Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Pilotované lety > STS > STS-120 Di/F-34

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
2007-050A 23.10.2007 07.11.2007 15d02h23m ISS-10A (Harmony/Node-2, SPDU, PDGF, MBSU, SASA, 4xEVA)

Posádka STS-120
Posádka :

Melroy[ová],P.A.[VE] | Zamka,G.D.[PL] | Wilson[ová],S.D.[MS] | Parazynski,S.E.[MS] | Wheelock,D.H.[MS] | Nespoli,P.A.[MS](Itálie)
Tani,D.M.[MS] (na ISS) / Anderson.C.C.[MS] (z ISS)


Popis letu :

Znak letu STS-120Hlavním cílem tohoto letu k ISS byla doprava modulu Harmony (jeho původní označení bylo Node-2) na stanici. Modul byl dočasně připevněn k levému CBM uzlu modulu Unity (po odletu raketoplánu bude Harmony přesunut na přední část modulu Destiny). Dalším velkým úkolem bylo přemístění nosníku ITS-P6 do jeho konečné pozice na ITS-P5. Při rozvinování solárních panelů po přemístění P6 došlo k poškození (natržení) panelu P6-4B.

Během letu se uskutečnily celkem 4 výstupy do kosmu (EVA), všechny přes modul Quest. Kromě montážních prací kosmonauti při EVA-4 improvizovaně opravili poškozený solární panel P6-4B.

Daniel Tani na ISS vystřídal Claytona Andersona v rámci dlouhodobé Expedice 16.

Pracovní dráha raketoplánu měla sklon 51,6° (jako dráha stanice ISS).

Plánovaný průběh letu

Stav ISS po letu STS-120 (2007)Den 1. - Start (LC-39A, 23.10.2007)
Den 2. - Sbližovací manévry, kontrola náběžných hran a špičky orbiteru pomocí OBSS
Den 3. - Přiblížení k ISS, snímkování spodní strany raketoplánu z ISS a připojení ke stanici
Den 4. - EVA-1 (Parazynski, Wheelock) - příprava Harmony a ITS-P6, demontáž antény, přemístění Harmony na Unity
Den 5. - Kontrola vybraných míst orbiteru pomocí OBSS (podle potřeby), vstup posádky do modulu Harmony
Den 6. - EVA-2 (Parazynski, Tani) - odpojení ITS-P6 od ITS-Z1, inspekce SARJ-S3, instalace PDGF na Harmony
Den 7. - Předání ITS-P6 mezi SSRMS a SRMS (a zpět po přejezdu SSRMS), volný čas pro posádku
Den 8. - EVA-3 (Parazynski, Wheelock) - instalace ITS-P6 na ITS-P5, přemístění MBSU; rozvinutí solárních panelů na ITS-P6
Den 9. - Tisková konference, přenášení nákladu mezi raketoplánem a ISS
Den 10. - EVA-4 (Parazynski, Wheelock) - testování možnosti oprav tepelné ochrany raketoplánu metodou T-RAD [ve skutečnosti byl výstup přesunut na den 12 a byl věnován opravě poškozeného solárního panelu]
Den 11. - Přenášení nákladu, EVA-5 (Whitson[ová], Malenčenko) - příprava na přemístění PMA-2 [ve skutečnosti byl výstup přesunut na dobu po odletu raketoplánu od stanice]
Den 12. - Volný čas pro posádku, rozloučení posádek, uzavření průlezů [ve skutečnosti přesunuto na den 13]
Den 13. - Odpojení raketoplánu od ISS, inspekční oblet stanice, kontrola tepelné ochrany raketoplánu pomocí OBSS
Den 14. - Příprava na přistání
Den 15. - Přistání na KSC (06.11.2007) [nakonec 07.11.2007]

Skutečný průběh letu

Předstartovní operace
Start raketoplánu Discovery STS-120 z KSC (23.10.2007)23.09.2007 - Přesun do VAB (připojení ET a SRB)
30.09.2007 - RollOut z VAB na LC-39A
09.-10.10.2007 - TCDT (Terminal Count Down Test)
20.10.2007 - Začátek odpočítávání (T-43 hodin) na start 23.10.2007 v 17:38 SELČ

Průběh letu
Raketoplán Discovery STS-120 úspěšně odstartoval hned na první pokus a v plánovaný čas, tedy 23.10.2007 v 17:38:19 SELČ.

Během dvou dnů sbližovacích manévrů byla provedena první část kontroly stavu tepelné ochrany raketoplánu pomocí systému OBSS.

Raketoplán se připojil ke stanicí ISS ve čtvrtek 25.10.2007 ve 14:40 SELČ.

Následující den, v pátek 26.10.2007, vystoupili kosmonauti Parazynski a Wheelock ve skafandrech poprvé na povrch stanice (EVA-1). Při výstupu nejprve z ITS-Z1 demontovali anténu SASA a uložili ji do nákladového prostoru raketoplánu k dopravě na Zemi. Po údržbě bude anténa opět vynesena do kosmu a bude na ISS jako záloha. Po uložení SASA kosmonauti připravili modul Harmony na přemístění. Přichytili dočasně na čelo Harmony sokl PDGF (Power and Data Grapple Fixture), který byl později při EVA-2 nainstalován na bok Harmony, a na které pak mohl "překročit" staniční manipulátor SSRMS a čerpat odtud energii a data pro své ovládání. Kosmonauti při EVA-1 také sejmuli z modulu Harmony ochranné kryty, které zde byly při startu, a odpojili všechny konektory propojující do té doby modul s raketoplánem. Pak byl modul Harmony zachycen staničním manipulátorem SSRMS, vyzdvižen z nákladového prostoru raketoplánu a pomalu přemístěn k levému bočnímu portu CBM modulu Unity, kam byl nakonec dočasně automaticky přichycen. Kosmonauti mezitím odpojili čtyři čpavkové hadice mezi ITS-P6 (trochu čpavku přitom uniklo, ale skafandry kosmonautů nebyly zasaženy). Posledním úkolem kosmonautů byla instalace izolačních překrytů na složený radiátor a dva bloky elektroniky na ITS-P6. Nosník ITS-P6 tak byl zase o něco víc připraven na svůj přesun na konec ITS-P5 v příštích dnech. Výstup EVA-1 trval 6 hodin 14 minut.

Posádky Expedice 16 a STS-120 v modulu Harmony na ISS (27.10.2007)V sobotu 27.10.2007 se kosmonauti na ISS věnovali přenášení nákladu mezi raketoplánem a stanicí, ale také se chystali na oživování modulu Harmony ještě v jeho stávající dočasné pozici. Velitelka ISS, Peggy Whitsonová, otevřela průlez do Harmony ve 14:24 SELČ a spolu s Paolo Nespolim vplula do nového modulu. Kosmonauti při prvním vstupu do Harmony použili roušky, aby náhodou nevdechli případné volně poletující částice. Hlavním smyslem vstupu do Harmony bylo zahájení demontáže cca 700 šroubů a příchytek, které jistily různé části vybavení modulu při startu a teď bylo třeba tyto pojistky postupně všechny odstranit. Součástí první fáze aktivace Harmony byly i další činnosti jako aktivace některých počítačů, cirkulace vzduchu, dýchacích masek apod.

V sobotu také přišla z řídicího střediska zpráva, že do plánu nedělního výstupu EVA-2 byla přidána inspekce rotačního spoje SARJ-S3 (pravobočního) [mezi nosníky ITS-S3 a S4]. Jeden z kosmonautů se měl vydat k SARJ-S3 a prohlédnout ho kolem dokola, jestli neobjeví něco, co by mohlo "drhnout" a způsobovat vibrace a zvýšený příkon motorů, což jsou problémy, které byly v minulých dnech u tohoto spoje zaznamenány. Problémy se projevovaly v obou směrech otáčení spoje SARJ-S3.

Výstup EVA-2 se uskutečnil v neděli 28.10.2007. Kosmonauti Parazynski a Tani při výstupu nejprve dokončili odpojení nosníku ITS-P6 od ITS-Z1 (v té době už byl ITS-P6 uchopen staničním manipulárotem SSRMS) a manipulátor pak ITS-P6 přenesl do "parkovací" polohy, kde zůstal do druhého dne (kdy bylo v plánu předávání nosníku mezi SSRMS a SRMS a zpět při přesunu ITS-P6 blíže k ITS-P5). Parazynski dále při výstupu EVA-2 nainstaloval na modul Harmony vnější vybavení jako úchytná madla a pracovní plošiny (kromě toho sejmul několik ochranných krytů a pojistek, použitých jen pro start modulu ze Země). Tani při výstupu EVA-2 (28.10.2007)Daniel Tani mezitím prohlédl madla na vozíku CETA (protože byly obavy, že jsou na nich ostré hrany, které mohou poškodit rukavice kosmonautů) a pak se věnoval inspekci rotačního spoje SARJ-S3. Při vnější prohlídce Tani nic nenašel, ale když demontoval jeden kryt a podíval se dovnitř, tak zde objevil značné množství kovových špon (hoblin), které zde rozhodně neměly být. Na žádost řídicího střediska pořídil foto a video dokumentaci a odebral vzorky špon pomocí lepicí pásky. Potom Tani namontoval kryt SARJ zpět a věnoval se dalším činnostem, především rekonfiguraci kabeláže uvnitř nosníku ITS-S0 tak, aby po přemístění ITS-P6 bylo možno řídit rozvod elektrické energie z tohoto nosníku. Důležitou činností při EVA-2 byla instalace soklu PDGF (Power Data Grapple Fixture) na spodní stranu modulu Harmony. Právě tento PDGF sokl měl být po odletu raketoplánu použit k zachycení Harmony manipulátorem SSRMS a k přenesení nového modulu do jeho konečné pozice na přední straně modulu Destiny. Pro nedostatek času se ale při EVA-2 kosmonautům podařilo PDGF připevnit na správné místo jen mechanicky. Elektrické připojení bylo odloženo na příští výstup. Podobně byla odložena i výměna jednoho vadného bloku RPCU (Remote Power Control Unit). Výstup EVA-2 skončil po 6 hodinách a 33 minutách.

V pondělí 29.10.2007 byla povelem z řídicího střediska rozložena dvě velká křídla radiátoru na ITS-S1. Nosník ITS-P6 byl přemístěn blíže k ITS-P5 pomocí manipulátorů tak, že nejprve staniční SSRMS předal nosník raketoplánovému SRMS, pak SSRMS přejel prázdný na vozíku MT až na konec kolejové dráhy co nejblíže k ITS-P5, a nakonec SRMS předal P6 zpět SSRMS, který už s ním mohl dosáhnout až do těsné blízkosti P5. Tím bylo vše připraveno k opětovné instalaci P6.

Wheelock při výstupu EVA-3 (30.10.2007)Po vyhodnocení inspekce rotačního spoje SARJ-S3 bylo v řídicím středisku rozhodnuto zařadit do výstupu EVA-3 kontrolu zatím bezproblémového spoje SARJ-P3, aby se zjistilo, jak a čím se stav obou spojů vzájemně liší. Podstatnější ale bylo rozhodnutí, že výstup EVA-4 by měl být plně věnován další inspekci spoje SARJ-S3. Kosmonauti měli postupně otevřít úplně všechny kryty kolem spoje SARJ a pokusit se zjistit, kde je problém (předběžným rozborem odebraných vzorků špon bylo zjištěno, že "smetí" zřejmě nepochází z izolačních krytů kolem SARJ, ale pravděpodobně je to přímo ocel z konstrukce spoje). Kvůli množství demontovaných krytů se předpokládala EVA-4 v plné délce 6,5 hodiny (kvůli tomu byly zrušeny plánované testy oprav TPS metodou T-RAD). Protože měl mít EVA-4 plnou délku, bylo třeba i EVA-5 odložit o jeden den, kvůli procedurám v modulu Quest. Raketoplán se tak měl od ISS odpojit 5.11.2007 a přistát až 7.11.2007. Plány pro výstup EVA-4 se zcela změnily hned následující den, kdy byl na programu výstup EVA-3.

Výstup EVA-3 proběhl 30.10.2007 a kosmonauti Parazynski a Wheelock při něm úspěšně připojili nosník ITS-P6 k P5 a propojili ho i elektricky se zbytkem stanice. Parazynski pak provedl kontrolu levobočního spoje SARJ-P3 podobně, jako to dělal Tani při EVA-2, takže odmontoval jeden kryt spoje a podíval se dovnitř. Tento spoj byl ale úplně čistý a Parazynski neobjevil žádné známky kovových špon ani jiného poškození nebo opotřebení. Tím bylo už naprosto jasné, že pravoboční spoj SARJ-S3 je v nepořádku a je třeba ho důkladně prohlédnout a najít způsob odstranění problémů. To měl byl úkol pro EVA-4. Při EVA-3 ještě kosmonauti přenesli náhradní jednotku MBSU (Main Bus Switching Unit) z nákladového prostoru raketoplánu na externí plošinu ESP-2 vedle modulu Quest. Krátce před koncem výstupu bylo zahájeno rozkládání solárních panelů na přemístěném nosníku P6 (radiátor na P6 byl rozevřen už krátce po montáži nosníku ke stanici a po sejmutí pojistek a tepelných krytů). Výstup EVA-3 trval celkem 7 hodin a 8 minut.

Poškozený solární panel na ITS-P6 (30.10.2007)Po skončení výstupu pokračovalo rozkládání solárních panelů. Jeden panel (2B) se podařilo rozvinout na plnou délku, ale druhý panel (4B) se při rozevření na 25 z 31 dílů zadrhnul a poškodil (jedno vodicí lanko se zachytilo za část panelu a tato část se pak natrhla a vytvořil se poměrně velký otvor o délce téměř 1 metr). Rozkládání bylo zastaveno a později byl panel asi o jeden díl zase zatažen zpět (aby se snížilo napětí ve vodicím lanku, které napínalo natrženou část panelu). Panel stále mohl dodávat proud do palubní sítě (elektricky byl plně funkční), ale mechanicky byl nestabilní a na poškození samozřejmě bylo třeba nějak reagovat. Technici na Zemi diskutovali o nejvhodnějším řešení situace.

Nakonec bylo rozhodnuto, že oprava solárního panelu P6-4B se stane prioritou zbytku mise STS-120. Inspekce spoje SARJ-S3 byla zrušena, výstup EVA-5 byl přeložen až na dobu po odletu raketoplánu a také výstup EVA-4 byl odložen (postupně až na sobotu 03.11.2007) a zcela přeplánován, takže byl celý věnován pokusům o opravu poškozeného panelu. Hlavní problém byl v tom, že panel P6-4B nebylo možno rozvinout na plnou délku, takže panel neměl dostatečnou tuhost, aby s ním bylo možno pohybovat v úhlu alfa (kolem spoje SARJ-P3). Tím byl blokován i pohyb panelů na ITS-P4, a protože se panely nemohly optimálně natáčet za Sluncem, byl omezen i jejich celkový průměrný výkon. Napájení bylo sice dostatečné pro současnou konfiguraci ISS, ale nestačilo by pro moduly Columbus a Kibo, jejichž start byl plánován na nejbližší měsíce. Proto se hlavní prioritou stala snaha o plné rozvinutí a stabilizaci poškozeného panelu tak, aby se mohl začít otáčet bezproblémový spoj SARJ-P3 i se zbývajícími solárními panely na levoboku stanice.

Jako optimální způsob opravy byla zvolena dopravu jednoho kosmonauta do těsné blízkosti poškozeného místa, ruční uvolnění (nebo přestřižení) zamotaných lan a "zašití" poškozeného panelu pomocí pěti improvizovaných "táhel" prostrčených průchodkymi v panelu. Pro vyzvednutí kosmonauta k panelu P6-4B byl použit nástavec OBSS zachycený staničním manipulátorem SSRMS na úchytu ve střední části OBSS (kde je jediný úchyt OBSS slučitelný s uchopovacím mechanizmem na SSRMS). Délka OBSS tak sice byla využita jen z poloviny, ale i tak to stačilo na dosažení až k poškozenému místu.

Parazynski při opravě panelu P6-4B (03.11.2007)Plán byl postupně upřesněn a v sobotu 03.11.2007 se kosmonauti Parazynski a Wheelock vydali na opravářský výstup EVA-4. Kosmonauti nejprve na konec OBSS namontovali tzv. WIF (Worksite Interface Fixture) a na něj pak úchyt nohou PFR (Portable Foot Restraint). Parazynski nastoupil na konec SSRMS/OBSS a byl přenesen k poškozenému místu. Wheelock se mezitím přesunul na střed nosníku ITS-P6 odkud kontroloval pozici Parazynského a navigoval operátory SSRMS ve stanici. Protože nebylo zcela jasné, jakým způsobem je vodicí lanko zapleteno do panelu, musel Parazynski nejprve zhodnotit situaci. Ukázalo se, že lanka jsou zamotána tak důkladně, že rozmotání nepřipadalo v úvahu a bylo třeba lanka přestříhat. Ještě předtím ale kosmonaut do panelu nainstaloval první "táhlo" se zakončeními, připomínajícími manžetové knoflíčky (anglicky "cufflinks"). Pak Parazynski postupně přestříhal zapletenou část vodicího lanka (na obou stranách) a odstranil ho. Vodicí lanko bylo u základny P6 připojeno na samonavíjecí zařízení, takže Wheelock musel kleštičkami přidržovat přestřižené lanko a kontrolovaně ho stáhnout do navijáku. Parazynski poté naistaloval zbývající 4 "táhla" kolem potrhaných částí panelu tak, aby panel snesl zatížení tahem cca 30 kg, který je v panelu nutný při jeho plném rozvinutí a který zajišťuje tuhost panelu. Nakonec bylo přikročeno k rozvinutí panelu P6-4B. Postupovalo se po cca půlmetrových krocích a kosmonauti kontrolovali stav panelu v poškozené části. Rozložení proběhlo bez problémů až do plné délky panelu a oprava tím byla prohlášena za úspěšnou a dokončenou. Kosmonauti se tedy po úklidu svého vybavení vrátili do přechodové komory a výstup EVA-4 byl ukončen (trval 7 hodin 19 minut).

Krátce po ukončení výstupu bylo aktivováno sledování Slunce u levobočních panelů a všechny panely na ITS-P4 a P5 tak mohly dodávat svůj plný výkon. Aktivován byl i rotační spoj SARJ-P3. Z energetického hlediska tedy byla stanice připravena na přijetí modulů Columbus a Kibo, ale samozřejmě bylo ještě nutné v nejbližších týdnech přemístit modul Harmony na Destiny (včetně tunelu PMA-2). K tomu byly třeba celkem 3 výstupy do kosmu na ISS (v provedení členů Expedice 16) a také hodně práce se staničním manipulátorem SSRMS. To vše bylo naplánováno na listopad 2007, ale už na dobu po odletu raketoplánu.

Stanice ISS při odletu raketoplánu Discovery STS-120 (05.11.2007)V neděli 04.11.2007 se tedy posádky rozloučily a byly uzavřeny průlezy mezi raketoplánem a stanicí.

K odpojení raketoplánu od ISS došlo v pondělí 05.11.2007 v 11:32 SEČ. Ještě téhož proběhla závěrečná kontrola stavu tepelné ochrany raketoplánu pomocí OBSS.

Přistání raketoplánu Discovery STS-120 na KSC se úspěšně uskutečnilo při první příležitosti a podle plánu, tedy ve středu 07.11.2007 v 19:01:18 SEČ. Na Zemi se tak vrátil i Clayton Anderson, který na oběžné dráze strávil více než 150 dnů.


Aktualizováno : 11.08.2011

[ Obsah | Pilotované lety | STS | Expedice 16 na ISS ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-120/index.htm)