Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Pilotované lety > Mir > Priroda


Modul stanice Mir pro sledování ekologické situace Země.

[ Zaměření modulu ] [ Hlavní charakteristiky modulu ]
[ Obrázky a nákresy ]

Zaměření modulu.

 • Monitorování ekologické situace ve velkých průmyslových oblastech a odhad vlivu znečištění na přírodu.
 • Měření koncentrací škodlivin, jejich rozptyl v atmosféře a vliv na ozónovou vrstvu.
 • Určování teploty povrchu oceánů, výzkum tepelné výměny mezi oceánem a atmosférou a vliv těchto procesů na počasí.
 • Shromažďování dat pro klasifikaci, určování struktury a vlhkosti oblačnosti včetně jejích optických vlastností.
 • Shromažďování dat pro vytváření geologických map obsahujících vodní rezervoáry, minerální ložiska, dále stupeň eroze a stav lesů a zemědělských plodin.
 • Získávání nouzových informací z oblastí jaderných elektráren, údajů o seismické aktivitě v oblastech které jsou zahrnuty do integrovaného monitorovacího a výstražného systému Kentaur.
 • Získávání dalších informací pro účely ekologie a využití přírodních zdrojů.

Hlavní charakteristiky modulu Priroda.

-----------------------------------------------------------------
Celková hmotmost při startu              19 700  kg
Délka tělesa                       12  m
Maximální průměr tělesa                  4.35 m
Objem vnitřních prostor                  66  m3
Počet slunečních panelů                  0
-----------------------------------------------------------------

Aktualizováno: 12.10.1996

[ Obsah | Pilotované lety | Mir ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/rusko/mir/moduly/priroda.htm)