Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Aktuality > Obsahy L+K > L+K 1979

Obsah ročníku časopisu LETECTVÍ + KOSMONAUTIKA 1979

Název článku

Autor

Číslo

Strana

Kosmonautika a raketová technika

Kosmonautický kalendář 1978 - 1979

AV+fk+ář

1-26

xxxx

Kosmonautika v rubrice: Informujeme - krátké zprávy

L+K

1-26

xxxx

Tělesa vypuštěná a zaniklá v srpnu 1978

PL

1

27

Tělesa vypuštěná a zaniklá v září 1978

PL

3

108

Tělesa vypuštěná a zaniklá v říjnu 1978

PL

7

268

Tělesa vypuštěná a zaniklá v listopadu 1978

PL

9

347

Tělesa vypuštěná a zaniklá v prosinci 1978

PL

10

385

Tělesa vypuštěná a zaniklá v lednu 1979

PL

12

465

Tělesa vypuštěná a zaniklá v únoru 1979

PL

13

503

Tělesa vypuštěná a zaniklá v březnu 1979

PL

19

748

Tělesa vypuštěná a zaniklá v dubnu 1979

PL

20

788

Tělesa vypuštěná a zaniklá v květnu 1979

PL

22

867

Tělesa vypuštěná a zaniklá v červnu 1979

PL

24

948

Tělesa vypuštěná a zaniklá v červenci 1979

PL

26

1026

Ve znamení spolupráce (29.kongres IAF - Dubrovník)

S.Kužel

1

23

INTERKOSMOS, Saljut 6, B.Petrov, NASA, Spolupráce

Dálkový průzkum v západní Evropě

P.Koubský

1

25

ESA, Tiros N, SPOT, Argos, Popis a foto systémů

Raketoplán ve finiši

AV

1

27

NASA, SSME, Zkoušky a testy, Odložení prvního startu

Raketoplán USA - foto z vibračních zkoušek

MB

1

37

V.Remek -předání kosmické výstroje do muzea Praha-Kbely

mvk

1

35

Interkosmos-Přátelství dobývá vesmír-foto z výst. o kosmonautice

V.Jukl

2

obálka

Strážci čistého nebe - den čs.raketového vojska 15.1.1979 - foto

RPA

2

54

Stabilizace umělých kosmických těles

P.Koubský

Popis, výpočty, nákresy, družice, systémy stabilizace

2

63

Čidla, gyroskopy, nákresy, popisy, výpočty, Tříosá stabilizace

3

102

Planety (planetky) 1979

A.Vítek

2

66

Typické rychlosti a dráhy pro let k planetám - tabulka a nákresy

Ohlédnutí za Dubrovníkem (29.kongres IAF)

P.Lála

3

106

ONERA, ISEE 3, Telekomunikační družice v bodech L1 a L2,

Výzkum planet sluneční soustavy, NASA - Raketoplán,

Studentská konference, Návrhy na využití nádrže ET raketoplánu

Magion (foto družice)

LK

4

obálka

Magion, Interkosmos 18 - Cesta k Magionu

J.Kroulík

4

140

J.Vojta - popis vývoje a konstrukce první čs. družice, foto,

Magion - Jak se odděloval od družice IK-18 - popis a schéma

PL

4

140

NASA 1979 (přehled plánovaných startů)

AV

4

146

ESA 1979 (přehled plánovaných startů)

AV

4

146

Žebříček nalétaných hodin v kosmu (k 1.1.1979)

AV

4

146

Přehled pilotovaných letů v roce 1977 a 1978 (popis a schéma)

Sojuz 29 - přistání (fotoaktualita)

MB

4

156

Dobývání kosmu v tvorbě čs.výtvarníků - fotoreportáž z výstavy

L+K

5

obálka

Sojuz 29, Sojuz 31, Saljut 6 - Útok na beztíží pokračuje

J.Drnec

5

183

MEK

Saljut 6 - Popis průběhu letu druhé základní osádky, foto,

Saljut 6 - Přehled činnosti druhé základní osádky na stanici,

Saljut 6 - Chronologie hlavních událostí při 2.osídlení stanice

Saljut 6 - Komentář k činnosti družicové stanice

K.P.Feoktistov

5

185

Nimbus 7 (1978 - 098A)

P.Koubský

5

187

Popis, nákres a foto družice, popis systémů a přístrojů družice

Mariner 10 - foto planety Venuše

bal

5

199

Saljut 6 - Experimenty druhé základní osádky

J.Drnec

6

224

MEK

V.Kovaljonok, A.Ivančenkov - foto posádky, experimenty,

Lékařské, biologické, technologické, astrofyzikální experimenty,

Sledování Země a atmosféry, Technické experimenty, Foto

Magion (1978 - 099C)

J.Vojta

6

227

Popis, nákres a foto družice, popis systémů a přístrojů družice

Dálkový průzkum Země a socialistické státy

J.Bušák

7

263

Moskevská dohoda o získávání dat a informací, techn. průzkumu

Skylab - Zánik se blíží

T.Svoboda

7

265

MEK

TRS - záchranný tahač k úpravě dráhy Skylabu, popis,

nákresy, konstrukce, technické parametry zařízení

Projekt Argos (Družice pro průzkum zemských zdrojů)

P.Koubský

7

266

Nimbus 3, ERTS 1, ATS, Eole (CAS 1), Tiros N, NOAA,

CNES, GARP, Argos - mapka sítě měřících plošin,

Parametry systému Argos, Tiros N - popis měření, foto

J.A.Gagarin (12.4.1961)(fotoaktualita k výročí letu)

L+K

7

276

Sojuz 32 - start, posádka (fotoaktualita)

L+K

7

276

Sojuz 28 - 1.výročí letu - čs.poštovní známky

jpk

7

279

Pioneer Venus 1 a 2, Veněra 11 a 12 - Sirné peklo Venuše

A.Vítek

8

303

Detailní průzkum atmosféry Venuše, Výsledky měření,

Foto sondy Veněra 12, Nákresy pouzder sondy Pioneer Venus

Geologie a kosmonautika

P.Jakeš

8

306

Studie o využití kosmické techniky pro geologické výzkumy

Valné shromáždění OSN o kosmickém prostoru

jb

8

308

Mezinárodní spolupráce, Interkosmos, Pilotované lety

Tiros N (1978 - 096A)

P.Koubský

9

343

Popis, nákres a foto družice, popis systémů a přístrojů družice

Energie pro příští staletí

T.Svoboda

Využití sluneční energie, Sluneční články, Elektrárny

9

345

Družicové sluneční elektrárny - úvahy, studie, návrhy, nákresy

10

386

Interkomos 10 (foto družice)

LK

10

obálka

Interkosmos - včera, dnes a zítra

J.Bušák

10

383

Vznik programu, Družice, Rakety Vertikal, Smlouvy, Foto

Pilotované lety, INTERSPUTNIK, INTELSAT, Právní vztahy

Kosmonautika v Lipsku (Interkosmos, MKF-6M, NDR)

jh

11

422

Fleetsatcom 1 (1978 - 016A)

P.Koubský

11

423

Popis, nákres a foto družice, popis systémů a přístrojů družice

Kosmické Bulharsko (INTERKOSMOS)

K.Serafimov

11

425

Bulharská účast v programu Interkosmos, Intersputnik,

Sojuz 33 - popis letu, foto posádky

Radio - Sovětské radioamatérské družice

am

12

463

Radio 1 a 2 (RS-1 a 2), Kosmos 1045, Technické parametry,

Telemetrické údaje vysílané družicemi RS-1 a RS-2 - tabulka

Počty obíhajících kosmických těles (31.12.1978)

AV

12

465

Tabulka, COSPAR, GSFC, NASA, NORAD, Skylab - foto

Otazníky kosmického práva: přírodní zdroje vesmíru - smlouvy

J.Malenovský

12

466

Československý kosmický výzkum a pilotované lety

J.Kroulík

13

504

(rozhovor s mjr. V. Remkem), Program Interkosmos

Ekonomický přínos průzkumu Země z kosmu

jb

13

505

Družicové stanice, Umělé družice, Meteorologie

Zhodnocení experimentů prvního čs. kosmonauta

ČSAV

13

506

Extinkce světla hvězd, Chlorella 1, Tepelná výměna 2,

Morava, Kyslíkový režim, Supos 8, Foto aparatur

Sojuz - Pilotážní a navigační vybavení kosmické lodě

V.Remek,J.Kolář

14

542

Popis přístrojového vybavení, funkce přístrojů, nákresy, foto,

Přístrojová deska, Ruční řízení, Sojuz 16 - foto kabiny lodi

Sojuz 32 - Kosmičtí opraváři na Saljutu

J.Drnec,J.Kolář

14

545

Sojuz 32 - Posádka, popis letu, opravy a údržba stanice

Sojuz 33 - Užitečné zkušenosti

J.Kolář

15

583

Sojuz 33 - Posádka, popis letu, foto posádky, raketa Sojuz,

Závada na hlavním motoru SKDU, Ukončení letu - přistání

Kosmos a americké ozbrojené síly

P.Knap

Družicové systémy protiraketové a protidružicové obrany,

15

585

BMEWS, MIDAS, 647, IMEWS - popis, nákresy, foto,

Americké družice včasné výstrahy - tabulka (1960-1978)

BAMBI, MIDAS, Laserové paprskové zbraně - popis, foto

16

624

Kosmická špionáž - zpravodajské družice, optický průzkum,

21

827

Thor Agena A, Discoverer, návratové pouzdro - popis, foto,

Přehled startů družic Discoverer - tabulka výsledků

Samos - schéma snímacího zařízení, Návrat pouzdra,

22

864

Americké družice pro globální územní průzkum - tabulka,

Samos - popis, parametry dráhy, Thor Agena - nosná raketa

Americké družice pro detailní optický průzkum - tabulka,

23

905

Popis družic pro optický průzkum, Titan IIIB, Titan IIID - foto,

Big Bird 1 až 18 - tabulka, popis a nákres průzkumných družic

Teal Ruby - nákres vypuštění z raketoplánu, NOSS -popis,

24

942

Přehled amerických družic pro průzkum oceánů - tabulka,

Americké družice pro elektronický průzkum - tabulka

Mini-HALO - nákres, Ferret, Elint - popis činnosti, SALT

Anik B F1 (Telesat 4) (1978 - 116A)

P.Koubský

16

627

Popis, nákres a foto družice, popis systémů a přístrojů družice

Spacelab - foto z montáže prototypů přístrojových plošin

ts

16

637

Saljut 6 - Vědecké vybavení družicové stanice

J.Kroulík

17

664

Saljut 6 - Rozmístění vědecké aparatury na stanici - nákres,

BST-1M, Splav-01 - nákresy, popis, MKF-6M - popis,

Saljut 6 - Popis vědeckého vybavení stanice

Před útokem na Měsíc (Apollo 11 - 10.výročí)

A.Vítek

17

666

MEK

NASA, Historie vývoje projektu Apollo 1957-1961,

Měsíční expedice programu Apollo - tabulka,

Přehled expedic lodí Apollo - tabulka, Foto návrhů Apollo

Sojuz - foto z cvičné přepravy kabiny vrtulníkem Mi-6

MB

17

676

Otazníky kosmického práva: smlouva o Měsíci

J.Malenovský

18

703

Právní zásady týkající se Měsíce, Foto Měsíce - Apollo

Ariane - Premiéra se blíží

B.Růžička

18

705

ESA, Ariane - historie vývoje a zkoušky 1973 - 1979, Foto,

Organizace a firmy vyvíjející raketu Ariane, Kapacitní možnosti,

Technika vypouštění geostacionárních družic raketou Ariane,

Termínový diagram vývoje, Plánované starty Ariane na 80.léta

Enterprise - foto z přesunu sest. Raketopl. na rampu 39A na KSC

MB

18

717

Bude mít ESA raketoplán?

M.Grün

19

744

Ariane 2, 3, 4 - vývoj, Ariane 5 - Hermes - popis, nákresy

Kongres za dveřmi (30.kongres IAF v Mnichově)

MG

19

746

Plán přednášek - NASA, CETI, ČVUT, ČSAV, DGLR

XXII. Zasedání COSPAR v Indii

L.Sehnal

19

747

COSPAR, ISRO, INTERKOSMOS, Kosmos, Bháskara - foto

Sojuz 33 - foto z nácviku nouzového přistání posádky

bal

19

756

STS - Odhazovací nádrž č.1 v závodě Michoud - foto

AV

19

758

Io - Jupiterův měsíc na snímku sondy Voyager

NASA

20

obálka

Voyager 1, Voyager 2 - Jupiter a jeho rodinka (1979)

A.Vítek

Voyager - vědecké experimenty, telekomunikační systém,

20

783

Foto Jupiteru a jeho měsíců, Atmosféra jupiteru, Měsíce,

Magnetosféra, Voyager - výkony komunikačního systému,

Stanice dálkového kosmického spojení DSN - tabulka

Jupiter, Prstenec Jupiteru, Amalthea, Io, Europa, Ganymed,

21

824

Kallisto, Foto, Vnitřní tělesa soustavy Jupiteru - tabulka

Minos = družicová továrna (CNES)

J.Kroulík

20

786

Popis, nákresy, technické parametry, náklady projektu

Bháskara - Druhá indická družice (popis, experimenty)

fk

20

788

STS - Ověřovací prototyp dálk.manipulát. kanad.firmy Spar - foto

20

797

Interkosmos: perspektivy další účasti (10.výročí startu IK-1)

ČSAV

22

856

Kosmická fyzika, MAG-IK, výzkum Slunce, meteorologie,

technologie, geodézie, spoje, biologie a medicína

Perun jde do světa

tom

22

866

Studie družicové stanice vytvořené z vnější palivové nádrže

kosmického raketoplánu, TRS - tahač, Planetárium Praha

BIS - foto knihovny Britské meziplanetární společnosti

jkj

22

878

Acta Astronautica 6/1979 - Recenze časopisu o CETI / SETI

AV

22

879

Sojuz 34 - Saljut 6 - Za další hranicí

J.Drnec

23

903

Přehled dynamických operací v průběhu 3. dlouhodobého

pobytu na Saljutu 6, Popis průběhu letu Sojuz 32 až 34

AIM-54 C - foto letecké řízené střely Phoenix

MB

23

917

Saljut 6 - Experimenty třetí základní osádky (1979)

J.Drnec

Sojuz 32, Sojuz 34, V.Ljachov, V.Rjumin - foto posádky,

24

945

Saljut 6 - Denní rozvrh, Kosmické lékařství, Kosmická biologie,

Kosmická technologie, Tabulky s přehledem činností, foto

Kosmická astrofyzika, KRT-10, Dálkový průzkum Země,

25

982

Saljut 6 - Schéma palivové instalace, Foto posádky

Sojuz 34 po přistání, Průběh operace ODU - nákres,

Vědecko technické práce, Tabulky s přehledem činností

Titan 34 D - zkouška startovacího motoru - foto

MB

24

957

McDonnell-Douglas-návrh sluneč. panelu pro kosm.raketoplán

MB

24

958

Přistání na Marsu

K.Pacner

25

978

Výňatek z knihy vydané nakl.Albatros, Nákr. modulu MEM

Papírové ,,ICBM,, (Japonsko)

bal

25

989

Balóny s pumami vysílané v l.1944-1945 nad úz. USA-popis,foto

OTRAG - Projekty a činnost "soukromé" společnosti

B.Růžička

Náklady na kosmické lety, Popis a nákresy plánovaných

25

985

raket OTRAG, Zaire - základna společnosti OTRAG,

1976-1979 - pokusy, zkoušky, Technická data rakety OTRAG

OTRAG - raketa - popis a foto, ceny, zkoušky, výsledky

26

1024

Nový pohled na CETI (SETI, UFO, NASA, CNES, AN SSSR)

J.Kroulík

26

1001

(rozhovor s prof.dr.R.Peškem,DrSc.)

Skylab - Pád Skylabu (11.7.1979)

A.Vítek

26

1022

MEK

Poslední oběh Skylabu - mapka, Popis letu opuštěné stanice

Skylab - 1974-1979, 11.7.1979 - zánik Skylabu, Přehled

umělých kosmických těles dopadlých na Zemi - tabulka

Pilotované lety

MEK = Malá encyklopedie kosmonautiky

M.Filip

24.4.2004


Aktualizováno: 06.05.2004

[ Obsah | Lodi a kosmonauti | Novinky v kosmonautice | Články | Obsahy L+K ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/novinky/lk/lk1979.htm)