Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Aktuality > Obsahy L+K > L+K 1984

Obsah ročníku časopisu LETECTVÍ + KOSMONAUTIKA 1984

Název článku

Autor

Číslo

Strana

Kosmonautika a raketová technika

Kosmonautický kalendář 1983 - 1984

DR+AV+jkj+ek

1-26

xxxx

Kosmonautika v rubrice: Informujeme - krátké zprávy

L+K

1-26

xxxx

Tělesa vypuštěná a zaniklá v září 1983

PL

2

58

Tělesa vypuštěná a zaniklá v říjnu 1983

PL

6

226

Tělesa vypuštěná a zaniklá v listopadu 1983

PL

7

264

Tělesa vypuštěná a zaniklá v prosinci 1983

PL

8

302

Tělesa vypuštěná a zaniklá v lednu 1984

PL

10

385

Tělesa vypuštěná a zaniklá v únoru 1984

PL

15

586

Tělesa vypuštěná a zaniklá v březnu 1984

PL

17

664

Tělesa vypuštěná a zaniklá v dubnu 1984

PL

19

743

Tělesa vypuštěná a zaniklá v květnu 1984

PL

21

825

Tělesa vypuštěná a zaniklá v červnu 1984

PL

22

865

Tělesa vypuštěná a zaniklá v červenci 1984

PL

24

944

Specifika příjmu družicové televize

V.Poulek

1

23

1983 -zahájení přímého vysílání z družic v USA, Situace v Evropě,

Interkosmos -foto střediska kosmic.spojů, Parametry TV vysílání,

TDF-1, Hughes HS-376 - nákresy družic, parametry antén, vývoj

Exosat (1983-051A)

P.Koubský

1

25

Popis, foto, nákres, vybavení, experimenty, aparatury,

průběh letu, dráha, technické parametry astronomické družice

Aerogeologia - foto ze zpracování kosmických snímků z družic

vp

1

37

Veněra 15, Veněra 16 - foto z předstartovních zkoušek sond

MB

1

37

Sojuz T-11 - foto z výcviku sovětsko-indické posádky

TASS

1

38

Veněra 15, Veněra 16 - Veněry mapují Venuši

M.Černyšev

2

62

Popis experimentů, foto sondy a povrchu Venuše

Spacelab - Budoucnost

T.Svítek

2

64

Eureca - parametry plošiny - tabulka, SPAS-01 - nákres,

Eureca - popis, nákresy, vývoj a vybavení plošiny

Sojuz T-9 - Saljut 7 - Kosmický přesčas

J.Drnec

Popis průběhu letu a experimentů na Saljutu 7, foto posádky

3

103

A.P.Alexandrov, V.G.Titov - stručné životopisy

Chronologie hlavních událostí na Saljutu 7 v roce 1983

4

139

Sojuz T-9 - přistání a zhodnocení závěru letu, foto

K pracím na raketoplánu se stavím skepticky

J.Kroulík

3

104

Rozhovor s prof. K.O.Feoktistovem

Kosmos 1443, Raketoplán, Sojuz T(10) - havárie, Budoucnost

RCA - foto simulátoru kosmického prostředí

MB

3

116

Planety 1984

A.Vítek

4

141

Typické dráhy a rychlosti pro let k planetám - tabulka a nákresy

STS-9 - Užitečné zatížení

AV

4

142

MEK

Spacelab - popis experimentů, nákres a foto umístění na STS

STS-9 - Columbia - Požár na palubě, Spacelab 1

J.Krupička, A.Vítek

5

182

MEK

STS-9 - Posádka - stručné životopisy

NASA - 1984

AV

5

185

Plán startů raketoplánů a nosných raket

Žebříček hodin nalétaných v kosmu (k 1.1.1984)

AV

6

222

Přehled pilotovaných letů v roce 1983 (popis a schéma)

Přehled startů kosmonautů a nalétaných hodin podle států

26.kolokvium kosmického práva (Budapešť 1983)

M.Hošková

6

224

34. Kongres IAF, Telkomunikace a geostacionární dráha,

Mezinárodní spolupráce v kosmu, J.L.Chrétien, Saljut 7,

Kospas-Sarsat, Interkosmos

J.A.Gagarin - foto sochy v jeho rodišti

vl

6

236

Vesmír. sny a skutečnosti-recenze knihy J.Dvořáka,I.Budila-1983

vřk

6

239

Bajkonur - foto z montážní haly (MIK)

TASS

7

obálka

STS-10 (41-B) - B.McCandless, MMU - fotoaktualita

AV

7

276

IKI - Okno do vesmíru - Kosmos 1514 - Interkosmos

S.Kužel

7

262

Historie ústavu kosmic. výzkumů, Vega-foto sondy při zkouškách,

Interkosmos, Kosmos 1514, Výsledky měření na druž., aparatury

Sojuz T-10 - Další směna na Saljutu

jkj

7

265

Popis první části letu, Posádka - stručné životopisy

J.Gagarin - 9.3.1984 - 50.výročí narození, foto z muzea v Gžatsku

vp

7

278

Kosmos 1514 - foto opičky Abrek před startem biodružice

TASS

7

278

Nad Evropou zataženo

V.Tikovský

8

281

Pershing 1, 2 - foto, nákres, rozmístění raket USA v Evropě

Vega - Před startem ke kometě

S.Kužel

8

301

IKI, Veněra, Popis sond Vega a vybavení, Experimenty

Abrek a Brion na oběžné dráze

jkj

8

303

Kosmos 1514-Biolog. družice, průběh letu, výsledky,foto primátů

Mládež a vesmír

L.Lejček

8

304

Hnutí ,,Mládež a kosmos,,, konference, členové, aktivity,

výsledky, význam hnutí, foto raket

Sojuz T-9 - V.Ljachov, A.Alexandrov-foto z tisk. konference

TASS

8

316

Kosmická stanice USA + raketoplán - nákres

MB

8

Obtížné období ve vývoji kosmického práva

J.Malenovský

9

342

Problematika kosmick. práva, OSN, COPUOS, NASA, USA,

Vojenské využití kosmu - raketoplán USA, telekomunikace,

dálkový průzkum Země a jeho problematika z hlediska práva

Ariane: Cesta ke komerčnímu využití otevřená

L.Lejček

9

345

Ariane 1 L-5, L-6, L-7, L-8 (1982-1984) - popis startů

Vega - foto plošiny pro sondu ve VPZVÚ Praha-Běchovice

ČTK

9

357

Kosmos - výstava v Moskvě - foto meziplanetárních sond

TASS

9

358

Sojuz T-10, O.Aťkov - foto z výcviku v maketě stanice Saljut

TASS

9

358

Sojuz T-11 - Jóga proti beztíži

J.Kroulík

10

380

Popis letu Sojuz T-11, Sojuz T-10, Foto posádek

Urychlovací stupně pro kosmické dopravní systémy

V. Poulek

PAM-D - foto a popis, Vývoj urychlovacích stupňů,

10

382

Nosná kapacita urychlovacích stupňů a nosných raket,

IUS - nákres, popis a foto, IRIS - nákres, TOS - nákres,

PAM-A - popis, Základní technické parametry stupňů

Centaur - popis, nákres a foto, Galileo, STS, ESA, Ariane,

11

425

Proton, Stacionar, INMARSAT, Kosmický tahač

Pozemní stanice kosmických spojů - Taškent - foto

TASS

10

397

STS-10 (41-B) - Užitečné zatížení

AV

10

385

MEK

STS-10 (41-B) - Challenger - V prostoru bez lana

J.Krupička, A.Vítek

11

422

MEK

MMU - nákres, foto a popis manévrovací jednotky

STS-10 (41-B) - Posádka - stručné životopisy

Interkosmos - poštovní známky ČSSR - foto

jpk

11

438

Kosmonauté programu Interkosmos - foto

TASS

11

438

Nový přístup k průzkumu sluneční soustavy

P.Knap

Historie, Pioneer 1, 10, 11, Měsíc, Mars, Venuše, Merkur,

12

463

Budoucnost průzkumu sluneční soustavy - 1980 - 2040,

Galileo - popis a technické parametry budoucí sondy

Program projektů do roku 2000, Planetary Observer,

13

502

Mariner Mark 2, Venus Radar Mapper, Mars Orbiter,

Comet Randezvous/Asteroid Flyby, Titan Probe/Radar Mapper

V Praze se jednalo o projektu Vega

ČSAV

12

466

Interkosmos, Podíl ČSSR, ASP-G

MX - foto přepravníku balistických raket

KP

12

478

Vesmír - recenze knihy J.Grygara a Z.Horského (1983)

P.Koubský

12

479

Příspěvek Belgie ke kosmickým výzkumům

L.Lejček

13

505

ESA, Ariane, Belgické společnosti kosmického průmyslu,

Telekomunikace, Spacelab, Meteorologie, Geodézie

Sojuz T-11 - foto posádky a nosné rakety

TASS

14

obálka

Sojuz T-10 - Trojice na Saljutu 7

J.Drnec

14

542

Progress 19, Sojuz T-11, Foto posádek

STS-41-C - Challenger - Zápas s družicí

J.Krupička, A.Vítek

14

544

MEK

STS-41-C - Posádka - stručné životopisy

Historie, která má pokračování

V.Tikovský

15

561

V-1, V-2, Získání německých vědců a odborníků do USA,

W.Braun - foto s preziden. Kennedy (1961), NASA, Saturn, Apollo

Předpoklady vzniku a rozvoje nové technické odbornosti

B.Křížek

15

582

Astra-popis, foto modelů amatérských raket,motory,aplikace

Raketová pošta

B.Křížek

15

585

Astra - foto rakety, Popis a foto obálek pošty přepraven. raketou

V.Remek - foto kosmonauta z muzea VHÚ Praha-Kbely

vl

15

596

Energetické zdroje pro kosmonautiku

V. Poulek

Popis, rozdělení, charakteristiky energetických zdrojů

Palubní zdroje, Chemické zdroje elektrické energie - popis,

16

618

foto,nákresy, Tabulka rozděl. energetic.zdrojů pro kosmonautiku

Jaderné generátory, Sluneční generátory,

17

662

Sluneční články - popis, funkce, nákresy, foto

Záchranné systémy sovětských kosmických lodí

J.Kroulík

16

619

Technická řešení záchranných systémů, Pohonná jednotka,

SAS - nákresy, popis a foto záchranného systému, Vostok

Mládež a vesmír - tentokráte v Jugoslávii

ek

17

665

Přehled kosmonautických a raketových klubů v Jugoslávii,

Přehled raket IRD, foto, tabulka, nákresy

Historické centrum města Luzern - Dopravní muzeum

L.Kavanová

18

693

Popis kosmonautické expozice, foto skafandru astronauta

E.Mittchella z letu Apolla 14 na Měsíc

Astron 1 - rok úspěšné spolupráce

P.Koubský

18

702

Popis průběhu letu, Popis přístrojů astronomické družicové

observatoře,foto a nákresy systémů družice,výsledky měření

Nefotografické snímací systémy družic pro dálkový

J.Kolář,P.Doubrava

průzkum Země (popis a funkce)

Dálkový průzkum Země-přehled systémů,1.Systémy pasivní:

18

704

a) Radiometry, b) Spektrometry, Bháskara 2 - foto družice,

Meteosat - foto, c) Televizní kamery na družicích,

d) Mechanické skanery, Nimbus 7 - foto družice

Skanování rotací družice, Mechanicko-optické skanery,

19

740

Landsat 4, 5, Skanery na družicích stabilizovaných rotací-tabulka,

Mechanicko-optické skanery na družicích - tabulka, popis,

e) Elektricko-optické senzory (CCD) - popis a funkce,

2.Aktivní systémy: a) Radary, b) Skaterometry, c) Lidary,

Elektricko-optické skanery - řádkové - tabulka parametrů

Enterprise - přeprava raketplánu na plavidle - foto

MB

19

757

Sojuz T-12 - Podruhé s výstupem do vesmíru

J. Kroulík

20

782

Popis průběhu letu, I.P.Volk - stručný životopis

Mládež a vesmír: o nizozemském raketovém klubu

J.Terwey

20

785

mládeže Nero - projekty, foto raket

Atlas Centaur / Intelsat 5 - foto ze startu

MB

20

798

Před cestou ke kometě (Halleyova kometa)

J.Kroulík

21

822

Vega 1, 2, ASP- G - foto a popis plošiny a přístrojů,

Přehled sond určených pro průzkum Halleyovy komety

Ariane 3 - První start (4.8.1984)

ek

21

824

Popis rakety, SYLDA, průběh startu, ECS 2, MAGE 2

Sojuz T-11 - Nový kosmický rekord (237 dní)

jkj

22

868

2.10.1984 - přistání kabiny kosmické lodi po pobytu posádky

na stanici Saljut 7, Foto posádky před a po přistání

LTV - foto rakety k ničení balistických raket

MB

22

877

PAM-D - foto ze zkoušek trysek motorů

AV

22

877

Apollo 11 - snímek Země na britské známce - foto

jpk

22

879

Raketové zbraně - kosmické nosiče - recenze knihy z MLR -1983

ka-ča

22

879

Navigační systémy a geodézie

J.Kroulík

Princip dopplerovských měření, Transit - schéma drah,

22

862

Sputnik 1, Transit - historie a popis systému a družic

Transit, Triad-1, Nova-1, Navstar, GPS, Glonass, Kosmos

23

904

Vědecký přínos pozorování umělých družic Země

P.Lála

23

906

COSPAR - 25.kongres, NORAD, MIT, GEODSS, Interkosmos

STS-41-D - Užitečné zatížení

AV

22

864

MEK

STS-41-D - Discovery - Plameny namísto startu

J.Krupička, A.Vítek

24

941

MEK

STS-41-D - Posádka - stručné životopisy

Družicové stanice: Jak dál ?

T.Svoboda

25

982

Historie a budoucnost družicových stanic, Energie, Chlazení,

Obyvatelnost, Spojení, Columbus - ESA, Pohonné systémy,

Architektura stanice, Moduly, Nedávná historie, Obrázky

HOTOL - foto makety bezpilotního kosmického raketoplánu

MB

25

998

Na rozhraní let a osudu světa-Proti militarizaci vesmíru

J.Hanzal

26

1001

Družice USAF s laserovými zbraněmi - nákres

Saljut 7 - Ve znamení výstupů (1984)

J.Drnec

26

1021

Speciální nástroje a nářadí, Parametry oběžné dráhy stanice

Saljut 7 za pobytu 3.základní osádky, Progress 20 - 23,

Zabydlení Saljutu 7, Sojuz T-10, Sojuz T-11, Sojuz T-12

Mongolsko a Interkosmos

J.Kroulík

26

1023

Dálkový průzkum Země, Intersputnik - telekomunikace,

D.Gurragčá, Saljut 6, Ekran, Molnija - kosmické spoje

Pilotované lety

MEK = Malá encyklopedie kosmonautiky

M.Filip

12.6.2003


Aktualizováno: 18.04.2004

[ Obsah | Lodi a kosmonauti | Novinky v kosmonautice | Články | Obsahy L+K ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/novinky/lk/lk1984.htm)