Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Aktuality > Obsahy L+K > L+K 1986

Obsah ročníku časopisu LETECTVÍ + KOSMONAUTIKA 1986

Název článku

Autor

Číslo

Strana

Kosmonautika a raketová technika

Kosmonautický kalendář 1985 - 1986

DR+AV+jkj+ek

1-26

xxxx

Kosmonautika v rubrice: Informujeme - krátké zprávy

L+K

1-26

xxxx

Planeta Země, náš domov (rozhovor s ing. V.Remkem)

S.Kužel

1

24

Setkání kosmon. a astronautů v Cernay u Paříže 1.-6.10.1985,

Rozhovor s čs.kosmonautem V.Remkem, Fotografie ze setkání

Planety 1986

A.Vítek

1

24

Startovní okna: Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn

Velikonoční ostrov - foto z raketoplánu USA

MB

1

36

Atlantis - foto raketoplánu na startovací rampě

MB

1

37

Saljut 7 / COMET - foto astronomického přístroje

MB

1

37

36. Kongres IAF - Astronautický Stockholm (1985)

S.Kužel

2

63

Hermés, Saljut 7, STS, Vega, Phobos, Spacelab, Čína,

NASDA, CNES, ESA, NASA, Columbus, Giotto, ČSAV

ČLR v kosmu dnes a zítra

L.Lejček

Čínské družice - popis, foto a tabulka (1970 - 1985)

2

66

Rakety CSS, CZ 1, 2, 3, Přehled čínských raket, parametry

3

102

Voyager 2 - Uran poprvé zblízka (24.1.1986)

P.Lála

3

104

Přehled údajů o planetě Uran, Geometrie průletu sondy

kolem Uranu, Pozorování během letu, Dráha průletu

Sojuz 35 - foto a popis z leteckého muzea v Budapešti

G.Vilček

4

136

Kosmonauté Sýrie - foto z výcviku kosmonautů

No

4

156

Trident 1, 2 - foto maket raket

MB

4

157

Lasery v kosmonautice

V.Poulek

Využití laserů v kosmic. výzkumu a na umělých družicích

4

143

Parametry laserů, Intelsat IV-A - foto družice

Využití laserů v kosmic. výzkumu a na umělých družicích,

5

180

Schémata a nákresy laserů používaných v kosmonautice

IHW - fotoreportáž o výzkumu Halleyovy komety

A.Mrkos, V.Jukl

5

obálka

Tělesa vypuštěná a zaniklá v září 1985

PL

5

183

Tělesa vypuštěná a zaniklá v říjnu 1985

PL

6

225

Tělesa vypuštěná a zaniklá v listopadu 1985

PL

7

263

Tělesa vypuštěná a zaniklá v prosinci 1985

PL

8

304

Tělesa vypuštěná a zaniklá v lednu 1986

PL

12

458

Tělesa vypuštěná a zaniklá v únoru 1986

PL

15

582

Tělesa vypuštěná a zaniklá v březnu 1986

PL

18

704

Tělesa vypuštěná a zaniklá v dubnu 1986

PL

21

824

Tělesa vypuštěná a zaniklá v květnu 1986

PL

23

903

Tělesa vypuštěná a zaniklá v červnu 1986

PL

23

904

Ariane 3 - Studená sprcha v Kourou (12.9.1985)

ek

5

184

Sojuz T-14 - Předčasný návrat (Saljut 7/Kosmos 1686)

J.Drnec

6

223

Experimenty a výzkumy na stanici Saljut 7, Nemoc V.Vasjutina,

Přehled zkoušek družic Kosmos jako modulů stanic Saljut 6 a 7

ICE (ISEE-3)(1978-079A) - Průzkum komety Giacobini-Zinner

P.Lála

7

261

Popis průběhu letu, Schéma průletu sondy kolem komety,

Přístrojové vybavení a kresba sondy ICE,

Výběr a příprava kosmonautů v SSSR

J.Drnec

Oddíl prvních kosmonautů, Výběr a výcvik, Kandidáti, Přehled

7

264

známých kosmonautů připravovaných v SSSR (1960-1973)

Výcvik a příprava ke kosmickým letům, Trenažéry, Přehled

8

303

známých kosmonautů připravovaných v SSSR (1976-1985)

Bajkonur 12.IV.1961 (úvodník)(foto)

M.Velek

8

281+obálka

25 let pilotovaných letů (1961-1986)

A.Vítek,J.Krupička

1957 - 1961 : Na prahu vesmíru, První družice, Zkušební lety,

8

305

Kosmická loď, Mercury, Výběr kosmonautů SSSR, USA

Roční počty startů pilotovaných lodí a kosmonautů (tabulka)

Délky letů jednotlivých posádek (graf), Joe, MR, MA (foto)

1961 - 1962 : Legenda zvaná Gagarin, Vostok 1, 2, 3, 4,

9

345

A co Američané ? - Mercury MA-3, 4, 5, MR-3, 4, MA-6, 7, 8

Přehled pilotovaných letů v roce 1961-1962 (popis a tabulka)

1963 - 1964 : Poprvé žena - Vostok 5, 6, Tři muži v kosmické

10

385

lodi - Voschod 1, Blíženci se blíží - MA-9, Gemini GT-1

Přehled pilotovaných letů v roce 1963-1964 (popis a tabulka)

1965 : Sám v kosmickém prostoru - Voschod 2

11

421

Činnost kosmonauta mimo kosmickou loď ve volném kosmu

Přehled pilotovaných letů v roce 1965-1966 (tabulka)

1965 - 1966 : Ve znamení blíženců - Gemini GT-2, GT-3 - 12

12

465

Přehled letů Gemini v roce 1965-1966 (popis)

1967 - 1968 : Sojuz 1 - První havárie, Sojuz 3, Zond 4, 5, 6,

13

505

Apollo 1, Saturn 5, Apollo 4, 5, 6, 7, 8

Přehled pilotovaných letů v roce 1967-1968 (popis a tabulka)

1969 : Člověk na Měsíci, Apollo 9, 10, 11, 12, …a velký skok

14

545

pro lidstvo, Na cestě k družicovým stanicím - Sojuz 4, 5, 6, 7, 8

Přehled pilotovaných letů v roce 1969 (popis)

1970 : Apollo 13, Plavba v záchranném člunu, Sojuz 9

15

585

Přehled pilot. letů v r. 1969 (tabulka), 1970 (popis a tabulka)

1971 - 1972 : Saljut 1 - První družicová stanice, Sojuz 10-11,

16

625

Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16, Apollo 17

Přehled pilotovaných letů v roce 1971-1972 (popis a tabulka)

1973 - 1974 : Skylab - Nebeská laboratoř, Sojuz, Saljut 3

17

665

Přehled pilotovaných letů v roce 1973-1974 (popis a tabulka)

1975 - 1976 : Sojuz-Apollo - Společný let, Saljut 4, Saljut 5

18

705

Přehled pilotovaných letů v roce 1975-1976 (popis a tabulka)

1977 - 1978 : Saljut 5, Saljut 6 - Československý kosmonaut

19

745

Progress - Kosmický náklaďák, První mezinárodní posádka

Přehled pilotovaných letů v roce 1977-1978 (popis a tabulka)

1979 - 1980 : Saljut 6 - Mezinárodní lety pokračují, Sojuz T

20

783

Přehled pilotovaných letů v roce 1979-1980 (popis a tabulka)

1981 : Na scénu přichází raketoplán, Saljut 6 - ukončení letů

21

825

Přehled pilotovaných letů v roce 1981 (popis a tabulka)

1982 : Saljut 6, Saljut 7-pokračuje, STS - Další zkušební lety

22

867

Přehled pilotovaných letů v roce 1982 (popis a tabulka)

1983 : STS-Poprvé Spacelab, Saljut 7, Sojuz T-10A - havárie

23

905

Přehled pilotovaných letů v roce 1983 (popis a tabulka)

1984 : Kosmičtí opraváři - Saljut 7, Třetí do flotily - STS

24

947

Přehled pilotovaných letů v roce 1984 (popis a tabulka)

1985 : STS - Ve znamení hvězdných válek, Zachraňte Saljut 7

25

987

1986 : Katastrofa Challengeru, Mir - nová kosmická stanice

Přehled pilotovaných letů v roce 1985 (popis a tabulka)

25 let pilotovaných letů (1961-1986)

L+K

17

obálka

Vostok,Voschod, Mercury, Gemini - obrázky raket a kabin

Prognoz 10 - Interšok

S.Fischer

9

342

Popis průběhu letu, Vědecké cíle, Experim., popis a foto družice,

Průběh experimentu a zpracování dat, ČSAV, Aplikace,

Popis vědeckých aparatur družice, Foto družice

STS-51-L - Challenger - Katastrofa

A.Vítek,J.Krupička

10

381

MEK

Schéma konečné fáze katastrofy Challengeru (nákres)

Uspořádání spoje mezi jednotlivými díly motoru SRB (nákres)

Spodní segment SRB (nákres), Trosky STS (foto)

STS-51-L - Posádka - stručné životopisy

STS - Před katastrofou

A.Vítek,J.Krupička

STS-51-G - Discovery - Pokus pro hvězdné války

11

423

MEK

STS-51-G - Posádka - stručné životopisy

STS-51-F - Challenger - Jen se dvěma motory

11

424

MEK

STS-51-F - Challenger - Jen se dvěma motory

12

456

MEK

STS-51-F - Posádka - stručné životopisy

STS-51-I - Discovery - Vesmírní opraváři

13

503

MEK

STS-51-I - Posádka - stručné životopisy

STS-51-J - Atlantis - V žoldu Pentagonu

14

542

MEK

STS-61-A - Challenger - Pronajato Německu

14

542

MEK

STS-51-J - Posádka - stručné životopisy

STS-61-A - Posádka - stručné životopisy

STS-61-B - Atlantis - Kosmická věž

15

583

MEK

STS-61-B - Posádka - stručné životopisy

STS-61-C - Columbia - Obnovená premiéra

17

662

MEK

STS-61-C - Posádka - stručné životopisy

18

704

Giotto (1985-056A)(start 2.7.1985)

P.Koubský

12

463

Konstrukce sondy, Přístrojové vybavení, Nákres sondy,

Průběh letu, Provoz sondy, Parametry dráhy

Vojenské rakety (recenze knihy J.Kroulíka a B.Růžičky - 1986)

vlk

12

479

ESTL - foto z firmy na kosmické přístroje ve V.Britanii

MB

13

516

HIMES - Bezpilotní raketoplán po japonsku

L.Lejček

14

544

MEK

Popis, nákresy a technické údaje vyvíjeného raketoplánu

Proton - Představení rakety

DR

15

581

Hlavní technické parametry rakety a motoru RD-253

Mir - V kosmu, Sojuz T-15, Saljut 7

J.Drnec

Mir - start 19.2.1986, Popis vybavení základního bloku,

15

580

Saljut 7, Sojuz T-15, 1.základní posádka stanice Mir

Sojuz T-15, Progress 25, Kosmos 1700/Luč, Progress 26,

16

623

Přelet mezi stanicemi Mir a Saljut 7/Kosmos 1686, Nákres

Polská účast v dobývání vesmíru

K.Bien

17

664

Interkosmos/Kopernik 500, Sojuz 30/Saljut 6, Fyzika kosmu,

Satelitní geodézie, Dálkový průzkum Země, Spoje, Technologie

Hermés - Raketoplán organizace CNES a ESA

L.Lejček

1977 - Studie kosmického raketoplánu CNES, Nákresy,

18

702

popis a technické parametry raketoplánu, Ariane 5 - vývoj,

Columbus, 1978-1986 - projekty a vývoj raketoplánu

Popis, nákresy a technické parametry budoucího vyvíjeného

19

742

raketoplánu Hermés a rakety Ariane 5, Schéma letu

Sovětská kosmonautika - Bilance roku 1985

Genpor.V.Šatalov

20

782

Ariane 1, 2, 3 - Ariane (1986): jen na 78 % (CNES, ELA)

ek

20

785

Kosmický prostor a plány Pentagonu

V.Šatalov, L.Šišov

Přehled využívání kosmického prostoru k vojenským účelům

21

802

v USA, Špionážní družice, Bojové kosmické systémy

Protidružicové systémy USAF, Popis, foto, zkoušky

22

842

ILA ´86 - letecko-kosmická výstava

K.Mundel

22

861

Kosmický program ESA, Hermes, SARSAT - popis, foto

Intelsat - Do nové etapy

V.Poulek

23

902

Organizace Intelsat - založena 1964, Geostacionární

telekomunikační družice, Syncom I, II, III, Intelsat I až VI,

Technické parametry družic typu Intelsat

Rakety a kosmodromy

P-p

23

919

Recenze knihy B.Růžičky a L.Popelínského - 1986

Vega 1, Vega 2 - Setkání s kometou

S.Kužel

24

944

IKI, Projekt Vega, Vegy se představují, U komety, Snímky

komety, měření, Překvapení v kómě, Ocenění spolupráce

Sojuz T-15 - Mezi Saljutem a Mirem

J.Drnec

Saljut 7 - nákres stanice, Experimenty na stanici,

25

985

Mir - nákres základního modulu, Výstupy do kosmu,

Chronologie hlavních dynamických operací při kosmickém

letu L.D.Kizima a V.A.Solovjova (19.2.-16.7.1986)

Sojuz TM-1, Mir - nákres stanice, Progress 26, Saljut 7,

26

1023

Dálkový průzkum Země, Sojuz T-15 - přistání

Mir - foto simulátoru - makety kosmické stanice

MB

25

996

Žebříček hodin nalétaných v kosmu (stav k 1.1.1986)

AV + IH

26

1025

Přehled pilotovaných letů v roce 1985 (popis)

Přehled startů kosmonautů a nalétaných hodin podle států

Pilotované lety

MEK = Malá encyklopedie kosmonautiky

M.Filip

12.6.2003


Aktualizováno: 18.04.2004

[ Obsah | Lodi a kosmonauti | Novinky v kosmonautice | Články | Obsahy L+K ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/novinky/lk/lk1986.htm)