Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Pilotované lety > ISS > Moduly ISS > Unity (modul ISS)


Interiér modulu Unity při výrobě (1997)Unity (původně Node 1)

Název modulu Unity (Jednota) vystihuje mezinárodní spolupráci při výstavbě stanice. Je základem americké části stanice, protože na něj budou připojeny další americké moduly.

Modul válcového tvaru o průměru 4.57 m a délce 5.49 m s kuželovitými dny je vybaven 6 kruhovými přírubami CBM (Common Berthing Mechanism) pro připojování různých modulů stanice; otvory přírub jsou uzavírány hermetickými příklopy. Uvnitř modulu jsou umístěny čtyři standardizované skříně pro umístění schránek s přístroji a jiným vybavením. Součástí výbavy jsou:

  • klimatizační jednotka ECLSS (Environmental Control Life Support System)
  • pomaloběžný televizní systém
  • prozatímní telekomunikační a povelový systém jako doplněk ruského systému na modulu Zarja

Modul Unity při testování během stavbyPři letu STS-88 byl vypuštěn se dvěma instalovanými spojovacími adaptéry Pressurized Mating Adapters (PMA).

PMA-1 je hermetický propojovací tunel o délce 2.7 m a slouží k propojení modulů Unity a Zarja. K prvnímu z nich je připojen širším koncem přírubou CBM (Common Berthing Mechanism); pro připojení druhého slouží aktivní stykovací zařízení APDS (Androgynous Peripheral Docking System). Na vnějším povrchu byly astronauty instalovány 2 modemy pro přenos dat mezi modulem Unity a modulem Zarja. PMA-1 tedy propojuje americkou a ruskou část stanice.

PMA-2 bude nejprve sloužit k připojování raketoplánů (prostřednictvím stykovacího zařízení APDS) a později se na něj připojí US laboratorní modul..

Na zbývající porty modulu Unity se postupně připojí nosník Z1, přechodová komora (Airlock), kupole s několika velkými průzory (Cupola) a Node 3. Celkem modul při startu STS-88 vážil 12,5 tuny a jeho rozměry činily 11 x 5 metrů.

Schéma modulu Unity

Modul se skládá z více než 50000 mechanických dílů, např. 216 trubek pro rozvod kapalin a plynů a 121 interních a externích elektrických kabelů, obsahujících kolem 10 km vodičů. Při výrobě a kompletaci bylo třeba více než 1800 výkresů. Základním stavebním materiálem modulu je hliník.


Aktualizováno: 08.12.1998

[ Obsah | Pilotované lety | Přehled letů a kosmonautů | ISS | Moduly ISS ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/mezinar/iss/moduly/unity/index.htm)