Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Pilotované lety > Gemini > Gemini 7 > Experimenty při letu Gemini 7

Celkem jich bylo 20, z toho 7 nových. Vzhledem k dlouhému trvání letu to byly zejména lékařské experimenty: sledování hladiny hormonů, bílkovin, enzymů a aminokyselin v tělových tekutinách, zjišťování demineralizace kostí během dlouhodobého působení stavu beztíže a rovnováhy dusíku, fosforu, chloridu sodného a hořčíku v těle a studium spánku pomocí elektroencefalografu.

Další experimenty měly více technické zaměření: především to byla zkouška možnosti použití laseru jako telekomunikačního prostředku mezi kosmonauty a Zemí.

Špatné počasí a závady na pozemním zařízení stanic ve White Sands (N. M.), na Havajských ostrovech a na ostrově Ascension způsobily, že tento pokus byl korunován úspěchem teprve na 105. oběhu 11. prosince spojením s havajskou stanicí. Astronauté zpozorovali modrozelený signál pozemního laseru a namířili svůj vlastní tříkilogramový přístroj na Zem. Bylo sice plánováno uskutečnit přenos hlasu astronautů za Zem modulací paprsku, ale nepodařilo se udržet spojení dostatečně dlouho.

Tento pokus byl již zaměřen k programu Apollo, podobně jako další pokusy s využitím zákrytu hvězd zemským horizontem a obrysů kontinentů pro navigaci kosmických lodí.

Aktualizováno : 29.04.2001

[ Obsah | Pilotované lety | Gemini | Gemini 7 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/gemini/ge-7/exp.htm)