Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > Sojuz > Sojuz 36
tisk 

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
1980-041A 26.05.1980 03.08.1980 7d20h46m 5. návštěva na Saljutu 6 / 5. mezinárodní


Posádka Sojuzu 36
Posádka : Kubasov,V.N.[VE] | Farkas,B.[KV](Maďarsko)


Znak Sojuzu 36Popis letu : (podle Přehledů kosmonautiky 1980 se svolením RNDr. P. Lály CSc)

      Let páté mezinárodní posádky v programu INTERKOSMOS. Velitelem byl sovětský kosmonaut Valerij Nikolajevič KUBASOV (třetí let, nar. 7.1. 1935, v oddílu od r. 1966), kosmonautem - výzkumníkem byl maďarský občan Bertalan FARKAS (nar. 2.8. 1949, ve výcviku od r. 1978), volací znak posádky byl ORION. Záložní posádku tvořili V. Džanibekov a Béla Magyari.

      Nosná raketa startovala v 19.21 SEČ. Po korekcích na 4. a 5. oběhu byla výška 263 - 319 km a perioda 90 min (doba činnosti motoru při korekcích byla 63 resp. 11 s). Po řadě dalších manévrů došlo k připojení na zadní spojovací uzel stanice 27.5. ve 20.56 SEČ - na 18. oběhu lodi a na 15310. oběhu stanice Saljut 6. Kosmonauti přestoupili na palubu stanice po prověrkách hermetičnosti spojení, které trvaly další dva oběhy - tedy ve 23.59 SEČ téhož dne.

      Znak mezinárodního letu Sojuz 36Po přivítání s kosmonauty L. Popovem a V. Rjuminem a odpočinku začala mezinárodní posádka společně plnit sedmidenní vědecký program, který sestával z 23 komplexních experimentů, připravených vesměs maďarskými a sovětskými vědci. Pokračovali také v experimentech, které zahájily předchozí mezinárodní posádky (s účastí kosmonautů z ČSSR, PLR NDR a BLR), mj. s použitím čs. aparatury OXIMETR, německé kamery MKF-6M a bulharského fotometru SPEKTR 15.

      K nejzajímavějším maďarským experimentům patří PILLE (zkouška termoluminiscenčního dozimetru), INTERFERON (speciální kultivátor pro pěstování interferonu), EÖTVÖS a BEALUCA (výroba vzorků materiálů v sovětských aparaturách KRISTALL a SPLAV) a BIOSFÉRA-M (výzkum zemského povrchu z oběžné dráhy vizuálně, fotograficky i spektrometricky). Dne 29.5. byl v aparatuře Kristall vyroben monokrystal polovodičového materiálu arsenid galia legovaný chromem. V průběhu téhož dne také kosmonauti odmontovali individuálně tvarovaná křesla v lodi SOJUZ 35 a 36 jako přípravu na přistání ve starší lodi. Přenesli rovněž skafandry a další osobní vybavení.

      Dne 30.5. byly provedeny experimenty s tavením, difusí a krystalizací hliníku a mědi. Byl sledován také vliv deformací stanice na přesnost údajů optických detektorů orientace. Kolem 20 hod SEČ byla 10 s zapálením motoru SOJUZu 35 provedena korekce dráhy, aby bylo zajištěno přistání ve stanovené oblasti. Při experimentu ILJUMINATOR bylo fotometrem SPEKTR 15 sledováno znečistění iluminátorů stanice po dlouhodobém letu, z lékařského hlediska se zkoumala pracovní schopnost kosmonautů, vliv hluku na organismus (AUDIO) a změny apetitu v beztíži. Dne 31.5. se kosmonauti věnovali především pozorování zemského povrchu a atmosféry, lékařským experimentům a odebrali také vzorky vzduchu z obytných částí komplexu k pozdějšímu rozboru.

      Pátý den pobytu na stanici (1.6.) proběhly technologické experimenty na aparaturách SPLAV i KRISTALL, pozorování zemského povrchu a měření deformací orbitálního komplexu. Základní posádka přitom zajišťovala potřebnou orientaci a stabilizaci komplexu. Pokračovaly i biologické experimenty v aparaturách OAZIS, VAZON a BIOGRAVISTAT. Příprava lodi SOJUZ 35 k návratu začala 2.6. ukládáním materiálů získaných během celého dosavadního letu (především kazety s filmem, vzorky získaných materiálů atp.,). Na dobu 5 s byl zkušebně zapálen motor lodi a byly dokončeny lékařské a technologické experimenty. Večer byla vysílána závěrečná televizní reportáž z paluby (tisková konference proběhla 30.5.).

      Návrat na Zemi byl 3.6. zahájen přestupem V.Kubasova a B. Farkase do lodi SOJUZ 35, v 9.50 SEČ byl uzavřen její průlez a po prověrkách hermetičnosti se ve 12.47 SEČ loď oddělila od stanice rychlostí asi 30 cm/s. V 15.16 SEČ byl nad jižním Atlantikem zapálen manévrovací motor, který loď navedl na sestupovou dráhu, v 15.37 SEČ se ve výši 170 km nad Súdánem oddělila přistávací kabina s kosmonauty od ostatních dvou částí a v 16.07 SEČ měkce přistála v přistávací oblasti 140 km JV od Džezkazganu v Kazašské SSR. Vrtulníkem a letadlem byli kosmonauti dopraveni k odpočinku na kosmodrom. Do Moskvy se vrátili 10.6. a do Budapešti přiletěli 16.6., právě v době kdy se tam konalo výroční zasedání skupiny Kosmická fyzika Interkosmos.


Aktualizováno : 21.10.2001

[ Obsah | Pilotované lety | Sojuz ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/rusko/sojuz/so-36/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.045207 vteřiny.