Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > Mir > Kristall
tisk 


Technologický modul stanice Mir.

[ Zaměření modulu ] [ Konstrukce ] [ Hlavní charakteristiky modulu ]
[ Obrázky a nákresy ]

Vědecké vybavení
[ Krater, Optizon, Zona ] [ Ajnur ] [ Glazar ] [ Svet ] [ Priroda ]


Zaměření modulu.

Technologický modul je určen pro vědecké a technologické pokusy a rovněž k zajištění spojení a společných akcí orbitálního komplexu Mir s kosmoplánem Buran.

Předpokládá se, že na modulu začne zkušební průmyslová výroba polovodičových vysoce kvalitních materiálů pro potřeby mikroelektroniky. Cílem těchto prací je hledat optimální parametry technologických procesů, které umožní získat materiály s lepšími charakteristikami než mají výrobky získané pozemskými technologiemi, případně úplně nové materiály.

Užitečný náklad dopravený tímto modulem do kosmu umožní dlouhodobou činnost jak samotného modulu, tak celého orbitálního komplexu Mir.

Konstrukce modulu.

Modul se skládá ze dvou hermetických částí: nákladní s přístroji a přechodově-spojovací, které jsou spolu spojené průlezem o průměru 800 mm.

V nákladním jsou schránky s přístroji a potravinami, část z nich je zmrazená na -35°C a zaujímá objem 100 l.

Přechodově-spojovací úsek je válec o délce 1450 mm a průměru 2000 mm, přičemž vnější průměr je 2200 mm. Uvnitř jsou bloky přístrojů. Válcová část je spojena se sférickou částí kuželovým přechodem o délce 800 mm. Pracovní prostor ve sférické části je částečně vyplněn dvěma spojovacími zařízeními a na místě třetího spojovacího uzlu jsou fotografické aparatury.

Hlavní charakteristiky modulu Kristall.

-----------------------------------------------------------------
Hmotnost po připojení k Miru                19.5 t
Délka tělesa                        11.9 m
Maximální průměr tělesa                  4.35 m
Teplota v obytné části                  18-28 °C
Dopravovaný užitečný náklad                  7 t
-----------------------------------------------------------------
Na modulu Kristall jsou instalovány dva nové spojovací uzly periferního typu APAS-89. Takový uzel bude podle předpokladů rovněž na kosmoplánu Buran.

Vědecké vybavení.

Technologická zařízení Krater, Optizon-1, Zona-02 a Zona-03 jsou určena k výrobě materiálů pro potřeby elektroniky. Krater má odporový ohřev pracovní části, Optizon ohřev pracovní části zářením. V zařízeních Zona-01 a Zona-02 probíhá technologický proces v argonové atmosféře.

Univerzální automatický elektroforetický komplex Ajnur má produkovat vysoce čisté a cenné bílkovinné preparáty, jako syntetický lidský interferon, antigeny (zevních bílkovin) a rovněž různé čisté viry ke zhotovení vakcín a sér. Aby bylo možno zajistit uskutečnění 6-10 pokusů, bude třeba dopravit na palubu termostat se surovinami o hmotnosti 8-26 kg, blok pro oddělování a blok řízení a kontroly. Nakonec se na Zemi vrátí termostat se získanými preparáty o hmotnosti 8 kg.

Aparaturou Glazar se budou získávat snímky hvězdného nebe v ultrafialové oblasti délky vln (1100-2000 A) pomocí širokoúhlého teleskopu. Teleskop je instalován na vnější části modulu.

Pomocí oranžérie Svět se budou studovat zvláštnosti růstu, vývoje a techniky kultivace ovocných rostlin, během kosmického letu. Oranžérie zajistí zavlažování a klíčení semen rostlin, zalévání a aeraci kořenů a také osvětlování a ventilaci vyrůstajících rostlin za letu. Každých pět dnů se bude fotografovat stav semen či rostlin. Na Zemi se vrátí celý kontejner Svět a získané snímky.

Fotografování zemského povrchu pro potřeby národního hospodářství zajistí aparatura Priroda 5. Patří do ní fotografický přístroj MKF-1000, panel řízení, ventilátor, dva iluminátory atd.


Aktualizováno: 29. 9.1996

[ Obsah | Pilotované lety | Mir ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/rusko/mir/moduly/kristall.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.042297 vteřiny.