Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Pilotované lety > STS > STS-92 Di/F-28 > Experimenty při letu STS-92


Letová paluba:

 • testování navigačního systému využívajícího družice GPS [=Global Positioning System] DTO-700-14 [=Detailed Test Objective];
 • ověřování funkce polovodičového sledovače hvězd SSST [=Solid-State Star Tracker] DTO-847;
 • ověřování strukturálního dynamického modelu spojené soustavy raketoplán-ISS DTO-257;

Vybavení v nákladovém prostoru:

 • stykovací systém ODS [=Orbiter Docking System] s vnější přechodovou komorou EAL [=External Airlock] (sekce 1-2), na níž jsou umístěny schránky s nářadím TSA [=Tool Stowage Assembly];
 • nosník ABA [=Auxiliary Beam Adapter] (sekce 5 levobok), na němž je umístěna:
  • řídicí jednotka pro připojení panelů slunečních baterií DDCU-HP Z1-3B [=DC-to-DC [=Direct Current-to-Direct Current] Converter Unit-High Power, Zenith];
 • nosník ABA (sekce 5 pravobok), na němž je umístěna:
  • řídicí jednotka pro připojení panelů slunečních baterií DDCU-HP Z1-4B;
 • paleta stavebnice Spacelab SLP [=Spacelab Pallet] (sekce 7-8), na níž jsou umístěny:
  • propojovací tunel PMA-3 [=Pressurized Mating Adapter];
  • 4 nastavitelné pracovní plošiny APFR [=Articulating Portable Foot Restraint];
  • 2 skříňky s nářadím pro práci ve volném kosmu ETSD [=EVA [=Extravehicular Activity] Tool Stowage Device];
 • integrovaná příhradová konstrukce ITS-Z1 [=Integrated Truss Structure-Zenith] (sekce 10-12).

Experimenty v nákladovém prostoru:

 • přeprava nepohyblivého astronauta DTO-675;
 • prověření záchranného systému SAFER [=Simplified Aid for EVA [=Extravehicular Activity] Rescue] DTO-689.


Aktualizováno : 12.10.2000

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-92 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-92/exp.htm)