Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-92 Di/F-28
tisk 
M.označení  Start  Přistání  Délka letu  Poznámka 
2000-062A  11.10.2000  24.10.2000  12d21h43  ISS-05-3A (nosník Z1, Ku/S, PMA-3, 4xEVA)


Posádka STS-92
Posádka :
Duffy,B.[VE] | Melroy[ová],P.A.[PI] | Wakata,K.[MS](Japonsko) | Chiao,L.[MS] | Wisoff,P.J.K.[MS] | Lopez-Alegria,M.E.[MS] | McArthur,W.S.[MS] 

[ Popis letu | Obrázky | Experimenty | STS-92 v L+K | STS-92 v NASA ]


Znak STS-92Popis letu :

Let STS-92 byl jubilejní 100. let amerického raketoplánu Space Shuttle. Hlavním cílem tohoto letu bylo spojení s Mezinárodní kosmickou stanicí ISS (moduly Zarja, Unity, Zvezda a nákladní loď Progress M1-3). Raketoplán dopravil na stanici nosník Z1, antény pro pásmo Ku/S a adaptér PMA-3. Součástí ITS-Z1 byly i silové gyroskopy CMG (Control Moment Gyroscope) pro orientaci a stabilizaci ISS.

Pracovní dráha raketoplánu měla sklon 51,6°.

Během letu se uskutečnily 4 výstupy do kosmu (EVA), během nichž dvojice Chiao/McArthur a Wisoff/Lopez-Alegria nainstalovali dovezená zařízení a připravili tak stanici pro další montážní lety.

Původní plán akcí na jednotlivé dny letu

Kresba ISS po připojení Z1 a PMA-3Den 1. - Start (LC-39A, 11.10.2000, 23:17 UT)
Den 2. - Sbližovací manévry
Den 3. - Připojení k ISS
Den 4. - Instalace nosníku Z1 na ISS, vstup do ISS
Den 5. - EVA-1 (Chiao, McArthur) - antény pro pásmo S a Ku
Den 6. - EVA-2 (Wisoff, Lopez-Alegria) - PMA-3
Den 7. - EVA-3 (Chiao, McArthur) - radiátory
Den 8. - EVA-4 (Wisoff, Lopez-Alegria) - kabelová lávka, SAFER
Den 9. - Opuštění stanice, uzavření průlezů
Den 10. - Odpojení od ISS
Den 11. - Příprava na přistání
Den 12. - Přistání na KSC (22.10.2000)

Skutečný průběh letu

Řídicí středisko MCC v Houstonu před startem STS-92 (11.10.2000)Předstartovní operace
27.12.1999 - Přesun do OPF (příprava orbiteru)
21.08.2000 - Přesun do VAB (připojení ET a SRB)
11.09.2000 - RollOut z VAB na LC-39A
14.-15.09.2000 - TCDT (Terminal Count Down Test)
03.10.2000 - Začátek odpočítávání (T-43 hodin) na start dne 06.10.2000
05.10.2000 - Kvůli problémům s ventilem a uchycením ET k orbiteru byl start odložen na 10.10.2000 v 0:05 UT
09.10.2000 - Špatné počasí bylo důvodem dalšího odkladu, tentokrát na 10.10.2000 ve 23:39 UT
10.10.2000 - Kvůli technickým problémům byl start opět odložen - na 11.10.2000 ve 23:17 UT

Průběh letu

Start Discovery STS-92 (11.10.2000)100. start amerického raketoplánu musel být celkem čtyřikrát odložen. Nakonec se však podařilo překonat všechny problémy a Discovery STS-92 úspěšně odstartoval 11.10.2000 ve 23:17:00 UT. Navedení na dráhu i úvodní operace na oběžné dráze, včetně vyklopení antény pro pásmo Ku, proběhly bez problémů.

Druhý letový den však byla zjištěna závada na parabolické anténě pro pásmo Ku, která znemožňovala přímé TV vysílání přes družice TDRS a také použití setkávacího radaru.

I bez funkčního setkávacího radaru proběhlo přiblížení k ISS podle plánu a k úspěšnému připojení raketoplánu k ISS (port +Y, PMA-2) došlo 13.10.2000 v 17:45:15 UT při přeletu nad Ukrajinou. Ještě téhož dne pak kosmonauti přes přechodový tunel PMA-2 vstoupili do modulu Unity.

V sobotu 14.10.2000 se posádka Discovery STS-92 začala připravovat na instalaci nosníku Z1 na ISS. Ve 12:57 UT však došlo na palubě raketoplánu ke krátkodobému zkratu, který měl za následek proudovou špičku o velikosti 14 Ampér a výpadek řady elektrických zařízení, včetně vizualizačního systému, nutného pro přesné navádění RMS. Kosmonautům se naštěstí podařilo alespoň část systému přepojit na náhradní zdroj napájení a tak mohla instalace Z1, byť s téměř tříhodinovým zpožděním, přece jen proběhnout. Kolem 15:30 UT Wakata pomocí RMS vyzdvihl Z1 z jeho lůžka v nákladovém prostoru raketoplánu a pomalu ho přemístil do blízkosti modulu Unity. Po závěrečném prověření všech potřebných systémů a po překonání problémů s mechanismem CBM (Common Berthing Mechanism), který se sám na krátkou dobu deaktivoval, byl kolem 18:21 UT nosník Z1 usazen na port -Z (horní) modulu Unity. Mechanismus CBM pak zajistil pevné přitažení a zakotvení. Jeden z hlavních úkolů mise STS-92 tak byl splněn.

Chiao montuje anténu na Z1 při EVA-1 (15.10.2000) - NASA TVNásledující den, v neděli 15.10.2000 vystoupili Chiao a McArthur do volného kosmu. Tento první výstup (EVA-1) začal ve 14:27 UT. První hodinu strávili kosmonauti vybalováním nářadí a přípravou pracoviště. Potom propojili prvních 6 kabelů mezi Z1 a Unity. Následovalo uvolnění antény SASA (S-band Antenna System Assembly) pro pásmo S z její startovní polohy na konstrukci Z1 a přemístění do dočasné pozice, na které zůstane do aktivace, která proběhne až při STS-97. Práce pokračovala propojením zbývajících 4 kabelů mezi Z1 a Unity. Pak došlo i na instalaci antény SGANT (Space to Ground Antenna) pro spojení se Zemí. Nakonec oba kosmonauti ještě přemístili vaky s nářadím na nová místa, aby je tak připravili na příští montážní práce na povrchu stanice. Úspěšný výstup byl ukončen ve 20:55 UT, takže trval 6 hodin 28 minut.

Také v pondělí 16.10.2000 se uskutečnil montážní výstup do kosmu. EVA-2 zahájili Wisoff a Lopez-Alegria ve 14:15 UT. Tentokrát byla pozornost soustředěna na nový přechodový tunel PMA-3 (Pressurized Mating Adapter 3), který bude sloužit jako další port pro připojování raketoplánu k ISS. Pomocí kanadského manipulátoru RMS, který obsluhoval opět Wakata, byl PMA-3 zdvižen z nákladového prostoru raketoplánu a připojen k portu +Z (dolní) modulu Unity. Wisoff a Lopez-Alegria přitom pomáhali s přesným navedením PMA-3 na místo. Konečné ukotvení a přitažení PMA-3 k modulu Unity zajistil mechanismus CBM, ovládaný z paluby raketoplánu P.Melroy[ovou]. Kosmonauti v prostoru také na segmentu Z1 uvolnili úchyty pro pozdější připojení modulu slunečních baterií PVM-P6 (během STS-97). Nakonec propojili silové a datové kabely mezi PMA-3 a Unity. Výstup byl ukončen po 7 hodinách a 7 minutách ve 21:22 UT.

Po skončení výstupu do kosmu bylo také zahájeno zvyšování dráhy komplexu ISS pomocí RMS motorků raketoplánu.

17.10.2000 se uskutečnila EVA-3. Chiao a McArthur zahájili výstup ve 14:30 UT. Chiao zaujal pozici na RMS (ten ovládal Lopez-Alegria) a McArthur na Z1. Nejprve kosmonauti vyjmuli z nákladového prostoru a nainstalovali na Z1 dvě řídicí jednotky DDCU-HP Z1 [Direct Current-to-Direct Current Converter Unit-High Power, Zenith] pro budoucí připojení panelů slunečních baterií PVM-P6 a konverzi napětí do palubní sítě stanice. Po dokončení tohoto hlavního úkolu výstupu pokračovala práce úpravou propojovacích kabelů a nakonec kosmonauti ještě naplnili nově instalované vaky nářadím. Výstup trval 6 hodin 48 minut a byl ukončen ve 21:18 UT.

Zkoušky SAFERu při EVA-4 (18.10.2000) - NASA TVPoslední plánovaný výstup do kosmu (EVA-4) zahájili Wisoff a Lopez-Alegria ve středu 18.10.2000 v 15:00 UT. Wisoff nejprve ručně přezkoušel funkci stykovacího mechanismu pro připojení modulu PVM-P6. Lopez-Alegria pak přemístil kotvičku pro úchop manipulátorem RMS na konstrukci Z1 z povrchu do nitra konstrukce, aby zbytečně nepřekážela, protože při dalších montážních pracech už nebude potřeba. Následně oba kosmonauti vyklopili na boku Z1 velkou kabelovou lávku, po které budou vedeny kabely a potrubí k americkému laboratornímu modulu Destiny (po jeho připojení, plánovaném na leden 2001). Při montáži lávky, pracovních úchytů a plošin se kosmonauti dostali do mírného časového skluzu kvůli problémům s nářadím. Posledním důležitým úkolem výstupu byly letové zkoušky záchranného systému SAFER (Simplified Aid For EVA Rescue), tedy jednoduché osobní manévrovací jednotky na stlačený plyn ve formě batohu na zádech. Oba kosmonauti se na konci RMS přemístili do výšky kolem 20 metrů nad nákladovým prostorem raketoplánu (vedle modulu Zarja) a pak se postupně pomocí SAFERu spustili do zadní části nákladového prostoru (nejprve Wisoff a pak i Lopez-Alegria). V plánu byly ještě zkoušky transportu nepohyblivého kosmonauta, ale ty musely být pro nedostatek času odvolány. Kosmonauti tak už jen po sobě uklidili a vrátili se do přechodové komory. Výstup byl ukončen ve 21:56 UT po 6 hodinách a 56 minutách.

19.10.2000 se posádka věnovala práci uvnitř ISS. Především byl otevřen přístup z modulu Unity do Z1 a P.Melroy[ová] propojila systémy obou modulů. Poté byly zahájeny zkoušky silových gyroskopů CMG (Control Moment Gyroscope) na Z1. Nakonec byl přístup do Z1 zase uzavřen.

Komplex ISS po odpojení Discovery STS-92 (20.10.2000) - NASA TVPo dokončení všech plánovaných prací se raketoplán Discovery STS-92 odpojil od ISS v pátek 20.10.2000 v 15:08 UT. Pilotka P.Melroy[ová] pak provedla inspekční oblet stanice a závěrečný úhybný manévr se uskutečnil v 15:55 UT.

Následující den byl zahájen úklid vnitřních prostor raketoplánu a byly zahájeny prověrky systémů raketoplánu před přistáním. Kolem 19:00 UT proběhla pravidelná tisková konference.

22.10.2000 měl být už dnem přistání. Všechny přípravné činnosti byly bez problémů a dokonce už byly i uzavřeny dveře nákladového prostoru (v 15:09 UT). Kvůli příliš silnému bočnímu větru na KSC však muselo být v 16:22 UT přistání odvoláno a odloženo o 24 hodin. Protože ani předpověď počasí nebyla příznivá, bylo rozhodnuto aktivovat záložní letiště na Edwards AFB.

Přistání Discovery STS-92 na Edwards AFB (24.10.2000)23.10.2000 bylo počasí ještě horší. Na KSC byl opět silný boční vítr a na Edwards AFB zase byly časté přeháňky. Přistání STS-92 muselo být odloženo o dalších 24 hodin.

Tentokrát to už vyšlo. Protože vítr na KSC byl stále příliš silný, musel být let ukončen v Kalifornii. Raketoplán Discovery STS-92 přistál na dráze 22 Edwards AFB 24.10.2000 ve 20:59:41 UT.


Aktualizováno : 25.10.2000

[ Obsah | Pilotované lety | STS ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-92/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.045061 vteřiny.