Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Pilotované lety > STS > STS-34 At/F-5 > Experimenty při letu STS-34


Hlavní vědecké experimenty na STS-34

SSBUV (Shuttle Solar Backscatter Ultraviolet Instrument)

Dvě válcová pouzdra typu GAS (Get-Away-Special Canisters), umístěná na společném nosníku na stěně nákladového prostoru. V jednom z nich, které mělo motorem ovládaný kruhový kryt, byl umístěn dvanáctikanálový jednopaprskový (absolutní) ultrafialový spektrometr. Ve druhém pouzdře byla umístěna pomocná elektronika a chemické baterie, umožňující provoz přístroje v trvání 40 hodin. Hlavním úkolem přístroje bylo měřeni úrovně ultrafialového záření, odraženého od zemské atmosféry, k určení koncentrace ozónu v ozónové vrstvě. Přístroj se kalibroval periodicky zaměřováním na Slunce.

GHCD (Growth Hormone Concentration and Distribution in Plants)

Zařízení sestávalo ze čtyř pouzder se vzorky naklíčených semen kukuřice (Zea mays L.), umístěných mezi navlhčenými listy filtračního papíru, dvou mrazicích dusíkových boxů a záznamníků průběhu teploty. Těsně před přistáním byly klíčící rostlinky zmrazeny dusíkem a po přistáni se sledovalo rozdělení růstového hormonu (auxinu) v jednotlivých částech rostlinné tkáně. Výzkum souvisí s problematikou pěstování vyšších rostlin v prostředí beztíže, kde dochází k častým poruchám růstu.

MLE

Viz STS-30

AMOS

Viz STS-29

PM (Polymer Morphology Experiment) Placený experiment, konaný pro firmu 3M, známého výrobce mj. magnetických paměťových medií pro počítače i pro záznam hudby. Sledoval se vliv beztíže na molekulární strukturu polymerních látek, připravovaných automatickým procesem, řízeným počítačem.

SSIP (Shuttle Student Involvement Program)

Studentský experiment sledoval tvorbu ledových krystalků v čisté vodě, do které byla ponořena chladicí deska.


Aktualizováno : 11.11.1997

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-34 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-34/exp.htm)