Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

tisk 

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice czCube 17.4.2010, Praha, ČKK

Účast: Aleš Holub, David Holas, Richard Sysala, Jan Doležal, Miroslav Major

Na setkání měla proběhnout členská schůze czCube o.s., ale nebyl přítomen dostatečný počet členů, takže schůze nebyla usnášeníschopná. Proto se uskutečnila klasická týmová schůzka, která byla věnována převážně organizačním záležitostem. Východiskem byly podklady pro WBS, dodané všemi členy týmu.

Prodiskutovali jsme možnosti zlepšení řízení projektu czCube s následujícím výsledkem.

Do 15.5.2010 sestavíme základ detailního plánu projektu (seznam potřebných činností a úkolů), ve formě rozvětveného stromu. Každý uzel stromu bude možno nabídnout k řešení některému ze stávajících nebo nových řešitelů. Předmětem řešení může být jakákoliv libovolně malá dílčí součást projektu (např. měření, návrh DPS, sepsání zprávy apod.), tedy ne nutně celkové řešení kompletního subsystému (např. ADCS).

V okamžiku, kdy bude pro nějaký uzel ze stromu činností k dispozici řešitel, bude úkol přesně definován a k jeho splnění budou dohodnuty jasné podmínky, termín, finanční odměna za dokončení a finanční sankce za nesplnění. Závazný úkol může být popsán a zadán i e-mailem a řešitel se k němu může přihlásit rovněž e-mailem.

Evidence aktuálně přidělených úkolů s jasným přehledem osob a termínů bude k dispozici online na webových stránkách pro členy týmu. Pro členy týmu bude na webu online dostupná aktuální finanční situace (účty členů a historie).

Plán projektu bude sestaven na základě struktury WBS, definované nejprve pomocí fyzických dílů a následně i potřebných činností. Každý díl bude mít detailně popsané potřebné vlastnosti a rozhraní k ostatním dílům (vznikne tak nové, upřesněné zadání družice).

Do doby, než bude k dispozici funkční prototyp všech subsystémů družice, nebude probíhat žádné jednání s poskytovateli vypuštění ani žádná oficiální jednání podobného významu.

Navržené zásady řízení týmu czCube:
- operativní řízení zajišťuje tříčlenné vedení (zvolené na členské schůzi, s funkčním obdobím na jeden rok)
- hlasovací síla členů týmu odpovídá jejich podílu na projektu
- podíl na projektu je dán výší virtuálního finančního účtu člena týmu
- virtuální účet člena = členské příspěvky + suma ziskaných odměn - suma sankcí
- odměny jsou financovány ze společného účtu sdružení
- výše odměny je stanovena dohodou vedení a musí být přiměřená významu řešeného úkolu (ohodnocení uzlu stromu)
- pokud není dohodnuto jinak, činí sankce za nesplnění úkolu 50% odměny
- účast v projektu je podmíněna placením členského příspěvku ve výši 2000,- Kč ročně
- v případě členů nevýdělečně činných může být příspěvek po dohodě dotován na dobrovolné bázi
- na společný bankovní účet sdružení jdou sponzorské a členské příspěvky a sankce za nesplněné úkoly
- tříčlenné vedení musí rozhodovat ve shodě (při neshodě vedení se o problému hlasuje v plénu)
- tříčlenné vedení má stanoveny limity své pravomoci (v běžném roce smí disponovat do 50% aktuálního stavu společného účtu)

Technický vývoj družice bude zatím pokračovat podle možností řešitelů (jako dosud).


Děkujeme M.Halouskovi a ČKK za poskytnutí prostor pro schůzku a za občerstvení.

Zapsal A.H., revidoval D.H.


Aktualizováno: 22.04.2010

[ Obsah | Zájmy | Projekty | Česká amatérská družice ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/zajmy/projekty/nanosat/p100417.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.094860 vteřiny.