Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Pilotované lety > STS > STS-126 En/F-22

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
2008-059A 15.11.2008 30.11.2008 15d20h30m ISS-ULF2 (Leonardo MPLM, NTA, FHRC, opravy SARJ, 4xEVA)

Posádka STS-126
Posádka :
Ferguson,Ch.J.[VE] | Boe,E.A.[PL] | Bowen,S.G.[MS] | Stefanyshyn-Piper[ová],H.M.[MS] | Pettit,D.R.[MS] | Kimbrough,R.S.[MS]
Magnus[ová],S.H.[MS] (na ISS) / Chamitoff,G.E.[MS](z ISS)


Popis letu :

Znak letu STS-126STS-126 byl zásobovací, údržbářský a opravářský let k ISS. Většina dopravovaného vybavení byla uložena v logistickém modulu MPLM. V nákladu bylo např. zařízení na úpravu vody, další kuchyně, záchod a spací buňky (šlo o přípravu na plánované rozšíření stálé posádky ISS na 6 osob v roce 2009). Během letu se uskutečnily 4 výstupy do kosmu (EVA), zaměřené především na údržbu a opravy obou rotačních spojů na hlavním nosníku stanice (SARJ-S3 a SARJ-P3). Dalším úkolem mise byla částečná výměna posádky na ISS, kde Magnusová vystřídala Chamitoffa v rámci dlouhodobé Expedice 18.

Pracovní dráha raketoplánu měla sklon 51,6° (jako dráha stanice ISS).

Plánovaný průběh letu

Den 1. - Start (KSC, LC-39A)
Den 3. - Připojení ke stanici ISS
Den 5. - EVA-1 (Piperová, Bowen) [přenesení nádrže NTA a hadicové spojky FHRC, výměna ložisek na SARJ-S3]
Den 7. - EVA-2 (Piperová, Kimbrough) [přenesení CETA, promazání SSRMS, výměna ložisek na SARJ-S3, promazání SARJ-S3]
Den 9. - EVA-3 (Piperová, Bowen) [výměna ložisek na SARJ-S3, promazání SARJ-S3]
Den 11. - EVA-4 (Bowen, Kimbrough) [promazání SARJ-P3, instalace zařízení na povrch ISS]
Den 14. - Odpojení raketoplánu od ISS
Den 16. - Přistání na KSC

Posádka STS-126 při TCDT (29.10.2008)Skutečný průběh letu

Předstartovní operace
11.09.2008 - Přesun do VAB (připojení ET a SRB)
19.09.2008 - RollOut z VAB na LC-39B (v rámci potenciální záchranné mise STS-400)
23.10.2008 - Převoz z LC-39B na LC-39A (potenciální mise STS-400 byla odložena)
29.10.2008 - TCDT (Terminal Count Down Test)
12.11.2008 - Začátek odpočítávání (T-43 hodin) [na start 15.11.2008]

Průběh letu
Po velmi klidném odpočítávání raketoplán Endeavour STS-126 odstartoval z KSC v sobotu 15.11.2008 v 01:55:39 SEČ.

Po navedení na oběžnou dráhu a po otevření dveří nákladového prostoru bylo zahájeno postupné stíhání ISS.

Pomocí manipulátoru SRMS (Shuttle Remote Manipulator System) a senzorového nástavce OBSS (Orbiter Boom Sensor System) byl zkontrolován stav tepelné ochrany raketoplánu. První výsledky neukázaly žádné zjevné poškození přesto, že cca 28 sekund po startu pozemní kamery zaznamenaly odpadávání nějakého materiálu poblíž krytu motorů OMS (Orbital Maneuvring System) [v zadní levoboční části raketoplánu]. Technici na Zemi dále vyhodnocují dostupná data.

V prvních hodinách letu se také vyskytl problém s výklopnou parabolickou anténou pro spojení v pásmu Ku, kde selhala automatika udržování správného směrování antány. Problém byl zatím vyřešen pomocí přímého řízení antény příkazy ze Země.

Stanice ISS při příletu raketoplánu Endeavour STS-126 (16.11.2008)S parabolickou anténou pro pásmo Ku na raketoplánu byly sice při komunikaci trochu problémy, ale v módu radaru fungovala anténa dobře, takže přibližování k ISS proběhlo standardně (podle radaru, bez zvažovaného náhradního řešení se sledováním hvězd).

Připojení ke stanici ISS se uskutečnilo 16.11.2008 ve 23:01 SEČ. Po kontrole hermetičnosti spojů mezi raketoplánem a ISS byly 17.11.2008 v 01:16 SEČ otevřeny průlezy a obě posádky se setkaly. O pár hodin později se Sandra Magnusová stala oficiálně členem dlouhodobé Expedice 18.

Hlavním bodem programu dne 17.11.2008 bylo přenesení logistického MPLM modulu Leonardo z nákladového prostoru raketoplánu na dolní port modulu Harmony na ISS (akce byla úspěšně dokončena kolem 18:50 SEČ). V modulu bylo přes 1000 položek různého vybavení pro stanici o celkové hmotnosti přes 6000 kg. Důležitými položkami jsou: nové zařízení na recyklaci vody, druhá toaleta, nová kuchyně, konstrukce na fyzická cvičení a dvě další obytné buňky pro kosmonauty. Všechna zařízení byla z MPLM Leonardo přenesena do ISS jako součást příprav na zdvojnásobení počtu kosmonautů v dlouhodobých stálých posádkách stanice. Šestičlenné posádky by na ISS měly být od jara roku 2009. Po přenesení nákladu byl modul Leonardo naplněn už nepotřebným materiálem a v raketoplánu dopraven na Zemi.

Bowen při EVA-1 (18.11.2008)První výstup do volného kosmu (EVA-1) zahájili kosmonauti Piperová a Bowen v úterý 18.11.2008 v 19:09 SEČ. Na programu výstupu bylo přenesení prázdné dusíkové nádrže NTA z ESP-3 do nákladového prostoru raketoplánu (k dopravě na Zemi), opačným směrem přenesení a uskladnění náhradní rotační hadicové spojky FHRC (pro SARJ) na plošinu ESP-3, odstranění tepelných krytů ze stykového mechanismu japonského modulu Kibo a zahájení inspekce, čištění a promazání poškozeného rotačního spoje SARJ-S3 (na pravoboku hlavní příhradové konstrukce stanice). Všechny plánované úkoly výstupu byly splněny přesto, že Piperové odletěl jeden vak s nářadím a obsah druhého vaku se trochu zašpinil od maziva. Kosmonauti demontovali tři ložiska (z dvanácti) na SARJ-S3 a vyčistili tři odpovídající segmenty vodicího kruhu. Dvě nová ložiska namontovali zpět do SARJ a montáž třetího ložiska nechali na výstup EVA-2 tak, jak bylo plánováno. Výstup EVA-1 byl ukončen 19.11.2008 v 02:01 SEČ (trval 6 hodin a 52 minut).

Šestý letový den (19.-20.11.2008) strávili kosmonauti na ISS především zapojováním zařízení na recyklaci vody v modulu Destiny a instalací dvou nových obytných buněk v modulu Harmony. Práce proběhly dobře.

Druhý výstup do kosmu provedli kosmonauti Piperová a Kimbrough ve čtvrtek 20.11.2008 od 18:58 SEČ. Úkolem tohoto výstupu do volného prostoru, bylo přemístění dvou vozíků CETA z nosníku S1 na P1 (byla to příprava na budoucí instalaci příhradového nosníku S6 na pravoboku orbitální stanice) a pokračování ve výměně a promazání dalších tří ložisek kloubu SARJ-S3 na pravoboku stanice. Výstup byl úspěšně dokončen 21.11.2008 v 01:43 SEČ (trval 6 hodin a 45 minut).

Obě posádky v prostorách ISS (25.11.2008)Aktivace nového zařízení pro recyklaci vody se zpočátku nedařila. V pátek 21.11.2008 byly provedeny dva pokusy o aktivaci, ale přístroj se vždy po několika hodinách sám vypnul. Technici na Zemi hledali příčinu problémů a kosmonauti se mezitím věnovali jiným činnostem. Řešení problému s recyklací vody si možná vyžádá prodloužení letu raketoplánu a jeho pobytu u ISS. V pátek byla také zvýšena dráha stanice ISS cca o 1 km pomocí manévrovacích motorků raketoplánu.

V sobotu 22.11.2009 měli kosmonauti Piperová a Bowen dokončit servis pravobočního spoje SARJ-S3 výměnou, vyčištěním a promazáním jeho zbývajících šesti ložisek a odpovídajících segmentů vodicí dráhy. Výstup EVA-3 trval celých 6 hodin a 57 minut, ale kosmonauti přesto nestihli dokončit výměnu a čištění posledního ložiska. Tato práce byla přesunuta do programu výstupu EVA-4.

Na stanici pokračovalo řešení problému s novým recyklátorem vody. Technici věřili, že potíže dělá jen jedno teplotní čidlo poblíž centrifugy, která je součástí zařízení. Proto se kosmonauti pokusili poruchu opravit pevnějším uchycením centrifugy v konstrukci (měl se tím zlepšit přenos tepla z centrifugy). Provizorní oprava nového recyklátoru vody ale nebyla úspěšná. Z uchycení centrifugy byly demontovány pružné tlumiče a pak byl spuštěn další test funkčnosti. Zařízení sice běželo o hodinu déle než při předchozích pokusech, ale pak se opět samovolně vypnulo (cca po 3 hodinách chodu).

V pondělí 24.11.2008 bylo oznámeno, že pobyt raketoplánu u ISS byl prodloužen o jeden den, aby bylo více času na řešení problému s novým recyklátorem vody.

Bowen a Kimbrough po EVA-4 (24.11.2008)Poslední čtvrtý výstup do volného kosmu uskutečnili kosmonauti Bowen a Kimbrough dne 24.11.2008. Úkolem bylo dokončení servisu spoje SARJ-S3 (dočištění a výměna posledního ložiska), zpětná instalace termálních krytů stykovacího mechanizmu modulu Kibo, instalace nového telekomunikačního vybavení a v neposlední řadě důkladné promazání ložisek druhého rotačního spoje SARJ-P3 na levoboku orbitálního komplexu. Původně se toto promazání jevilo jako preventivní opatření, ale kosmonauti hned na začátku výstupu při inspekci levobočního rotačního spoje SARJ-P3 zjistili drobná poškození, která vypadaly podobně jako na problémovém pravobočním SARJ-S3. Poškození sice nebylo tak velké jako na SARJ-S3, ale bylo zřejmé, že promazání SARJ-P3 přišlo v pravý čas. Výstup EVA-4 trval 6 hodin 7 minut a proběhl úspěšně. Kosmonauti dokončili promazání spoje SARJ-P3, namontovali na povrch stanice novou TV kameru (na nosník P1), novou GPS anténu (na modul Kibo pro zpřesnění navádění nákladních lodí HTV při příletu k ISS) a ručně uvolnili jeden externí mechanický zámek na modulu Kibo, který se zaseknul při testech funkčnosti. Stanice byla nyní připravena na přílet a montáž dalších velkých dílů v roce 2009 (nosník S6 s posledním blokem solárních panelů a japonská nehermetizovaná externí plošina EF [Exposed Facility]).

V úterý 25.11.2008 byla centrifuga v novém recyklátoru vody opět upravena (lépe stabilizována v konstrukci) a celé zařízení bylo znovu pokusně spuštěno. Tentokrát už běželo bez problémů až do konce testu (přes 3 hodiny).

Piperová v modulu Columbus (26.11.2008)První zkoušky otáčení opraveného spoje SARJ-S3 ukázaly, že systém se pohybuje volněji, s menšími vibracemi a menší spotřebou elektřiny v pohonných motorech. Vypadá to, že oprava pravobočního SARJ-S3 byla úspěšná. Podobně i preventivní promazání levobočního SARJ-P3 vyústilo ve snížení spotřeby ovládacích motorů.

Nový recyklátor vody ECLSS (Environmental Control and Life Support System) úspěšně absolvoval další tři testovací cykly a bylo na něm připraveno několik vzorků vody k rozboru na Zemi.

26.11.2008 ve 13:38 SEČ odstartovala z Bajkonuru nosná raketa Sojuz-U s nákladní kosmickou lodí Progress M-01M k ISS. Po navedení na oběžnou dráhu se zprvu nevyklopila jedna anténa setkávacího systému, ale po opakovaných příkazech ze Země se to nakonec podařilo. Progress M-01M se připojil k ISS v neděli 30.11.2008 ve 13:28 SEČ (v závěrečné fázi musel řízení Progressu převzít Lončakov a dovedl nákladní loď ke spojení s ISS ručně).

V noci z 26. na 27.11.2008 došlo k přenesení logistického MPLM modulu Leonardo z dolního portu modulu Harmony zpět do nákladového prostoru raketoplánu. Modul obsahoval cca 1500 kg nákladu, určeného k dopravě na Zemi.

V pátek 28.11.2008 se už kosmonauti na ISS rozloučili a posádka raketoplánu opustila stanici. Průlezy byly uzavřeny v 01:31 SEČ.

Raketoplán Endeavour STS-126 se odpojil od ISS 28.11.2008 v 15:47 SEČ. Po odletu od ISS byla ještě téhož dne provedena standardní kontrola stavu tepelné ochrany raketoplánu pomocí kamer a senzorů OBSS (Orbiter Boom Sensor System). Po vyhodnocení na Zemi bylo konstatováno, že raketoplán je v pořádku a je připraven na přistání.

Přistání raketoplánu Endeavour STS-126 na Edwards AFB v Kalifornii (30.11.2008)Den před plánovaným přistáním strávila posádka raketoplánu úklidem kabiny a nácvikem přistávacích procedur. Během dne (29.11.2008 ve 21:33 SEČ) byla také z nákladového prostoru vypuštěna malá pikodružice (postavená USAF), sloužící pro testování nových solárních článků.

Raketoplán Endeavour STS-126 se vrátil z oběžné dráhy zpět na Zemi 30.11.2008. Původně měl přistát na KSC, ale protože předpověď počasí pro Floridu nebyla dobrá, rozhodli v řídicím středisku v Houstonu, že raketoplán přistane na základně Edwards AFB. Brzdicí manévr i sestup atmosférou proběhl dobře a raketoplán Endeavou STS-126 úspěšně přistál na dráze č. 04L na Edwards AFB ve 22:25 SEČ.


Aktualizováno : 06.11.2011

[ Obsah | Pilotované lety | STS ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-126/index.htm)