Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Nosiče > Ansari X Prize (Cena X Ansari)

Cena X Ansari

Logo X PrizeMyšlenka vypsání Ceny X byla inspirována řadou cen, vypisovaných v počátcích aviatiky ve 20. letech minulého století, zejména pak Orteigovou cenou z roku 1927 vypsanou k přeletu Atlantského oceánu. Jak známo, tato cena ve výši 25 000 USD, kterou získal Charles Lindbergh, přispěla k velkému rozmachu civilního letectví. Přitom se také ukázalo, že i malý tým profesionálů kolem Lindbergha může uspět i tam, kde by se čekal spíše úspěch vládou podporovaného týmu admirála R. Birda.

V roce 1995 Peter Diamandis s několika společníky založil Nadaci Ceny X (X Prize Foundation) s cílem vypsat cenu na podporu rozvoje kosmické turistiky. Po nezbytných přípravách byla tato cena vyhlášena 18.05.1996 v St. Louis. Na počest svého významného sponzora byla v roce 2004 přejmenována na Cena X Ansari (Ansari X Prize)

Cena X ve výši 10 mil. USD byla určena týmu či soukromé společnosti, která s použitím soukromých nevládních finančních zdrojů vytvoří kosmický dopravní prostředek schopný vynést do minimální výšky 100 km nejméně tři dospělé osoby a v pořádku je dopravit zpět na Zemi. Dopravní prostředek musel mít takový prostor, do kterého se vejdou tyto tři osoby o výšce 188 cm a hmotnosti 90 kg každá (v případě letu menšího počtu osob bylo možné použít balastu). Přitom bylo podmínkou, že kosmický dopravní prostředek musel být schopen nového startu do 14 dnů po prvním startu. Přitom bylo možno vyměnit (kromě spotřebovaných pohonných látek) jen 10% suché startovní hmotnosti kosmického dopravního prostředku. To znamená, že prostředek musel být schopen vícenásobného použití. Výroba a provoz kosmického dopravního prostředku musí být v souladu buď s mezinárodními nebo s regionálními právními předpisy. Soutěžní lety bylo třeba uskutečnit před 1.1.2005.

SpaceShipOne v motorovém letu (2004)Do soutěže se postupně přihlásilo 26 týmů z celého světa a Cenu X nakonec získala v říjnu 2004 firma Scaled Composites se svým strojem SpaceShipOne.

Průběh soutěže je popsán v článcích:

Další podrobnosti o Ceně X a o Nadaci, která tuto cenu udělila, lze nalézt na internetové adrese: http://www.xprizefoundation.org/ .

Na Cenu X volně navazují soutěže o Pohár Ceny X (X-Prize Cup):


Aktualizováno : 23.07.2006

[ Obsah | Nosiče | SpaceShipOne ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/nosice/xprize/index.htm)