Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-118 En/F-20
tisk 

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
2007-035A 08.08.2007 21.08.2007 12d17h56m ISS-13A.1 (ITS-S5, SpaceHab-SM, ESP-3, CMG, 4xEVA)


Posádka STS-118
Posádka :
Kelly,S.J.[VE] | Hobaugh,Ch.O.[PL] | Caldwell[ová],T.E.[MS] | Mastracchio,R.A.[MS] | Williams,D.R.[MS](Kanada) | Morgan[ová],B.R.[MS] | Drew,B.A.[MS]


Popis letu :

Znak STS-118Hlavním cílem tohoto letu ke stanici ISS byla doprava a montáž dalšího pravobočního dílu příčného příhradového nosníku (ITS-S5), doprava a montáž plošiny ESP-3 na povrch stanice, včetně náhradního silového gyroskopu CMG pro stabilizační systém stanice. Kromě toho byl v nákladovém prostoru raketoplánu přetlakový modul SpaceHab-SM s vybavením pro stanici (šlo o poslední let modulu SpaceHab v raketoplánu). Zajímavostí letu byla i přítomnost Barbary Morgan[ové] v posádce, protože ta byla původně vybrána jako náhradnice Christy McAulife[ové] v rámci programu "Učitel ve vesmíru" pro let Challenger STS-51L, který v roce 1986 skončil katastrofou a smrtí posádky. Program "Učitel ve vesmíru" byl ukončen, ale Morganová se do týmu kosmonautů NASA vrátila v roce 1998 tentokrat jako standardní kandidátka na letového specialistu. Přesto své původní povolání nezapřela a při letu na palubě raketoplánu i ISS uskutečnila několik vzdělávacích akcí.

Šlo o první start raketoplánu Endeavour od roku 2002 po plánované údržbě a modernizaci. Při modernizaci byl Endeavour vybaven i systémem SSPTS (Station-to-Shuttle Power Transfer System), který mu po připojení k ISS umožňuje čerpat elektrickou energii ze zdrojů stanice (na úrovni cca 6,5 kW) a tak prodloužit dobu pobytu u stanice (díky úspoře kapalného kyslíku a vodíku pro palivové články raketoplánu).

Schéma systému SSPTS pro napájení raketoplánu z ISSSystém SSPTS byl poprvé reálně zkoušen právě při letu STS-118. Protože fungoval podle očekávání, byl pobyt u stanice prodloužen o dva dny proti plánu předchozích standardních misí.

Během letu se uskutečnily 4 plánované montážní výstupy do kosmu (EVA-1 až 4). Kosmonauti při nich propojili ITS-S5 se zbytkem stanice, vyměnili porouchaný silový gyroskop CMG-3, nainstalovali nové telekomunikační vybavení na povrch stanice a sejmuli dva panely se vzorky materiálů v rámci experimentu MISSE.

Pracovní dráha raketoplánu měla sklon 51,6°.

Plánovaný průběh letu

Den 1. - Start (LC-39A, 08.08.2007)
Den 2. - Sbližovací manévry, kontrola náběžných hran a špičky orbiteru pomocí OBSS
Den 3. - Přiblížení k ISS, snímkování spodní strany raketoplánu z ISS a připojení ke stanici, aktivace SSPTS
Den 4. - Instalace ITS-S5 na ITS-S4 pomocí SSRMS, EVA-1 (Mastracchio, Williams) - propojování ITS-S5 a ITS-S4
Den 5. - Přenášení nákladu mezi raketoplánem a ISS, kontrola vybraných míst orbiteru pomocí OBSS
Den 6. - EVA-2 (Mastracchio, Williams) - výměna silového gyroskopu CMG na ITS-Z1
Den 7. - Instalace plošiny ESP-3 pomocí SSRMS, tisková konference, přenášení nákladu mezi raketoplánem a ISS
Den 8. - EVA-3 (Mastracchio, Anderson) - instalace telekomunikačního vybavení, přemístění vozíků CETA, sejmutí experimentů MISSE
Den 9. - Volný čas pro posádku, tisková konference, přenášení nákladu mezi raketoplánem a ISS
Den 10. - EVA-4 (Williams, Anderson) - instalace telekomunikačních antén, instalace držáku pro OBSS na ISS
Den 11. - Tisková konference, vzdělávací akce, přenášení nákladu mezi raketoplánem a ISS
Den 12. - Dokončení přenášení nákladu, vzdělávací akce, rozloučení posádek, uzavření průlezů
Den 13. - Odpojení raketoplánu od ISS, inspekční oblet stanice, kontrola tepelné ochrany raketoplánu pomocí OBSS
Den 14. - Příprava na přistání
Den 15. - Přistání na KSC (22.08.2007) [nakonec už 21.08.2007 kvůli hrozbě hurikánu Dean]

Skutečný průběh letu

Předstartovní operace
Sestava Endeavour STS-118 po převozu z VAB na LC-39A (11.07.2007)02.07.2007 - Přesun do VAB (připojení ET a SRB)
11.07.2007 - RollOut z VAB na LC-39A
18.-19.07.2007 - TCDT (Terminal Count Down Test)
06.08.2007 - Začátek odpočítávání (T-43 hodin) na start 08.08.2007

Průběh letu
Start raketoplánu Endeavour STS-118 byl původně plánován na 07.08.2007 ve 23:02 UT (08.08.2007 01:02 SELČ). Tento termín potvrdilo i zasedání FRR (Flight Readiness Review) dne 26.07.2007. Pak se ovšem na rampě objevily problémy s netěsností kabiny raketoplánu. Technici zjitili, že příčinou byl podcházející jeden ze dvou pojistných přetlakových ventilů PPRV B (positive pressure relief valve B), který zabraňuje nekontrolatelnému vzrůstu tlaku uvnitř kabiny pro posádku. Ventil bylo nutno vyměnit (náhradní díl byl demontován z raketoplánu Atlantis) a testy hermetičnosti se musely opakovat. To si vyžádalo určitý čas, takže 03.08.2007 bylo rozhodnuto odložit start STS-118 o jeden den, tedy na 08.08.2007 ve 22:36 UT (09.08.2007 00:36 SELČ).

Po relativně klidném průběhu odpočítávání raketoplán Endeavour úspěšně odstartoval v plánovaný čas (přesně 09.08.2007 v 00:36:42 SELČ).

Raketoplán Endeavour STS-118 při příletu ke stanici ISS (10.08.2007)Po dvou dnech sbližovacích manévrů, během nichž byla provedena první část kontroly stavu tepelné ochrany raketoplánu pomocí OBSS, se raketoplán setkal a spojil se stanicí ISS v pátek 10.08.2007 v 18:02 UT (20:02 SELČ). Ještě téhož dne byl nosník S5 uchopen manipulátorem SRMS a vyzdvižen z nákladového prostoru raketoplánu. Poté byl nosník předán staničnímu manipulátoru SSRMS. V této poloze (mezi nákladovým prostorem raketoplánu a koncem nosníku S4) zůstal S5 několik hodin, aby se vyrovnala jeho teplota s teplotou stanice a aby na sebe později správně dosedly propojovací šrouby a úchyty. Večer 10.08.2007 byl také aktivován systém SSPTS (Station-to-Shuttle Power Transfer System), který raketoplánu umožňuje čerpat elektrickou energii ze zdrojů stanice a tak proudloužit svůj pobyt u stanice. Systém fungoval dobře a dodával do raketoplánu elektrický výkon průměrně 6,5 kW.

Následující den, 11.08.2007, vystoupili Mastracchio a Williams do kosmu (přes modul Quest) a asistovali při instalaci nosníku S5 na konec nosníku S4. Nejprve byl S5 pomocí SSRMS přiblížen k cílovému místu a kosmonauti odmontovali jeho přepravní pojistky. Potom zkontrolovali přesnost pozice S5, který byl následně manipulátorem posunut tak, aby zaklaply jistící západky. Prvotní instalaci S5 dokončili kosmonauti pevným dotažením úchytných šroubů. Výstup pak pokračoval demontáží úchytného trnu z povrchu S5 a složením posledního radiátoru na ITS-P6. Nosník P6 tak byl zase o něco více připraven k přesunu do své konečné pozice na P5 (tato operace je v plánu pro následující let STS-120). Výstup EVA-1 trval celkem 6 hodin 17 minut.

Snímek poškozených destiček tepelné ochrany raketoplánu na oběžné dráze (10.08.2007)V neděli 12.08.2007 proběhla detailní inspekce vybraných míst tepelné ochrany raketoplánu, protože ze záznamu startu i z fotografií pořízených z ISS bylo zjištěno, že při vzletu zhruba v T+58s se z podpěry kyslíkového potrubí na povrchu nádrže ET odlomil kus izolace (velikosti basebalového míče), který narazil do konstrukce, propojující ET a raketoplán. Nárazem se ten kus izolace rozpadl na menší kousky a jeden z kousků se odrazil přímo proti spodku raketoplánu, kde způsobil to poškozeni dvou sousedních dlaždic. Při nedělní inspekci pomocí OBSS se potvrdilo poměrně značné poškození dvou dlaždic na spodní straně raketoplánu, ale i tak ho technici nakonec vyhodnotili tak, že i v tomto stavu je návrat na Zemi bezpečný. Přesto situaci ještě dále analyzovali a zvažovali možnost případné opravy tak, aby se minimalizovalo riziko a nutnost následných oprav na Zemi. Na rozhodnutí si nechali několik dní.

Protože systém SSPTS fungoval dobře, byla v neděli také potvrzena dlouhá varianta mise, počítající s EVA-4, s pobytem raketoplánu u ISS až do 20.8.2007 a s přistáním 22.8.2007.

Mezitím v pondělí 13.08.2007 provědli Mastracchio a Williams další úspěšný výstup do kosmu. Vyměnili při něm vadný silový gyroskop CMG-3 na ISS. Vadný CMG (který byl mimo provoz kvůli mechanické závadě už od října 2006) nejprve vymontovali z ITS-Z1 a dočasně ho umístili na speciální madlo poblíž. Pak vyzvedli nový CMG z plošiny ESP-3 (umístěné v nákladovém prostoru raketoplánu) včetně příslušné montážní desky. Williams, stojící na konci staničního manipulátoru SSRMS, byl i s CMG v rukou přenesen k plošině ESP-2 vedle modulu Quest a kosmonauti připevnili montážní desku i s CMG na ESP-2. Práce pokračovala demontáží nového CMG z ESP-2 a jeho přenesením a instalací do ITS-Z1. Nakonec kosmonauti přemístli vadný CMG (umístěný do té doby na madle u ITS-Z1) na ESP-2 (na stejnou montážní desku, ze které předtím demontovali nový CMG). Starý CMG bude dopraven na Zemi při jednom z příštích letů raketoplánu (mělo by to být při STS-122). Výstup trval 6 hodin 28 minut a ještě před jeho skončením už bylo z řídicího střediska potvrzeno, že nový CMG-3 funguje dobře.

V úterý 14.08.2007 se úspěšně uskutečnilo přemístění plošiny ESP-3 z nákladového prostoru raketoplánu a její instalace na povrch nosníku ITS-P3. Vše proběhlo "na dálku" jen pomocí manipulátorů SRMS a SSRMS, ovládaných z raketoplánu a z ISS.

Anderson při výstupu EVA-3 (15.08.2007)Při výstupu EVA-3 (15.08.2007) kosmonauti Mastracchio a Anderson přemontovali anténu SASA z P6 na P1 a připojili ji na nové telekomunikační vybavení, přemístili vozíky CETA na pravoboční konec hlavního nosníku a demontovali jeden vadný transponder. Pak byla EVA trochu předčasně ukončena, protože na jedné rukavici skafandru Mastracchia se objevilo drobné poškození svrchní vrstvy. Podle pravidel, vytvořených po letu STS-116 (kdy bylo na Zemi zjištěno větší poškození rukavic po EVA) se musel Mastracchio pro jistotu ihned vrátit do přechodové komory, kde počkal na Andersona, který se k němu připojil po dokončení demontáže transponderu. Pak byla komora uzavřena a výstup byl ukončen. Výstup EVA-3 trval 5 hodin 28 minut. V plánu bylo ještě sejmutí dvou desek MISSE se vzorky materiálů z povrchu stanice. Tento úkol byl odložen na některý z příštích výstupů.

Na následujícím zasedání manažerů letu (ještě ve středu 15.08.2007) bylo rozhodnuto odložit výstup EVA-4 z pátku na sobotu, aby se získal čas na rozhodnutí, zda do tohoto výstupu zařadit opravu dvou desek tepelné ochrany raketoplánu nebo ne.

V pátek 17.08.2007 se ale objevila hrozba hurikánu Dean v Karibské oblasti a mise raketoplánu musela být proto zkrácena.

Výstup EVA-4 (Williams a Anderson) proběhl v sobotu 18.08.2007 ale byl už plánovaně zkrácen a počet úkolů byl omezen. Kosmonauti při výstupu postupně nainstalovali držák pro tyč IBA s přístroji OBSS na ISS, upevnili jednu anténu SASA, sejmuli z povrchu stanice dva kontejnery se vzorky materiálů v rámci experimentu MISSE a namontovali anténu bezdrátového měřicího systému EWIS (External Wireless Instrumentation System). Výstup trval 5 hodin 2 minuty.

Stanice ISS při odletu raketoplánu Endeavour STS-118 (19.08.2007)Už krátce po ukončení výstupu EVA-4 byly vzorky z experimentu MISSE přeneseny do raketoplánu, obě posádky se rozloučily a byly uzavřeny průlezy mezi raketoplánem a ISS (18:08.2007 kolem 23:00 SELČ).

K odpojení raketoplánu Endeavour STS-118 od ISS pak došlo 19.08.2007 v 11:56 UT (13:56 SELČ). Ještě téhož dne proběhla závěrečná kontrola stavu tepelné ochrany raketoplánu pomocí OBSS.

Přistání raketoplánu se uskutečnilo hned při první příležitosti na KSC v úterý 21.08.2007 v 16:32:16 UT (18:32:16 SELČ). Po přistání se potvrdilo, že poškozené destičky tepelné ochrany raketoplánu nezpůsobily žádný problém a i po průletu atmosférou zůstaly prakticky ve stejném stavu jako byly na oběžné dráze. Stejně dobře vydržela přistání i celá konstrukce raketoplánu.


Aktualizováno : 22.08.2007

[ Obsah | Pilotované lety | STS | Expedice 15 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-118/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.070475 vteřiny.