Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-47 En/F-2 > Experimenty při letu STS-47
tisk 


PŘEHLED EXPERIMENTŮ A UŽITEČNÉHO ZATÍŽENÍ STS-47

1. Nákladový prostor
1.1 Spacelab J (Fuwatto `92)
1.1.1 Materiálové experimenty
1.1.1.1 Gradientová pec GHF (Gradient Heating Furnace)
1.1.1.1.1 Příprava monokrystalů Pb-Sn-Te (M-1 )
1.1.1.1.2 Příprava monokrystalů In-Ga-As (M-22)
1.1.1.1.3 Tuhnutí tavenin nemísitelných kovů (In-Al a Cu-Pb) (M-10)
1.1.1.2 Optická pec IMF (Image Furnace)
1.1.1.2.1 Zonální tavba polovodiče Pb-Sn-Te (M-2)
1.1.1.2.2 Zonální tavba polovodiče In-Sb (M-3)
1.1.1.2.3 Příprava krystalu samarskitu (M-20)
1.1.1.2.4 Chování skla za vysokých teplot (M-8)
1.1.1.3 Pec pro kontinuální ohřev CHF (Continuous Heating Furnace)
1.1.1.3.1 Příprava vláknitých supravodičů (M-4)
1.1.1.3.2 Příprava hliníkových slitin zesílených uhlíkovými vlákny (M-11 )
1.1.1.3.3 Příprava ternárního polovodiče Si:As-Te:Ni (M-13)
1.1.1.3.4 Difúze kovů (Ag a Au) v taveninách (M-7)
1.1.1.3.5 Příprava eutektických slitin Al-Cu (M-19)
1.1.1.4 Velká izotermální pec LIF (Large Isothermal Furnace)
1.1.1.4.1 Příprava slitiny Ni-Mo s přídavkem TiC (M-6)
1.1.1.4.2 Deoxidace ingotů železa a slitiny Fe-Ni (M-5)
1.1.1.4.3 Sintrování směsi práškového wolframu a niklu (M-12)
1.1.1.5 Akustická levitační pec ALF (Acoustic Levitation Furnace)
1.1.1.5.1 Příprava čistých optických materiálů (CaO, Ga2O3, GeO2)
1.1.1.6 Zařízení pro přípravu organických krystalů OCF (Organic Crystal Growth Experiment Facility)
1.1.1.6.1 Příprava organických vodivých krystalů (M-21 )
1.1.1.7 Krystalizační zařízení CGF (Crystal Growth Experiment Facility)
1.1.1.7.1 Příprava krystalů křemíku kulového tvaru CM-9)
1.1.1.8 Zařízení na zplynování kovů GEF (Gas Evaporation Experiment Facility)
1.1.1.8.1 Sledování procesu zplynování a usazování kovů v prostředí He a Xe (M-14)
1.1.1.9 Zařízení na sledování dynamiky kapek LDF (Liquid Drop Experiment Facility) (M-15)
1.1.1.10 Zařízení na sledování chování bublin BBU (Bubble Behavior Experiment Facility} (M-16)
1.1.1.11 Zařízení na sledování Marangoniho konvekce MCU (Marangoni Convection Experiment Unit) (M-18)
1.1.2 Lékařskobiologické experimenty
1.1.2.1 Elektroforetické zařízení FEU (Free-Flow Electrophoresis Unit)
1.1.2.1.1 Separace vzorků bílkovin (L-1 )
1.1.2.1.2 Separace spór plísně rodu Aspergillus (L-8)
1.1.2.2 Termoelektrický inkubátor
1.1.2.2.1 Příprava krystalů enzymů (5 vzorků) (L-5)
1.1.2.2.2 Chování buněk epitelu ledvin v beztíži (L-6)
1.1.2.2.3 Metabolismus vápníku v kuřecích embryích CL-7)
1.1.2.2.4 Vliv kosmického záření na genetické vlastnosti mušek Drosophila melanogaster (L-9)
1.1.2.3 Zařízení pro sběr moči (L-1)
1.1.2.4 Zařízení pro měření tělesných funkcí BFM (Bodily Function Measuring Facility) (L-4 a L-10)
1.1.2.5 Zařízení pro kontrolu koordinace pohybů LCS (Light Control Stimulator) (L-4 a L-10)
1.1.2.6 Studium vlivu kosmického záření na semena kukuřice, vajíčka garnátů a mikrobiální spóry v zařízení RMCD (Radiation Monitoring Container Device) (L-11 )
1.1.2.7 Sledování cirkadiálního rytmu růstu plísně Neurospora crassa v zařízení FGB (Fungus Growth Box) (L-12)
1.1.2.8 Autogenní zpětnovazební trénink potlačování projevů kinetózy*
1.1.2.9 Snímkování svalů pomocí magnetické nukleární rezonance MRI (Magnetic Resonance Imaging)*
1.1.2.10 Studium metabolismu vápníku v krysích buňkách*
1.1.2.11 Vliv mikrogravitace na vývoj vajíček obojživelníku
1.1.2.12 Vliv podtlaku na stav srdečněcévního systému člověka v zařízení LBNP (Lower Body Negative Pressure Device)
1.1.2.13 Růst rostlinných buněčných kultur v beztíži*
1.1.3 Systém SAMS (Space Acceleration Measurement System) pro měření úrovně mikrogravitace*
1.1.4 Ověřování systému FTS (Fluid Therapy System) pro intravenozní aplikaci léků v stavu beztíže*
1.2 Experimenty GAS
1.2.1 G-102 (Boy Scouts of America/TRW Systems, U SA)
1.2.1.1 Přenos kapalin pomocí kapilárních sil
1.2.1.2 Studium kosmického záření
1.2.1.3 Studium krystalizace v beztíži
1.2.1.4 Chování emulsí v beztíži
1.2.1.5 Optická vlákna
1.2.1.6 Vliv kosmického prostředí na diskety
1.2.1.7 Chování kapek v beztíži
1.2.2 G-255 (Kansas University Space Program, USA)
1.2.2.1 Krystalizace enzymů
1.2.2.2 Tvorba buněk v beztíži
1.2.2.3 Vliv kosmického prostředí na klíčivost semen
1.2.3 G-300 (Matra Marconi Space/Laboratoire de Genie Electrique de Paris, Francie)
1.2.3.1 Měření tepelné vodivosti kapalin v beztíži
1.2.4 G-330 (Swedish Space Corp., Švédsko)
1.2.4.1 Chování rozhraní kapalné a tuhé fáze v tavenině germania dopovaného galiem v gradientové peci
1.2.5 G-482 (Spar Aerospace Ltd., Kanada)
1.2.5.1 Chování pekařských kvasnic v beztíži; příprava chlebového těsta a jeho pečení v beztíži
1.2.6 G-520 (Ashford School, Anglie)
1.2.6.1 Interakce krystalu Co(NO3)2 s vodným roztokem Na2SiO3
1.2.6.2 Difúze chemických látek v gelech
1.2.7 G-521 (Canadian Space Agency, Kanada)
1.2.7.1-12 Dvanáct izotermálních pecí pro sledování
1.2.7.13-15 Tři gradientové pece pro přípravu monokrystalů
1.2.8 G-534 (NASA Lewis Research Center, USA)
1.2.8.1 Mechanika tvorby bublin během varu kapalin
1.2.9 G-613 (University of Washington, USA)
1.2.9.1 Experimentální chladicí systém
1.2.9.2 Tepelná trubice
1.2.10-12 Tři balastní kanystry GAS

2. Experimenty na obytné palubě
2.1 Krystalizace bílkovin PCG (Protein Crystal Growth)
2.2 Chování vos v beztíži ISAIAH (Israeli Space Agency Investigation About Hornets)
2.3 Amatérská vysílačka SAREX II (Shuttle Amateur Radio Experiment)
2.4 Hoření tuhých látek v beztíži SSCE (Solid Surface Combustion Experiment)

* Experimenty připravené v NASA


Aktualizováno : 29.11.1997

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-47 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-47/exp.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.055391 vteřiny.