Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Pilotované lety > Sojuz > Sojuz 35

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
1980-027A 09.04.1980 11.10.1980 184d20h12m 4. základní posádka na Saljutu 6

Posádka Sojuzu 35
Posádka : Popov,L.I.[VE] | Rjumin,V.V.[PI]


Popis letu : (podle Přehledů kosmonautiky 1980 se svolením RNDr. P. Lály CSc)

      Let čtvrté základní posádky na stanici SALJUT 6, který svou délkou překonal všechny předchozí pilotované lety. Kosmonauti přijali čtyři kosmické návštěvy a vyložili čtyři zásobovací lodi typu Progress. Velitelem posádky byl Leonid Ivanovič POPOV (první let, nar. 31.8. 1945, v oddílu kosmonautů od r. 1970), palubním inženýrem Valerij Viktorovič RJUMIN (třetí let, nar. 16.8. 1939, v oddílu od r. 1973), volací znak DNĚPR.

      Nosná raketa startovala ve 14.38 SEČ. Po korekci byla perioda 90,3 min a výška dráhy 276 - 315 km. Celkem byl pětkrát zapálen manévrovací motor, až se loď automaticky připojila k přednímu spojovacímu uzlu stanice SALJUT 6 dne 10.4. v 16.16 SEČ při letu severně od Aralského jezera (na14566. oběhu stanice a 18. oběhu lodi). Po prověrkách hermetičnosti a stavu stanice kosmonauti v 19.26 SEČ přestoupili na její palubu. Poprvé byla ke stanici již před příletem kosmonautů připojena zásobovací loď Progress 8, jejíž vykládka byla jedním z prvních úkolů kosmonautů. Na palubě byla teplota 20°C, tlak 730 torr (97,3 kPa).

      Během příprav na plné uvedení stanice do chodu zahájili kosmonauti biologické experimenty v aparaturách OAZIS, VAZON a MALACHIT (oranžérie s orchidejemi). Kosmonauti v dalších dnech prověřili hermetičnost systému doplňování paliva a okysličovadla z nákladních lodí, instalovali nové akumulátory a vyměnili jeden ze dvou bloků řízení orientace panelů slunečních baterií. Vykládka Progressu 8 skončila 18.4., kdy také kosmonauti nabili kazety zařízení pro dálkový průzkum MKF-6M a KATE-140 a vyměnili vzduch a doplnili vodu v biologických aparaturách. Během víkendu 19. a 20.4. kosmonauti odpočívali, prováděli vizuální pozorování a uklízeli stanici. V dalších dnech opravili přenosný gama-teleskop JELENA a vyměnili baterie u řady přístrojů. První experiment na technologické aparatuře KRISTALL byl zahájen 22.4. Po korekci dráhy 24.4. byla výška 340 - 368 km, perioda 91,4 min.

      Zásobovací loď Progress 8 se oddělila 25.4. a již 27.4. se k zadnímu spojovacímu uzlu stanice připojila další zásobovací loď PROGRESS 9. Jejím úkolem bylo vytvořit dodatečné zásoby (celkem dopravil 1780 kg zařízení) jako rezervu pro budoucí potřebu. I při vykládání nové lodi kosmonauti pokračovali ve vědeckých experimentech - 30.4. byl v aparatuře SPLAV vyroben vzorek polovodičového materiálu a začala měření přenosným gama-teleskopem JELENA. Z lékařských experimentů pokračoval např. čs. experiment KYSLĺK a zdravotní stav si posádka kontrolovala na aparatuře POLINOM 2M.

      Stejně jako předchozí dlouhodobé posádky, měli i nyní kosmonauti pravidelný režim - pracovní den trval vždy od 6 do 21 hod SEČ, pokud se neprováděly speciální operace (např. korekce dráhy nebo spojení s dopravními loděmi). Vykládka lodi Progress 9 skončila 6.5. Poprvé byla přečerpána čerstvá voda do nádrží stanice pomocí nového systému RODNIK. Dne 8.5. byl proveden komplexní výzkum zdravotního stavu posádky aparaturami POLINOM 2M, REOGRAF a BETA. V aparatuře KRISTAL byl vyroben vzorek arsenidu galia a vizuální pozorování byla zaměřena na oblasti Kaspického moře, Centrálního Kazachstánu, jižní Sibiře a Bajkalsko-amurské magistrály. Mezi důležitější opravy patřila výměna elektromotoru v přístroji BIOGRAVISTAT, výměna filtru vzduchotechniky a oprava palubního videomagnetofonu. Některé opotřebované součástky byly uloženy pro pozdější dopravu na Zemi ke kontrole. Dne 16.5. byly získány krystaly některých polovodičů, mezi nimi arsenid a antiminid galia a slitina galia a vizmutu. Kosmonauti pravidelně fixovali ve speciálním roztoku vzorky hrachu, pšenice a cibule v různých stádiích jejich vývoje. Kontrola zdravotního stavu ukázala u velitele 70 tepů/ min, tlak 115/60 torr, u palubního inženýra 60 tepů a 125/60 torr. Po korekci dráhy motorem lodi PROGRESS 9 byla 20.5. dráha ve výši 349 - 369 km a perioda 91,5 min.

      Zásobovací loď se oddělila 20.5. a 22.5. byla provedena korekce dráhy komplexu Sojuz 35 - SALJUT 6 motorem dopravní lodi jako příprava na přílet první kosmické návštěvy. Na aparatuře LOTOS byl vyroben vzorek pěnového polyuretanu, v tavící peci KRISTALL byl získán monokrystal arsenidu galia.

      Ve dnech 27.5. - 3.6. pracovala na palubě také mezinárodní sovětsko-maďarská posádka dopravená lodí SOJUZ 36. Po ukončení sedmidenního pracovního pobytu na stanici přistáli kosmonauti V. Kubasov a B. Farkas v kabině lodi Sojuz 35, zatímco jejich loď zůstala připojena k zadnímu spojovacímu uzlu stanice. Kosmonauti L. Popov a V. Rjumin provedli 4.6. přestavbu orbitálního komplexu, aby zadní uzel uvolnili. Vstoupili do lodi Sojuz 36, která se v 17.38 SEČ oddělila od stanice a vzdálila se asi na 180 m. Stanice se pak na povel systému IGLA otočila o 180° a loď se automaticky Připojila k přednímu spojovacímu uzlu stanice. Kosmonauti přešli po prověrce hermetičnosti opět na palubu stanice a pokračovali v práci.

      Ve dnech 6. - 9.6. pracovala na palubě komplexu také posádka zkušební lodi SOJUZ T-2, kosmonauti J.V. Malyšev a V.V. Aksjonov. Po odletu této návštěvy pokračovala základní posádka opět ve svém vědeckovýzkumném programu. Na aparatuře SPLAV byl 10.6. zahájen pětidenní experiment se směsí kadmium, rtuť, telur. Pokračovalo i pozorování zemského povrchu a světového oceánu, znovu byly nabity kazety mnohozonální kamery MKF-6M pokračovaly biologické experimenty. Na 14.6. měli kosmonauti naplánovánu hygienickou očistu v "kosmické sprše". Stanice se pohybovala po dráze ve výši 331- 357 km s periodou 91,3 min. Dne 17.6. bylo dokončeno zpracování vzorku germania v aparatuře KRISTALL. Kosmonauti vyměnili jeden z bloků automatického systému orientace stanice a prověřili jeho činnost po výměně. Měření toku gama záření bylo prováděno souběžně přístrojem JELENA umístěným v lodi Sojuz 36 a na výškovém aerostatu. Dne 20.6. skončil čtyřdenní cyklus komplexního výzkumu zemského povrchu - jižních a středních šířek SSSR a území Maďarska. Automatickou stabilizaci stanice při pozorováni zajišťoval systém KASKAD. V aparatuře KRISTALL byl vyroben monokrystal sulfidu kadmia, kosmonauti měřili úroveň hluku a spektrální charakteristiky šumu různých zařízení.

      Dne 24.6. uplynulo 1000 dní od vypuštění stanice Saljut 6 na oběžnou dráhu - téměř polovinu této doby pracovala v pilotovaném režimu. Ve dnech 25. a 26.6. kosmonauti pokovovali různé materiály v zařízení ISPARITĚL, které umístili ve vakuové komoře místo pece SPLAV. Na destičky z titanu a skla byly napařovány různě silné vrstvičky stříbra, zlata a slitin obsahujících hliník, měď a stříbro. V rámci experimentu REFRAKCIJA kosmonauti pořídili sérii fotografií zapadajícího a vycházejícího Slunce. Byly obnoveny i experimenty s dalekohledem BST-1M pracujícím v submilimetrovém oboru.

      Ve dnech 1.7. - 18.7. byla k zadnímu spojovacímu uzlu stanice SALJUT 6 připojena zásobovací loď PROGRESS 10. Vědecké experimenty pokračovaly i během této doby. Dne 7.7. skončila série experimentů s aparaturou ISPARITĚL a kosmonauti na její místo opět namontovali tavicí pec SPLAV. Ze zásob dopravených lodí Progress 10 byly znovu nabity kazety kamery MKF-6M aby mohlo pokračovat snímkování zemského povrchu. Dne 11.7. večer začal další pětidenní experiment s polovodičovým materiálem v peci SPLAV, pokračovalo měření gama záření přenosným teleskopem JELENA, pokusy s výrobou polyuretanu a čs. experiment OXIMETR. Po korekci dráhy motorem lodi Progress 10 dne 16.7. byla dráha ve výši 328 - 355 km a perioda 91,2 min.

      Zásobovací loď se oddělila 18.7. a následující den měla posádka volný den, při němž hovořila se svými rodinami a použila kosmickou sprchu. Na palubu byly vysílány i záběry z letních olympijských her v Moskvě. V aparatuře SPLAV byl po několik dní zpracováván vzorek složený z kadmia, rtuti a teluru.

      Ve dnech 24. - 31.7. pracovala na palubě také třetí kosmická návštěva - sovětský kosmonaut V.V. Gorbatko a vietnamský kosmonaut Pham Tuan, kteří byli dopraveni na lodi SOJUZ 37. Kosmonauti přistáli 31.7. v kabině lodi Sojuz 36 a jejich loď zůstala připojena k zadnímu spojovacímu uzlu stanice Saljut 6. Proto L. Popov a V. Rjumin provedli 1.8. přestavbu komplexu, kterou se zadní uzel opět uvolnil. Vstoupili do lodi Sojuz 37, která se v 17.43 SEČ oddělila od stanice a vzdálila na potřebnou vzdálenost. Pak byly zapojeny systémy vzájemného vyhledání, stanice se otočila o 180° a loď s kosmonauty se připojila k přednímu uzlu stanice. Tato operace byla provedena posádkou již podruhé. Kosmonauti pak přešli na palubu stanice a pokračovali v práci.

      Na aparaturách SPLAV a KRISTALL byly vyrobeny další vzorky, mj. monokrystaly arsenidu, galia antimonidu india, a magnetický materiál gadolinium - kobalt. Podle výsledků lékařského vyšetření měl velitel 72 tepů/min a tlak 130/60 torr, palubní inženýr 60 tepů a 120/60 torr. Pravidelné pozorování zemského povrchu bylo zaměřeno především na ledovce na Pamíru, fotografování na Tádžikistán. Na aparatuře SPLAV byl 8.8. ukončen nový experiment VRAŠČENIJE, ve kterém se sledoval průběh krystalizace kovového materiálu v podmínkách řízené mikrogravitace (rotace). Na aparatuře KRISTALL byl 12.8. proveden experiment navržený maďarskými vědci a vyrobeny monokrystaly germania. V peci SPLAV byly zpracovány různé druhy skla. V rámci dálkového průzkumu bylo snímáno území VSR kamerami MKF-6M, KATE-140 a bulharským fotometrem SPEKTR 15. Dne 14.8. se kosmonauti věnovali astrofyzikálním výzkumům pomocí submilimetrového dalekohledu BST-1M. V dalších dnech pokračovalo snímkování Země a výroba technologických materiálů. Dne 26.8. bylo vyzkoušeno automatické převedení komplexu do režimu gravitační stabilizace. Dne 4.9. byla motorem lodi Sojuz 37 provedena korekce dráhy komplexu, takže výška byla 343 - 355 km a perioda 91,3 min. Následující den měřili kosmonauti změny složení atmosféry a čistili vnitřek stanice. Kromě snímkování Země a technologických experimentů byly průběžně prováděny i opravy zařízení - např. 12.9. vyměnili opotřebované ventilátory a následující den se mohli umýt v kosmické sprše. Dne 16.9. strávili na oběžné dráze už 160 dní a věnovali se zejména sledování dynamiky mořských proudů v Indickém oceánu. Oznámili, že rostlina Arabidopsis (husečník rolní) poprvé prošla celým vegetačním cyklem. Téhož dne byla provedena zkušební korekce dráhy komplexu pomocí rezervního motoru stanice, který nebyl používán už dva roky. Korekce byla také přípravou na přílet poslední (čtvrté) kosmické návštěvy.

      Ve dnech 19.9. - 26.9. pracovali na palubě také sovětský kosmonaut J. Romaněnko a kubánec A. Tamayo Mendéz, kteří tam byli dopraveni lodí SOJUZ 38. Vzhledem k tomu, že se počítalo s ukončením dlouhodobého letu základní posádky nedlouho po odletu kosmické návštěvy, nebyla tentokrát provedena záměna dopravních lodí. Po odletu návštěvy kosmonauti L. Popov a V. Rjumin pokračovali ve vlastním programu. Dne 29.9. byl v aparatuře SPLAV ukončen růst monokrystalu z kadmia, rtuti a teluru. Při pozorování Země se kosmonauti zaměřili na meteorologické jevy.

      Už 30.9. se k zadnímu spojovacímu uzlu stanice připojila další zásobovací loď Progress 11, která se odpojila až po odletu další posádky. Běžný vědecký program pokračoval i během vykládání nákladu. Dne 6.10. kosmonauti pozorovali a fotografovali atmosférické útvary nad Atlantickým a Indickým oceánem.

      Dne 8.11. bylo oznámeno, že kosmonauti začali připravovat stanici k letu v automatickém režimu. Celkem získali 3,5 tisíce snímků kamerou MKF-6M, téměř 1000 snímků sovětskou kamerou KATE-140, 40 000 spekter atmosféry bulharským fotometrem SPEKTR 15, 100 vzorků z technologických aparatur SPLAV a KRISTALL, 150 vzorků z napařovací aparatury ISPARITĚL, 100 hodin měření gama teleskopem JELENA a množství dalších unikátních údajů. Před návratem, 8.11., byl zkušebně zapálen motor dopravní lodi SOJUZ 37, když byla předtím provedena korekce dráhy komplexu motorem lodi PROGRESS 11.

      Návrat kosmonautů na Zemi 11.10. začal jejich přestupem na palubu lodi SOJUZ 37, která se od stanice oddělila v 7.32 SEČ na jejím 17 464. oběhu. Manévrovací motor dohořel v 10.03 SEČ po 193 s činnosti a přistávací kabina s kosmonauty vstoupila do hustých vrstev atmosféry v 10.40. Kosmonauti měkce přistáli 180 km JV od Džezkazganu v Kazašské SSR 11.10 v 10. 50 SEČ. Odtud byli dopraveni k odpočinku na kosmodrom. Jejich zdravotní stav byl velmi dobrý, během letu dokonce přibrali 3,2 resp. 4,7 kg. Do Hvězdného Městečka se vrátili 29.10. a 4.11. byli vyznamenáni L. I. Brežněvem v Kremlu.


Aktualizováno : 21.10.2001

[ Obsah | Pilotované lety | Sojuz ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/rusko/sojuz/so-35/index.htm)