Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Pilotované lety > Gemini > Gemini 10 > Experimenty při letu Gemini 10

Kromě hlavního úkolu setkání a spojení s cílovou družicí Agena 10 a dalšího setkání s Agenou 8 – měli kosmonauti dalších 15 experimentálních úkolů: vyzkoušení navigace pomocí zákrytu hvězd Zemí a sledování iontového oblaku kolem lodi, měření magnetického pole tříosým magnetometrem, měření energie elektronů a brzdného gama záření, studium poruch ionosféry vyvolaných průletem lodi a z lékařských experimentů pak studium chování tělových tekutin. Řadu úkolů uskutečnil Collins během dvou výstupů z lodi. Především odmontoval meteorické detektory umístěné jak na Gemini 10, tak na raketě Agena 8 (studium tohoto zařízení přineslo řadu poznatků o kosmických materiálech pro další projekty) a dále vyzkoušel ruční manévrovací jednotku (pozn.: HHMU, tj. Hand-held Maneuvering Unit = ruční manévrovací jednotka) a zařízení zabezpečující pobyt kosmonauta v prostoru (pozn.: ELSS, tj. Extravehicular Life Support System = systém zabezpečení životních podmínek mimo loď). Kromě toho pořídil řadu fotografií barevného terče umístěného na adaptéru, řadu snímků Země a hlavně astronomické snímky. Většinu z těchto snímků Collins pořídil při prvním výstupu, kdy zůstal stát v otevřených dveřích kabiny, což mu umožnilo nerušený výhled, ale současně zachovalo pevnou oporu pro fotografování.
Aktualizováno : 13.05.2001

[ Obsah | Pilotované lety | Gemini | Gemini 10 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/gemini/ge-10/exp.htm)