Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Nosiče > X Prize > Cena X - soutěžící týmy

Cena X - soutěžící týmy

Logo X PrizeCena X byla vypsána s cílem podpořit rozvoj kosmické turistiky tak, aby se tato turistika stala dostupná široké veřejnosti. Cenu X tvoří částka ve výši 10 mil. USD, kterou se Nadaci pro udělování ceny X podařilo získat od řady sponzorů. Cena X je určena týmu či soukromé společnosti, která s použitím soukromých nevládních finančních zdrojů vytvoří kosmický dopravní prostředek schopný vynést do minimální výšky 100 km nejméně tři dospělé osoby a v pořádku je dopravit zpět na Zemi. Kosmický dopravní prostředek musí mít takový prostor, do kterého se vejdou tyto tři osoby o výšce 188 cm a hmotnosti 90 kg každá (v případě letu menšího počtu osob je možné použít balastu). Přitom je podmínkou, že kosmický dopravní prostředek musí být schopen nového startu do 14 dnů po prvním startu. Přitom je možné vyměnit (kromě spotřebovaných pohonných látek) jen 10% suché startovní hmotnosti kosmického dopravního prostředku. To znamená, že prostředek je schopen vícenásobného použití. Výroba a provoz kosmického dopravního prostředku musí být v souladu buď s mezinárodními nebo s regionálními právními předpisy.

Pokus o získání ceny bude sledován zástupci Nadace ceny X, kterým je třeba termín pokusu oznámit nejméně 30 dní před plánovaným datem. Každý dopravní prostředek musí nést zařízení pro monitorování dosažené letové výšky.

Canadian ArrowMyšlenka o vypsání Ceny X byla inspirována řadou cen, vypisovaných v počátcích aviatiky ve 20. letech minulého století, zejména pak Orteigovou cenou z roku 1927 vypsanou k přeletu Atlantského oceánu. Jak známo, tato cena ve výši 25 000 USD, kterou získal Charles Lindbergh, přispěla k velkému rozmachu civilního letectví. Přitom se také ukázalo, že i malý tým profesionálů kolem Lindbergha může uspět i tam, kde by se čekal spíše úspěch vládou podporovaného týmu admirála R. Birda.

Další podrobnosti o pravidlech udílení Ceny X a o Nadaci, která tuto cenu udělí, lze nalézt na internetové adrese: http://www.xprize.org/ . Na těchto stránkách lze též nalézt podrobnější informace o 26 týmech, které se soutěže o Cenu X ucházejí. Jejich seznam s vybranými základními charakteristikami jejich kosmického dopravního prostředku jsou v tabulce.

Canadian ArrowO současném stavu soutěže o Cenu X hovořil na 41. kosmonautickém kongresu, konaném koncem dubna na Cape Canaveral Peter Diamandis, předseda Nadace Ceny X. Z uvedených 26 týmů asi 12 jich má plány na seriózní kosmický dopravní prostředek a asi 6 týmů má již funkční motory ve skutečném měřítku a mají tak naději, že své plány dotáhnou k úspěšným koncům.

Mezi favority patří zejména společnost Scaled Composites, jejíž raketový letoun SpaceShipOne dne 21. 6. 2004 dosáhl výšky 100,1 km. Tomuto letu se budeme podrobněji věnovat na jiném místě.

Další tým, soutěžící o Cenu X, kanadský Canadian Arrow, uskutečnil 21. 11. 2003 první zážeh svého raketového motoru, repliky motoru německé rakety A4/V2. Motor, poháněný kapalným kyslíkem a ethylakoholem, vyvinul tah kolem 285 kN se spotřebou paliva 113 kg/s. V současné době se práce týmu zaměřují zkoušky přistání kabiny na vodní hladinu. Od srpna se budou provádět zkoušky záchranného systému kabiny, který by ji oddělil od rakety buď při nezdařeném startu nebo v případě problémů za motorického letu.

Canadian ArrowArmadillo Aerospace přiznává, že má v současné době asi čtyřměsíční zpoždění proti předpokládanému plánu. Kromě toho má problémy s udělením licence od FAA z ekologických a též z bezpečnostních důvodů - není totiž jasné, zda by při nějaké nehodě nedopadl jejich prostředek mimo základnu ve White Sands. V rámci zkoušek funkčnosti jednosložkového raketového motoru s regulovatelným tahem, využívajícího rozkladu H2O2, bylo započato s letovými zkouškami makety rakety Black Armadillo. Zkoušelo se zejména poletování makety při různých režimech práce motoru. Např. při úspěšné zkoušce dne 15. 6. 2004 se maketa vznesla do výšky asi 40 m a pak v pořádku přistála na čtyři odpružené přistávací nohy na zadní straně rakety vedle trysky motoru. Systém automatického přistání makety tedy pracoval bezchybně.

Skupina IL Aerospace Technologies zatím shromažďuje peníze na stavbu a kvalifikační řízení své rakety.

Skupina The da Vinci Project, podporovaná firmou Sun Microsystems of Canada, Inc. je se svými přípravami také tak daleko, že již uvažuje o oznámení termínu svého pokusu. Licenci k uskutečnění pokusu o let již získala od kanadských úřadů.

Canadian ArrowI když termín pro získání prémie 10 mil. USD v rámci soutěže o Cenu X vyprší koncem tohoto roku, Nadace Ceny X očekává, že by některý ze soutěžících týmů mohl získat Cenu X do 3 - 5 měsíců. Ovšem udělením ceny činnost Nadace patrně neskončí. Nadace Ceny X by i nadále chtěla podporovat průmysl, zaměřený na rozvoj suborbitální raketové technologie s cílem otevřít ji službám široké veřejnosti. Každoročně by měl být vypisován tzv. Pohár Ceny X v různých kategoriích, např. v počtu uskutečněných suborbitálních letů v daném časovém období, dosažení nejvyšší výšky, počet cestujících, nejkratší příprava k dalšímu letu. Peter Diamandis si od Poháru Ceny X slibuje, že tato každoroční soutěž přivede dohromady řadu soutěžících týmů a jejich podporovatelů a tak se budou pilotované suborbitální lety postupně mezi veřejností popularizovat. Rozšíření programu činnosti Nadace Ceny X ovšem vyžaduje další kapitálový příjem pro Nadaci, který je získáván ze sponzorských darů. Nadaci se podařilo získat významný sponzorský dar ve výši mnoha milionů USD od podnikatelů Anousheh a Amira Ansari. Paní A. Ansari a její švagr Amir Ansari jsou původem z Iránu, ale působí v USA, kde založili kapitálovou investiční společnost Prodea a investují v oblasti telekomunikací.

The da Vinci ProjectVýši tohoto sponzorského daru ocenila Nadace Ceny X tak, že do názvu Ceny X přidala jméno "Ansari". Dne 5. 5. 2004, při příležitosti 43. výročí suborbitálního letu Alana Shepparda v kabině Freedom 7 Mercury, změnila oficiálně Cena X název na Cenu X Ansari (Ansari Ansari X Prize).

Soutěže o získání Ceny X Ansari či o Pohár Ceny X tedy přispívají k rozvoji dostupných technologií, které umožní širokému okruhu veřejnosti účastnit se kosmické turistiky. Z počtu soutěžících týmů je též vidět, že se v budoucnu očekává rozmach kosmické turistiky a tudíž i značný obchodní přínos z této činnosti.


Tabulka: Seznam 26 týmů (v abecedním pořadí), soutěžících o Cenu X Ansari:

Acceleration EngineeringAcceleration Engineering, Bath, Michigan, USA
Nosič: jednostupňová raketa
Název: Lucky Seven
Pohon: KRM s přetlakovou dodávkou KPL: LOX+kapalný metan
Start: raketový vertikální ze země
Přistání: vertikální na řiditelném padáku (raketa+kabina vcelku)

Advent Launch Services, Houston, Texas, USA
Nosič: okřídlená jednostupňová raketa
Název: Advent
Pohon: KRM s přetlakovou dodávkou KPL: LOX+kapalný metan
Start: raketový vertikální z vodní hladiny
Přistání: jako kluzák na vodní hladinu (raketa+kabina vcelku)
Internetová adresa: www.ghg.net/jimakkerman/

ARCAARCA (Aeronautics and Cosmonautics Romanian Assoc.), Valcea, Rumunsko
Nosič: jednostupňová raketa
Název: ORIZONT
Pohon: KRM s přetlakovou dodávkou KPL: 85%H2O2+kerosín
Start: raketový vertikální ze země
Přistání: kabina a raketa nezávisle na padácích
Internetová adresa: www.arcaspace.ro


Armadillo AerospaceArmadillo Aerospace, Mesquite, Texas, USA
Nosič: okřídlená jednostupňová raketa
Název: Black Armadillo
Pohon: KRM s přetlakovou dodávkou jednosložkové PL: směs 50% H2O2+H2O+metanol
Start: raketový vertikální ze země
Přistání: na padáku, kabina s deformovatelnou nosovou částí jako amortizátorem dopadu
Internetová adresa: www.armadilloaerospace.com

American Astronautics Corp., Oceanside, California, USA
Nosič: jednostupňová raketa
Název: The Spirit of Liberty
Pohon: KRM s přetlakovou dodávkou KPL: LOX+kerosin RP-1
Start: raketový vertikální ze země
Přistání: kabina a raketa nezávisle na řiditelném padáku do místa startu, nafukovací amortizátory
Internetová adresa: www.americanastronautics.com

Bristol SpaceplanesBristol Spaceplanes, Ltd., Bristol, Anglie
Nosič: letoun s tryskovým a raketovým pohonem
Název: Ascender
Pohon: tryskový: 2 motory Williams-Rolls FJ44, raketový: Pratt & Whittney RL 10: LOX+H2
Start: horizontální z konvenční startovní dráhy
Přistání: horizontální na konvenční přistávací dráze
Internetová adresa: www.bristolspaceplanes.com


Canadian ArrowCanadian Arrow, London, Ontario, Kanada
Nosič: jednostupňová raketa, modifikovaná střela A4/V2
Název: Canadian Arrow
Pohon: KRM s přetlakovou dodávkou KPL: LOX+etylalkohol, 4 RM na TPL (pro případnou záchranu kabiny)
Start: raketový vertikální ze země
Přistání: kabina a raketa nezávisle na padáku na vodní hladinu
Internetová adresa: www.canadianarrow.com


The da Vinci ProjectThe da Vinci Project, Toronto, Ontario, Kanada
Nosič: jednostupňová raketa
Název: Wild Fire
Pohon: KRM s přetlakovou dodávkou KPL: LOX+kerosín
Start: z balónu ve výšce 24 km
Přistání: na řízeném padáku, nafukovací amortizátory
Internetová adresa: www.davinciproject.com


Pablo De Leon & AssociatesPablo De Leon & Associates, Buenos Aires, Argentina
Nosič: jednostupňová raketa
Název: Gauchito
Pohon: svazek 4 hybridních raketových motorů
Start: raketový vertikální ze země
Přistání: kabina a raketa nezávisle na padácích na mořskou hladinu
Internetová adresa: www.pablodeleon.com

Discraft Corporation, Portland, Oregan, USA
Nosič: samonosné křídlo s laminárním obtékáním
Název: The Space Tourist
Pohon: pulzační tryskový
Start: horizontální z konvenční startovní dráhy
Přistání: horizontální na konvenční přistávací dráze, motorické

Flight Exploration, Londýn, Anglie
Nosič: jednostupňová raketa
Název: The Green Arrow
Pohon: KRM s přetlakovou dodávkou KPL: H2O2+kerosín
Start: raketový vertikální ze země
Přistání: na padáku, nafukovací amortizátory

Fundamental Technology SystemsFundamental Technology Systems, Orlando, Florida, USA
Nosič: raketové letadlo
Název: Aurora
Pohon: KRM s proměnným tahem, KPL: H2O2+kerosín
Start: horizontální z konvenční startovní dráhy
Přistání: klouzavým letem na konvenční přistávací dráze
Internetová adresa: www.funtechsystems.com


HARCHARC (High Altitude Research Corp.), Huntsville, Alabama, USA
Nosič: jednostupňová raketa
Název: Liberator
Pohon: KRM s přetlakovou dodávkou KPL: LOX+kerosín
Start: raketový vertikální z plovoucí plošiny na hladině moře
Přistání: kabina a raketa nezávisle na padácích na mořskou hladinu


IL Aerospace TechnologiesIL Aerospace Technologies, Zichron Ya´akov, Izrael
Nosič: jednostupňová raketa
Název: Negev
Pohon: RM na TPL (tah 77,8 kN) nebo hybridní RM
Start: z horkovzdušného balónu ve výšce 10 km
Přistání: na padáku na mořskou hladinu
Internetová adresa: www.ilat.net

Interorbital Systems, Mojave, California, USA
Nosič: jednostupňová raketa
Název: Solaris X
Pohon:5 KRM s přetlakovou dodávkou KPL: bílá dýmavá HNO3+směs uhlovodíků
Start: raketový vertikální ze země
Přistání: na padáku na mořskou hladinu, nafukovací amortizátory
Internetová adresa: www.interorbital.com

Kelly Space and TechnologyKelly Space and Technology, San Bernardino, California, USA
Nosič: raketoplán
Název: Astroliner
Pohon: KRM: LOX+kerosín
Start: těleso nejprve dopraveno do startovní výšky ve vleku za letounem B747, pak start
Přistání: horizontální na konvenční přistávací dráze klouzavým letem
Internetová adresa: www.kellyspace.com


Lone Star Space Acces CorporationLone Star Space Acces Corporation, Houston, Texas, USA
Nosič: letoun s tryskovým a raketovým pohonem
Název: Cosmos Mariner
Pohon: tryskové a KRM dodávkou KPL: LOX+kerosín RP
Start: horizontální z konvenční startovní dráhy
Přistání: horizontální na konvenční přistávací dráze
Internetová adresa: www.lonestarspace.com


Micro-SpaceMicro-Space, Inc., Denver, Colorado, USA
Nosič: svazek raketových stupňů+sedadla s ochranným aerodynamickým štítem, každý cestující si nese vlastní soupravu zabezpečení životních funkcí
Název: Crusader X
Pohon: KRM s přetlakovou dodávkou KPL: H2O2+metanol
Start: raketový vertikální ze země
Přistání: na padáku na mořskou hladinu
Internetová adresa: www.micro-space.com


PanAeroPanAero, Inc., Fairfax, Virginia, USA
Nosič: konvenční tryskový letoun Sabre-40, doplněný 7 RM (19,5 kN tahu každý)
Název: SabreRocket
Pohon: tryskové a KRM fy Microcosm
Start: horizontální z konvenční startovní dráhy
Přistání: horizontální na konvenční přistávací dráze, motorické
Internetová adresa: www.tour2space.com


Pioneer RocketplanePioneer Rocketplane, Inc., Solvang, California, USA
Nosič: raketové letadlo
Název: Pioneer XP
Pohon: KRM s přetlakovou dodávkou KPL: LOX+kerosín
Start: horizontální z konvenční startovní dráhy
Přistání: horizontální na konvenční přistávací dráze, motorické
Internetová adresa: www.rocketplane.com


Scaled CompositesScaled Composites, LLC, Mojave, California, USA
Nosič: 1. stupeň - tryskové letadlo, 2. stupeň - raketové letadlo
Název: 1. stupeň: White Knight, 2. stupeň: SpaceShipOne
Pohon: 1. stupeň: dva tryskové motory, 2. stupeň: hybridní RM :N2O+HTPB
Start: 1. stupeň - horizontální z konvenční startovní dráhy, 2. stupeň - start ve výšce asi 15 km po shození z letadlového nosiče
Přistání: horizontální na konvenční přistávací dráze, klouzavým letem
Internetová adresa: www.scaled.com


Space Transport CorporationSpace Transport Corporation, Forks, Washington, USA
Nosič: svazek 7 raketových motorů+kabina
Název: Rubicon
Pohon: RM na TPL
Start: raketový vertikální ze země
Přistání: na padácích na mořskou hladinu
Internetová adresa: www.space-transport.com


Starchaser IndustriesStarchaser Industries, Cheshire, Anglie
Nosič: jednostupňová raketa
Název: Starchaser V + Thunderstar
Pohon: 2 KRM Churchill Mk3: LOX+kerosín
Start: raketový vertikální ze země
Přistání: kabina a raketa nezávisle na padácích
Internetová adresa: www.starchaser.co.uk

Suborbital Corporation, Moskva, Rusko
Nosič: 1. stupeň - tryskové letadlo M-55, 2. stupeň - raketové letadlo
Název: Cosmopolis XXI (C-21)
Pohon: 1. stupeň: dva tryskové motory+ 2 urychlovací RM na TPL, 2. stupeň: RM na TPL
Start: 1. stupeň - horizontální z konvenční startovní dráhy, 2. stupeň - start v operační výšce po shození z letadlového nosiče
Přistání: horizontální na konvenční přistávací dráze, klouzavým letem

TGVTGV (Two Guys and a Van) Rockets, Inc., Bethesda, Maryland, USA
Nosič: jednostupňová raketa
Název: MICHELLE-B
Pohon: 6 KRM s přetlakovou dodávkou KPL: LOX+směs uhlovodíků
Start: raketový vertikální ze země s plným výkonem motoru
Přistání: měkké vertikální s nižším výkonem motoru a s použitím aerodynamické brzdy
Internetová adresa: www.tgv-rockets.com


Vanguard SpacecraftVanguard Spacecraft, Bridgewater, Massachusetts, USA
Nosič: dvoustupňová raketa + kabina
Název: Eagle
Pohon: 12 RM na KPL: N2O4+hydrazin a 4 urychlovací RM na TPL na 1. stupni
Start: raketový vertikální ze země, po odhození stupně kabina pokračuje ve stoupavém letu
Přistání: stupně a kabina nezávisle na padácích na mořskou hladinu
Internetová adresa: www.vanguardspace.com

(Zkratky: RM - raketový motor, KRM - kapalinový raketový motor, KPL - kapalné pohonné látky, TPL - tuhé pohonné látky, PL - pohonná látka, HTPB - řetězce polybutadienu zakončené H, LOX - kapalný kyslík)

(lek)

Publikováno v časopise Letectví a kosmonautika 80 (2004) č. 9, s. 828.


Seznam obrázků:
Obr.1: Acceleration Engineering: Lucky Seven
Obr. 2: ARCA: Demonstrator 2B
Obr. 3: Armadillo Aerospace: Black Armadillo
Obr. 4: Bristol Spaceplanes, Ltd.: Ascender
Obr. 5a: Canadian Arrow - replika A4
Obr. 5b: Canadian Arrow - replika A4 při startu (kresba)
Obr. 5c: Canadian Arrow - replika A4: oddělení kabiny (kresba)
Obr. 5d: Canadian Arrow - replika A4: oddělení kabiny při nezdařeném startu (kresba)
Obr. 5e: Canadian Arrow - schema motorového prostoru s motorem
Obr. 5f: Canadian Arrow - Zkušební zážeh motoru
Obr. 6a: The daVinci project: Wild Fire M-VI
Obr. 6b: The daVinci project: Wild Fire M-VI - návrat kabiny (kresba)
Obr. 7: Pablo De Leon & Associates: Gauchito
Obr. 8: Fundamental Technology Systems: Aurora
Obr. 8: suborbitální dopravní prostředek skupiny HARC
Obr. 9: IL Aerospace: koncept rakety NEGEV
Obr. 10: Kelly Space and Technology: Astroliner
Obr. 11: Lone Star Space Acces Corporation: Cosmos Mariner
Obr. 12: MICRO-SPACE: Crusader X
Obr. 13: PanAero: Condor X
Obr. 14: Pioneer Rocketplane, Inc.: Pioneer XP
Obr. 15: Scaled Composites: White Knight + SpaceShipOne
Obr. 17: Space Transport - raketa Rubicon startuje....a její zbytky
Obr. 19: Starchaser Industries: Starchaser - Thunderstar
Obr. 20: TGV: MICHELLE-B
Obr. 21: Vanguard Spacecraft: EAGLE

Aktualizováno : 11.02.2006

[ Obsah | Nosiče | X Prize | Doprovodná PPT prezentace (3.6 MB) | Navazující článek: Cena X Ansari ve finále ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/nosice/xprize/xp_tymy.htm)