Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-100 > Experimenty při letu STS-100
tisk 

Hlavním úkolem letu byla doprava dalšího vybavení pro laboratorní modul Destiny a instalace dálkového manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].

Na letové palubě byly umístěny či uskutečňovány následující experimenty:

 • vliv kosmického letu na ústrojí stability členů osádky DSO-496 [=Detailed Secondary Objective] (poletové vyšetření);
 • vliv kosmického letu na vybuzení latentních virů a jejich šíření mezi členy osádky DSO-493;
 • vliv kosmického letu na imunitní stav člověka DSO-498 (předletové a poletové vyšetření);
 • sledování stavu ortostatického ústrojí DSO-499 (poletové vyšetření);
 • studium vlivu zážehů motorů RCS na konstrukci stanice DTO-261
 • studium vlivu indukovaných vibrací při cvičení na veloergometru na konstrukci stanice DTO-262;
 • vliv zážehů motorků RCS na chování manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] DTO-264;
 • testování navigačního systému využívajícího družice GPS [=Global Positioning System] DTO-700-14;
 • testování kombinovaného navigačního systému SIGI [=Space Integrated GPS [=Global Positioning System]/INS [=Inertial Navigation System]] využívajícího družice GPS a inerciální plošinu pro záchranný člun CRV [=Crew Return Vehicle] DTO-700-22;
 • testování vlivu bočního větru na dynamiku přistávacího manévru DTO-805;
 • testování bezdrátového přenosového sistálu Micro-WIS HDT-1403.
Na obytné palubě byl uložen drobný kusový náklad:
 • ISS-SE-800D [=International Space Station Subelement];
 • plastikové vaky CWC [=Contingency Water Container] na vodu z palivových baterií.
V nákladovém prostoru bylo umístěno následující vybavení (celková hmotnost přibližně 16 060 kg):
 • stykovací systém ODS [=Orbiter Docking System] s vnější přechodovou komorou EAL [=External Airlock] (sekce 1-2), v níž jsou umístěny:
  • 3 skafandry;
  • poutací lana;
 • nosník ABA [=Auxiliary Beam Adapter] ISS-SE-928, na němž je umístěna:
  • přepojovací rozvodná jednotka DSCU [=DC Switching Control Unit] ISS-SE-268;
 • paleta SLP [=Spacelab Pallet] stavebnice Spacelab (sekce 5) ISS-SE-146, na níž jsou umístěny:
  • dálkový manipulátor "Canadarm2" SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] ISS-SE-321;
  • anténa pro spojení v pásmu UHF [=Ultra High Frequency] ISS-SE-247;
 • logistický modul MPLM [=Multipurpose Logistics Module] (výr. č. FM-2) Rafaello ISS-SE-473 (sekce 8-12?), na jehož palubě jsou umístěny:
  • 2 standardizované skříně k montáži do modulu Destiny:
   • skříň č. 1 typu EXPRESS [=Expedite the Processing of Experiments to the Space Station] s experimenty:
    • zařízení pro měření parazitních zrychlení a vibrací MAMS [=Microacceleration Measuring System];
    • zařízení pro měření parazitních zrychlení a vibrací SAMS [=Space Acceleration Measuring System];
    • skleník pro pěstování vyšších rostlin ADVASC [=Advanced Vascular Plant Growth Experiment];
    • zařízení pro krystalizaci bílkovin PCG-STES [=Protein Crystal Growth] se dvěma experimenty;
    • komerční zařízení pro krystalizaci bílkovin CPCG-H [=Commercial Protein Crystal Growth];
    • komerční zařízení pro biotechnologické experimenty CGBA [=Commercial Generic Bioprocessing Apparatus];
   • skříň č. 2 typu EXPRESS se zařízením a experimenty:
    • zařízení ARIS [=Active Rack Isolation System] pro izolování experimentálních zařízení od parazitních zrychlení a vibrací;
    • měřící systém ARIS-ICE [=Active Rack Isolation System - Instrumentation and Cotrol Equipment] pro vyhodnocování účinnosti zařízení ARIS;
    • experiment pro studium chování koloidních roztoků v beztíži PCSE [=Physics of Colloids in Space Experiment];
    • řídicí jednotka měřicího zařízení SAMS;
  • 4 transportní skříně RSR [=Resupply Stowage Rack] ISS-SE-154, 155, 156 a 159 s nákladem, zahrnujícího mj.:
   • další díly radiačního experimentu DOSMAP [=Dosimetric Mapping radiation-measuring experiment] pro měření dávek ionizujícího záření;
   • další díly dozimetrického modelu lidského těla PT [=Phantom Torso];
   • druhý přenosný držák nářadí a dílů PERS [=Payload Equipment Restraint System];
  • 4 transportní palety RSP [=Resupply Stowage Platform] ISS-SE-183, 184, 185 a 189 s nákladem;
 • nosník ABA [=Auxiliary Beam Adapter] ISS-SE-926R1, na němž je umístěna:
  • velkoformátová kamera IMAX.

Aktualizováno : 24.04.2001 (převzato ze SPACE 40 A.Vítka)

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-100 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-100/exp.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.059411 vteřiny.