Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > V Česku > MAGION > Magion 3
Start M.označení Zánik Hmotnost Perigeum Apogeum Stabilizace
18.12.1991 1991-086E - 52 kg 438 km 3070 km magnetické pole

Magion 3Československý vědecký subsatelit. Byl vyvinut v Geofyzikálním ústavu ČSAV (tým RNDr. P. Třísky, CSc.), který je též provozovatelem.

Subsatelit byl vypuštěn nosnou raketou Cyklon-3 současně s družicí Interkosmos 25 jako součást programu APEX.

Příčný rozměr základního tělesa je 0.56 m, po uvedení na samostatnou dráhu se vyklopily nosníky s čidly přístrojů (délka 1.7 m). Přístroje jsou napájeny slunečními bateriemi (12 W), pro telemetrii (přenos digitálních informací do 40 kbit/s, analogových do 60 kHz) slouží 4 vysílače (137 a 400 MHz) s výkonem do 3 W. Pro opakované korekce dráhy je družice vybavena sovětskou pohonnou jednotkou Pulsar na stlačený vzduch.

Na vývoji experimentální aparatury se podíleli pracovníci Geofyzikálního ústavu ČSAV, Matematicko-fyzikální fakulty UK a Ústavu experimentálnej fyziky SAV.

Experimentální vybavení tvoří:

  • třísložkový magnetometr;
  • analyzátor elektrického pole (0.01-20 Hz);
  • vlnový experiment (magnetické a elektrické antény, frekvenční analyzátor);
  • rádiový spektrometr (0.1-10 MHz);
  • 3 plazmové sondy (Langmuirova, radiofrekvenční a kulová iontová);
  • analyzátory energetických částic (4 elektrostatické detektory pro energie do 20 keV, křemíkové detektory pro elektrony a protony do 1 MeV);
  • fotometr pro měření optických emisí vnější atmosféry Země (630 a 577.7 nm).

Aktualizováno : 11.04.2000

[ Obsah | Kosmonautika v Česku | Magion | Obrázky ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/cz/magion/magion3.htm)