Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-121 > Experimenty při letu STS-121
tisk 

Na letové palubě se uskutečňují následující experimenty:
 • testy funkce modifikovaného systému MADS [=Modular Auxiliary Data System] pro sběr dat o stavu tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] raketoplánu, přenosového systému PCMU [=Pulse Code Modulation Unit] a nové záznamové jednotky SSR [=Solid State Recorder] DTO-702;
 • testování vlivu bočního větru na dynamiku přistávacího manévru DTO-805;
 • testy použití azeotropní směsi vody a PGME k zabránění zamrzání výparníku vody pro chlazení čerpadel hydrauliky APU [=Auxilliary Power Unit] DTO-850.
Na obytné palubě se uskutečňují následující experimenty:
 • testování Promethazinu jako prostředku proti kinetóze DSO-490B;
 • vliv kosmického letu na vybuzení latentních virů a jejich šíření mezi členy osádky DSO-493;
 • sledování stavu ortostatického ústrojí DSO-499 (poletové vyšetření);
 • vliv kosmického letu na reaktivaci Eppstein-Barrova viru DSO-500;
 • vliv palubního osvětlení na kvalitu spánku astronautů DSO-634;
 • studium vlivu podmínek kosmického letu na citlivost k houbovým infekcím, na progresi radiací vyvolaných zhoubných bujení a na změny v imunitním systému u mušek octomilek (Drosophila melanogaster);
 • studium změn virulence v podmínkách kosmického letu u tří typů mikrobů potenciálně ohrožujících zdraví astronautů během kosmických letů.
Experimenty prováděné během připojení k ISS a v součinnosti s osádkou stanice:
 • vliv těžkých nákladů na chování staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] DTO-852;
 • zkoušky optimálních způsobů větrání prostor raketoplánu během připojení k ISS pro šetření zásob kapalného kyslíku SDTO 12004-4;
 • sledování mechanického namáhání konstrukce ISS působením činnosti osádky, manévrů motory raketoplánu na životnost stanice a jejího možného prodloužení SDTO 13005-U.
Během výstupů do volného prostoru se uskutečňují následující experimenty:
 • 1. výstup do volného prostoru:
  • testování mechanického chování prodlužovací tyče OBSS [=Orbiter Boom Survey System] při zátěži tělem astronauta DTO-849;
 • 3. výstup do volného prostoru (bude-li prodloužen let):
  • testování a nácvik postupů opravy poškozených částí tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] raketoplánu DTO-848;
  • testování infračervené televizní kamery ke zjišťování delaminace materiálu RCC [=Reinferced Carbon-Carbon] panelů náběžné hrany křídla DTO-851.
Před letem a po jeho skončení se uskutečňují následující experimenty:
 • vliv kosmického letu na imunitní stav člověka DSO-498 (předletové a poletové vyšetření);
 • studium poletové prostorové orientace DSO-635;
 • sledování změn chromosomů v krevních lymfocytech u členů osádky DSO-637 (předletové a poletové vyšetření).
Mimo raketoplán se během jeho letu provádějí následující experimenty:
 • sledování zážehů motorů raketoplánu ze stanice na ostrově Maui v rámci programu MAUI [=Maui Analysis of Upper Atmospheric Injections];
 • sledování zážehů motorů raketoplánu z vojenských družic v rámci programu RAMBO [=Ram Burn Observation].
Na obytné palubě je umístěna část kusového nákladu pro ISS a to zejména:
 • tvarované křeslo do návratového modulu transportní lodi Sojuz pro T. Reitera;
 • plastikové skládací nádrže CWC [=Collapsible Water Container] na pitnou vodu z palivových baterií;
 • 2 skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit];
 • přístroj pro elektrostimulaci svalů PEMS [=Perkusive Electrical Muscle Stimulator];
 • zařízení pro experimenty na ISS:
  • sledování růstu modelových mikrobiálních buněk v beztíži POEMS [=Passive Observatories for Experimental Microbial Systems];
  • sledování fototropismu u kořenových systémů vyšších rostlin Tropi [=Root Phototropism].
V nákladovém postoru jsou uloženy následující objekty:
 • stykovací modul pro připojení k ISS (sekce 1-2);
 • integrovaný nosič nákladu ICC [=Integrated Cargo Carrier] (sekce 5-6), na němž jsou uloženy:
  • náhradní cívkový systém kabelu TUS/RA [=Trailing Umbilical System/Reel Assembly] přípojného kabelu mobilní základny MBS [=Mobile Base System];
  • čerpadlo vnější smyčky termoregulačního systému EATCS-PM [=External Active Thermal Control System/Pump Module];
  • úchytná tyč FGB [=Fixed Grapple Bar];
 • nákladový modul MPLM-1 [=Multipurpose Logistics Module] "Leonardo" (sekce 7-12, prázdná hmotnost přibližně 4300 kg) s nákladem pro ISS (přibližně 9500 kg), zejména:
  • skříň s mrazničkou MELFI [=Minus Eighty Laboratory Freezer for the ISS];
  • transportní skříň EXPRESS [=Expedite them Processing of Experiments to the Space Station] č. 2 s inkubátorem EMCS [=European Modular Cultivation System];
  • skříň s generátorem kyslíku OGS [=Oxygen Generation System];
  • nový veloergometr CEVIS [=Cycle Ergometer with Vibration Isolation System];
  • tepelný výměnník CCAA HX [=Common Cabin Air Assembly Heat Exchanger] klimatizační jednotky modulu Destiny;
  • 3 skříně s kusovým nákladem RSR [=Resupply Stowage Rack];
  • 5 palet s kusovým nákladem RSP [=Resupply Stowage Platform];
 • mnohoúčelový nosič nákladu LMC [=Lightweight MPESS Carrier] (sekce 13), na něž je uložena:
  • souprava pro ověřování a nácvik postupů při opravách tepelné ochrany raketoplánu (experiment DTO 848).
Podél závěsu dveří nákladového prostoru jsou umístěny:
 • dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System] (výr. č. 303, levobok);
 • prodlužovací tyč se sensory pro kontrolu tepelné ochrany raketoplánu OBSS (výr. č. 202, pravobok).
Hlavním úkolem letu je prověrka úprav raketoplánu po havárii Columbie, doprava nákladu na stanici ISS , doprava třetího člena dlouhodobé osádky stanice a doprava materiálů zpět na Zemi.

Aktualizováno : 08.07.2006

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-121 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-121/exp.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.065713 vteřiny.