Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-2 Co/F-2 > Experimenty při letu STS-2
tisk 


     Hlavním užitečným zatížením při druhém startu raketoplánu Columbia byl soubor přístrojů OSTA-1, připravených Oddělením kosmických a pozemských aplikací (Office of Space and Terrestrial Applications) při ředitelství NASA. Dva experimenty - NOSL a Heflex - byly během letu umístěny v kabině osádky; zbývající byly namontovány na montážní plošině (paletě), prototypu jednoho ze stavebních prvků univerzální laboratoře Spacelab.

Mapovací radar SIR-A
     Mapovací radar SIR-A (Shuttle Imaging Radar A) je odvozen od obdobného zařízení, zkoušeného na družici Seasat pro výzkum světových oceánů. Je vybaven anténou o rozměrech 9350 x 2160 x 150 mm a hmotnosti 181 kg. Je pevně namontována na paletě; osa vyzařovacího diagramu svírá s vertikální osou úhel 47°. Radarový paprsek zabírá pruh o šíři 50 km kolmo na směr letu raketoplánu. Rozlišení činí 40 m. Blok elektroniky o rozměrech 1500 x 1000 x 250 mm a hmotnosti 136 kg obsahuje vysílač, přijímač, kalibrační obvody a řídicí počítač. Ve zvláštním bloku o rozměrech 600 x 600 x 500 mm a hmotnosti 68 kg je optická filmová záznamová jednotka, modifikovaná ze zařízení zbylého z projektu Apollo. Přístroj připravila JPL.

Multispektrální infračervený radiometr SMIRR
     Infračervený radiometr SMIRR (Shuttle Multispectral Infrared Radiometr) doplňuje topografická měření radaru v deseti vlnových pásmech od 0,5 do 2,5µn. Sestává z dalekohledu modifikovaného ze záložního exempláře dalekohledu určeného pro Mariner 10, rotující clony s deseti filtry, propouštějícími vybraná pásma infračerveného záření. Jako čidla slouží dva HgCdTe detektory. 16mm kamera koreluje naměřená data s terénem. Celé zařízení má rozměry 560 x 940 x 1170 mm a hmotnost 99 kg. Naměřené výsledky jsou zaznamenány na magnetickou pásku.

Automatické identifikační zařízení FIDE
     Zařízení FIDE (Feature Identification and Location Experiment) je prototypem zařízení určených pro bezpilotní družice pro dálkový průzkum Země. Jeho účelem je automaticky vybírat zajímavé objekty na povrchu Země a identifikovat je a tak provádět předběžnou selekci naměřených dat. Systém sestává z detektoru východu Slunce, dvou televizních kamer, rozhodovací elektroniky, vyrovnávací paměti, magnetopáskového zapisovače a 70 mm kamery. Detektor východu Slunce aktivizuje přístroj, když je Slunce nejméně 30° nad obzorem. Kamery jsou vybaveny různými filtry; rozdíl mezi kamerami je vyhodnocován elektronikou, která rozhodne, zda je scéna zajímavá.

Detektor znečištění ovzduší MAPS
     Zařízení MAPS (Measurement of Air Pollution from Satellites) je určeno k měření obsahu oxidu uhelnatého ve výškách od 12 do 18 km. Jde o prototyp zařízení, určeného pro budoucí družice. Zařízení o rozměrech 900 x 760 x 580 mm a hmotnosti 80 kg obsahuje systém plynových detektorů, elektroniku, digitální magnetopáskový zapisovač a synchronně pracující fotokameru.

Zařízení pro měření zbarvení oceánů OCE
     Zařízení OCE (Ocean Color Experiment) je určeno ke zjišťování koncentrace fytoplanktonu v mořské vodě. Jde o modifikaci zařízení, zkoušeného na letadlech U-2 a určeného ke zjišťování oblastí vhodných pro rybolov. Sestává ze dvou modulů, detekčního válce o průměru přibližně 250 mm a délce 750 mm a hmotnosti 34kg a bloku elektroniky o rozměrech 290 x 710 x 910 mm a hmotnosti 60 kg. Detektor, vybavený rotujíčím zrcadlem, skanuje povrch Země v rozmezí ±45° od vertikály a přenáší jej do dalekohledu, kde je rozložen mřížkou do 24 různých kanálů.

Detektor bouřkových výbojů NOSL
     Zařízení NOSL (Night/Day Optical Survey of Lightning) slouží k detekci bouřkových výbojů jak na denní, tak na noční straně zeměkoule. Pracuje ve spolupráci s osádkou, která přenosnou 16mm kamerou filmuje povrch Země. Vlastní zařízení o rozměrech 400 x 240 x 200 mm je součástí kamery a obsahuje fotočlánek, detekující záblesky blesků. Získané údajese nahrávají na komerční kazetový magnetofon Sony TC124.

Biotechnologický experiment Heflex
     Jde o zkoušku prototypu zařízení Heflex (Helianthus anuus Flight Experiment), vyvíjeného pro Spacelab. V kontejneru jsou obsaženy 72 kazety se sazenicemi slunečnice roční v půdě o různé vlhkosti. Účelem bylo zkoumat rychlost růstu rostlin v závislosti na vlhkosti půdy.


Aktualizováno : 07.06.1997

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-2 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-2/exp.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.047963 vteřiny.