Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Pilotované lety > STS > STS-69 En/F-9 > Experimenty při letu STS-69


1. Nákladový prostor

1.1 Družice WSF-02 (Wake Shield Facility)
1.1.1 Zařízení pro přípravu polovodičových materiálů epitaxním napařováním
1.1.2 Navigační zařízení GPS (Global Positioning System)
1.1.3 Hmotový spektrometr neutrálních částic NMS (Neutral Mass Spectrometer)
1.1.4 Detektor mikrometeoroidů a kosmického smetí CoDEM (Cosmic Dust and Orbital Debris Experiment Monitor)
1.1.5 Experimentální detektor horizontu ERADS (Earth Reference Attitude Determination System)
1.1.6 Soubor materiálů MEE (Materials Exposure Experiment)
1.1.7 Detektor impaktů částic HyVICE (Hyper Velocity Impact Capture Experiment)
1.1.8 Studium vlivu plazmatu na elektronická zařízení CHAWS (Charging Hazards and Wake Studies)
1.2 Experimenty umístěné na nosníku WSF-02
1.2.1 Pec pro materiálové experimenty (lowa Joint Experiment on Microgravity Solidification)
1.2.2 Řídicí jednotka APC (Advanced Process Controller)
1.2.3 Automatické laserové zaměřovací zařízení Long Range AutoTRAC
1.3 Družice Spartan 201-03
1.3.1 Ultrafialový koronální spektrometr UVCS (Ultraviolet Coronal Spectrometer)
1.3.2 Koronograf v integrálním světle WLC (White Light Coronagraph)
1.4 Soubor experimentů pro studium slunečního ultrafialového záření IEH-01 (International Extreme Ultraviolet Hitchhiker) 1.4.1 Zařízení pro studium extrémního ultrafialového záření SEH (Solar Extreme Ultraviolet Hitchhiker)
1.4.2 Ultrafialový dalekohled/spektrometr UV-STAR (Ultraviolet Spectrograph Telescope for Astronomical Research)
1.5 Studium záření povrchu raketoplánu GLO-3 (Shuttle Glow Experiment)
1.6 Zařízení pro přípravu organických krystalů CONCAP IV-03 (Consortium for Materials Development in Space Complex Autonomous Payload)
1.7 Prototyp chladicího zařízení CAPL/GBA (Capillary Pumped Loop / Get Away Special Bridge Assembly)
1.7.1 Chladicí smyčka s přenosem kapalin kapilárními silami CAPL (Capillary Pumped Loop)
1.7.2 Tepelný zásobník TES-2 (Thermal Energy Storage)
1.8 Zkoušky vybavení pro pobyt mimo loď
1.8.1 Testy konstrukčních změn skafandrů DTO 833
1.8.2 Ověřování montážních postupů pro kosmickou stanici DTO 671
1.8.3 Ověřování elektronického zápisníku ECC (Electronic Cuff Checklist) DTO 672
1.9 Kanystry GAS (Get Away Special)
1.9.1 Torzní tlumič kmitů CFIE (Control Flexibility Interaction Experiment) G515
1.9.2 Studentský experiment, elektrokapalinový tlumič kmitů ER (Electroreheological) G-645
1.9.3 Karbonizace polyuretanové pěny MSC (Microgravity Smoldering Combustion) G-702
1.9.4 Tlumené kmity příhradových kloubových konstrukcí JDX (Joint Damping Experiment) G-726

2. Obytný prostor

2.1 Soubor biologických experimentů BRIC-06 (Biological Research in Canister)
2.2 Komerční biologická laboratoř CGBA-7 (Commercial Generic Bioprocessing Apparatus)
2.3 Soubor biologických experimentů CMIX (Commercial MDA ITA Experiments)
2.4 Elektrolýza v beztíži EPICS (Electrolysis Performance Improvement Concept Study)
2.5 Vliv beztíže na tvorbu kostní tkáně STL/NIH-C 4 (Space Tissue Loss / National Institutes of Health . Cells)

3. Letová paluba

3.1 Zkoušky letového simulátoru PILOT (Portable In-Flight Landing Operations Trainer) DTO 667
3.2 Zkoušky využití navigačního systému GPS (Global Positioning System) DTO 700-8


Aktualizováno : 08.03.1997

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-75 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-69/69_exp.htm)