Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > Apollo > Apollo 13 / AS-508 - CM: Odyssey, LM: Aquarius
tisk 
M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
1970-029A 11.04.1970 17.04.1970 5d22h55m exploze nádrže kyslíku, oblet Měsíce bez přistání na jeho povrchu


Posádka Apolla 13
Posádka :
Lovell,J.A.[VE] | Haise,F.W.[PL] | Swigert,J.L.[PL]
[ Popis letu | Obrázky | Apollo 13 v NASA ]
Články v L+K:  Odyssea ve znamení Vodnáře (L+K 13-16/1970)
(přepis M.Filip)  Tabulka časů a událostí během letu (L+K 15-16/1970)
  Příčiny vzniku požáru (L+K 21/1970)
  Ohlédnutí za letem Apolla 13 (L+K 17/1994)

Znak Apolla 13Popis letu :

Apollo 13 bylo v pořadí pátou pilotovanou výpravou k Měsíci.
Mělo na něm přistát a zopakovat výzkum, který udělaly dvě předcházející posádky.
Přistání bylo plánováno v terénu Fra Mauro.


Nosná raketa Saturn vynáší Apollo do vesmíru z Kennedyho centra 11. dubna 1970 ve 20.13 SEČ.

O dva dny později 13. dubna se kosmonauti chystají ke spánku.
James Lovell a Fred Haise končí televizní přenos z kabiny lunárního modulu Aquarius (Vodnář):
Zde posádka Apolla 13! Přejeme vám všem tam dole příjemný večer!

Země při odletu Apolla 13Poté se oba přesunují do velitelské kabiny Odysseje.
Z letu, který měl trvat okolo 240 hodin, měli právě za sebou 55 hodin 55 minut.
V tom se do ticha rozlehla rána a Odyssea se zachvěla.
Ve sluchátkách pilotů začal ječet poplašný signál, a rosvítilo se varovné světlo.
Problém, na první pohled přechodný, byl v elektrickém systému.

T + 055.55:20 hodin
V Houstonu ukazují hodiny 21.08. U rádia má službu kosmonaut Jack Lousma.
Apollo 13 je vzdáleno od Země 330 tisíc kilometrů.
Apollo - Swigert: Houstone! Máme zde nějaký problém...!
Houston - Lousma: Zde Houston! Opakujte prosím!
Apollo: Houstone! Měli jsme zde problém. Na okamžik byl přerušen hlavní rozvod proudu B.

Chvilku ukazují přístroje, že napětí je v pořádku.
Avšak jeden ze tří palivových článků, které vyrábějí elektřinu pro velitelskou loď, nefunguje.

T + 055.58:00 hodin
Druhý palivový článek vypovídá službu.
Apollo - Lovell: Ukazatel množství v kyslíkovém tanku číslo 2 je na nule.
Podíval jsem se z okna v průlezu a něco z nás uniká.
Nějaký plyn uniká z lodi do vesmíru!

S takovouto situací se nikdo z kosmonautů ve výcvikovém programu nikdy nesetkal.
Počítalo se sice s tím, že by mohl vypovědět jeden anebo dva palivové články a jedna kyslíková nádrž.
Nikdy se však nenacvičoval případ, že by nefungovali všechny tři palivové články a obě dvě kyslíkové nádrže.

Středisko pilotovaných letů svolalo řadu specialistů. Všechny americké rozhlasové a televizní stanice přerušily své pravidelné programy a zařadily zvláštní zprávy z Houstonu.

T +056.14:00 hodin
Na pokyn Houstonu pročítá posádka Apolla 13 předpisy pro havarijní situace. Podle nich vypíná nejrůznější elektrické systémy, aby ušetřila drahocenou energii.
T +056.56:00 hodin
Vedoucí týmu Kranz dělá první z velkých rozhodnutí té nejdelší noci.
Kosmonauti musí okamžitě odpojit vadný palivový článek, protože je podezření, že přes něj ztrácejí kyslík.

V Houstonu je něco po 23 hodině. Na místo bílého týmu nastupuje černá směna Glynna Lunneyho.

První rozhodnutí nového šéfa směny: Odpojit druhý palivový článek.

Kosmická loď neplní svou funkci a jedinou nadějí zůstává lunární modul.

Houston: Máme pro vás návod, jak využít energie z lunárního modulu.
Apollo - Swigeart: Dobrá zpráva! Jak dlouho to bude trvat?
Houston: Ve velitelské sekci máme ještě elektřinu na 15 minut.
Přestupte do lunárního modulu a oživte ho.
T + 058.16:00 hodin
Swigert jeden z nejlepších specialistů na havarijní situace ve velitelské sekci, zjišťuje, že Odyssea bude brzy bez proudu.
Apollo - Swigert: Právě jsem zaregistroval poplašný signál. Podpětí v rozvodu A.
Začínám na Odyssee vše vypínat.
T + 058.40:00 hodin
Odyssea je mrtva. Všechny přístroje jsou odpojeny.
Swigert přechází do Aquaria.

Gerard Carr seznamuje Mary Haiseovou se situací Apolla 13Lunneyho tým zjišťuje, na jak dlouho má posádka zásoby kyslíku a vody. Na návrat zpátky potřebuje nejméně 70 hodin. První hlášení vypadá tragicky: rezervy vydrží 38 hodin.

Kosmonauti Alan Shepard a Edgar Mitchell, se nastěhovali do jednoho simulátoru kosmické lodi. Technici v něm vytvořili podmínky obdobné těm, jaké byly na palubě poškozeného Apolla 13.
Nejprve zjišťují možnosti zamezení úniku kyslíku. Na žádost kontrolorů z řídícího sálu vypojují různé elektrické systémy - a odborníci vyzbrojení počítači analyzovali jejich efekt.
Na základě těchto zkoušek mohl Houston označit, které další méně důležité systémy mohou kosmonauti vypnout.
Za této situace poklesne spotřeba energie na 15-20 ampérů. Potom by jim stačila voda na 143 hodin.
Tuto vodu potřebuje posádka nejen k zahnání své žízně, ale především k chlazení elektroniky.

Apollo 13 letělo k Měsíci po takzvané nenávratové dráze. To znamená, že kdyby nedošlo k její úpravě loď se nedostane na zpáteční trasu k Zemi. Okamžitý návrat nepřichází v úvahu. Velitelská sekce nemá pro něj dostatek energie.

Houston: Uděláte korekci dráhy v době, kdy budete schováni za Měsícem .
A přistanete v T + 132 hodin v Atlantiku.

V Houstonu se radí specialisté. Swigert s tímto řešením nesouhlasí.

T + 060.22:00 hodin
Po více než hodině velitelství souhlasí.
Houston: Haló! Aquarie! Chceme vás seznámit s plánem na nejbližší dobu.
V tomto okamžiku je nejdůležitějším činitelem spotřeba vody v Lunárním Modulu.
Abychom spotřebu udrželi na minimum, uděláme v 61. hodíně korekci o 5 metrů za sekundu z nenávratné dráhy na návratnou. A pak vypnete primární navigační systém.
Další manévr bude v 79. hodině.

Nikdy se nepočítalo s tím, že by mohl být lunární modul záchraným člunem pro kosmonauty.
A že by jeho motory měly navádět celou kosmickou loď na zpáteční dráhu.
Proto se musela tato akce nejprve vyzkoušet v simulátorech.

Shepard a Mitchell ověřovali v trenažéru zamýšlenou akci. Přesně tak, jak to navrhují počítače pro manévr Apolla 13.
Na kosmodromu na mysu Canaveral zkoušel tento výkon v simulátoru kosmonaut Richard Gordon.
A ve městě Bethpage ve státě New York zkoušejí manévr dva inženýři společnosti Grumman, která modul vyrobila.
Tři nezávislé zkoušky měli ukázat, jakou mají ztroskotanci naději na návrat.
Zakrátko všichni oznámily Lunneyemu: Ano, tato korekce je možná!

Dvě hodiny po půlnoci, středa 14. dubna.
Kosmonaut John Young, který slouží jako spojař v černém týmu, radostně oznamuje kamarádům výsledky zkoušek. Současně jim předává pokyny pro tento manévr. Od okamžiku havárie jsou totiž všechny letové plány, které veze posádka s sebou, zbytečné. Od okamžiku havárie rozhoduje operativně o každém dalším postupu houstonské velitelství.

T + 061.29:43 hodin
Motor sestupné části Aquaria pracuje 32 sekund.

Apollo 13 se dostává na dráhu, která je má přivést po 152 hodinách celkového letu do Indického oceánu.
Přistálo by tedy v sobotu dopoledne.

Loď musí být uvedena do rotace! Jinak ji budou sluneční paprsky nestejnoměrně zahřívat.

Pomalé otáčení Apolla běžně zajišťovaly trysky orientačních motorů servisního modulu, řízené z velitelské kabiny.
To bylo ovšem vyloučeno. Tento úkol museli rovněž obstarat pomocné motorky lunárního modulu.

Kosmonauti odpočívají. Na Zemi pokračoval poplach v neztenčené míře. Houston burcoval stovky odborníků ze střediska NASA, továren a univerzitních laboratoří. Museli být připraveni vyřešit jakýkoliv nový problém.

Apollo 13 by mohlo dorazit zpátky na Zemi již za 60 hodin, v T + 118. V tomto případě by muselo odhodit servisí modul a potom zapnout na několik desítek sekund motor přistávací části lunárního modulu.
Možností letu velitelské lodi bez servisní sekce se dosud nikdo nezabýval. Jak se bude takové soulodí chovat?
Odborníci, kteří se shromáždili v menších místnostech přiléhajících k sálu letové kontroly, dávají během krátké chvíle poměrně příznivou odpověď. Let ani řízení Apolla se po odhození servisního modulu nezmění, a ani prochlazení nebude příliš velké.

Další varianta, při níž by let trval celkem 130 hodin, nebyla již tolik příznivá. Po zbrzdění by nezůstalo v přistávacím stupni modulu takřka žádné palivo pro případné další korekce dráhy. A Apollo by mířilo do Atlantiku, kde není připravena záchranná flotila.
Po mnoha konzultacích a úvahách volí Lunney třetí možnost. Krátce po průletu okolo Měsíce zapne kosmická loď motor spodního stupně modulu. V tomto případě přistane v pátek pozdě večer po 142 hodinách letu na obvyklém místě v Pacifiku.

Aby mohlo pozemní velitelství vypočítat přesně činnost motoru pro druhou korekci, musí znát polohu Apolla 13.
Palubní navigační přístroje by k tomu potřebovaly příliš velký příkon elektřiny. Sextantu také nelze použít, protože okno, u něhož je přimontován, zavalil drobounký kosmický sníh (zmrazený kyslík, který unikl z nádrží). Šťastnou shodou okolností se inženýr Alfred Lunde, rodem Nor, zabýval novou nouzovou metodou navigace. Orientací kosmické lodi na trati k Měsíci pomocí zaměření středu průzoru kabiny na střed disků Slunce a Země. Lundeovu studii okamžitě prověřují houstonské počítače a aplikují ji na situaci Apolla 13. Výsledky předává Houston kosmonautům.

Kráter Ciolkovskij při průletu Apolla 13 kolem MěsíceT + 07.08:35 hodin
Krátce po šesté hodině večer mizí Apollo 13 za Měsícem.
Po 25 minutách mlčení se opět vynořuje.

Řetězová reakce

Americká vláda žádá Austrálii, aby uvedla do provozu obrovský radioteleskop v Perkesu.
Apollo 13 totiž z úsporných důvodů nepužívá silných vysílaček, nýbrž slabších aparatur. Mateřská letadlová loď Iwo Jima urychleně plula k předpokládanému místu přistání. Francie a Anglie nabídli své lodi pro záchrané akce. Předseda rady ministrů A. Kosygin informoval prezidenta R. Nixona, že jeho vláda dala všem civilním a vojenským orgánům pokyn poskytnout v případě potřeby jakoukoliv pomoc.

Ve velitelské sekci havarované lodi prudce klesala teplota.
V lunárním modulu zase stoupal obsah vydýchaného kysličníku uhličitého v ovzduší. Klimatizační systém Aquaria není na tak dlouhý pobyt kosmonautů zařízen. Je tam pouze jedna patrona s hydroxidem lithným, který stačí čistit atmosféru 40 osobohodin. Patrony z velitelské kabiny se nehodí pro aparaturu lunárního modulu.
Houston začal tento problém okamžitě řešit.

Houston: Aquarie, zde Houston! Vypracujeme metodu na použití nadrží s hydroxidem lithným z velitelské sekce, abychom mohli soustavně čistit atmosféru od kysličníku uhličitého....
T + 079.27:38 hodin
Kosmonauti podruhé zapínají motor přistávací části lunárního modulu. Po pěti minutách činnosti je jasné, že Apollo 13 přistane v Pacifiku.

Výroba nouzových absorbérů CO2Ve středu ráno oznamuje pozemní velitelství posádce, že jí nadiktuje návod ke zhotovení absorpčního systému pro lunární modul.

Čistící systém Odysseje byl napojen na systém Aquaria. V absorbéru velitelské sekce bylo totiž dostatek hydroxidu lithného. Na spojení obou systémů stačily hydičky z měsíčních skafandrů, kus tvrdého papíru a lepící páska. Místa spojení nakonec Lovell ucpal vlastními ponožkami - jako těsnění. Vážný problém s kysličníkem uhličitým byl vyřešen báječnou improvizací, na kterou přišli na Zemi.

Jedno nebezpečí bylo zažehnáno, a vzápětí se vynořilo druhé. Tuto řetězovou reakci Houston očekával a na její řešení mobilizoval na deset tisíc odborníků.

Hrozí další exploze. Pohonné látky pro přistávací motor modulu, jsou z nádrží vytlačovány plynným héliem.
Tato látka je chována ve velké termosce a měla být již dávno vypotřebována. Jenže lunární modul letí stále s lodí, héliová nádrž se stále více prohřívá, stoupá v ní tlak a za několik hodin vyrazí tlakovou pojistku. Bylo pravděpodobné, že exploze může ovlivnit dráhu letu.

A ještě jeden poplach! Baterie číslo dvě na přistávacím stupni lunárního modulu nepracuje dobře. Pečlivá kontrola ukazuje, že baterie je v pořádku, zato špatně ukazuje její kontrolka.

Pokus o záchranu trojice statečných kosmonautů sledoval celý svět.
Do Houstonu přišel telegram z Hvězdného městečka : Posádce Apolla 13..... My, sovětští kosmonauti, sledujeme váš let velmi pozorně a vzrušeně a ze srdce vám přejeme šťastný návrat.

Ve středu večer se posádka připravuje na poslední jemné doladění dráhy své lodi.

T + 105.18:32 hodin
Čtvrt minuty hoří opět motor přistávacího stupně lunárního modulu.

Tlak v héliové nádrži dosahuje kritického stavu. Houston varoval kosmonauty, aby zůstali v pohotovosti.
Ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci se předpověd splnila.

T + 108.54:40 hodin
Termoska s héliem vybuchla.

Naštěstí se nestalo nic vážného. Výbuch pouze loď uvedl do rychlejší rotace. Místo původních tří otáček za minutu nyní Apollo rotuje desetkrát rychleji.

Teplota na palubě lodi prudce klesla.
V lunárním modulu je 12 stupňů Celsia, ve velitelské sekci pouze tři stupňe Celsia.

Při současném režimu má posádka dostatek elektřiny - na dobu nejméně o dvacet hodin delší, než předpokládá nynější letový plán. Proto velitelství kosmonautům doporučuje, aby si v Aquariu trochu přitopili.

Poškozený SMT + 138.02:08 hodin
Časně zrána odhazuje Apollo 13 servisní modul.
Potom kosmonauti prohlížejí a fotografují jeho poškození.
Apollo - Lovell: Celá jedna strana modulu je pryč. Vypadá to, že to sebralo i ventily motoru pomocné sekce (SPS).
Houston: SPS také odešel?
Apollo - Haise: Skoro to tak vypdá. Ja tam jen tmavohnědý pruh, trosky........

Posádka se chystá k návratu. Oživuje přístroje velitelské sekce, přenáší údaje z počítače Aquaria do počítače Odysseje.

T + 141.30:00 hodin
Lunární modul je odhozen. Letí sám vstříc svému osudu, to znamená, že shoří v atmosféře.
T + 142.40:46 hodin
Velitelská sekce Apolla 13 vstupuje do zemské atmosféry ve výši 122 kilometrů. Patnáct sekund nato bylo obvykle přerušeno s lodí radiové spojení.
A po pěti minutách čekání se posádka opět ozývá.
T + 142.54:44 hodin
Apollo 13 dosedlo do vln asi sedm kilometrů od lodi Iwo Jima, 700 metrů od teoretického místa přistání.

Ve velitelském sále houstonského střediska ukazují hodiny 12.07:44. Kranzova směna bouří nadšením . Její šéf si slavnostně zapaluje cigáro a obléká si brokátovou vestu, kterou nosí tradičně po úspěšném přistání. Manželky a matky kosmonautů si utírají oči plné štěstí. V amerických kostelích znějí zvony. Richard Nixon děkuje sovětské vládě za nabídku pomoci při záchranných operacích.
Ve Středisku pilotovaných letů byla vytvořena komise pro vyšetření příčin havárie.

Prezident Nixon s posádkou Apolla 13Druhý den uvítal americký prezident kosmonauty v Honolulu.
Za jejich statečné chování jim udělil Medaile svobody. Později dostávají vyznamenání i mnozí pracovníci houstonského pozemního velitelství.

Naprosto přesná příčina výbuchu jednoho kyslíkového tanku na Apollu 13 se nikdy nezjistila.
Servisní modul, který není uzpůsoben k návratu na Zemi, shořel v atmosféře.

Přesto určila vyšetřovací komise nejpravděpodobnější důvod.
Výbuch byl způsoben požárem, který vznikl od elektrického zkratu uvnitř kyslíkové nádrže. Došlo k vážnému poškození izolace kabelů uvnitř tanku. Když se potom v 55. hodině po startu tyto dva kabely náhodou dotkly, přeskočila jiskra s katastrofálními následky.

Šetření se účastnilo okolo 300 odborníků, přišlo na milion dolarů a závěrečná zpráva má 931 stran textu.

Podle knihy KOLUMBOVÉ VESMÍRU od Karla Pacnera (1976) připravil Petr Hrozek.


Aktualizováno : 14.09.2003

[ Obsah | Pilotované lety | Apollo ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/apollo/ap-13/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.029004 vteřiny.