Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-107 > Experimenty při letu STS-107
tisk 

Experimenty na letové palubě:
 • testování navigačního systému využívajícího družice GPS [=Global Positioning System] DTO-700-14 [=Detailed Test Objective];
 • testování vlivu bočního větru na dynamiku přistávacího manévru DTO-805.

Na obytné palubě:
byla uložena část vědeckých experimentů a vzorků pro ně a dále pak osobní věci astronauta Ramona, mj.:

 • tora, která prošla německým koncentračním táborem;
 • "košer" potraviny speciálně balené pro užití ve vesmíru;
 • kresba "Měsíční krajina", kterou nakreslil v Terezíně 14tiletý židovský chlapec Petr Ginz z Prahy, ktery v r. 1944 zahynul v Osvětimi (zapůjčeno z muzea Yad Vashem Art Museum v Izraeli).

Zařízení v nákladovém prostoru:

 • vnější přechodová komora EAL [=External Airlock] s adaptérem pro připojení tunelu (sekce 1-2), v níž jsou umístěny:
  • 2 skafandry;
  • poutací lana;
 • přestupní tunel (sekce 2-3);
 • zdvojený přetlakový modul Spacehab RDM [=Research Double Module] (sekce 4-7) tvaru ležatého seříznutého válce o délce 6 m, průměru 4.2 m a výšce 3.3 m (objem 60 m3), sloužící jako laboratoř pro následující experimenty v mikrogravitaci (celkem 3765 kg, z toho asi 360 kg na letové palubě raketoplánu):
  • biologické experimenty:
   • studium kardiovaskulárního a kardiopulmonárního systému:
    • vliv mikrogravitace na celkový odpor periferních cév u člověka, 2-DK (ESA, Dánsko);
    • řízení arteriálního baroreflexu při cvičení v mikrogravitaci, 4-I (ESA, Itálie);
    • vliv beztíže na regulaci srdečního tepu a krevního tlaku, 8-D (ESA, Německo);
    • fyziologické parametry ovlivňující ortostatické potíže po kosmickém letu, 9-NL (ESA, Nizozemsko);
    • vliv beztíže v počáteční fázi letu na parametry kardiovaskulárního systému u člověka, 11-DK (ESA, Dánsko);
    • přizpůsobení spontánního baroreflexu na mikrogravitaci, 12-I (ESA, Itálie);
    • přizpůsobení cévního systému krys na mikrogravitaci, E386, součást programu FRESH-02 [=Fundamental Rodent Experiments Supporting Health] (NASA);
   • studium ortostatického ústrojí:
    • vývoj rostlinných buněk citlivých na gravitaci u mechu Ceratodon v mikrogravitaci, BRIC-14 [=Biological Research In Canisters] (NASA)
    • růst otolitů a jejich symetrie v beztíži u ryb v akváriu CEBAS [=Closed Equilibrated Biological Aquatic System] (DLR [=Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt]);
    • ortostatické přizpůsobení člověka po kosmickém letu, DSO-635 [=Detailed Supplementary Oobjective] a E118 (NASA);
    • anatomické studie adaptace vestibulárního systému u krys, E127, součást programu FRESH-02 (NASA);
    • aplikace fyzikálních a biologických technik při studiu gravitropních ústrojí semenáčků lnu setého (Linum usitatissimum) v zařízení BioTube/MFA [=Magnetic Field Apparatus] (NASA);
   • studium kosterního a svalového ústrojí:
    • adaptace kardiopulmonárního a svalového systému během kosmického letu a po jeho ukončení, 7-S (ESA, Švédsko);
    • úloha kostních buněk při adaptaci svaloviny na mikrogravitaci, BONES (ESA, Nizozemsko);
    • vliv přilnavosti na vlastnosti pojivých tkání v mikrogravitaci, CONNECT (ESA, Belgie);
    • metabolismus bílkovin během kosmického letu, E048 (NASA);
    • kinetika metabolismu vápníku během kosmického letu, E381S (NASA);
    • srovnávací studie osteoblastických buněk v beztíži a v normální gravitaci, OBLAST (ESA, Itálie);
    • vliv mikrogravitace na osteoklasty, OCLAST (ESA, Itálie);
    • studium osteoblastů ve vesmíru, OSMIN (ESA, Franice);
    • studium osteoklastů ve vesmíru, OSPACE (ESA, Itálie);
    • identifikace genů ovlivňovaných mikrogravitací v osteoblastických buňkách (ESA, Itálie);
    • studium osteoporózy v mikrogravitaci, genová regulace (CSA [=Canadian Space Agency]);
    • studium osteoporózy v mikrogravitaci, vliv hormonů (CSA);
    • vliv spánku a imunitních funkcí na osteoporózu (CSA);
    • studium aktivity kostních buněk v mikrogravitaci a na Zemi, ERISTO [=European Research In Space and Terrestrial Osteoporosis] (ESA);
   • studium stresu, homeostáze a fyziologických funkcí:
    • studium chování mravenců zrnojedů v beztíži (studentský experiment, USA);
    • studium chování pavouků Eriophora epicata v beztíži (studentský experiment, Austrálie);
    • studium chování včel drvodělek (rod Xylocopa) v beztíži (studentský experiment, Lichtenštejnsko);
    • studium jiker a embryí ryb medaka v beztíži (studentský experiment, Japonsko);
    • studium životního cyklu bource morušového (Bombyx mori) v beztíži (studentský experiment, ČLR);
    • mnohoparametrové vyhodnocení zvládání stresu astronauty během letu, 10-I (ESA, Itálie);
    • srovnávání fyziologie a virulence bakterií Pseudomonas aeruginosa v beztíži a na Zemi, BASTER (NASA);
    • testování biotechnologického reaktoru, BDS-05 [=Bioreactor Demonstration System] (NASA);
    • vliv beztíže na kinetiku růstu baterií, BIOKIN (ESA, Nizozemsko);
    • imunologické studie na Xiphiporus helleri, CEBAS (DLR);
    • fyziologické studie na rostlině Ceratophyllum demersum, CEBAS (DLR);
    • embryologické studie na Xiphiporus helleri, CEBAS (DLR);
    • studium farmakokinetiky během kosmického letu, DSO-632B (NASA);
    • studium rizika tvorby ledvinových kamenů během kosmického letu, E057 (NASA);
    • změny imunitního systému vyvolané kosmickým letem, E210 (NASA);
    • vliv podmínek kosmického letu na růst plísní, jejich metabolismus a citlivost na fungicidní prostředky, E240 (NASA);
    • vliv osvětlení na hloubku spánku astronautů, E394 (NASA);
    • vliv kosmického letu na vlastnosti mozkomíšního moku, 98-E409 (CNES);
    • přenos latentních virů HSV1 [=Herpes Simplex Virus, typ 1] mezi členy osádky během letu, E409 (NASA);
    • vliv mikrogravitace na fyziologii mikroorganismů, E562 (NASA);
    • úloha interleukin-2 receptoru na přenos signálu u T-lymfocytů, LEUKIN (ESA, Švýcarsko);
    • biologická dozimetrie ve vesmíru, RADCELLS (ESA, Belgie);
    • opravy molekul DNA v beztíži, REPAIR (ESA, Německo);
    • diferenciace buněk kostní dřeně v beztíži, STROMA (ESA. Itálie);
    • stres působící na kvasinky v beztíži, YSTRES (ESA, Švýcarsko);
   • pomocné přístroje:
    • ergometr a pokročilý systém pro monitorování dechu ARMS [=Advanced Respiratory Monitoring System] (ESA);
    • zdokonalená chladnička a mraznička EOR/F [=Enhanced Orbiter Refrigerator/Freezer] (NASA);
    • termoelektricky chladicí modul TEHM [=Termoelectric Holding Module] (NASA);
    • přípravky pro odběr slin (NASA);
    • přípravky pro odběr krve (NASA);
    • přípravky pro odběr moči UCD [=Urine Collection Device] (NASA);
    • automatický analyzátor krve PCBA [=Portable Clinical Blood Analyser] (NASA);
    • odstředivka pro zpracování biologických vzorků (NASA);
    • klece pro laboratorní zvířata AEM [=Animal Enclosure Module] (NASA);
    • automatický analyzátor mikroorganismů AMS [=Automated Microbial Analysis System] (Francie);
  • geofyzika:
   • studium atmosféry Země:
    • sledování prachu nad Středomořím, MEIDEX [=Medioterranean Israeli Dust Experiment] vizuálně, fotograficky a radiometrickou kamerou Cybion IMC-201, umístěnou na nosiči Freestar v nákladovém prostoru (NASA, ISA [=Israel Space Agency]);
  • fyzika:
   • krystalografie a molekulární fyzika:
    • tvorba vláknitých krystalů ve směsi chloridu cobaltnatého a chloridu vápenatého v roztoku křemičitanu sodného v beztíži (studentský experiment, Izrael);
    • příprava monokrystalů bílkovin (8 různých experimentů) v zařízení APCF [=Advanced Protein Crystallization Facility] (ESA);
   • studium fyzikálních procesů:
    • studium vlastností rozhraní kapalina-kapalina (3 experimenty) v zařízení FAST [=Facility for Adsorption and Surface Tension] (ESA);
    • tvorba sazí v beztíži, LSP [=Laminar Soot Processes] v zařízení CM [=Combistion Module] (NASA);
    • struktura kulových plamenů, SOFBALL [=Structure Of Flame Balls At Low Lewis-Number] v zařízení CM (NASA);
    • studium mechaniky zrnitých materiálů, MGM [=Mechanics of Granular Materials] (NASA);
   • pomocná zařízení:
    • mikroakcelerometr pro měření úrovně mikrogravitace SAMS-FF [=Space Acceleration Measurement System -- Free Flyer] (NASA);
  • kosmická výroba:
   • biotechnologie:
    • sledování růstu rostlin ve skleníku Astroculture (NASA);
    • přenos genů ve skleníku Astroculture (NASA);
   • krystalografie a molekulární struktura:
    • příprava krystalů bílkovin (2 vzorky) v zařízení CIBX-2 [=Commercial ITA [=Instrumentation Technology Associates, Inc.] Biological Experiment] (NASA);
    • příprava krystalů bílkovin v zařízení CMPCG [=Commercial Macromolecular Protein Crystal Growth] (NASA);
    • příprava krystalů bílkovin v zařízení CPCG-PCF [=Commercial Protein Crystal Growth - Protein Crystallization Facility] (NASA);
   • cílený přenos léčiv:
    • výroba mikrokapslí s léčivy v zařízení CIBX-2 (NASA);
   • studium fyzikální podstaty výrobních a technických procesů:
    • testování prototypu hasicího zařízení s vodní mlhou v zařízení CM (NASA);
    • příprava zeolitů v peci ZCG [=Zeolite Crystal Growth];
  • technické experimenty:
   • orientace a stabilizace:
    • prototyp astronavigačního systému STARNAV (SpaceHab);
   • telekomunikace:
    • prototyp miniaturního spojového systému MSTRS [=Miniature Satellite Threat Reporting System] (USAF);
   • systém zabezpečení životních podmínek:
    • tlaková destilace VCD [=Vapor Compression Distillation] pro regeneraci vody z moči (NASA);
    • kombinovaná dvoufázová tepelná smyčka COM2PLEX [=Combined 2-Phase Loop Experiment] (ESA);
 • nosič Freestar [=Fast Reaction Experiments Enabling Science, Technology, Applications and Research] (sekce 10), na němž jsou umístěny:
  • spektrometr pro studium ozónové vrstvy v atmosféře SOLSE-2 [=Shuttle Ozone Limb Sounding Experiment] (NASA);
  • radiometr pro měření sluneční konstanty SOLCON-3 (NASA, Belgie);
  • radiometrická kamera Cybion IMC-201 (ISA);
  • zařízení pro měření kritické viskozity xenonu, CVX-2 (NASA);
  • prototyp nízkovýkonového převaděče LPT [=Low-Power Transceiver] (NASA);
  • modul SEM-14 [=Space Experiment Module] s 10 studentskými experimenty (11 amerických škol):
   • vliv kosmického prostředí na semena kukuřice (Zea mays);
   • vliv kosmického prostředí na semena různých květin;
   • vliv kosmického záření na semena rajčete (Lycopersicum esculentum) a různé materiály (guma, křída, železo, magnety, náplň do kuličkového péra aj.);
   • dozimetrická měření efektivity různých přírodních a syntetických materiálů pro radiační ochranu;
   • vliv kosmického prostředí na různé materiály (vzorky DNA, kompost, magnety, film aj.);
   • vliv kosmické prostředí na:
    • účinnost antibiotik;
    • viruleci viru T4;
   • vliv kosmického prostředí na fluorescenční vlastnosti různých minerálů;
   • vliv kosmického prostředí na:
    • různé vzorky chleba;
    • životní procesy larev potemníka moučného (moučné červy, Tenebrio molitor);
   • vliv podmínek kosmického letu na vlastnosti CD-ROM;
   • vliv kosmického letu na semena fazole (Phaseolus vulgaris);
   • vliv kosmického letu na semena rajčete (Lycopersicum esculentum);
   • vliv kosmického prostředí na vlastnosti barev rozmíchaných ve směsi moče a vody (indiánská technika) a na různé obarvené materiály;
 • mikroakcelerometr OARE [=Orbiter Acceleration Research Experiment] (sekce 11, kýl);
 • paleta EDO (sekce 12-13).
Experimenty mimo raketoplán:
 • sledování změn ionosféry vlivem zážehů motorů raketoplánu SIMPLEX [=Shuttle Ionospheric Modification with Pulsed Local Exhaust] radiolokátory ze Země;
 • sledování zážehů motorů raketoplánu z družice USAF, experiment RAMBO [Ram Burn Observation].

Aktualizováno : 26.01.2003 (převzato ze SPACE 40 A.Vítka)

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-107 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-107/exp.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.043822 vteřiny.