Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Pilotované lety > Apollo > Apollo ASTP / AS-210
M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
1975-066A 15.07.1975 24.07.1975 9d28h24m společný let SSSR-USA


Posádka Apolla ASTP
Posádka : Stafford,T.P.[VE] | Brand,V.D.[PL] | Slayton,D.K.[PI]
[ Popis letu | Obrázky | Experimenty | Apollo ASTP v NASA | Sojuz - Apollo v L+K ]

Znak ASTPPopis letu

Start byl proveden přesně podle plánu ve 20:50 SEČ, když rovina dráhy Sojuzu 19 procházela Cape Canaveral. Po navedení na dráhu (Sojuz 19 byl na 6. oběhu, 6625 km před Apollem) zahájili kosmonauti přestavbu lodi (připojení přechodového modulu k velitelské sekci). Po oddělení celé lodi od nosné rakety byly zahájeny manévry nutné ke spojení.

Podle pokynů ze Země byla odstraněna závada ve spojovacím mechanismu, znemožňující přestup z velitelské sekce do přechodového modulu.

Kresba spojení lodí Sojuz a ApolloDotyk s lodí Sojuz 17.07.1975 v 17:09:12 SEČ nad Atlantikem a pevné spojení dokončeno v 17:12:30 SEČ nad severní Francií. Manévr prováděl Stafford. Průlez mezi orbitální sekcí Sojuz a přechodovým modulem Apolla byl otevřen 17.07. ve 20:19:27 SEČ a kosmonauti se setkali (oficiální poselství, podepisování dokumentů, atd.). V dalších dnech se kosmonauti navzájem vystřídali a prováděli společné experimenty a TV reportáže.

Definitivně byly poklopy mezi loděmi uzavřeny 18.07. ve 22:00 SEČ. Oficiální délka letu spojených lodí byla 46 h 46 m 44 s, celková hmotnost 20977 kg. Lodi se oddělily nad jižním Pacifikem19.07. ve 13:03 SEČ, v okamřiky výstupu ze zemského stínu. Apollo se vzdálilo asi na 200 m a po několik minut sovětští kosmonauti sledovali "umělé zatmění Slunce" působené Apollem.

Apollo ASTP s přechodovým modulem ze Sojuzu 19Podruhé se lodi spojily nad Středozemním mořem ve 13:40:41 SEČ. I když opět manévrovalo Apollo, řízené tentokrát kosmonautem Slaytonem, v aktivní poloze byl mechanismus Sojuzu. Vzhledem k nepřesnému vyrovnání lodí došlo při jejich přitahovaní k rozkmitání, ale spojovací systém ho úspěšně utlumil.

Definitivně se lodi rozpojily 19.07. v 16:27 SEČ a zahájily let ve formaci, při kterém byla ve vzdálenostech do 1,5 km měřena absorpce ultrafialového záření.

Dne 21.07. zahájili kosmonauti v lodi Sojuz přípravy na přistání (Apollo bylo vzdáleno již 900 km). Kabina Sojuzu 19 přistála 21.07. v 11:51 SEČ 54 km SZ od Arkalyku v Kazachstánu.

Loď Apollo (poslední tohoto typu) pokračovala poté v samostatném letu. V přechodovém modulu byly prováděny experimenty s elektrickou pecí až do jeho oddělení 23.07. ve 20:45 SEČ. Rychlost vzdalování obou částí byla velmi přesně měřena, což sloužilo k mapování jemných anomálií zemského gravitačního pole.

Velitelská sekce lodi Apollo ASTP přistála 24.07. ve 22:18 SEČ v cílové oblasti u Havajských ostrovů s odchylkou 600 m. Kosmonauti byli v kabině vytaženi na palubu lodi "New Orleans". Během sestupu na padáku vnikl do kabiny jedovatý oxid dusičitý, zdraví kosmonautů však nebylo poškozeno.

Během celého letu Sojuz-Apollo byli ve vesmíru také kosmonauti Klimuk a Sevasťjanov na komplexu Saljut 4 - Sojuz 18.


Aktualizováno : 28.10.2002

[ Obsah | Pilotované lety | Apollo | Sojuz | Sojuz-Apollo | Sojuz 19 (EPAS) ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/apollo/ap-astp/index.htm)