Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Pilotované lety > Sojuz > Sojuz 13

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
1973-103A 18.12.1973 26.12.1973 7d20h56m zkoušky systémů dopravní lodi

Posádka Sojuzu 13
Posádka : Klimuk,P.I.[VE] | Lebeděv,V.V.[PI]


Popis letu : (podle Přehledů kosmonautiky 1973 se svolením RNDr. P. Lály CSc)

Osmidenní let, věnovaný kromě dalších prověrek zdokonalených systémů lodi a propracování metod ručního a automatického řízení a autonomní navigace také vědeckému výzkumu. Bylo to poprvé, kdy byli ve vesmíru současně sovětští i američtí kosmonauti (let Skylab 4).

Sojuz 13 byl vypuštěn ve 12.55 SEČ. Na prvním oběhu kosmonauti prověřili orientační systém a uvedli do chodu některé přístroje.

Na 2. oběhu povolení otevřít průlez do orbitální sekce a svléci skafandry. Na 5. oběhu korekce dráhy na 51,6°, 89,22 min., 225 - 272 km.

Druhý pracovní den začal 19.12. v 6 hod. a kosmonauti dokončili uvádění přístrojů do chodu, zahájili cvičné pozorování systémem Orion 2 a zapnuli laboratoř OAZIS 2.

Během 3. dne letu začali kosmonauti vědecké pozorování systémem Orion 2 (na 32., 33. a 37. oběhu).

Čtvrtý pracovní den začal 21.12 v 5.30 SEČ a byl věnován lékařským výzkumům (především změny krevního oběhu ve velkém mozku), snímkování zemského povrchu a obzoru. Na 52. a 53. oběhu pokračovalo snímání hvězdných spekter.

Pátý den letu začal pro posádku 22.12. v 6 hodin - na 68. a 69. oběhu snímky hvězd v souhvězdí Vozky a Persea. Pořízeny také snímky Slunce v rentgenovém světle. Šestý den trval od 6. hod do 19.30 SEČ dne 23.12 a pokračovalo snímkování hvězd, Slunce, ranního a večerního horizontu a spektrální snímkování Zemského povrchu.

Sedmý den (od 4.40 SEČ dne 24.12) vědecké výzkumy pokračovaly - hvězdy a Slunce byly snímkovány na 96., 97. a 100. oběhu. Pomocí aparatury Levkoj zkoumali kosmonauti krevní oběh ve velkém mozku za beztížného stavu (v klidu i po námaze). Pokračoval i biologický experiment OAZIS 2.

Poslední, osmý pracovní den trval od 4.15 SEČ dne 25.12 do 18.30 SEČ. Byl věnován ukončení vědeckých experimentů (systémem Orion 2 získáno celkem 10 000 snímků) a přípravám na sestup k Zemi. Před zahájením sestupu kosmonauti opět oblékli skafandry, prověřili hermetičnost pilotní kabiny a zkontrolovali orientaci lodi před zapálením brzdicího motoru. Brzdění, oddělení jednotlivých částí lodi i vlastní sestup atmosférou proběhly automaticky.

Kabina přistála 26.12. v 9.50 SEČ v přistávací oblasti 200 km jihozápadně od Karagandy. Kosmonauti se po přistání cítili dobře.


Aktualizováno : 20.10.2001

[ Obsah | Pilotované lety | Sojuz ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/rusko/sojuz/so-13/index.htm)