Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-116 > Experimenty při letu STS-116
tisk 

Na letové palubě se uskutečňuje následující experiment:
 • testování vlivu bočního větru na dynamiku přistávacího manévru DTO-805 [=Detailed Test Objective].
Na obytné palubě se uskutečňují následující experimenty:
 • testování Promethazinu jako prostředku proti snížení krevního tlaku v beztíži SDBI-1503S [=Short Duration Bioastronautics Investigation];
 • vliv kosmického letu na vybuzení latentních virů a jejich šíření mezi členy osádky SDBI-1493;
 • vliv palubního osvětlení na kvalitu spánku astronautů SDBI-1634.
Experimenty prováděné během připojení k ISS a v součinnosti s osádkou stanice:
 • studium vlivu podmínek kosmického letu na expresi a virulenci mikrobů:
  • Salmonella typhimurium;
  • Pseudomonas aeruginosa;
  • Candida albicans;
 • studium koordinace očních vjemů s motorikou ve stavu beztíže PMDIS [=Perceptual Motor Deficits In Space].
Experimenty usktečňované pro organizaci ESA během letu STS 116:
 • studium kosmického záření na mozkovou činnost člověka (v rámci experimentu ALTEA);
 • vliv kosmického záření na změny chromosomů lidských lymfocytů v tělech členů posádek (experiment Chromosome-2);
 • dozimetrické měření dávek kosmické radiace EuCPD [=European Crew Personal Dosimeters];
 • výukový experiment se sledováním závislosti intenzity kosmického záření na poloze stanice na dráze PFD [=Particle Flux Demonstrator].
 • výukový experiment s videozáznamem průběhu experimnetu ATLEA;
 • výukový experiment s demonstrací pohybu házecího disku v beztíži.
V nákladovém postoru jsou uloženy následující objekty:
 • stykovací modul pro připojení k ISS (sekce 1-2);
 • tunel do modulu Spacehab (sekce 3);
 • nákladní modul Spacehab LSM [=Logistics Single Module] (5399 kg včetně nákladu, sekce 4-5), s nákladem, který tvoří mj.:
  • procesor videosignálu VBSP [=Video Baseband Signal Processor];
  • ovladač motoru otočného spoje RJMC [=Rotary Joint Motor Controller];
  • komplet externí televizní kamery ETVCG [=External Television Camera Group];
  • generátor kyslíku OGS [=Oxygen Generation System];
  • adjustovatelné úchopové madlo AGB [=Adjustable Grapple Bar];
  • dálkově ovládané spínače RPCM [=Remote Power Control Module];
  • souprava pro odstraňování niklu NIRA [=Nickel Removal Assembly];
  • souprava filtru s aktivním uhlím CBA [=Charcoal Bed Assembly];
  • výměnné filtry pro sušení a adsoorbci příměsí D/A ORU Desiccant/Adsorbent Orbital Replacement Unit];
  • elektronika EA [=Electrical Assembly] k silovým setrvačníkům CMG [=Control Moment Gyroscope];
  • klimatizační jednotka řídicí elektroniky AAA [=Avionics Air Assembly];
  • zařízení a materiály pro nové experimenty uskutečňované dlouhodobě na palubě ISS, zejména:
   • studium kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních změn při dlouhodobém pobytu na stanici CCISS [=Cardiov ascular and Cerebrovascular Control of Return from ISS];
   • 2 studentské experimenty CSI-1 [CGBA Science Insert] pro přístroj CGBA [=Commercial Generic Bioprocessing Apparatus]:
    • studium gravitropismu a fototropismu při klíčení rostlin;
    • vliv mikroogravitace na vývoj hlístic druhu Caenorhabditis elegans;
   • nové kompozitní materiály pro závěsy s tvarovou pamětí vyvíjené pro kosmické aplikace;
   • zařízení pro studium semenáčků čočky Lens culinaris ke zjišťování mezní gravitace potřebné k vyvolání gravitropismu;
   • přenosný detektor LOCAD-PTS [=Lab-On-Chip Application Development-Portable Test System] pro zjišťování chemických a biologickch látek odebraných ze stěn stanice;
   • druhá technologická družice SPHERES [=Snychronized Position Hold, Engage, Reorient, Experimental Satellite];
   • studium koordinace viuálních vjemů a motoriky při dlouhodobém pobytu v beztíži TRAC [=Test of Reacton and Adaptation Capabilities];
  • výsledky dosavadního výzkumu na ISS určené k dopravě na Zemi:
   • výsledky studia vlivu soli v beztíži na vývoj srdečních onemocnění LTM [=Long Term Microgravity];
   • výsledky studia změn neuroendokrinní a imunitní odezvy lidského organismu při dlouhodobém pobytu v beztíži (experiment IMMUNO);
   • výsledky optimalizace pěstebních substrátů pro růst rostlin v podmínkách kosmického letu ORZS [=Optimization of Root Zone Substrates];
   • výsledky studia růstu kultor mikroorganismů beztíži POEMS [=Passive Observatories for Experimental Microbial Systems];
   • výsledky studia nebezpečí tvorby močových kamenů v beztíži (experiment RENAL);
   • modul SEM [=Space Experiment Module] pro studentské experimenty v mikrogravitaci;
   • výsledky studia vlivu radiace na stabilitu léčiv a složek potravy (experiment Stability);
   • výsledky studia chování patogeních mikroorganismů a alergenů za podmínek kosmického letu (experiment SWAB);
   • výsledky studia fototropismu u kořenových systémů rostlin v beztíži (experiment Tropi);
 • distribuční rozvodná jednotka SPDU [=Shuttle Power Distribution Unit] (sekce 5 levobok);
 • příhradová konstrukce ITS-P5 [=Integrated Truss Structure - Port Five];
 • integrovaný nosič nákladu ICC [=Integrated Cargo Carrier] (839 kg, včetně nákladu 2492 kg, sekce 11-12), na němž jsou umístěny:
  • STP-H2, FRAM (1398 kg);
  • 3 balíky protimeteorických krycích panelů SMDP [=Service Module Debris Panel] pro modul Zvezda;
  • nosník FSE [=Flight Support Equipment] pro balíky protimeteorických panelů;
  • vypouštěcí zařízení pro nanodružice STP-H2 [=Space Test Program] s objekty:
   • vypouštěcí kontejner SSPL5510 [=Space Shuttle Picosat Launcher] s družicí:
    • pikodružice RAFT-1 [=Radar Fence Transponder] pro kalibraci radiolokátorů a zkoušky spojových systémů;
   • 2 nanodružice MEPSI 2A/2B [=Microelectromechanical System Based Pico Satellite Inspector];
   • schránka CAPE [=Canister for All Payload Ejection] pro nanodružice ANDE [=Atmospheric Neutral Density Experiment]:
    • ANDE-MAA [=Atmospheric Neutral Density Experiment-Mock ANDE Active];
    • ANDE-FCAL [=Atmospheric Neutral Density Experiment-Fence Calibration];
  • 15 vyvažovacích závaží AMP [=Adjustable Mass Plate];
  • upevňovací mechanismus PFRAM [=Passive Flight Releasable Attachment Mechanism] pro ukotvení modulu čerpadla amoniaku PMIA [=Pump Module Integrated Assembly] v případě nutnosti jeho dopravy na Zemi.
Podél závěsu dveří nákladového prostoru jsou umístěny:
 • dálkový manipulátor SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] (výr. č. 303, levobok);
 • prodlužovací tyč se sensory pro kontrolu tepelné ochrany raketoplánu OBSS (výr. č. 202, pravobok).
Hlavním úkolem letu je doprava a instalace příhradové konstrukce ITS-P5 [=Integrated Truss Structure - Port Five] stanice ISS a přepojení energetického systému amerického segmentu z fotovoltaických baterií PVAA-P6 na PVAA-P4.
Aktualizováno : 10.12.2006

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-116 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-116/exp.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.084029 vteřiny.