Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Aktuality > Obsahy L+K > L+K 1969

Obsah ročníku časopisu LETECTVÍ + KOSMONAUTIKA 1969

Název článku

Autor

Číslo

Strana

Kosmonautika a raketová technika

Kosmonautický kalendář 1968 - 1969

Kan+AV+MG+MB

1-24

xxxx

Kosmonautika - Novinky - krátké zprávy

LK

1-24

1-4

Tělesa vypuštěná a zaniklá v srpnu 1968

PL

1

26

Explorer 39 - foto americké družice

Tělesa vypuštěná a zaniklá v září 1968

PL

2

69

Zond 5 - foto návratové části kosmické lodi

Tělesa vypuštěná a zaniklá v říjnu 1968

PL

3

109

Aurorae - foto druhé družice organizace ESRO

Tělesa vypuštěná a zaniklá v listopadu 1968

PL

6

227

Thor Delta DSV-3L - foto startu rakety 8.11.1968

Tělesa vypuštěná a zaniklá v prosinci 1968

PL

8

314

Heos 1 - foto třetí družice organizace ESRO

Tělesa vypuštěná a zaniklá v lednu 1969

PL

10

394

ISIS 1 - foto třetí kanadské družice

Tělesa vypuštěná a zaniklá v únoru 1969

PL

11

429

Tacomsat - foto americké komunikační družice

Tělesa vypuštěná a zaniklá v březnu 1969

PL

14

547

Apollo 9 - foto CSM kosmické lodi z LM

Tělesa vypuštěná a zaniklá v dubnu 1969

PL

16

629

Nimbus - foto meteorologické družice

Tělesa vypuštěná a zaniklá v květnu a červnu 1969

PL

19

749

Intelsat 3, Bios D - foto vypuštěných družic

Tělesa vypuštěná a zaniklá v červenci 1969

PL

22

867

Apollo 11, E.Aldrin - foto astronauta na povrchu Měsíce

Tělesa vypuštěná a zaniklá v srpnu 1969

PL

24

958

Pegasus 3 (1965-60A) - kresba družice - zánik 4.8.1969

Kurs kosmonautiky

SPACE

1-24

seriál

Hybridní spalovací motory - nákresy, popis, ONERA,

M.Grün

1

35

Motory s malým tahem na chemické pohonné hmoty,

Vernierovy motory, Surveyor - foto vernieru amer.sondy

Pohonné hmoty - rozdělení, popis, Dvousložkové RPH-kapalné,

J.Plešek

2

75

Fyzikální vlastnosti některých okysličovadel - tabulka, popis

Dvousložkové RPH, popis, chemické složení, kombinace,

J.Plešek

3

115

Fyzikální vlastnosti některých paliv - tabulka, chem.vzorce

Dvousložkové kapalné pohonné hmoty - tabulka, popis,

J.Plešek

4

155

Specifický impuls a tlak ve spalovací komoře - tabulka,

Dvousložkové hybridní pohonné hmoty - popis

Spalovací komory-tabulka, Hybridní pohonné hmoty-tabulka,

J.Plešek

5

195

Jednosložové RPH,Kapalné monergoly,Tuhé pohonné hmoty

Chemické a fyzikání vlastnosti-tabulky, Homogenní TPH

Heterogenní tuhé pohonné hmoty-popis, vlastnosti, složení

J.Plešek

6

235

Fyzikální pohonné systémy, Mikroraketové motory,

M.Grün

7

275

Elektrotermální motory - popis, výpočty, tabulky, nákres

Elektrostatický (iontový) motor - popis, výpočty, nákresy,

M.Grün

8

315

Elektromagnetické-plazmové motory - popis, schéma

Jaderné pohony, urychlovače, reaktory, Phoebus II-foto

M.Grün

9

355

Reaktory, Pulsační JRM - popis, parametry, tabulka,

M.Grün

10

395

Fotonové (kvantové) pohony - popis, výpočty

Fotonové rakety, výpočty, vzorce, parametry, tabulka

M.Grün

11

435

Řídící systémy raketových motorů, úvod, regulace osy tahu

O.Lončák

Řídící systémy sk.I, II - popis, nákresy, V-2-foto spalovací komory

O.Lončák

12

475

Pomocné řídící motory, Řídící systémy sk.III -popis, nákres,

O.Lončák

13

515

Regulace velikosti tahu raketových motorů - popis

Regulace tahu raket. motorů na KPH a TPH -schémata, popis

O.Lončák

14

555

Zastavení a znovuzapálení raketového motoru-popis, nákres

O.Lončák

15

595

Základy astrioniky, Navigační prostředky, Setrvačníky-výpočty

A.Vítek

Momenty setrvačnosti těles - tabulka, vzorce, výpočty,

A.Vítek

16

635

Gyroskopy s jedním stupněm volnosti - nákresy, výpočty

Akcelerometry - popis, nákresy, schémata, výpočty

A.Vítek

17

675

Inerciální plošina -popis, nákres, výpočty,Optické navigační

A.Vítek

18

715

prostředky, Zaměřovací dalekohledy -popis, schéma, princip

Sextanty, Optický V/H-metr - nákresy, schémata, popis

A.Vítek

19

755

Optické sledovače, detektory - popis, nákresy, grafy

A.Vítek

20

795

Radiotechnické navigační protředky, Elektromagnetické

F.Kantor

21

835

pole, Maxwellovy rovnice - výpočty, vzorce, nákres

Elektromagnetické vlnění, Antény, Radiolokační metody

F.Kantor

22

875

navigace - popis, výpočty, nákresy, schémata

Radiolokátory: Měření vzdálenosti, rychlosti a úhlové

F.Kantor

23

915

polohy cíle - výpočty, nákresy, popis měření

Použití radiolokační techniky v kosmonautice, radiolokátor,

F.Kantor

24

959

Ostatní radiotechnické navigační metody - výpočty, nákresy

Poprvé na "Capu" - 24.10.1968

I.Budil

1

8

Návštěva čs.účastníků kongresu IAF na KSC na Floridě,

Řídící sál, Saturn V, VAB, dopravík-foto, popis kosmodromu

Newyorské sněmování Mezinárodní astronautické federace

I.Budil

1

22

19.kongres IAF - 13.-19.10.1968, Čs.účast - R.Pešek, V.Kopal,

Mezinárod.symposia, Zhodnocení a plány kosmonaut.na 70.léta

Kosmonautika, astronomie, výzkum Měsíce, AAP Skylab -nákres

IRIS - informace o první družici ESRO - 1968

PL

1

xx

NASA napříště bez Webba

P.Koubský

1

29

7.10.1968 odstoupení J.Webba, jmenován T.O.Paine,

Zhodnocení období 60.let - vedení NASA J.Webbem, plány

J.Webb, Apollo 7 - start - foto, NASA 1969 - Apollo - Měsíc

Měsíc - Dvě cesty a jeden cíl

P.Knap

Plány USA na přist.lidí na Měsíci, Apollo, J.Kennedy 1961, SSSR,

2

64

Vostok, Mercury, Gemini, Luna, Pioneer, Ranger, Ranger 4 - foto,

Bezpilotní průzkum Měsíce - SSSR, USA, Lunar Orbiter - foto,

Pioneer I -foto, Sojuz, Zond-příprava SSSR k pilot.letům k Měsíci,

Přehled sond k Měsíci - 1958 - 1968 - tabulka

Sondy k Měsíci - Luna, Ranger, Surveyor, Lunar Orbiter, Zond,

3

104

Přehled orbitálních letů kosmických lodí s lidskou posádkou,

Přehled zkušebních přípravných letů pilotovaných programů,

Plán a přípravy pilotovan. letů k Měsíci -USA-Apollo, SSSR-Zond

Mercury, Apollo, Gemini - foto kabin kosmických lodí USA

Na obou březích vesmíru - K.Pacner-recenze knihy-1968

Pod - SPACE

2

76

Apollo 8 - foto Země z letu k Měsíci

NASA

3

obálka

Apollo 7 - Mezi sedmičkou a osmičkou (AS-205)

A.Vítek

3

107

MEK

Zhodnocení úspěšného letu, Přehled vědeck. experimentů,

Apollo 7 - Foto kabiny CM po přistání, Apollo 8 - cíl Měsíc

Apollo 7 - foto hurikánu Gladys z výšky 180 km-19.10.1968

rm, NASA

4

123

MEK

Apollo 8 - Vánoce s Apollem (AS-503)

SPACE

Popis příprav, startu a průběhu 1.letu lidí k Měsíci,

4

140

MEK

Apollo 8 - Foto ze startu a letu na lunární dráze, Foto posádky

Popis průběhu letu kolem Měsíce, Foto měsíčního povrchu,

5

182

MEK

Apollo 8-Profil přistání na Zemi, Hmota na parkovací dráze,

Apollo 8 - časy a události letu, Přehled manévrů, Přistání

Američané a Mars

P.Knap

4

147

Mariner 3 a 4 - průběh letu a výsledky, Plány na rok 1969,

Mariner F a G - příprava sond - plány výzkumů, rakety

Plány na období 1971 - 1975 - sondy a moduly - plány

Apollo - kosmické lety - foto známek republiky Burundi

jpk

4

156

Apollo 8 - foto posádky: F.Borman, W.Anders, J.Lovell

NASA

5

obálka

MEK

Braniff - reklamní foto letušek u modulu kosm.lodi Apollo

Braniff

5

xxx

Astronautika - L.Laming - recenze knihy z roku 1961

MB

5

196

Lunar Orbiter V - informace o záznamech z letu kolem Měsíce

ESH

6

xxx

Vývoj kosmonautických rekordů (stav k 1.1.1969)

A.Vítek

6

223

FAI, rekordy, Suborbitální lety, Orbitální lety - tabulky, přehledy,

Žebříček hodin nalétaných v kosmu (stav k 1.1.1969)

OAO-A2 - Astronomická observatoř podruhé -7.12.1968

P.Koubský

6

228

Popis, foto, technické parametry, vývoj, nosná raketa AC

Siemens - foto simulátoru kosmických podmínek

rm

7

243

Americký výzkum planet - perspektivy 1965-1969-1975

P.Koubský

7

264

Arecibo - foto radioteleskopu, Program výzkumu planet,

Plány průzkumu Marsu a Venuše - Mariner, Pioneer,

Sterilizace sond, Radarová mapa Venuše, Kosmický dalekohled

Od aerodynamiky nízkých rychlostí k astronautice

O.Lončák

T.Kármán, YF-12A-foto letounu, Co s nízkými rychlostmi,

7

273

Aerotermodynamika, Transsonická oblast rychlosti letu,

Supersonická a hypersonická oblast rychlosti letu,

Aerotermodynamika, Aerotermochemie, Výškové lety,

8

306

Hypersonické lety k hranicím atmosféry,Magnetohydrodynamika,

Fyzikální paradoxy, Proudění, Současné aplikace, Grafy, nákresy

B.Lovell - info o zprávě k hrozbě mylné identifikace těles na dráze

PL

8

xxx

NASA-plány na bezpilotní průzkum planet Mars a Venuše po r.71

PL

8

xxx

X-15 končí - 24.10.1968

Informace a foto k ukončení programu raketových letounů

Blýskání na časy?

A.Vítek

8

313

NASA, OMSF - plány po úspěchu Apolla 8, AAP, Titan 3,

Dopravní bezpilotní prostředek pro měsíční přistání-návrh

Mars - informace o přednášce L.Kaplana o planetě

esh

9

xxx

Pegasus - informace o výsledcích měření družic

PL

9

xxx

Apollo 9 - Předposlední prověrka (AS-504)

SPACE

9

344

MEK

Popis průběhu letu, Manévry LM na dráze kolem Země,

Apollo 9-hmoty jednotlivých částí lodi při navedení na dráhu,

Foto z průběhu letu, Schéma pohybu LM vzhledem k CSM,

Apollo 9 - časy a události letu, Foto kabiny po přistání

Apollo 8 - foto Země od Měsíce - vánoce-prosinec 1968

NASA

9

obálka

LM Apollo - kosmická loď pro Měsíc

A.Vítek, SPACE

LM Apollo - konstrukce, popis, foto LM při zkouškách,

10

384

MEK

Konstrukce a polohy přistávacích noh, Síly a amortizátorech,

Přistávací motor - popis, Přistávací stupeň LM-nákres,popis,

Spojovací zařízení umístěné na velitelské sekci - nákres,

Startovní stupeň LM-nákres, popis, Startovní motor-popis,

Povolené mezní rychlosti pro přistání - graf

Systém stabilizace, Řídící a navigační systém, Hmoty částí LM,

11

424

MEK

Systém RCS - nákres, popis, Řídící systém - schéma, popis,

Klimatizač.systém-schéma,popis,Palub. počítač-charakteristiky,

Panel palubní desky-foto,Systém zásobov.elektr.proudem-popis,

Přistávací a setkávací radary-charakteristiky, Klimatizač. systém,

Komunikační systém, Poziční světla, Přední a zadní část

pilotní kabiny LM - popis a nákresy, Foto LM, Řídící páky-nákresy

UFO - Ohrozí nás automaty

O.Lončák

10

393

Vývoj automatických mechanismů na Zemi, Úvahy

o problematice navázání spojení s mimozemskými civilizacemi

RMP-B / Atlas F -foto z přípravy startu návratového tělesa

MB

11

xxx

ATS-D - foto družice ze zkoušek před startem

MB

11

xxx

Hughes - nákres návrhu družice pro výzkum Slunce

MB

11

xxx

Apollo - foto ze zkoušek záchranné lanovky pro kosmonauty

MB

11

xxx

S-IV B / Saturn V - foto z montáže u firmy Douglas

MB

12

xxx

Intelsat IV - nákres a stručný popis spojové družice

JA

12

xxx

Early Bird, Intelsat IV - foto - porovnání velikosti družic

JA

12

xxx

Suborbitální rakety

J.Poděbradský

12

466

Význam a využití suborbitálních raket, Popis, parametry,

nákresy a foto raket: Lockheed X-17, ARGO D-8

Journeyman, Little Joe I, Little Joe II, Redstone Mercury

Apollo 9 - D.R.Scott ve dveřích velitelské sekce, v pozadí Země

R.L.Schweickart,NASA

13

obálka

Frank Borman v Praze

M.Balous

13

2.str.ob.

MEK

Fotoreportáž z příletu amerického kosmonauta 20.5.1969

Právo na vesmír (ženy a kosmické lety)

J.Kroulík

13

496

Výběr žen pro lety do vesmíru, NASA -J.Cobbová, M.Funková a d.

nebyly vybrány ke kosmickým letům v USA v 60.letech,

Foto kandidátek NASA, V.Těreškovová-první kosmonautka

Apollo LM - Zrození pavouka

P.Koubský

13

502

MEK

J.C.Houbolt, Historie návrhů a vzniku LM Apollo, nákres

Apollo 11 - Zde stane noha člověka

A.Vítek

13

503

MEK

Popis vhodných přistávacích oblastí na Měsíci, foto obl.č.2

Apollo 11 - Laboratoř v kufrech (EASEP, ALSEP)

M.Grün

13

504

MEK

EASEP - popis a foto přístrojů a zařízení umístěných na Měsíci

Apollo 11 - Kamera pro Měsíc

M.Bílý

13

505

MEK

Televiz.kamera fi.Westinghouse pro přenosy z Měsíce-popis,foto

Apollo 11 - Přivezou smrt?

P.Koubský

13

506

MEK

Karanténa posádky a opatření po přistání z Měsíce-popis,nákres

Přistávací část sondy na Mars - foto ze zkoušek

VP

14

xxx

Apollo - Co na sebe? - Skafandry ILC

J.Kolář

14

540

MEK

Vývoj, popis, výroba, foto, nákres skafandrů pro Měsíc

Jak dál v ELDO?

M.Bílý

14

543

Europa 1 F-7, foto rakety, plány startů, Symphonie-foto družice

Grumman - foto prototypu vozidla pro astronauty na Měsíci

rm

15

xxx

F.Borman v Praze - Jak jsme stíhali Bormana

J.Kolář, M.Postránecký

15

568

MEK

Popis, foto z návštěvy amerického kosmonauta-květen 1969

Apollo 10 - Charlie Brown & Snoopy (AS-505)

SPACE

Start, popis průběhu letu k Měsíci, Foto z letu a Měsíce,

15

586

MEK

Saturn V AS-505 - základní charakteristiky rakety-tabulka,

Stručný slovník zkratek používaných v projektu Apollo,

15

588

MEK

Apollo 10-Hmota částí lodi při navedení na parkovací dráhu

Popis průběhu letu, Manévry LM na dráze kolem Měsíce,

16

626

MEK

Apollo 10 - Časy a události letu, přehled manévrů, foto, přistání

Apollo 8 - foto poštovní známky z Maďarska

jpk

15

596

Apollo 11 - Lidé na Měsíci - 20.7.1969 - fotoaktualita

J.Kroulík

16

601

MEK

UFO v zrcadle výzkumu dr.Condona

V.Patrovský

Fotografie, Případy hlášení a pozorování objektů UFO,

15

576

Metody používané k průzkumu případů, Záhady, závěry

Některé závěry z materiálů kolem UFO, Psychologické paradoxy,

16

616

Co je tedy vědecká práce?, Vyvození závěrů, Foto objektů UFO

O pružných křídlech tentokrát teoreticky

O.Lončák

16

623

Konstrukce, typy, foto, využití plachtových pružných křídel,

Zkoušky přistávání návratových těles, Foto, grafy, nákresy

Špióni na oběžné dráze (USA, SSSR)

A.Ehler

Titan IIIB Agena D -foto nosné rakety a stupně Discoverer,

17

656

USAF, ICBM, FBM, U-2, SAMOS, MIDAS, VELA HOTEL,

Discoverer, FERRET, Atlas Agena, Thor Agena - foto raket

Kosmos - tajné špionážní fotodružice, sledování území

18

696

USA a Číny, Apollo 6 - foto území USA, MOL/Titan 3 M - kresba,

SAMOS / MIDAS - špionážní družice USA, Přesnost snímkování

Gemini 5 - foto Kalifornského zálivu pořízené astronauty

NASA

17

obálka

Apollo do roku 1972 (1969 - 1972)

J.Kolář

17

663

Apollo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - plán letů lidí k Měsíci

Nové směry v raketové sondáži atmosféry

B.Růžička

17

667

Meteorologické sondážní rakety, METARC, ARC, Thiocol,

Projekt 621 firmy Dornier, Astro Dart - popis, foto raket

Žebříček hodin nalétaných v kosmu (stav k 1.7.1969)

A.Vítek

17

669

Honba za hurikány v Atlantiku

Charles G.Proche

17

673

TIROS, ESSA - meteorologic. družice, National Hurricane Center

Apollo 10, Apollo 11 - foto poštovních známek Fujeira

jpk

17

676

Apollo 8 - foto nádrží s kyslíkem a vodíkem v servisní sekci

rm

17

xxx

Proč vzniklo Apollo? (1958 - 1961 - 1969)

P.Koubský

18

705

MEK

Historie vzniku kosmického programu USA / NASA

Saturn V, CM, LM Apollo - foto z montáže a let.zkoušek

Rakety ve Vrchlabí (Saturn, Little Joe, Lambda atd.)

jkj

18

708

Mistrovství ČR v raketových modelech, popis, foto modelů

Náš rozhovor s dr.A.Vítkem tajemníkem klubu SPACE

Š.Navrátilová

19

725

MEK

SPACE - astronautický klub, vznik, členové, program,

o přípravě materiálů pro L+K, foto A.Vítka

Mariner 6 a 7 - Mariner Mars 1969

P.Lála

19

746

Konstrukce sond, Energetický a spojovací systém,

Vědecké experimenty, Atlas Centaur - foto rakety, Mariner - foto,

Mariner - schéma konstrukce a rozložení aparatur na sondách,

Mariner 6 a 7 - Schéma průletů sond kolem Marsu, snímkování

ELDO - Další neúspěch

M.Bílý

19

748

Europa 1-F-8 - neúspěšný start, foto rakety, plány ELDO

Lockheed Missiles - nákres návrhu spojovací družice

JA

20

xxx

Protiraketové bludiště (Protiraketový systém USA)

J.Hanzal

20

776

Nike-X - foto protirakety, Nike Zeus, Spartan - foto raket,

Popis koncepce antiraket, Realizace, BMEWS, Safeguard

Apollo 11 - E.Aldrin - foto astronauta na Měsíci

N.Armstrong, NASA

20

obálka

MEK

Apollo 11 - E.Aldrin - foto astronauta s přístroji na Měsíci

N.Armstrong, NASA

20

obálka

MEK

Apollo 11 - Zde základna Tranquillity (AS-506)

SPACE

16.7.1969 - start Apolla 11, popis, foto, let k Měsíci,

20

780

MEK

Foto Země a přistávací oblasti, Letový plán - schéma,

Apollo 11 - kosmická loď - tabulka hmotností částí lodě

Manévry LM Eagle na dráze kolem Měsíce -schéma, popis,

21

820

MEK

Saturn V-AS-506-základní charakteristiky nosné rakety,

Přistávací manévr LM, dráha sestupu, popis, nákres, foto

20.7.1969 - Přistání LM Eagle s prvními lidmi na Měsíci,

22

860

MEK

N.Armstrong, E.Aldrin - prověrky a příprava k výstupu

na povrch Měsíce, popis činnosti, foto z měsíčního povrchu

21.7.1969 - N.Armstrong a E.Aldrin - popis a foto z výstupu

23

902

MEK

a činnosti prvních lidí na povrchu Měsíce, sběr vzorků

Popis a foto z činnosti N.Armstronga a E.Aldrina na Měsíci

24

950

MEK

Apollo 12 - Cílová plocha - Surveyor 3

A.Rükl

20

789

MEK

Popis, foto, nákres plánovan. místa přistání Apolla 12 na Měsíci

Apollo 11 - foto poštovních známek Československa 1969,

jpk+kj

20

796

Československo jako první země na světě ,,zvěčnila,,

přistání amerických kosmonautů na Měsíci, známky vydány 21.7.

NASA plánuje lety k planetám

A.Vítek

21

827

Projekty USA / NASA při bezpilotním výzkumu planet,

Viking-kresba sondy k Marsu, Schválené expedice NASA,

Mariner Mars 1971 - popis, přístrojové vybavení, cíle sond,

Pioneer Jupiter 1972, 1973 - popis, přístrojové vybavení sond,

Plány: sonda Mariner k Merkuru, Planetary Explorer, Asteroidy

Apollo 11 - foto poštovní známky Maďarska

jpk

21

836

Apollo 9 - foto držáku a kamer Hasselblad 500EL

rm

22

xxx

MEK

Apollo 11 - foto poštovních známek republiky Togo

jpk

22

876

LM Apollo - fotoreportáž z předání modelu LM do NTM

K.Masojídek

23

obálka

v Praze p.Bérkou z Dubé zástupcem PAN AM z USA

Sojuz 6, 7 a 8 - fotoaktualita o startu a průběhu letu lodí

L+K

23

xxx

Apollo 11 - foto poštovních známek Jižní Koreje

jpk

23

916

Interkosmos 1 - foto z příprav družice, start 14.10.1969

jkj

24

xxx

Starfighter pro kosmonauty (NF-104A)

O.Lončák

24

941

Popis, foto, profil letu zkušebního letounu USAF/NASA

X-15 North American Rockwell - Monografie

P.Týc, S.Smékal

24

944

Popis, vývoj, foto, nákresy, zkoušky hypersonického

letounu - raketoplánu k letům mimo zemskou atmosféru

Apollo 11 - foto příležitostného razítka ze Záp.Samoy-24.7.1969

jpk

24

960

KDO JE ?

Richard F. Gordon - foto a životopis astronauta USA

A.Vítek

2

50

John W. Young - foto a životopis astronauta USA

A.Vítek

3

90

Russel L. Schweickart - foto a životopis astronauta USA

A.Vítek

4

130

Eugene A. Cernan - foto a životopis astronauta USA

A.Vítek

6

210

Neil A. Armstrong - foto a životopis astronauta USA

A.Vítek

7

290

Alan L. Bean - foto a životopis astronauta USA

A.Vítek

11

410

Charles Conrad - foto a životopis astronauta USA

A.Vítek

13

490

Fred W. Haise jr. - foto a životopis astronauta USA

M.Postránecký

15

570

Edgar D. Mitchell - foto a životopis astronauta USA

A.Vítek

19

730

Samuel C. Phillips - foto a životopis ředitele projektu Apollo

A.Vítek

20

770

Pilotované lety

MEK = Malá encyklopedie kosmonautiky

M.Filip

18.11.2003


Aktualizováno: 18.04.2004

[ Obsah | Lodi a kosmonauti | Novinky v kosmonautice | Články | Obsahy L+K ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/novinky/lk/lk1969.htm)