Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Aktuality > Obsahy L+K > L+K 1968
tisk 

Obsah ročníku časopisu LETECTVÍ + KOSMONAUTIKA 1968

Název článku

Autor

Číslo

Strana

Kosmonautika a raketová technika

Kosmonautický kalendář 1967 - 1968

PL+AV+Pod+Kan

1-26

1-4

Kosmonautika - Novinky - krátké zprávy

LK

1-26

1-4

Tělesa vypuštěná a zaniklá v lednu 1968

P.Lála

15

630

Saturn V - foto startu rakety

Tělesa vypuštěná a zaniklá v únoru 1968

P.Lála

16

685

SECOR 1 - foto družice

Tělesa vypuštěná a zaniklá v březnu 1968

P.Lála

18

774

Explorer 37 - foto americké družice

Tělesa vypuštěná a zaniklá v dubnu 1968

P.Lála

20

869

Apollo 6 - foto kabiny po přistání v Tichém oceánu

Tělesa vypuštěná a zaniklá v květnu 1968

P.Lála

21

912

ESRO II / Iris - foto první družice ESRO

Tělesa vypuštěná a zaniklá v červnu 1968

P.Lála

25-26

1070

IDCSP 4-1 až 4-8 - foto amerických družic

Tělesa vypuštěná a zaniklá v červenci 1968

P.Lála

25-26

1071

Molnija 1 - foto sovětské komunikační družice

Kurs kosmonautiky

SPACE

1-26

seriál

Na začátku byla teorie, dávnověk, Egypt, Řecko, starověk,

M.Grün, A.Vítek

1

29

novověk, M.Koperník, T.de Brahe, J.Kepler, I.Newton,

Rakety starověku a středověku, Vzestup a úpadek raket,vojenství

Rusko-vojenské rakety v 19.stol, N.Kibalčič -nákres projektu,

M.Grün, A.Vítek

2

73

K.E.Ciolkovskij - životopis, studie, knihy, vícestup.rakety,

R.Goddard - foto s raketou, Počátky sověts. kosmonautiky,

F.A.Canděr, GIRD, M.K.Tichonravov, S.P.Koroljev, V.P.Gluško

SSSR 1939, Američtí raket. pionýři, R.H.Goddard-životopis,

M.Grün, A.Vítek

3

117

Přehled projektů a experimentů v raketové technice, foto,

Americké raketové společnosti, ARS, GALCIT, T.Kármán,

F.Malina, Evropské pokroky, Francie, R.E.Pelterie, CNRS,

Itálie, Rakousko, Československo, Německo, H.Oberth, foto

Německo, UFA-Film, H.Oberth, M.Valier, J.Winkler, rak.HW,

M.Grün, A.Vítek

4

161

VfR - výzkumné ústavy, W.von Braun, Německý vojenský

raketový výzkum, A-1, A-2, Peenemunde, A-3, A-4(V-2),A-5,

1945 - Obsazení Peenemunde spojenci, von Braun do USA,

Přehled německých vojenských raket řady A - tabulka

Poválečný vývoj v SSSR - 1947 - 1957, Projekt A-4, R-14,

M.Grün, A.Vítek

5

205

Spolehlivost raket A-4 (tabulka), V-2,T-1(foto raket), 4.10.57,

Poválečný vývoj v USA - 1946 - 1956, A-4 - sondážní rakety,

White Sands-N.Mexiko, raketa Bumper, Aerobee, Viking,

Vanguard, Navaho, Redstone, Atlas, Jupiter, Titan I, Thor

Astrodynamika, Základy nebeské mechaniky, Newtonův

P.Lála

6

249

gravitační zákon, Pohyb dvou hmotných bodů, Pohyb po

elipse a kružnici, Pohyb po hyperbole a parabole, Určení

dráhy nebeského tělesa - výpočty, grafy, vzorce

Kruhová rychlost, Keplerova rovnice, Parabolická rychlost,

P.Lála

7

293

Výpočty, graf, Mechanika družic, Průmět dráhy družice

na zemský povrch, Stacionár.družice, Rušený pohyb um. družice,

Poruchy způsobené zemským gravitačním polem - výpočty, grafy

Poruchy způsobené odporem atmosféry, Jiné poruchy dráhy

P.Lála

8

337

UDZ - výpočty, nákresy, průměty drah, Meziplanetární

dráhy, Sféra aktivity nebeského tělesa - popis, nákres

Výpočet dráhy umělých kosmických těles-výpočty, nákresy,

P.Lála

9

337

Lety k Měsíci - dráhy, parametry, doby letu, Požadavky

na meziplanetární dráhy, Tabulka rychlostí pro let k planetám

Výpočet drah pro lety k planetám sluneční soustavy, tabulka,

P.Lála

10

381

nákresy drah, Vliv přítažlivosti cílové planety, Dráhy pro

let k planetám Jupiter, Saturn, Uran a Neptun - nákresy,

Lety k jiným tělesům ve sluneční soustavě -planetky, komety

Lety k planetám a kometám sluneční soustavy, výpočty,

P.Lála

11

469

nákresy drah a tabulka parametrů, Změny dráhy kosmického

tělesa pomocí raketového motoru, Parkovací a přechodové

dráhy, Pasívní, parkovací a přechodová dráha, Optimalizace

dráhy pomocí impulsů, nákresy, popis, Setkání těles,

Setkání umělých kosmických těles - přiblížení, setkání, spojení -

P.Lála

12

513

výpočty, nákresy drah, první přiblížení a setkání - Vostok, Gemini,

Korekce dráhy, brzdění, Přesnost korekcí drah sond Ranger

a Mariner, Brzdění při měkkém přistání na cílovém tělese,

Dráhy s malým urychlováním, Lety k planetám, Nákresy dráh,

Vnější balistika raket - úvod k obsáhlému odvětví fyziky

J.Poděbradský, A.Vítek

Vnější balistika, Ciolkovského rovnice, Charakteristická čísla

J.Poděbradský

13

557

rakety, Dráha jednostupňové rakety - popis, vzorce, výpočty,

A.Vítek

Průchod rakety atmosférou, souřadné systémy - výpočty,

L.Pírko

Závislost charakteristické rychl. na Ciolkovského čísle -tabulka

Síly působící na raketu, Diferenciální pohybová rovnice,

L.Pírko

14

601

Aerodynamické síly, Statické a tlumící momenty-grafy, vypočty

Vnější balistika vícestupňové rakety, Charakteristická

J.Poděbradský

rychlost - vzorce, výpočty, nákresy, geometrie letu

A.Vítek

Geometrie aktivního úseku letu, ELDO-A - zákl.charakteristiky

A.Vítek

15

645

nosné rakety, Charakteristická čísla - rovnice, výpočty,

J.Poděbradský

Saturn I - AS-202 - závislost zrychlení na čase při letu,

Pohyb rakety v poli centrální gravitační síly - výpočty,

Velikosti charakteristických rychlostí pro různé úkoly-tabulka

Rychlostní požadavky, AS-202 - grafy - rychlosti, výška, vzorce,

Navedení na dráhu, AS-202 - grafy - vzdálenost, náklon, vzorce

Prostorová orientace dráhy umělé družice Země - výpočty,

A.Vítek

16

689

Dynamika a termodynamika sestupu na planetu - výpočty,

L.Pírko

používané označení, jednotky, Vstup do atmosféry planety,

Dráhy sestupu, Koridor vstupu - výpočty, nákresy, grafy

Brzdění kosmických těles v atmosféře, Tepelná ochrana,

L.Pírko

17

733

Mercury MA-6 - foto kabiny, Vztlaková tělesa - popis, foto,

Tělesa pro návrat z oběžné dráhy - popis, nákres, HL-10

Tři varianty letu k Marsu a k Venuši - výpočty, rovnice, literatura

L.Pírko

18

777

Pohonné systémy, Rozdělení - Chemické, Fyzikálně

M.Grün

chemické, Fyzikální, Jiné - popis, tabulka, grafy, výpočty

Základy vnitřní balistiky, Úvod, Tah a specifický impuls,

J.Kusák, A.Vítek

19

825

Ideální tryska, Výtoková rychlost - grafy, výpočty

Průběh tlaku a tahu RM TPH - grafy, výpočty

F.Ludvík

Průběh tlaku a tahu RM TPH,Základní rovnice vnitřní balistiky

A.Vítek

20

870

RM TPH, Rovnovážný tlak ve spalovací komoře, Erozívní

hoření TPH - vzorce, diagamy, náčrtky k RM na TPH

Konstrukce raketových stupňů, Kapalinový raketový motor,

M.Grün

21

913

Nádrže, Systém dodávky KPH, Spalovací komora - popis,

nákresy, Atlas - schéma montáže rakety, Chlazení motorů

Chlazení spalovací komory, Tryska, Zážeh motoru na KPL,

M.Grün

22-23

977

Výpočty, nákresy, foto, Příklady konstrukce motorů na KPL,

Rolls-Royce RZ-2 - popis a nákresy motoru rakety Europa

Rocketdyne F-1, J-2 - popis a nákresy motorů Saturnu V

M.Grün

24

1017

Raketové motory na TPH, Spalov. komora motorů na TPH,

Tvary náplní TPH, Náplně - rozdělení, popis, výpočty, obr.

J.Kusák

Raketové motory na TPH, Kombin. náplně - popis, schémata,

J.Kusák

25-26

1077

Závěr ke kombinované náplni dvou druhů TPH - popis, grafy,

Tryska raketového motoru na TPH, Hybridní raketové motory

M.Grün

Orbiter fotografuje Surveyor

P.Koubský

1

14

Lunar Orbiter 3 - 22.2.1967 -foto sondy Surveyor 1 na Měsíci,

Popis postupu snímkování a porovnávacích snímků sondy

Kontrasty na Rudém náměstí

J.Kroulík

1

22

1967 - Popis a foto vojenských raket na jubilejní přehlídce,

Scrag, Savage, Ganef, Scud a další typy raket - foto

Apollo - Saturn V - AS-501 - Operace "The big shot"

P.Koubský,A.Vítek

1

24

MEK

Saturn V - popis a foto z předstartov. příprav 1.letu rakety AS-501,

Saturn V - harmonogram příprav ve VAB a na rampě-diagram

Saturn V -AS-501-popis průběhu letu, foto kosm.lodi a rakety

Mariner 4 - foto Marsu ze 14.6.1965 ze vzdálen. 12 500 km

rm

2

xx

X-15 - Jak dál s raketovým letadlem NASA

O.Lončák

2

60

Popis, foto modelu, nákres úprav aero-kosmického letounu

Kosmické kluzáky

J.Kroulík

Vývoj a plány budoucích kosmických systémů NASA,

2

68

Nákresy, Letové koridory raketoplánu X-15, X-20 a Mercury,

Dosavadní výzkum, X-15, X-20, Program START, ASSET,

Charakteristiky bezpilot.těles ASSET a PRIME - tabulky

SV-5D - popis a foto kluzáku USAF, Pilotované kluzáky,

3

113

Program START: kluzáky M2-F2, HL-10, X-24-A (SV-5P),

Popis, foto, vývoj, zkoušky, nákresy, tabulka-charakteristiky

Honba za měsíčním stínem

M.Grün,P.Koubský

2

79

Pozorování zatmění Slunce z letadel - popis, přístroje, foto

Gemini GT-7 - foto kosmické lodi z Gemini GT-6A

T.P.Stafford, NASA

2

4.str.ob.

Pavel Beljajev u nás

J.Kroulík,K.Masojídek

3

2.str.ob.

Fotoreportáž z návštěvy kosmonauta SSSR v Praze

J.Lovell, E.Aldrin - foto vítězů mezinárodní ceny Harmon

rm

3

xxx

International Trophy 1967 - za rekordní lety lodí Gemini

Hughes - snímek modelu pokusné spojovací družice

rm

3

xxx

Tiros M - snímek modelu družice ze závodu RCA

rm

3

xxx

Surveyor 5 - Zachráněný Surveyor

K.Stránský,A.Vítek

3

102

Surveyor 5 - start 8.9.1967, závada na heliové nádrži,

JPL - skupina odborníků vyřešila závady během letu sondy,

11.9.1967 -sonda úspěš.přist.29 km od plán.místa na Měsíci

Švédsko ve vesmíru

M.Grün

3

110

COSPAR, rozpočet, výzkum, sondážní rakety, Arcas,

Stockholm, ESRO, Instituce, výzkumné ústavy, základny

Robot pro X-15 (North American X-15)

O.Lončák

3

116

Adaptivní letový regulační systém pro výzkumný raketoplán,

Honeywell-96 - popis a schéma systému, X-15 - foto letounu

Transit 4B - start 15.11.1961-zachycení signálů družice v r.1967

PL

4

xxx

Surveyor 3 - foto otisku paty sondy po dopadu na Měsíc

rm

4

xxx

WRESAT 1 - foto první australské družice

jkj

4

xxx

Apollo 4 - Saturn V má premiéru (AS-501)

P.Koubský,A.Vítek

4

140

MEK

AS-501 - start 9.11.1967 - popis průběhu letu a foto

WRESAT 1 - Družice s klokanem

P.Koubský

4

146

Austrálie-vývoj první družice, SPARTA-Redstone-nos.raketa,

Woomera - základna, WRESAT 1(1967-118A) - start 29.11.1967,

Popis přístrojů družice, HAD - raketa-společný pokus s družicí

Protirakety stojí miliardy

M.Postránecký

4

158

Galosh - sovět.protiraketa-foto, Nike Zeus,Spartan-foto raket,

Sprint-foto, Vývoj protiraketov. systému v USA, Nike Zeus,

Zkoušky, Vývoj protiraketových systémů v SSSR, počty,

ICBM, BMEWS, Radiolokátory, Popis systémů USA, NATO

A-1-francouzská družice, E.Pelterie - pošt.známky Mali, Francie

jpk

4

xxx

Hughes - kresba družice s novým druhem stabilizace

rm

5

xxx

Sovětský kosmický program očima Američanů

P.Lála

5

190

Studie pro Sněmovnu reprezentantů - Přehled sovětského

kosmického progr. spolu s odpovídajícími americkými údaji,

Vostok,Saturn I,Titan 3C,Kosmos,Proton, Poč. startů,Vostok-foto

Apollo 4 - foto Země z kabiny z výše 18 300 km

NASA / MB

6

xxx

NASA - skupina astrogeologů - výzkum Měsíce, H.Schmitt

Pod

6

xxx

Surveyor 7 - foto sondy (start 7.1.1968)

6

xxx

Atlas - foto balistic. střely před USAF Museum Dayton Ohio

ba

6

xxx

NSR - výdaje na výzkum vesmíru, programy-informace

PL

6

xxx

Raketou proti družici

M.Postránecký

6

234

Pokusy USAF o vypuštění rakety s družicí z letadla v r.1959,

Raketa Bold Orion-popis, foto, Zřejmě zásah družice Explorer 6,

Projekty SAINT, FOBS, MOBS, Plány na protirakeový systém USA

Apollo 5 - První LM na dráze (AS-204)

A.Vítek

6

246

MEK

Popis příprav a průběhu letu, AS-204-foto nosné rakety,

Apollo-nákres uspořádání pro let AS-204, LM-1-foto modulu,

Apollo 5 - hmoty jdnotlivých částí-tabulka, Přehled dosud

uskutečněných pokusů v programu Apollo-tabulka

Aerospace Technology (USA) -informace o komunikačních

MB

6

264

družicích firmy Hughes, družicích Nimbus a Mariner V

Aviation Magazine (Fr.) -informace o měsíč.projektu Apollo

ATS 3 - První barevný snímek zeměkoule

NASA / L+K

7

obálka

ČSAV - informace o účasti ČSSR v kosmickém výzkumu

AV

7

xxx

Kosmos-foto úlomku sovětské družice nalezeného ve Finsku

MB

7

xxx

Ex-Cosmos 67 (EXPO 1967 - Montreal)

M.Grün,P.Koubský

7

278

Informace a foto z kosmických expozic USA, SSSR,

Francie, a dalších států na světové výstavě v Kanadě

Čekáme na Sověty (10 let kosmické éry)

E.Klesl

7

282

Zhodnocení výsledků kosmických programů SSSR, Sojuz 1,

Kosmos, Veněra, Porovnání výsledků a inform. o kosmonautice

USA a SSSR, Lunární program SSSR - utajení, žádné informace,

Porovn. nosné kapacity Saturnu V a raket SSSR, W.Braun-USA

Rouška tajemství se zvedá (nosné rakety SSSR)

J.Kroulík

Přehled nosných raket SSSR, Vostok - popis a foto,

7

286

Vostok, Voschod-nákresy variant rakety-popis, Sputnik-foto,

Kosmos, Proton - neúplné informace o nosných raketách

Nosné rakety vojens. programu FOBS a MOBS, SS-9, Kosmos,

8

334

Vypouštěcí základna Bajkonur-popis, Vostok-foto nosných raket

Kosmonautika na stránkách L+K - dopisy čtenářů

L+K

7

306

Jurij Gagarin - Zahynul 27.3.1968

J.Maršálek

8

1

Vzpomínka na prvního kosmonauta světa

Kosmická laboratoř NASA, Saturn IV-B - plány, informace

Pok

8

3

Transit - snímek US NAVY, sonda používá baterie SNAP-9A

rm

8

3

Surveyor 6 - foto části antény sondy před a po přistání na Měsíci

MB

8

4

NASA 1968 - informace o plánovaných startech

PL

8

4

Voyager nad pouští

M.Postránecký

8

336

Zkoušky systému měkkého přistání sondy k Marsu Voyager

v Novém Mexiku, Vynesení pouzdra balónem - popis, foto

Comsat - Intelsat 1 až 4 - družice, plány - informace

PL

9

xxx

Oscar pro amatéry (radioamatérské družice)

M.Grün,P.Koubský

9

322

12.12.1961 - Discoverer 36+Oscar 1, 2.6.1962 - Oscar 2 (foto),

19.3.1965 - Oscar 3, 21.12.1965 -Oscar 4 -popis družic, výsledky

Přínos družicové meteorologie

M.Grün

9

335

Tiros 1-10, Nimbus, ESSA 1, 2 - výsledky a přínosy serie družic,

ATS, Kosmos, Sondážní rakety, Přístroje, Popis měření

NASA, USAF, KSC, Komplex 40, 41, Titan 3C - informace

MG+PL

10

363

Apollo - foto nafukovací komory pro výcvik astronautů

rm

10

363

Apollo po roce

A.Vítek

10

366

MEK

Popis úprav kosmické lodi Apollo s ohledem na bezpečnost

posádky, Nehořlavé materiály, Nové vstupní dveře kabiny

Molnija - Televize přes šestinu světa

J.Kolář

10

378

Telekomunikační družice SSSR systému Orbita, foto,

Popis, zkoušky, využití, foto, první výsledky, TV přenosy,

DODGE - Kosmická finta

J.Kolář

10

380

Start družice 1.7.1967, Komunikační družice USAF,

Barevné snímky Země z výšky 35200 km, Popis, foto

Mu / Kagošima - foto japonské rakety a startovní věže

11

xxx

Brněnské naděje (VAAZ Brno)

J.Kroulík

11

448

Vývoj a zkoušky sondážních raket Sonda - popis, foto

Fotografie z Cloudcroftu (pokusná optická stanice USAF)

P.Koubský

11

454

Nové Mexiko, Popis přístrojů a výsledků pozorování družic,

Havaj - stanice ARPA, Snímek družice Pegas 2 - 16.11.1966

Kanadský kosmický průmysl

Z.Chalupník

12

466

Allouette I, II, ISIS A, B, C - družice, Sondážní rakety,

Kanadské přístroje pro kosmické lodě Gemini a Apollo

Družice ve světle laseru

M.Grün,P.Koubský

11

475

Laserové pozorování družic na dráze kolem Země, lasery,

Odražeče laserových paprsků, Explorer 22, 27 a 29,

CNES, družice Diadéme, foto, laserová pozorování, přístroje

Aerospace Technology (USA) - informace o plánech

L+K

11

484

NASA v oblasti pilotovaných letů v období 1971 až 1973

Thomson Houston - foto radarového přístr. pro sledování družic

rm

12

xxx

WRESAT - Podrobněji o WRESATu

P.Koubský

12

496

První australská družice, Technické parametry, přístroje,

popis, nákresy, foto ze zkoušek, průběh letu, Woomera,

L+K magazín 1968

L+K

6

248

Informace, Obsah: Jak se stát kosmonautem, Družice

7

289

a sondy 1966, Malíř kosmonaut, Kosmické perspektivy

12

509

MOL - Jak pokračuje projekt (Gemini, Titan 3C)

P.Knap

12

509

Vývoj oběžné laboratoře s lidskou posádkou pro USAF,

Projekt X-20 Dyna Soar, Vývoj, zkoušky, zpoždění projektu,

Vandenberg-komplex 6, Technické údaje, zkouš. kabiny Gemini,

3.11.1966 - start makety MOL/Titan 3C z KSC-úspěch, plány

Měsíc - tabulka míst přistání a dopadu sond SSSR a USA

L+K

12

xxx

Apollo 1, Luna 10, A1, D1, V.Komarov -foto pošt.známek-Maledivy

jpk

12

524

Rakety - K.H.Eyermann - recenze německé knihy

ek

12

524

North American Rockwell XB-70 a X-15A - foto letounů

NASA / L+K

12

obálka

Planetary Orbiter - barevná kresba - studie firmy Boeing

Boeing

13

obálka

Apollo 6 - Nezdařená repríza (AS-502)

A.Vítek

13

540

MEK

Start 4.4.1968, Popis průběhu letu, Saturn V - foto rakety,

Apollo 6 - foto z otáčení převrácené kabiny pomocí plováků

Výzkum a využití vesmíru v ČSSR?

J.Kroulík

13

546

Úvahy o možnostech využití kosmonautiky v ekonomice ČSSR,

ČSAV, COSPAR, Interkosmos - sekce, podíl ČSSR, Spoje,

Kosmic. fyzika, Meteorologie, Telekomunikace-plány, využití

NASA/Boeing - Bude Planetary Orbiter?

P.Koubský

13

553

Lunar Orbiter - plány na využití sond pro výzkum Marsu a Venuše,

Úkoly, Konstrukce navrhované sondy, Pohonný a stabiliz.systém,

Řídící a telekomunik. systém, Syst. energetický, Termoregulace,

Přístrojové vybavení sondy - popisy, nákresy, tabulky, grafy

Europa 1 - foto výzkumného zkušebního ústavu v NSR

rm

14

xxx

ELDO - foto kompletního třetího stupně nosné rakety

rm

14

xxx

BIOS - moderní archa Noemova (projekt NASA od r.1960)

J.Poděbradský

14

594

BIOS - Balistická laboratoř - popis, nákres, foto, lety, firmy,

BIOS - Oběžné laboratoře - popis, nákres, přehled letů,

přehled úkolů a popis experimentů, nákres schránek, foto

Kosmonautika na stránkách L+K - dopis čtenáře

G.Fiedler / L+K

14

xxx

ISOS-IC / Bölkov - foto modelu družice NSR / NASA

rm

15

xxx

Apollo - Jízdní řád Apolla

A.Vítek

15

628

MEK

Apollo CM v.č.101-foto, Plánované lety - popis, AS-205,

AS-503, AS-504, AS-505 - popis plánovaných letů, posádky

Kosmonauti nevidí hvězdy?

P.Koubský

15

629

Pozorování hvězd kosmonauty při pilotovaných letech,

Znečištění okolí kosmic. lodi a jejich oken látkami z kabiny,

Detektor mikromet. na Agena 8-foto, Gemini 6-foto okna kabiny

Apollo - Návrat Apolla

L.Pírko

15

638

MEK

Apollo - Návrat kabiny do zemské atmosféry-popis vstupního

manévru, grafy, foto ze zkoušek a montáže kabin Apollo

MOP nebo Apollo (Sovětský kosmický výzkum)

M.Grün,P.Koubský

16

686

Kosmos 212 a 213 - foto spojení lodí z televizního záznamu,

SSSR - kosmický program dle názorů západních odborníků,

Sojuz - přerušení letů po havárii Sojuzu 1, Přípravy pilotovan.letů

k Měsíci, MOP - víceúčelová oběžná základna s posádkou-plány

Poklesl zájem o vesmír (Saturn V - foto motorů rakety)

MG

16

688

USA - Průzkumy veřejného mínění -názory na kosmonautiku

Apollo - simulátor Link-Groupe - foto z výcviku J.W.Younga

rm

17

xxx

Intelsat IV - foto atrapy družice

rm

17

xxx

Astrogeologie, nový obor vědy (Planetární geologie)

K.Stránský

17

730

Flagstaff - Arizona - Výzkumné středisko pro astrogeologii,

Měsíc - průzkum sondami Ranger, Surveyor, Lunar Orbiter,

Fotografické snímky Měsíce, Výuka astronautů v geologii,

Meteority - průzkum, popis, Foto Měsíčního povrchu-Surv.7

Brunhilde - foto ze zkoušek 3.stupně evropské rakety

rm

18

xxx

Australská kosmovize

P.Koubský

18

762

Intelsat - první pozemní stanice u Carnarvonu, Intelsat II,

Druhá pozemní stanice Moree, N.S.W.,Plány dalších stanic

Apollo - Zavazadlo pro turisty

J.Kolář

18

775

MEK

Hamilton Standard-zádový batoh s kyslíkovou a klimatizační

jednotkou - vývoj, úpravy, popis, technické parametry

ESRO 1 - informace o první družici ESRO

PL

19

xxx

Apollo-o možnosti záchrany kosmonautů na Měsíci-aktualita

rm

20

xxx

Specs - Martin Marietta - foto simulátoru sondy k Marsu

ář

20

xxx

O kosmickém lékařství v ČSSR, Interkosmos

J.Kroulík

20

845

(náš rozhovor s MUDr. M. Morávkem, CSc.)

ESRO II-B / IRIS - Duha nad Evropou

M.Grün,F.Kantor

20

867

ESRO II-B - start - 17.5.1968, Vývoj družice. Foto, popis,

Popis družice, Činnost družice, Experimenty, Výroba -graf,

ESRO II-B - vnitřní uspořádání družice - nákres

Apollo - foto kabiny a dveří vstupu po rekonstrukci

rm

21

xxx

MEK

Apollo - kresba astronauta na měsíčním povrchu

rm

21

xxx

F.Borman - rozhovor pro Air Cosmos - aktualita

Pk

21

xxx

Spartan - foto atrapy rakety firmy McDonnell Douglas

rm

21

xxx

Intelsat - Austrálie - pozemní stanice - aktualita

PL

21

xxx

Intelsat - Co chystají kosmičtí obchodníci

M.Grün

21

910

Intelsat, Comsat - činnost od r.1964, Družice Intelsat 1, 2, 3,

Pozemní stanice, Plánované typy družic, foto, Plán činnosti

Kosmonauti - Rub vesmírné práce

J.Kolář

21

911

Připomínka kosmonautů, kteří zahynuli v 60.letech, V.Grissom,

N.Armstrong, LLRV - popis a foto havárie letového trenažéru

6.5.1968 - kosmonaut vyvázl naštěstí bez zranění

Mariner F a G / 1969 - příprava sond k Marsu - aktualita

PL

24

xxx

Early Bird / Intelsat 1 - 3 roky činnosti - aktualita

PL

24

xxx

Apollo 7 - První krok na cestě k Měsíci (AS-205)

A.Vítek

Apollo 7 - popis a foto z příprav kosmické lodi a posádky

24

1010

MEK

Apollo 7 - popis a foto z průběhu letu a přistání, tabulka

25-26

1068

MEK

Apollo 7 - ruční televizní kamera - nákres

Apollo 7 - časy a události letu - tabulka

25-26

1071

MEK

H.H.Humprey o americkém kosmickém programu

P.Koubský

24

1023

Zhodnocení výsledků USA v kosmonautice viceprezidentem

NASA - zhodnocení 10 let činnosti - aktualita

MB

25-26

xxxx

Itálie - plán rozvoje kosmonautiky - aktualita

PL

25-26

xxxx

Kam po Měsíci? (NASA 1969-1973)

A.Vítek

25-26

1058

NASA - plány na nepilotovaný průzkum planet sluneční soustavy

Dvojí příležitost (Venuše, Mars - 1969)

P.Lála,A.Vítek

25-26

1059

Dráhy a rychlosti pro let k planetám Venuše a Mars-grafy, výpočty

Radio Astronomy Explorer-A (RAE-A) - Největší družice

P.Koubský

25-26

1067

4.7.1968 - start, popis družice, přístrojů, antény 150 m

Francouzská pětiletka (1966-1970)

M.Grün

25-26

1075

CNES, plány a činnost, vědecko-technická komise - obory:

Zdroje energie, Materiály a konstrukce, Stabilizace a řízení družic,

Elektronické vybavení, Přístroje,Pohonné systémy-popis činnosti

KDO JE?

Malcolm Scott Carpenter - foto a životopis astronauta USA

J.Poděbradský

2

54

James A. McDivitt - foto a životopis astronauta USA

J.Poděbradský

7

274

Thomas Patton Stafford - foto a životopis astronauta USA

J.Poděbradský

13

538

Walter Cunningham - foto a životopis astronauta USA

A.Vítek

14

582

Donn F. Eisele - foto a životopis astronauta USA

A.Vítek

16

670

Frank Borman - foto a životopis astronauta USA

A.Vítek

18

758

David R. Scott - foto a životopis astronauta USA

A.Vítek

20

850

Michael Collins - foto a životopis astronauta USA

A.Vítek

22-23

940

Edwin E. Aldrin jr. - foto a životopis astronauta USA

A.Vítek

25-26

1044

Pilotované lety

MEK = Malá encyklopedie kosmonautiky

M.Filip

24.3.2004


Aktualizováno: 18.04.2004

[ Obsah | Lodi a kosmonauti | Novinky v kosmonautice | Články | Obsahy L+K ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/novinky/lk/lk1968.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.127181 vteřiny.