Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Základy kosmonautiky > Kosmická technika

Navigace - stanovení polohy a rychlosti
Orientace a stabilizace - udržování orientace v prostoru
Dodávka el. energie - napájecí zařízení
Telemetrie - přenos naměřených údajů na Zemi
Regulace teploty - udržování stálé teploty
Zabezpečení životních podmínek - prostředí pro posádku
Tepelná ochrana - tepelné štíty pro přistávání (článek z L+K 16/1978, přepis L.Lejček)


Aktualizováno: 19.02.2006

[ Obsah | Základy | Kurz kosmonautiky ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/zaklady/technika/index.htm)