Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Pilotované lety > Sojuz T > Sojuz T-14 > Experimenty při letu Sojuz T-14

Kosmonauti pracovali s novou automatizovanou aparaturou pro elektroforetické získání velmi čistých biologických materiálů. Chování orbitálního komplexu při manévrování a jiném zatížení bylo sledováno technickým experimentem REZONANS. Kosmonauti vyměnili vzájemně anatomicky tvarovaná křesla V. Savinycha a G. Grečka a V. Džanibekov se připravoval na návrat na Zemi intenzivním cvičením v obleku ČIBIS. V lékařských experimentech byla sledována adaptace nových členů posádky na beztíži. Dne 20.9. začalo zkoumání optických a spektrálních vlastností atmosféry novým spektrometrem SKIF, dopraveným lodí Sojuz T-14. Na zařízení EFU-ROBOT pokračovaly experimenty s elektroforézou, poruchy vestibulárního aparátu kosmonautů při adaptaci na beztíži se sledovaly v přístrojích OPTOKINEZ a SIGNAL-RD. Dne 20.9. byla také vysílána televizní reportáž o činnosti posádky. Následující den kosmonauti pracovali s čs. fotometrem EFO 1, kterým registrovali změny světla hvězd při západu za obzorem. Dne 22.9. začali kosmonauti snímkovat a spektrálně sledovat vybrané oblasti zemského povrchu v mezinárodním programu ČERNOJE MORE-85, kterého se účastní pracovníci z BLR, NDR, PLR a SSSR. V uvedených experimentech kosmonauti pokračovali i v dalších dnech.
Aktualizováno : 28.10.2001

[ Obsah | Pilotované lety | Sojuz T | Sojuz T-14 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/rusko/sojuz_t/so-t14/exp.htm)