velkoobjemová data se dostala na Zemi po připojení k ISS. Také při přibližování k ISS se raketoplán dokázal obejít bez Ku antény. Kosmonauti využili jiné prostředky navigace, např. ruční laserové dálkoměry.

Po dvou dnech postupného přibližování k ISS (během nichž posádka provedla standardní kontrolu tepelné ochrany raketoplánu pomocí senzorů OBSS) došlo k připojení raketoplánu k Mezinárodní kosmické stanici ve středu 07.04.2010 v 9:44 SELČ.

Ve čtvrtek 08.04.2010 ráno, byl logistický MPLM modul Leonardo přenesen pomocí staničního manipulátoru SSRMS z nákladového prostoru raketoplánu na dolní CBM uzel modulu Harmony. Během dne pak byl modul otevřen (kolem 14:00 SELČ) a bylo zahájeno přenášení nákladu a vybavení v něm uloženého.

Pátý letový den, 09.04.2010, byl na programu mise STS-131 první výstup do kosmu (EVA-1). Mastracchio a Anderson výstup zahájili v 7:31 SELČ. Náplní výstupu byla příprava výměny nádrže ATA na ITS-S1, sejmutí experimentu MPAC/SEED z japonské externí plošiny JEM-EF a výměna porouchaného měřicího gyroskopu RGA na ITS-S0. Tyto plánované úkoly byly splněny. Výstup byl dokončen ve 13:58 SELČ a trval tedy 6 hodin a 27 minut.

Dne 09.04.2010 bylo také rozhodnuto prodloužit misi o jeden den. Důvodem prodloužení byla nutnost provést závěrečnou kontrolu tepelné ochrany raketoplánu pomocí OBSS ještě u ISS, protože na raketoplánu nefungoval vysokorychlostní komunikační systém v pásmu Ku a data z OBSS bylo tedy třeba odeslat na Zemi pomocí komunikačních kanálů ISS.

Na programu šestého letového dne bylo přenášení vybavení z MPLM modulu Leonardo do různých prostor stanice a také příprava na výstup EVA-2.

Mastracchio při výstupu EVA-2 (11.04.2010)Výstup EVA-2 zahájili Mastracchio a Anderson v neděli 11.04.2010 v 7:30 SELČ. Hlavním cílem výstupu byla výměna amoniakové nádrže ATA na ITS-S1. Při upevňování nové ATA na S1 se ale kosmonauti dostali do potíží a čtyři úchytné šrouby se jim nakonec podařilo utáhnout až po několika neúspěšných pokusech a v jiném pořadí, než bylo plánováno. Kvůli vzniklému časovému skluzu tak bylo možno při EVA-2 novou ATA propojit se zbytkem stanice jen elektricky, zatímco propojení dusíkových a amoniakových hadic muselo být odloženo až na výstup EVA-3. Také plánované sejmutí MMOD desek z plošiny ESP-2 k dopravě na Zemi muselo být při EVA-2 zrušeno a odloženo na později. Výstup EVA-2 trval celkem 7 hodin a 26 minut (skončil ve 14:56 SELČ).

V pondělí 12.04.2010 byl na programu půlden volna a pak pokračovalo přenášení nákladu z MPLM modulu Leonardo a také přípravy na výstup EVA-3.

Dne 13.04.2010 od 8:14 SELČ proběhl třetí výstup do kosmu (EVA-3). Vystoupili opět Mastracchio a Anderson. Nejprve se jim poměrně rychle podařilo dokončit nedodělky z EVA-2 (zapojení dusíkových a amoniakových hadic k nové nádrži ATA na S1 a přenesení MMOD desek z plošiny ESP-2 do přechodové komory modulu Quest k dopravě na Zemi). Následovalo přenesení a uchycení staré ATA do nákladového prostoru raketoplánu. Při uchycování ale opět nastaly problémy s jedním z upevňovacích šroubů a trvalo téměř 3 hodiny, než se podařilo problém vyřešit a všechny šrouby dostatečně dotáhnout. Zpoždění proti plánu dosáhlo téměř 2 hodin, takže muselo být zrušeno sejmutí a přenesení konstrukce LWAPA (Light-Weight Adapter Plate Assembly) z modulu Columbus do nákladového prostoru raketoplánu. Ve zbytku času kosmonauti připravili kabeláž pro instalaci nové (záložní) antény SGANT (Space to Ground ANTenna) na nosník Z1 (samotná anténa bude instalována až při příštím letu raketoplánu) a provedli ještě několik menších prací na povrchu stanice (např. přemístění úchytů nohou a vaků s nářadím). Výstup EVA-3 skončil ve 14:38 SELČ (trval 6 hodin a 24 minut).

Ještě před koncem výstupu EVA-3 se ukázalo, že nefunguje jeden z ventilů na dusíkovém tlakovacím okruhu v nové nádrži ATA. Kvůli tomu zvažovala NASA zařazení dodatečného čtvrtého výstupu do programu mise STS-131, ale nakonec bylo rozhodnuto, že i bez výměny ATA může termoregulační systém stanice pracovat ještě dostatečně dlouho, takže dodatečný výstup se neuskutečnil.

Společná fotografie posádek na ISS (15.04.2010)Desátý letový den (14.04.2010) bylo na programu další přenášení nákladu z MPLM modulu Leonardo, tradiční společná tisková konference posádek, vzdělávací akce pro střední školy v USA a také pár hodin osobního volna kosmonautů.

Ve čtvrtek 15.04.2010 bylo dokončeno přenášení nákladu mezi stanicí a MPLM modulem Leonardo. Modul byl uzavřen a pak měl být přemístěn zpět do nákladového prostoru raketoplánu. objevily se ale problémy s ovládáním zámků v CBM uzlu, kterým je Leonardo připojen ke stanici. Problémy si vyžádaly dodatečné testy z řídicího střediska, takže přenesení MPLM muselo být odloženo o několik hodin. S velkým zppožděním proti plánu byl nakonec modul odpojen od stanice a manipulátor SSRMS ho přenesl nad nákladový prostor raketoplánu. Pro nedostatek času jedenáctého letového dne byl modul v této poloze ponechán přes noc. Usazení modulu do nákladového prostoru raketoplánu bylo dokončeno v pátek 16.04.2010 ráno.

Během dvanáctého letového dne (16.04.2010) proběhla předčasná závěrečná kontrola tepelné ochrany raketoplánu pomocí OBSS. Naměřená data byla odeslána na Zemi pomocí komunikačních systémů ISS (kvůli poruše antény pro pásmo Ku na raketoplánu).

V sobotu 17.04.2010 se posádky rozloučily, došlo k uzavření průlezů a raketoplán odletěl od stanice (ve 14:52 SELČ).

O dva dny později (19.04.2010) měl raketoplán Discovery STS-131 přistát na KSC na Floridě. Nevyhovující počasí (nízká oblačnost a přeháňky) si ale vynutilo odklad přistání o jeden den. V úterý 20.04.2010 se nakonec podařilo využít druhou příležitost k přistání a raketoplán úspěšně dosedl na letišti SLF na KSC v 15:08:35 SELČ.


Aktualizováno : 28.12.2011

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-130 | STS-132 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-131/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.027755 vteřiny.