Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Aktuality > Obsahy L+K > L+K 1974
tisk 

Obsah ročníku časopisu LETECTVÍ + KOSMONAUTIKA 1974

Název článku

Autor

Číslo

Strana

Kosmonautika a raketová technika

Kosmonautický kalendář 1973 - 1974

AV+fk+ář+PL

1-26

xxxx

Kosmonautika v rubrice: Informujeme - krátké zprávy

L+K

1-26

xxxx

Tělesa vypuštěná a zaniklá v září 1973

PL

2

70

Tělesa vypuštěná a zaniklá v říjnu 1973

PL

7

270

Tělesa vypuštěná a zaniklá v listopadu 1973

PL

9

350

Tělesa vypuštěná a zaniklá v prosinci 1973

PL

11

430

Tělesa vypuštěná a zaniklá v lednu 1974

PL

12

470

Doplňky k seznamu těles vypuštěných v roce 1973

PL

12

470

Tělesa vypuštěná a zaniklá v únoru 1974

PL

14

550

Tělesa vypuštěná a zaniklá v březnu 1974

PL

15

590

Tělesa vypuštěná a zaniklá v dubnu 1974

PL

17

670

Tělesa vypuštěná a zaniklá v květnu 1974

PL

19

750

Tělesa vypuštěná a zaniklá v červnu 1974

PL

21

830

Tělesa vypuštěná a zaniklá v červenci 1974

PL

23

910

Tělesa vypuštěná a zaniklá v srpnu 1974

PL

25

990

Sojuz 12 - Dvanáctý Sojuz

SPACE

1

15

Sojuz 12 - Popis průběhu letu, přistání, foto posádky,

Sojuz 11 - Výsledky vyšetřování havárie, úpravy lodi Sojuz

Operace Kohoutek (Nákr. průletu komety a progr. sledování)

M.Grün

1

17

Pozorování, Sondážní rakety, Družice a sondy, Skylab

Triad 1 (1972 - 069A)

P.Lála

1

33

Popis, nákres a foto družice, popis systémů a přístrojů družice

Globální útok proti globálnímu nebezpečí - rozhovor se

K.Pacner

1

35

členem korespondentem AV SSSR k.j.Kondraťjevem

o výzkumu zemských zdrojů a ochraně životního prostředí

pomocí kosmonautiky

O.Makarov - foto z přípravy kosmonauta

MB

2

79

Ham - foto opice z letu Mercury-1961- žije v Zoo

NASA-pt

2

78

J.R.Lousma - životopis a foto astronauta USA

AV

3

89

Skylab SL-3 - Velitelem druhé posádky

SPACE

Popis a foto z příprav k letu ke stanici Skylab

2

60

MEK

Popis průběhu letu, Nákres záchranné kabiny Apollo, Foto

3

92

MEK

Popis průběhu letu, experimenty, foto, druhé posádky stanice

4

135

MEK

Závěr letu druhé posádky na stanici Skylab, Přistání, foto

5

172

MEK

Planety 1974

A.Vítek

2

62

Typické rychlosti a dráhy pro let k planetám - tabulka a nákresy

XXIV. Mezinárodní Astronautický kongres - Baku 1973

J.Kolář

2

73

Hlavní témata, Pilotované dlouhodobé lety, Čs.účast

Raketový motor pro kosmický raketoplán USA - foto

NASA-pt

2

77

Domov sovětských kosmonautů - Hvězdné městečko u Moskvy

K.Pacner

3

95

ASTP/EPAS - návštěva ve výcvikovém středisku kosmonautů

Interkosmos 10 - foto družice

MB

3

118

Deváté okno k Venuši

P.Knap

Veněra 1, Neúspěšné starty, Zond 1, Veněra 2, 3, 4, 5, 6,

3

113

Mariner 5, Veněra 7 - foto, Veněra 4 - foto pouzdra sondy

Veněra 7, Veněra 8 - popis, foto, výsledky měření sond,

4

132

Mariner 10, Přehled sond vypuštěných k Venuši - tabulka

Titan Centaur / Viking - foto nosné rakety

NASA-pt

4

156

Pioneer/Sigma 5 - počítač a aparatura řídícího střediska

NASA-pt

4

159

Do pětasedmdesátého nepoletím (rozhovor s hrdinou SSSR,

J.Kroulík

3

115

letcem-kosmonautem-V.F.Bykovským) - o výcviku na ASTP

ASTP/EPAS - Práce podle plánu - přípravy společného letu

APN

4

134

Hybridní raketové motory - recenze knihy vydané v Moskvě

Ru

4

158

Cíl Merkur

A.Vítek

5

176

Popis a nákresy rychlostí potřebných k letu k Merkuru,

Mariner 10 - Popis a nákres a parametry dráhy letu sondy

Žebříček nalétaných hodin v kosmu (k 1.1.1974)

AV

5

190

Mezinárodní kolokvium pro kosmické právo (Baku,říjen 1973)

J.Bušák

5

193

Přímé vysílání přes družice, Dálkový průzkum Země, Měsíc

Podrobnosti o Spacelabu - náš rozhovor s D.R.Lordem,

J.Kolář

5

195

ředitelem tohoto programu - Spacelab - vývoj, situace, náklady

IMP-10 - foto z předstartovních příprav družice

NASA-pt

5

196

Raumfahrt-Tragerraketen - recenze knihy o nosných raketách

Ru

5

199

Kohoutkova kometa z letadla (popis a foto sledování komety)

J.Grygar

6

210

EREP - pokusné sledování zemských zdrojů (Skylab)

P.Koubský

6

212

MEK

Popis, technické parametry a tabulka přístrojů na stanici Skylab

NASA 1974 (Přehled plánovaných kosmických startů)

AV

6

230

Lunochod 2 - Předběžné výsledky

P.Lála

6

233

Popis činnosti a měření, mapka, foto Lunochodu 2

A.A.Leonov - životopis a foto kosmonauta SSSR

jkj

7

249

Sojuz, Vostok, Sojuz 12 - posádka - foto

APN, J.Šlapák

7

obálka

Sojuz 13 - Šťastná třináctka

SPACE

Sojuz 13 - Popis příprav letu, posádka, start, foto, let

7

252

Sojuz 13 - Popis letu, Oazis 2, Orion 2 - experimenty

8

292

Sojuz 13 - foto posádky a nosné rakety

Sojuz 13 - Popis průběhu závěrečné části letu, přistání, foto

9

332

Sojuz 13 / Orion 2

pk

9

333

Předběžné výsledky astronomických experimentů

R.Pešek - rozhovor s členem korespondentem ČSAV

J.Kroulík

7

275

Kosmonautika, kosmický raketoplán, jeho vývoj a koncepce

Mariner 10 (1973 - 085A)

J.Kolář

7

273

Popis, nákres a foto družice, popis systémů a přístrojů sondy

Mariner 10 - fotoaktualita ze startu sondy k Merkuru

NASA-pt

7

278

Explorer 51 (AE-C) (1973 - 101A)

P.Lála

8

313

Popis, nákres a foto družice, popis systémů a přístrojů družice

Viking II/Ariane - foto ze zkoušek raketového motoru

mb

8

316

Saturn 1B/Apollo - Záchranná loď pro posádku Skylabu (foto)

NASA-pt

9

358

MEK

Skylab SL-4 - Do třetice zelenáči

SPACE

Přípravy a popis průběhu začátku letu, Foto nosné rakety

9

336

MEK

Popis průběhu letu, foto z přípravy posádky, snímkování Země

10

372

MEK

Přehled vědeckých a technických experimentů - tabulka

Závěrečná část letu na stanici Skylab, popis, foto

11

433

MEK

Závěr rekordního letu, Apollo, Skylab - foto, Přistání posádky

12

453

MEK

Přehled plnění hlavních ukazatelů projektu Skylab - tabulka

Delta / Explorer 51 - foto nosné rakety na základně Lompoc

ář

11

437

Sovietske geofyzikálne rakety

M.Držík

Popis, parametry, foto, nákresy

10

393

Popis, parametry, foto, nákresy, Vertikal, V2A, VKZ

11

414

ASTP-EPAS - foto ze setkání sov.a amer.posád.ve Hvězd.měst.

jkj

11

438

Sojuz - foto startu rakety - Všední den na Bajkonuru (foto)

LK

12

obálka

Kosmonautika lidstvu

P.Koubský

12

441

Meteorologie, dálkový průzkum Země, geologie, Sojuz

M.K.Tichonravov - Velký náměstek (29.7.1900-4.2.1974)

K.Pacner

12

462

Vyprávění o zakladateli sovět.raketové techniky,

Životopis, dílo, nosné rakety, GIRD, RNII, foto

Mars - finále 20. věku?

L.Janata

12

464

Historie výzkumu Marsu - sondy, plány pilotovaného letu,

Mariner 9 - foto Marsu, Plán budoucího výzkumu Marsu

SPHINX - foto družice USA

ář

12

477

Explorer 51 - foto družice NASA

NASA-pt

12

477

ASTP/EPAS - Přistání na vodu

J.Kroulík

13

490

Popis a foto z výcviku posádek na Černém moři

Mars 4, 5, 6, 7 - Mars stále nepokořený

P.Lála

Přehled sond k průzkumu Marsu, Mars - tabulka meziplanet.

13

502

drah sond, Mars 4-7 - schéma drah sond, Mars 5 - foto Marsu,

Mars 4-7 - Konstrukce, přístroje, pouzdra, průběh letu sond

Mars 5 - foto povchu Marsu, Mars 4, 5, 6, 7 - popis průběhu

14

553

letu, Předběžné výsledky měření sond SSSR, přístroje

Explorer 50 (IMP-J) (1973 - 078A)

P.Koubský

13

513

Popis, nákres a foto družice, popis systémů a přístrojů družice

Pioneer - vývoj sond k průzkumu Venuše (aktualita)

pt

13

517

Průzkum Země pomocí družic a mezinárodní právo

J.Bušák

14

532

Dálkový průzkum Země, EREP, ERTS - foto, OSN-dohody

Kosmický raketoplán USA - foto makety - Rockwell Int.

dv

14

xxxx

Mariner 10 - první snímek planety Merkur (fotoaktualita)

MB

14

xxxx

H.J.Oberth - Otec kosmických lodí - život a dílo (foto)

K.Pacner

15

572

Aeros A (1972 - 100A)

M.Grün

15

593

Popis, nákres a foto družice, popis systémů a přístrojů družice

Interkosmos 10 - foto družice

APN

15

obálka

Proměny kosmických raket (1957-1973)

B.Růžička

Přehled úspěšných startů raket, havárie, závady při startech,

16

623

Sapwood - přehled modifikací sovětské nosné rakety,

Přehled používaných nosných raket, Thor Delta - modifikace

Thor Delta -popis variant a parametrů nosné rakety, foto,nákresy

17

673

ASTP/EPAS - Jeden den v Hvězdném městečku

V.Černěckij

16

633

Popis a foto z výcviku posádek pro společný let, simulátory

Kosmický raketoplán USA/Boeing 747 - fotoaktualita

MB

17

xxxx

Rakety za polárním kruhem-reportáž o sondážních raketách

P.Koubský

18

692

ESRANGE - raketová základna v Kiruně (Švédsko),

Popis a foto raketové základny ESRO pro výškové rakety

Nike Apache, Skylark, Centaure, Nike Cajun a další

Byli první (popis a nákresy historických meziplanetárních lodí)

P.Toufar

18

702

Historie prvních návrhů kosmických lodí pro let k Měsíci

Sojuz 12 a Sojuz 13 - Lékařské výzkumy - N.Gurovský,

APN

18

710

A.Jegorov, doktoři lékařských věd - popis, experimenty

ATS-6 (ATS-F) (1974 - 039A)

J.Kolář

18

713

Popis, nákres a foto družice, popis systémů a přístrojů družice

Kroky do nebes: V.Volkov - recenze knihy - Naše vojsko 1974

-v-

18

719

ASTP/EPAS - Výcvik úspěšně pokračuje

jkj

19

740

Popis a foto ze společného výcviku posádek ve Hvězdném

městečku, Jazykové znalosti posádek, Spojovací mechanismy

Intersputnik - Tři roky

J.Bušák

19

742

Mezivládní telekomunikační organizace, Struktura, Úkoly,

Pozemní stanice, Nákresy pokrytí signálem z telekomunikačních

družic s eliptickou a geostacionární dráhou, Foto pozem.zařízení

Raketové motory na TPH amer.raketoplánu -foto ze zkoušek

NASA-pt

19

xxxx

Sojuz 14, Sojuz 15, Saljut 3 - Zdravíme tě, Saljute

SPACE

P.R.Popovič, J.P.Arťuchin - výcvik posádky pro Saljut 3,

20

784

Saljut 3 - popis stanice, start, Sojuz 14 - přípravy ke startu

Sojuz 14 - start, průběh letu ke stanici Saljut 3, foto posádky

21

823

Sojuz 14/Saljut 3 - popis průběhu letu, foto ze startu, posádka

22

873

Sojuz 14 - popis průběhu druhé části letu, foto posádky

23

913

Sojuz 14 - popis závěru letu, Sojuz 15 - popis průběhu letu,

24

953

Sojuz 15 - posádka, Saljut 3 - pokračuje v letu, Návrat pouzdra

Pioneer 10 - Obr zblízka

P.Lála

Pioneer 10 - popis a schéma průběhu letu první sondy kolem

20

793

Jupiteru, První snímky planety, Výsledky měření sondy

Jupiter - Foto, nákres průletu, Předběžné výsledky měření

21

816

ASTP/EPAS - fotoaktualita z přípravy posádek

MB

21

xxxx

Andoya - Skandinávská raketová základna - popis, foto

L.Koubská

22

852

Molnija 1 S - První Stacionar

P.Lála

22

862

Molnija, INTERSPUTNIK, Molnija 1 S - popis a schéma

navedení na stacionární dráhu, tabulky parametrů dráhy

Kosmické modely - Naši sbírali tituly o medaile

J.Kroulík

23

892

II.MS kosmick. modelů,Saturn V,Athena H,Sojuz,Saturn 1B-foto

Proton po dvou létech

B.Růžička

Proton - Historie vývoje rakety, Přehled startů - popis, tabulka,

23

904

Proton - varianty rakety, Foto startu rakety se Saljutem 1

Proton - technická data různých variant rakety, Foto ze zkoušek,

24

942

Proton - schématický nákres rakety, Popis známých údajů

RH-560 - foto indické sondážní rakety

MB

23

917

Interkosmos - Pět let (1969-1974)

B.Valníček

25

976

Interkosmos 1 - popis a foto družice, Čs. Aparatury, přístroje

a experimenty na družicích Interkosmos, Budoucí plány

Budoucnost družicových stanic - hovoří Dr.B.Petrov

pa

25

985

Plány, Programy, Problémy, Budoucnost stanic

ESRO, ELDO, ESA - Trnitá cesta ke hvězdám

M.Grün

ESRO, ELDO, ESA - Cesta k jednotě, ESTEC, ESOC - foto,

25

993

Nosné rakety - Europa, Ariane, Družice ESRO, Programy

HEOS-1, HEOS-2, TD-1A, ESRO-4, COS-B, GEOS, IME-D,

26

1016

IUE, TD-1A-foto, ESRO-4 - foto, Exosa, Meteosat, Aerosat,

OTS - popis a nákres, Marots, Družice ESRO - tabulka

Titan IIIE Centaur - Nosná raketa - USA

B.Růžička

26

1029

Vývoj, popis, nákres, foto, technická data rakety, verze, družice

Pilotované lety

MEK = Malá encyklopedie kosmonautiky

M.Filip

11.9.2003


Aktualizováno: 18.04.2004

[ Obsah | Lodi a kosmonauti | Novinky v kosmonautice | Články | Obsahy L+K ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/novinky/lk/lk1974.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.061130 vteřiny.