Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Pilotované lety > STS > STS-62 Co/F-16 > Experimenty při letu STS-62


PŘEHLED UŽITEČNÉHO ZATÍŽENÍ A EXPERIMENTŮ STS-62

1. Nákladový prostor
1.1 Laboratoř pro materiálové pokusy v beztíži USMP-2 (United States Microgravity Payload)
1.1.1 Pec pro přípravu polovodičových krystalů AADSF (Advanced Automated Directional Solidification Furnace)
1.1.2 Pec pro studium průběhu procesu tuhnutí MEPHISTO (Materials for the Study of Interesting Phenomena of Solidification on Earth and in Orbit)
1.1.3 Zařízení pro přípravu dendritických krystalů IDCE (Isothermal Dendritic Growth Experiment)
1.1.4 Zařízení pro studium chování kapalného xenonu v blízkosti kritického bodu CFLSE-Zeno (Critical Fluid Light Scattering Experiment-Zeno)
1.1.5 Akcelerometr pro měření parazitních zrychlení SAMS (Space Acceleration Measurement System)
1.2 Soubor přístrojů pro technologické experimenty OAST-2/INSTEP (Office of Aeronautics and Space Technology/In-5pace Technology Program)
1.2.1 Studium interakce plazmy s fotovoltaickými články SAMPIE (Solar Array Module Plasma Interaction Experiment)
1.2.2 Zařízení pro skladování tepelné energie v roztavených solích TES (Thermal Energy Storage)
1.2.2.1 Blok TES-1 s fluoridem lithným LiF
1.2.2.2 Blok TES-2 s eutektickou směsí fluoridu lithného LiF a fluoridu vápenatého CaF2
1.2.3 Studium flurescenčního záření povrchu raketoplánu
1.2.3.1 Studium v oblasti ultrafialového záření EISG (Experimental Investigation of Spacecraft Glow)
1.2.3.2 Studium v oblasti infračerveného záření SKIRT (Spacecraft Kinetic Infrared Test)
1.2.5 Vývoj technik detekce kosmického záření fotografickými emulzemi ECT (Emulsion Chamber Technology)
1.2.6 Kryogenní tepelná trubice s kapalným dusíkem CRYOTP (Cryogenic Two Phase)
1.2.6.1 Tepelná trubice SHP (Space Heat Pipe)
1.2.6.2 Jednotka pro skladování tepelné energie BETSU (Brilliant Eyes Thermal Storage Unit)
1.3 Ultrafialový spektrometr pro studium odraženého slunečního záření SSBUV (Shuttle Solar Backscatter Ultraviolet)
1.4 Zkoušky nového úchopového zařízení DEE (Dexterous End Effector) pro dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System)
1.4.1 Magnetické úchopové zařízení MEE (Magnetic End Effector)
1.4.2 Zaměřovací kamera TRAC (Tracking and Reflective Alignment Concept)
1.4.3 Detektor namáhání manipulátoru FTS (Force Torque Sensor)
1.4.4 Speciální adapter MAT (Magnetic Attachmment Tool) pro připojení DEE k RMS
1.4.5 Nosič experimentálního vybavení ESAP (Experiment Stowage and Activities Plate)
1.4.5.1 Lůžko CLA (Carrier Latch Assembly) pro MAT
1.4.5.2 Lůžko CLA pro testovací trn
1.5 Soubor materiálů pro krátkodobé ověřování vlivu kosmického prostředí LDCE (Limited Duration Space Environment Candidate Material Exposure)

2. Letová paluba
2.1 Sledování nízkofrekvenčních kmitů v konstrukci raketoplánu DSO 324 (Detailed Secondary Objective)
2.2 Zkoušky přenosného analyzátoru krve DSO 492

3. Obytná paluba
3.1 Příprava bílkovinných krystalů PCG (Protein Crystal Growtti)
3.1.1 Termostat TES (Thermal Enclosure System)
3.1.2 Difúzní zařízení VDA (Vapor Diffusion Apparatus)
3.1.3 Krystalizátor PSAM (Protein Crystallization Apparatus for Microgravity)
3.2 Komerční krystalizátor bílkovinny krystalů CPCG (Commercial Protein Crystal Growth)
3.3 Zařízení pro dynamické experimenty v beztíži MODE (Middeck 0-gravity Dynamics Experiment)
3.3.1 Tři modely příhradových konstrukcí pro kosmickou stanici STA (Structural Test Article)
3.3.2 Měřicí modul ESM (Experiment Support Module)
3.4 Lékařskobiologické experimenty
3.4.1 Studium ústrojí stability během sestupu z oběžné dráhy DSO 603B
3.4.2 Studium složení atmosféry v obytných prostorách DSO 611
3.4.3 Využití tělesné energie DSO 612 3.4.4 Využití zařízení LBNP (Lower Body Negative Pressure) k potlačení nežádoucích vlivů beztíže na srdečněcévní systém DSO 623
3.5 Ověřování termostatu BSTC (Biotcchnology Speciment Temperature Controller) pro vyvíjený kultivátor (Bioreactor)
3.6 Studium fyziologických reakcí u krys PSE-04 (Physiological System Experiment)
3.7 Komplex 15 biologických a biotechnologických experimentů CGBA (Commercial Generic Bioprocessing Appparatus)

4. Experimenty mimo raketoplán
4.1 Kalibrace optického sledovacího systému vojenského letectva AMOS (Air Force Maui Optical Site Calibration)


Aktualizováno : 16.08.1997

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-62 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-62/exp.htm)