Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-9 Co/F-6 > Experimenty při letu STS-9
tisk 


UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ STS-9

Jediným užitečným zatížením raketoplánu Columbia při letu STS-9 byla západoevropská stavebnicová laboratoř Spacelab (viz L+ K 59, 1983, č. 18, s. 704; č. 19, s. 743; č. 20, s. 784) v sestavě dlouhý přetlakový modul a jedna paleta. Na palubě Spacelabu se uskutečnilo přes 70 experimentů, využívajících 38 zařízení, z nichž 16 bylo umístěno jen na paletě, 20 v modulu a 2 na paletě i v modulu. Experimenty, připravené západoevropskou organizací ESA, nesou kódové označení začínající 1E, pokusy připravené v NASA začínají 1N. Podle vědních oborů se dají rozdělit takto:

Astronomie a sluneční fyzika

Astronomie ve vzdálené ultrafialové oblasti (1NS005, USA). Sledování velmi slabých objektů dalekohledem FAUST na paletě.

Širokoúhlá kamera (1ES002, Francie). Snímkování oblohy v oblasti ultrafialového záření.

Rentgenová spektrometrie (1ES023, Nizozemí). Detailní studium kosmických zdrojů záření X.

Radiometr s aktivní kavitou (1NA008, USA). Měření celkového toku slunečního záření a jeho změn s časem.

Heliospektrometr (1ES016, Francie). Měření slunečního spektra v rozsahu 170-3200 nm.

Měření sluneční konstanty (1ES021, Belgie). Měření celkového toku slunečního záření a jeho změn s časem.

Fyzika plazmatu

Kosmické experimenty s urychlovači částic SEPAC (1NS002, Japonsko). Studium interakcí uměle urychlených částic s okolím.

Fofometrické skanování záření afmosféry (1NS003, USA). Studium slabých optických emisí přírodního i umělého původu v atmosféře.

Úkazy, indukované paprsky nabitých částic (1ES020, Francie). Studium efektů vyvolaných částicemi urychlenými do atmosféry.

Nízkoenergetické elektrony (1ES019A, NSR). Stadium elektrostatických polí pomocí uměle urychlených elektronů.

Měření vektoru magnetického pole (1ES019B, Rakousko). Měření intenzity magnetického pole v okolí raketoplánu.

Detekce těžkých izotopů v kosmickém záření (1ES024, NSR). Plastický detektor částic s nábojem 3 a vyšším.

Fyzika atmosféry a pozorování Země

Rastrující spekfromefrická observatoř (1NS001, USA). Pět spektrometrů pro pozorování povrchu Země.

Grillův spektrometr (1ES013, Belgie-Francie). Globální studium atmosféry ve výškách mezi 15 až 150 km.

Vlny ve vrstvě záření OH (1ES014, Francie). Studium "oblaků" radikálu OH ve výši 85 km.

Studium H a D pomocí záření Lyman-alfa (1ES017, Francie). Měření koncentrace vodíku a deuteria spektrometrem.

Experimentální metrická kamera (1EA033, Francie-NSR). Testování vysokorozlišující fotografie pro mapování.

Mikrovlnný experimentální přístroj pro dálkový průzkum (1EA034, Francie-NSR). Testování prototypu zařízení pro družici.

Biologie

Měření kosmického záření (1NS006, USA). Mapování úrovně záření na různých místech laboratoře.

Modernizovaný experiment BIOSTACK (1ES027, NSR). Vliv kosmického záření na biologické materiály.

Mikroorganismy a biomolekuly v kosmickém prostředí (1ES029, NSR). Vliv vakua a kosmického záření na různé biologické vzorky.

Vliv beztíže na chování lymfocytů v beztíži (1ES031, Švýcarsko).

Studium cirkadiálního rytmu (1NS007, USA). Zachování denního rytmu růstu houby rodu Neurospora.

Nutace slunečnice v beztíži (1NS101, USA). Růst semenáčků druhu Helianthus anuus.

Odhadování hmotnosti v beztíži (1ES025, V. Británie). Sada ocelových kuliček stejných rozměrů a rozdílné hmotnosti.

Třírozměrná balistokardiografie (1ES028, Itálie). Měření výkonnosti srdečního svalu v beztíži.

Osobní miniaturní elektrofyziologický magnetofon (1ES030, V. Británie). Přenosný bateriový přistroj pro záznam EEG, EKG a EOG.

Vliv beztíže na změny lidského imunitního systému (1NS105, USA). Periodické odběry krve členů osádky.

Vliv kosmického letu na červené krvinky v lidském organismu (1NS103, USA). Periodické odběry krve členů osádky.

Měření krevního tlaku (1ES026, NSR).

Stanovení hladiny hormonů v krvi (1ES032, NSR). Periodické odběry krve členů osádky.

Vestibulární experimenty (1NS102, USA). Pět experimentů, zaměřených na studium příčin kinetózy.

Vestibulárně-spinální reflexy (1NS104, USA). Studium vlivu beztíže na orientaci a držení těla.

Vlivy krátkodobých urychlení, optokinetických a tepelných podnětů (1ES102, NSR). Studium možných příčin kinetózy.

Materiálové pokusy

Tribologické experimenty v beztíži (1NT011, USA). Pozorování pohybu kapalin v beztíži.

Krystalizace z roztoku (1ES332, Dánsko a 1ES333, Francie). Termostat pro krystalizaci organických sloučenin.

Růst krystalů jodidu rtuťnatého z plynné fáze (1ES338, Francie). Jednoúčelový krystalizátor.

Komplexní laboratoř pro materiálové pokusy (1ES300, ESA), obsahující čtyři hlavní moduly:

a) izotermální pec pracující do 1600 °C pro experimenty: - příprava nemísitelných slitin (1ES301, NSR); - interakce fronty tuhnutí se suspendovanými částicemi (1ES302, NSR); - směrové tuhnutí slitiny Ni-AI-Mo v pouzdru Al2O3 (1ES303, NSR); - vakuové pájení (1ES304, NSR; 1ES305, Rakousko); - emulgování nemísítelných kovů (1ES306, NSR); - difúzní procesy ve skelných taveninách (1ES307, NSR); - příprava slitiny AI-Pb (1ES309, V. Británie); - příprava pěnokovů (1ES311, Itálie); - eutektika Ag-Ge, AI-Si, AI-Ge, Au-Si (1ES312, Francie); - tuhnutí slitin Zn-Pb (1ES313, Rakousko); - tuhnutí slitiny Al-Cu (1ES314, Švédsko); - kovové kompozity (1ES315, Belgie); - tuhnutí eutektika Fe-C (1ES325, Nizozemí);

b) gradientová pec do 1250 °C pro experimenty: - studium slitiny AI-Zn (1ES316, Francie); - eutektika AI-Ni, AI-Cu Ag-Ge (1ES317, Francie); - příprava krystalů PbTe (1ES318, Francie); - směrové tuhnutí eutektika InSb-NiSb (1ES319, NSR);

c) zrcadlová pec pro zonální tavbu pro experimenty: - zonální tavba Si (1ES321, NSR); - příprava krystalu CdTe (1ES322, NSR); - příprava krystalu GaSb (1ES323, NSR); - krystalizace křemíkové kapky (1ES324, NSR);

d) modul pro studium fyziky kapalin pro experimenty: - oscilace zavěšených kapek (1ES326, Francie); - rychlost smáčení pevných povrchů (1ES327, V. Británie); - rychlost konvekce v Neztíži (1ES328, Itálie); - kapilárni síly v beztíži (1ES329, V. Británie); - kinetika kapalných objektů (1ES330, Nizozemí); - stabilita kapalné zóny (1ES331, Španělsko); - nestability rozhraní fází (1ES339, V. Británie).

Krystalizace bílkovin (1ES334, NSR). Příprava monokrystalů z vodného roztoku.

Difúze v kapalných kovech (1ES335, NSR). Studium difúze izotopů 112 Sn a 123 Sn v tavenině cínu.

Adheze kovů v ultravysokém vakuu (1ES340, Itálie). Interakce drobných kulových kovových částic s kovovým povrchem.

---------------------------------------------------------------
Objekt                       Hmotnost kg
---------------------------------------------------------------
přetlakový modul                     8225,9
paleta                          3378,8
tunel a další pomocné vybavení              1148,0

Spacelab celkem                    12 752,7
z toho:
- experimenty                      3992,5
- testovací měřicí přístroje               963,0

užitečné zatížení mimo Spacelab             2330,2
---------------------------------------------------------------
užitečné zatížení celkem                15 182,9
---------------------------------------------------------------

                              (AV)


Aktualizováno : 26.09.1997

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-9 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-41a/exp.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.046384 vteřiny.