Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > ISS > Expedice 50
tisk 

Expedice 50
Posádka:
Kimbrough, Borisenko, Ryžikov, Whitsonová, Novickij, Pesquet
Znak Expedice 50 na ISSDlouhodobá Expedice 50 na ISS vznikla po odletu Sojuzu MS od ISS (30.10.2016) a trvala až do odletu Sojuzu MS-02 od ISS (10.04.2017).

Nejprve byla posádka jen trojčlenná (Kimbrough, Borisenko, Ryžikov).

V listopadu 2016 se k Expedici 50 připojila posádka Sojuzu MS-03 (Novickij, Whitsonová, Pesquet) [start 17.11.2016 ve 20:20 UT, připojení k ISS 19.11.2016 ve 21:58 UT].

Na leden 2017 byly naplánovány dva americké výstupy do kosmu. Cílem výstupů byla výměna akumulátorových baterií energetického systému stanice na pravobočním nosníku S4 (okruhy 3A a 1A). Celkem 12 bloků starých Ni-H2 baterií (propojených do dvojic) bylo nahrazeno 6 bloky nových Li-Ion baterií, které na stanici dopravila nákladní loď HTV-6 v prosinci 2016.

Celá operace byla zahájena už koncem prosince 2016 kdy byl staniční napájecí okruh 3A deaktivován a jeho Ni-H2 baterie byly zcela vybity (celkem 6 bateriových bloků). Následně byla paleta EP (Exposed Pallet) s novými bloky baterií vytažena z HTV-6 (pomocí staničního manipulátoru SSRMS a nástavce SPDM/Dextre) a upevněna na povrch stanice. Paleta EP obsahovala 6 bloků nových Li-Ion baterií a 3 volné pozice. Nejprve byly z nosníku S4 roboticky vyjmuty 3 bloky starých Ni-H2 baterií a upevněny do 3 volných pozic na paletě EP. Jeden další Ni-H2 blok byl z S4 přesunut na platformu EOTP (Enhanced ORU Temporary Platform). Poté byly 3 nové Li-Ion bloky přemístěny z palety EP do uvolněných pozic na nosníku S4. Na paletě EP tak byly odkryty 3 adaptérové desky, které na S4 umožní zapojit nové Li-Ion baterie i do pozic, původně využitých párovými bloky Ni-H2 baterií. Tím byly dokončeny přípravné práce před EVA-38.

Výstup EVA-38 proběhl v pátek 06.01.2017 a Kimbrough a Whitsonová při něm přemístili z EP na S4 celkem tři adaptérové desky a připojili je k novým Li-Ion bateriím (nainstalovaným na S4 už dříve roboticky). Celá procedura probíhala tak, že vždy jednu adaptérovou desku kosmonauti upevnili do volné pozice na S4, zapojili kabeláž k Li-Ion baterii a následně z S4 demontovali další blok starých Ni-H2 baterií a připevnili ho na horní stranu adaptérové desky k dlouhodobému skladování (protože všechny staré baterie se nevejdou do HTV-6 ke zničení). Tím se uvolnilo místo pro další adaptérovou desku a postup mohl být opakován. Po zapojení všech tří nových Li-Ion baterií (a jejich adaptérových desek) byl okruh 3A kompletní a mohl být znovu využíván energetickým systémem stanice. Vzhledem k dostatku času kosmonauti provedli ještě dodatečné práce, spočívající v opravě jedné externí osvětlovací lampy, v inspekci experimentu AMS-02 a v instalaci ethernetového kabelu potřebného pro budoucí komerční pilotované kosmické lodi. Úspěšný výstup EVA-38 trval celkem 6 hodin a 32 minut.

Ještě před dalším výstupem bylo roboticky (manipulátorem SSRMS a SPDM/Dextre) z S4 demontováno dalších 5 bloků starých Ni-H2 baterií (3 z nich byly upevněny na paletu EP a 2 na platformu EOTP). Následně byly 3 bloky nových Li-Ion baterií roboticky přemístěny z EP na nosník S4.

Při výstupu EVA-39 (v pátek 13.01.2017) kosmonauti Kimbrough a Pesquet dokončili celou plánovanou výměnu instalací a zapojením zbývajících tří adaptérových desek pro okruh 1A. Postup byl podobný jako při EVA-38. Nejprve kosmonauti přenesli dvě adaptérové desky z palety EP k nosníku S4. Jednu desku upevnili na volné místo na S4 a zapojili ji k první nové Li-Ion baterii. Potom z S4 demontovali poslední starou Ni-H2 baterii a přenesli ji k dlouhodobému skladování na horní stranu adaptérové desky (upevněné na H4 krátce předtím). Následovala instalace a zapojení druhé adaptérové desky na S4. Obsluha bateriového systému byla dokončena přenesením poslední adaptérové desky z EP na S4 a jejím zapojením k nové baterii. Zbytek výstupu byl věnován dodatečným činnostem mezi něž patřila výměna jedné vadné venkovní kamery, demontáž několika madel (aby se uvolnilo místo pro budoucí instalaci dalšího vybavení na povrch stanice) a upevnění sbaleného ochranného krytu poblíž tunelu PMA-3 (kryt byl vynesen z ISS, aby se v interiéru stanice uvolnilo místo a byla to také příprava na zakrytí CBM uzlu až bude PMA-3 přemístěn na horní stranu modulu Harmony/Node-2). Výstup EVA-39 trval 5 hodin a 58 minut. Ještě před koncem výstupu už byl okruh 1A s novými bateriemi zapojen zpět do energetického systému stanice.

Lednové práce na energetickém systému stanice byly dokončeny robotickým přemístěním tří starých Ni-H2 baterií z platformy EOTP na paletu EP. Celá paleta EP s devíti starými bateriemi byla nakonec roboticky uložena do HTV-6 k likvidaci.

Na ISS bylo celkem 48 Ni-H2 baterií. Z nich bylo nahrazeno prvních dvanáct (šesti novými Li-Ion bateriemi). Náhrada zbývajících 36 Ni-H2 baterií je naplánována na příští cca 4 roky.

V březnu 2017 proběhly další americké výstupy do kosmu.

V pátek 24.03.2017 se uskutečnil výstup EVA-40. Kimbrough a Pesquet během výstupu rozpojili kabely mezi tunelem PMA-3 a modulem Tranquility (kvůli budoucímu přemístění PMA-3 na modul Harmony), promazali úchopový mechanizmus manipulátoru DEXTRE, nainstalovali novou řídicí jednotku rozvodu elektřiny stanice, vyměnili dvě kamery na modulu Kibo a provedli inspekci amoniakového ventilu u jednoho z chladicích radiátorů. Výstup EVA-40 trval 6 hodin a 34 minut.

K přemistění tunelu PMA-3 z levoboku modulu Tranquility na horní CBM uzel modulu Harmony došlo v neděli 26.03.2017 (přemístění bylo provedeno pomocí staničního manipulátoru SSRMS).

Výstup EVA-41 (Kimbrough a Whitsonová) proběhl 30.03.2017. Kosmonauti postupně propojili kabeláž mezi přemístěným PMA-3 a modulem Harmony, sejmuli izolační pokrývku uzlu na PMA-3, vyměnili jednu externí jednotku MDM (Multiplexer/Demultiplexer) na nosníku S0 a zakrytovali CBM port na modulu Tranquility (odhalený přemístěním PMA-3). Jeden ze čtyř dílů krytu CBM sice kosmonautům odletěl, ale provizorně ho nahradili izolační pokrývkou sejmutou předtím z PMA-3. Výstup EVA-41 tak byl úspěšně dokončen. Trval celkem 7 hodin a 4 minuty.

Na Expedici 50 (na začátek dubna 2017) byl původně směrován ještě výstup EVA-42 (Whitsonová a Pesquet). Jenže nutným předpokladem byl předchozí přílet nákladní lodi Cygnus OA-7 s potřebnými díly a vybavením. Start lodi Cygnus OA-7 na raketě Atlas 5 se ale zdržel (kvůli závadám na rampě a na raketě) takže výstup EVA-42 sklouzl až do Expedice 51. Cílem výstupu EVA-42 byla výměna bloku elektroniky, instalace nové antény, kabeláže a externí HD kamery, a také příprava na budoucí úpravy v chladicím systému experimentu AMS (Alpha Magnetic Spectrometer).

Expedice 50 byla dokončena 10.04.2017, kdy se loď Sojuz MS-02 (s posádkou Ryžikov, Borisenko, Kimbrough) odpojila od stanice a přistála v Kazachstánu (v 11:21 UT).


Aktualizováno : 10.04.2017

[ Obsah | Pilotované lety | ISS | Expedice 49 | Expedice 51 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/mezinar/iss/exp50/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.050550 vteřiny.