Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Space.40 > 2009 > 2009-013A - GOCE
tisk 

2009-013A - GOCE

Název objektu GOCE [=Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer]
SSC34602
Start2009-03-17 14:21:13.776 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Rokot/Briz-KM
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelESA
VýrobceItálie, Alenia Spazio
Kategorievědecká družice
Hmotnost1100 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
09-03-17.66 G 96.70° 90.18 min 275 km 291 km Plán1.
09-03-17.84 G 96.71° 90.14 min 273 km 290 km  
09-04-02.31 G 96.70° 90.09 min 270 km 288 km  
09-04-19.52 G 96.71° 90.03 min 265 km 287 km  
09-05-14.54 G 96.69° 89.97 min 260 km 286 km  
09-07-04.10 G 96.66° 89.92 min 262 km 280 km  
09-07-22.53 G 96.65° 89.86 min 258 km 278 km  
09-08-06.58 G 96.64° 89.81 min 255 km 276 km  
09-08-23.55 G 96.65° 89.75 min 254 km 271 km  
09-09-04.96 G 96.64° 89.70 min 253 km 267 km  
09-10-21.07 G 96.64° 89.64 min 250 km 264 km  
09-10-24.56 G 96.64° 89.66 min 251 km 264 km  
10-07-20.11 G 96.64° 89.69 min 253 km 265 km  
10-07-30.96 G 96.63° 89.64 min 251 km 262 km  
10-08-05.56 G 96.64° 89.66 min 252 km 263 km  
10-08-10.99 G 96.64° 89.69 min 253 km 265 km  
10-08-16.53 G 96.63° 89.72 min 255 km 266 km  
10-08-21.52 G 96.64° 89.75 min 257 km 266 km  
10-08-26.33 G 96.64° 89.78 min 260 km 267 km  
10-08-29.57 G 96.64° 89.80 min 261 km 268 km  
10-09-12.98 G 96.64° 89.75 min 261 km 263 km  
10-09-20.59 G 96.63° 89.70 min 258 km 261 km  
11-01-04.52 G 96.63° 89.64 min 253 km 260 km  
11-01-14.11 G 96.63° 89.66 min 253 km 262 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Hlavním dodavatelem je firma Thales Alenia Space (dříve Alenia Spazio), Cannes (Francie) v závodě Torino (Itálie), služební část vyrobila firma EADS Astrium, Bremen (Německo). Provozovatelem je organiizace European Space Agency (ESA), Paris (Francie), zpracováním naměřených dat je pověřen ústav Technische Universität München, Institut für Astronomische und Physikalische Geodäsie, München (Německo).

Tříose a aerodynamicky stabilizovaná družice tvaru štíhlého osmibokého hranolu o délce 5 m a průměru 1.1 m má povrch a dvě úzká křídla pokryty fotovoltaickými články (GaAs), dodávajícími 1.3 kW elektrické energie a dobíjejícími lithiumiontové akumulátorové baterie s kapacitou 72 Ah. Družice nese experimentální vybavení:

 • soubor 6 ultracitlivých akcelerometrů EGG [=Electrostatic Gravity Gradiometer] po dvojicích ortogonálně uspořádaných (přesnost měření gravitačního gradientu ±1×10-9 s-2, přesnost měření zrychlení ±1×10-12 m/s2);
 • dvanáctikanálový přijímač SSTI [=Satellite-to-Satellite Tracking Instrument] navigačního systému GPS [=Global Positioning System] k velmi přesnému určování polohy a rychlosti družice na dráze;
 • soubor laserových koutových odražečů LR [=Laser Retroreflector] pro přesné měření vzdálenosti družice od pozemních měřicích stanic celosvětového systému SLRS [=Satellite Laser Ranging Service].
Hlavním úkolem družice je:
 • přesné měření gravitačního pole Země (přesnost ±1 µg, tj. ±1×10-5 m/s2);
 • přesné stanovení výšky geoidu (přesnost 1 až 2 cm, při horizontálním rozlišení 100 km);
 • sledování vertikálních pohybů pevninských desek;
 • sledování změn výšky hladiny moří a oceánů.
Data jsou předávána na Zemi v pásmu S (2 GHz, rychlost přenosu 850 kbit/s). Povelový systém pracuje v pásmu S (2 GHz, rychlost přenosu 4 kbit/s). Orientaci družice v prostoru zjišťuje systém hvězdných čidel, tříosý magnetometr, přesné čidlo Slunce a hrubá čidla Slunce a Země. Stabilizační systém DFACS [=Drag-free and Attitude Control System] jako výkonné prvky užívá soubor iontových motorů (pracovní látka xenon) a magnetické cívky. Iontové motory jsou současně využívány ke kompenzaci negravitačních sil, především odporu atmosféry (míra kompenzace 1 : 100 000).

Družice je řízena ze střediska European Space Operations Center (ESOC), Darmstadt (Německo) prostřednictvím sledovacích stanic Kiruna (Švédsko) a Svalbard, Špicberky (Norsko).

Předpokládaná doba aktivní životnosti je 20 měsíců. Družice se pohybuje po heliosynchronní dráze. Je součástí programu ESA Earth Observation Missions.

Průběh letu

Datum Událost
2009-03-17 14:21:13.776 UT: Vzlet6,7,8.
15:39:35.65 UT: Navedení na výchozí dráhu.
15:51:31.749 UT: Oddělení družice od 3. stupně rakety.
2009-04-06 Zapojen iontový motor9.
2009-04-08 Zapojen gradiometr10.
2009-09-15 Družice dosáhla operační dráhy11.
2009-10-26 Zahájen první cyklus měření zemského gravitačního pole gradiometrem.
2009-12-26 Byl úspěšně ukončen první cyklus měření zemského gravitačního pole gradiometrem.
2010-01-11 Kalibrace gradiometru.
Zahájen druhý cyklus měření zemského gravitačního pole gradiometrem.
2010-02-12 Došlo k závadě na procesorovém čipu řídicího počítače A na palubě družice.
Byla přerušena vědecká pozorování po dobu zjišťpvání a ostra%nování příčiny závady.
Řízení provozu družice převzal řídicí počítač B.
2010-03-02 Byla obnovena vědecká měření.
2010-03-04 Kalibrace gradiometru.
2010-03-05 Zahájen třetí cyklus měření zemského gravitačního pole gradiometrem.
2010-03-20 Došlo ke krátkodobému výpadku ve vědeckých měřeních v důsledku samovolného restartu elektroniky gradiometru, způsobeného průletem částice ionizujícího záření.
2010-05-05 Ukončen třetí cyklus měření zemského gravitačního pole gradiometrem.
2010-05-06 Kalibrace gradiometru.
2010-05-10 až
2010-05-14
Testování gradiometru.
2010-květen Zahájen čtvrtý cyklus měření zemského gravitačního pole gradiometrem.
2010-07-18 Došlo k závadě na komunikaci mezi řídicím palubním počítačem B a telemetrickou jednotkou12,13.
Přerušena vědecká měření.
2010-08-07 Bylo zahájeno dlouhodobé zvyšování dráhy družice iontovým motorem.
2010-03-30 Normální provoz telemetrické linky byl obnoven14.
Zahájeno testování stability telemetrického systému.
2010-09-01 Družice se nacházela 10 km nad operační drahou.
Vzhledem ke zjištěné doostatečné stabilitě telemetrického systému byl vypojen iontový motor, aby družice opět klesla do výšky operační dráhy.
2010-září /Plán/ Zapojení gradiometru.
2010-09-24 /Plán/ Družice opět dosáhla operační dráhy.
Zahájení dalšího cyklu vědeckých měření.
2011-duben /Plán/ Ukončení primární mise.

Literatura

 1. GOCE Launch Delayed / G. Holtkamp (grd.holtkamp@t-online.de). - SeeSat-L. - 2009-03-16. - [Cit. 2009-03-17].     (http://www.satobs.org/seesat/Mar-2009/0236.html).
 2. Home Page. - Paris : ESA, 2006. - [Cit. 2006-07-15].     (http://www.esa.int).
 3. ESA's gravity mission GOCE. - Paris : ESA. - 2009-03-03. - [Cit. 2009-02-17].     (http://www.esa.int/esaLP/ESAYEK1VMOC_LPgoce_0.html).
 4. ESA's gravity mission. - Paris : ESA. - 2006-06-30. - (Brochure ; BR-209). - [Cit. 2009-02-17].     (http://esamultimedia.esa.int/docs/BR209web.pdf).
 5. Contract signed for GOCE data analysis and modelling. - Paris : ESA. - 2004-10-26. - [Cit. 2009-02-17].     (http://www.esa.int/esaLP/SEMUOB0A90E_LPgoce_0.html).
 6. Zapusk KA "Goče". - Moskva : FKA, 2009. - [Cit. 2009-03-17].     (http://www.federalspace.ru/Start1Show.asp?STARTID=660).
 7. Uspešno osuščestvlen start rakety-nositelja "Rokot" s kosmičeskim apparatom GOCE. - Moskva : FKA. - 2009-03-17. - [Cit. 2009-03-17].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=5685).
 8. Osuščestvlen start rakety-nositelja "Rokot". - Moskva : Chruničev. - 2009-03-17. - [Cit. 2009-03-17].     (http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&nid=1012).
 9. Electric ion propulsion engine switched on. - Paris : ESA. - 2009-04-06. - [Cit. 2010-08-24].     (http://earth.esa.int/object/index.cfm?fobjectid=6228).
 10. Gradiometer instrument switched on. - Paris : ESA. - 2009-04-08. - [Cit. 2010-08-24].     (http://earth.esa.int/object/index.cfm?fobjectid=6227).
 11. GOCE reached int gravity field mapping altitude. - Paris : ESA. - 2009-09-15. - [Cit. 2010-08-24].     (http://earth.esa.int/object/index.cfm?fobjectid=6533).
 12. Computer blow to Europe's Goce gravity satellite / J. Amos. - London : BBC. - 2010-08-21. - [Cit. 2010-08-23].     (http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11044470).
 13. Europe's GOCE satellite set to receive software patches / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-08-29. - [Cit. 2010-08-31].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1008/29goce/).
 14. Positive outcome of the tests aiming to resume GOCE telemetry transmission. - Paris : ESA. - 2010-09-03. - [Cit. 2010-09-04].     (http://earth.esa.int/object/index.cfm?fobjectid=7178).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-27 20:46:52 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek

(originál je na https://www.lib.cas.cz/space.40/2009/013A.HTM)

Stránka byla vygenerována za 0.157580 vteřiny.