Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-57 En/F-4 > Experimenty při letu STS-57
tisk 


PŘEHLED EXPERIMENTŮ STS-57

1. Nákladový prostor
1.1 Spacehab-01
1.1.1 Komerční materiálové experimenty
1.1.1.1 Řízené sintrování z kapalné fáze ECLiPSE (Equipment for Controlled Liquid Phase Sintering Experiment)
1.1.1.2 Příprava polymerních membrán prostupných pro plyny GPPM (Gas Permeable Polymer Materials)
1.1.1.3 Příprava polymerních membrán IPMP (Investigation of Polymer Membrane Processing)
1.1.1.4 Příprava polovodičových materiálů metodou zonální tavby LEMZ (Liquid Encapsulated Melt Zone)
1.1.1.5 Doplňkový experiment při přípravě zeolitů SCG (Support of Crystal Growth)
1.1.1.6 Příprava krystalů zeolitů ZCG (Zeolite Crystal Growth)
1.1.2 Komerční lékařskobiologické experimenty
1.1.2.1 Ověřování funkce palubního skleníku ASTROCULTURE
1.1.2.2 Reakce buněčných kultur na hormony a jiné stimulace v zařízení BPL (BioServe Pilot Laboratory)
1.1.2.3 Komerční laboratoř pro biologické experimenty CGBA (Commercial Generic Bioprocessing Apparatus; celkem 27 experimentů)
1.1.2.4 Oddělování buněk a jejich fragmentů a makromolekul v beztíži ORSEP (Organic Separation)
1.1.2.5 Příprava krystalů bílkovin PCG (Protein Crystal Growth) v termostatu TES (Thermal Enclosure System) s televizním systémem COS (Crystal Observation System)
1.1.2.6 Vliv různých látek na živočišný fyziologický systém PSE (Physiological Systems Experiment)
1.1.3 Experimenty připravené v Johnson Space Center
1.1.3.1 Řízení růstu buněčných kultur ASPEC (Application Specific Preprogrammed Experiment Culture)
1.1.3.2 Měření prostorového a energetického spektra nabitých částic spektrometrem CPDS (Charged Particle Directional Spectrometer)
1.1.3.3 Hodnocení prostředí Spacehabu (osvětlení, akustika, práce s přístroji) osádkou HFA (Human Factor Analysis)
1.1.3.4 Hodnocení vlivu mikrogravitace na polohu lidského těla NBP (Neutral Body Posture)
1.1.3.5 Ověřování některých montážních činností (pájení plošných spojů, ruční dobíječka baterií a přenosné elektronické diagnostické zařízeni TDS (Tools and Diagnostics System)
1.1.3.6 Ověřování součástí klimatizačního systému (sběr a recyklace odpadní vody) pro stálou kosmickou stanici ECLSS (Environmental Control Life Support System)
1.1.4 Doplňková zařízení
1.1.4.1 Třírozměrný mikroakcelerometr 3DMA (Three Dimensional Microgravity Accelerometer)
1.1.4.2 Systém pro měření úrovně mikrogravitace SAMS (Space Acceleration Measurement System)
1.2 Soubor autonomních experimentů GAS
1.2.1 Měření množství kapalin v nádržích PVSM (Periodic Volume Stimulus Method) a FMIM (Foreign Mass Injection Method) G-022 [ESA]
1.2.2 Středoškolský studentský experiment CAN DO (dálkový průzkum Země a 350 vzorků materiálů a biologických objektů) G-324
1.2.3 Studentský experiment s inzulínem a fyziologií korýšů (Artemia) G399
1.2.4 Soubor studentských experimentů (krystalizace sacharinu, vliv radiace na bakterie a klíčící semena, tvorba bublin v elektrických článcích, osmóza, krystalizace stříbra) G-450
1.2.5 Příprava polovodičů a supravodičů, sledování varu organických rozpouštědel G-453 [Japonsko]
1.2.6 Příprava krystalů různých polovodičů, optoelektronických a superferromagnetických materiálů G-454 [Japonsko]
1.2.7 Sledování procesu varu kapalin G-535
1.2.8 Vysokofrekvenční změny sluneční činnosti G-601
1.2.9 Univerzální zařízení pro materiálové pokusy CHAMPS (Configurable Hardware for Multi-Disciplinary Projects in Space) G-647 [Kanada]
1.2.10 Balastní GAS s mikroakcelerometrem a zařízením pro sběr mikrometeoroidů a kosmického smetí SRE (Sample Return Experiment)
1.3 Autonomní zařízení CONCAP-IV (Consortium for Materials Development in Space Complex Autonomous Payload) pro materiálové experimenty v oblasti organických nelineárních elektrooptických materiálu
1.4 Zařízení pro přečerpávání supratekutého hélia SHOOT (Superfluid Helium On-Orbit Transfer)
1.5 Výbava pro výstup do volného kosmického prostoru (nářadí pro opravu Hubble Space Telescope) DTO 1210 (Detailed Test Objective)
1.6 Lůžko pro dopravu družice Eureca 1 (European Retrievable Carrier) na Zemi [ESA]

2. Letová paluba
2.1 Experimentální vypojení palivové baterie DTO 412
2.2 Monitorování vzduchu v obytných prostorách DTO 623
2.3 Měření vzdálenosti a relativní rychlosti laserovým lokátorem DTO 700-2

3. Obytná paluba
3.1 Přečerpávání kapalin v beztíži FARE-II (Fluid Acquisition a Resupply Experiment)
3.2 Amatérská vysílačka Sarex-II (Shuttle Amateur Radio Experiment)

4. Experimenty mimo raketoplán
4.1 Kalibrace optického sledovacího systému vojenského letectva AMOS (Air Force Maui Optical Site Calibration)

V hranatých závorkách jsou uvedeni zahraniční partneři


Aktualizováno : 12.08.1997

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-57 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-57/exp.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.066341 vteřiny.