Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Space.40 > 2009 > 2009-071A - NEOWISE
tisk 

2009-071A - NEOWISE

Název objektuNEOWISE [=Near Earth Objects Wide-field Infrared Survey Explorer]
WISE [=Wide-field Infrared Survey Explorer]
SSC36119
Start2009-12-14 14:09:33 UT, Western Test Range, Delta 7320-10
Stav objektuna geocentrické dráze
Provozovatel USA, NASA-SMD
USA, JPL
VýrobceUSA, Ball Aerospace & Technology
Kategorievědecká družice
Hmotnost661 kg
PoznámkaObjekt B byl katalogizován dne 2009-12-27, objekty A a C dne 2009-12-29.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
09-12-14.63 G 97.51° 95.12 min 522 km 527 km  
09-12-14.70 G 97.51° 95.22 min 525 km 533 km  
10-09-23.98 G 97.51° 95.17 min 526 km 528 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Astronomická družice. Služební část postavila a družici kompletovala firma Ball Aerospace & Technologies Corp., Boulder, CO (USA), přistrojovou část vyrobila firma Space Dynamics Laboratory, UT (USA). Družici provozuje NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA) pro NASA Headquarters, Science Mission Directorate, Washington, DC (USA), vědecký program koordinuje a řídí University of California at Los Angeles (UCLA), Los Angeles, CA (USA). Dohled nad projektem má středisko NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA).

Tříose stabilizovaná družice přibliižně válcového tvaru o délce 2.85 m a průměru 1.75 m s jedním z boku pevně připojeným panelem fotovaltaických baterií o rozměrech přibližně 2.0×1.6 m dodávajícím 551 W elektrické energie a dobíjejícím palubní akumulátorové baterie. Družice nese jediný vědecký přístroj:

 • infračervený zrcadlový dalekohled o průměru primárního parabolického zrcadla 0.40 m (zorné pole 47', pracovní teplota 12 K, tj. -261 °C) a 10 dalšími pomocnými parabolickými a 2 plochými zrcadly zhotovenými z pozlaceného hliníku, které soustřeďují paprsky do čtyř kamer (s periodou snímkování 11 s a kompenzací vlastního pohybu družice):
  • CCD [=Charge Coupled Device] 1 Mpx kamera pro střední infračervenou oblast (detekční prvky na bázi HgCdTe, střed spektrální oblasti 3.4 µm, prostorové rozlišení 6'', pracovní teplota 32 K, tj. -241 °C);
  • CCD [=Charge Coupled Device] 1 Mpx kamera pro střední infračervenou oblast (detekční prvky na bázi HgCdTe, střed spektrální oblasti 4.6 µm, prostorové rozlišení 6'', pracovní teplota 32 K, tj. -241 °C);
  • CCD [=Charge Coupled Device] 1 Mpx kamera pro vzdálenou infračervenou oblast (detekční prvky na bázi Si(As), střed spektrální oblasti 12 µm, prostorové rozlišení 6'', pracovní teplota 8 K, tj. -265 °C);
  • CCD [=Charge Coupled Device] 1 Mpx kamera pro vzdálenou infračervenou oblast (detekční prvky na bázi Si(As), střed spektrální oblasti 22 µm, prostorové rozlišení 12'', pracovní teplota 8 K, tj. -265 °C).
Celý optický systém je uložen v kryostatu, který je chlazen pevným vodíkem (zásoba 15.7 kg, předpokládana doba použití 10 měsíců). Vědecká data jsou předáváně během přeletů zemských pólů v pásmu Ku (rychlost přenosu 100 Mbit/s) pprostřednictvím elektronicky řízené antény s vysokým ziskem přes družice systému TDRSS [=Tracking and Data Relay Satellite System]. Povelový (rychlost přenosu 2 kbit/s) a telemetrický (4 resp. 8 kbit/s) systém pracující v pásmu S využívá 4 všesměrové antény. Pro zjišťování přesné orientace družice slouží dva sledovače hvězd, pracující ve viditelné oblasti spektra, úhloměrný gyroskop, magnetometr a 14 slunečních čidel. Jako výkonné prvky orientace a stabilizace slouží 4 silové setrvačníky a tři magnetické tyče.

Družice se pohybuje po heliosynchronní dráze. Předpokládaná doba aktivní životnosti je 10 měsíců.

Průběh letu

Datum Událost
2009-12-14 14:09:33 UT: Vzlet7,8.
14:19:59 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
15:01:13 UT: Restart motoru 2. stupně.
15:01:23 UT: Navedení na výchozí dráhu.
15:05:30 UT: Družice se oddělila od 2. stupně rakety.
2009-12-29 Kolem 22:30 UT: Byl odhozen kryt kryostatu s dalekohledem9,10 (nefunkční objekt 2009-071C, SSC 36134).
Byla zahájena kalibrace optického systému dalekohledu11,12.
2010-01-12 23:31:58 UT: Družice na kalibračním snímku zachytila svoji první blízkozemní planetku 2010 AB7813,14.
2010-01-13 22:37:00 UT: Družice objevila planetku 2010 AG7915.
2010-01-14 Oficiální zahájení vědeckých měření.
2010-01-22 15:18:10 UT: Družice objevila svoji první kometu16,17 P/2010 B2 (WISE).
2010-02-01 11:41:00 UT: Družice objevila planetku 2010 CO118.
2010-02-06 15:00:00 UT: Družice pozorovala planetku 1996 GQ19.
2010-02-09 00:24:00 UT: Družice objevila planetku 2010 CH1820.
2010-02-11 05:42:00 UT: Družice objevila planetku 2010 CU1921.
2010-02-06 02:18:00 UT: Družice pozorovala kometu P/2009 WJ50 (LA SAGRA)22.
2010-02-05 13:53:00 UT: Družice objevila planetku 2010 CA5523.
2010-02-11 05:15:00 UT: Družice objevila planetku 2010 CC5524.
2010-02-13 13:04:00 UT: Družice objevila planetku 2010 CP14025.
2010-02-14 08:28:00 UT: Družice objevila planetku 2010 CR14026.
17:00:00 UT: Družice objevila planetku 2010 CN14127.
2010-02-16 05:04:00 UT: Družice objevila planetku 2010 DM2128.
2010-02-17 08:12:00 UT: Družice objevila kometu P/2010 D1 (WISE)29.
2010-02-18 00:01:00 UT: Družice objevila planetku 2010 DG5630, která byla později překlasifikována na kometu C/2010 DG56 (WISE)31.
2010-02-19 04:13:00 UT: Družice objevila planetku 2010 DG7732.
06:28:00 UT: Družice objevila planetku 2010 DM5633.
07:55:00 UT: Družice objevila planetku 2010 DH7734.
2010-02-20 06:37:00 UT: Družice objevila planetku 2010 DK3435.
11:59:00 UT: Družice objevila planetku 2010 DJ7736.
12:24:00 UT: Družice objevila planetku 2010 DH5637.
2010-02-23 03:01:00 UT: Družice objevila planetku 2010 DJ5638.
2010-02-25 16:33:00 UT: Družice objevila kometu C/2010 D2 (WISE)39.
2010-02-26 12:32:00 UT: Družice objevila kometu C/2010 D3 (WISE)40.
2010-03-03 10:56:00 UT: Družice objevila planetku 2010 EX1141.
2010-03-06 12:12:00 UT: Družice objevila planetku 2010 EH2042.
2010-07-16 Družice dokončila první celooblohovou přehlídku infračervených zdrojů43,44.
Během roku zachytila přibližně 100 tisíc planetek, z toho 25 tisíc dosud neznámých.
2010-srpen V souvislosti s poklesem chladicího výkonu detektor pracující na vlnové délce 22 µm přestal dávat použitelná data44.
2010-září Družice vyčerpala veškeré zásoby pevného vodíku pro chlazení detekčního systému.
Pokračuje v provozu s 2 krátkovlnnými nechlazenými detektory v rámci mise NEOWISE Post-Cryogenic Mission v hledání a v průzkumu blízkozemních objektů NEO [=Near Earth Objects]45,46.
2010-09-17 05:16 UT: Družice objevila47 blízkozemní planetku 2010 SO16 o průměru 200 až 400 m, která se pohybuje po téměř kruhové dráze podobné dráze Země a vzhledem k ní se pohybuje po podkovovité dráze, takže se značně přibližuje k Zemi jednou za přibližně 175 roků48,49,50
2011-02-01 Družice ukončila hledání blízkozemních objektů v rámci programu NEOWISE; objevila celkem 20 komet a přes 33 tisíc planetek, z toho 134 blízkozemních objektů (NEO [=Near Earth Object])51,52.
Družice také pozorovala přibližně 153 tisíc již dříve objevených planetek.
Systémy družice byly převedeny do hibernace, takže může být v budoucnosti v případě potřeby opět oživena.
2010-10-01 11:48:50 UT: Družice pořídila první objevitelský snímek planetky zdánlivé hvězdné velikosti 21.3m (odhadovaný průměr 300 m), která dostala předběžné označení 2010 TK753; na základě pozdějších pozorování bylo prokázáno, že se jedná o první případ Trojánce Země, pohybujícího se po velmi volné kvaziperiodické (Lissajousově) dráze kolem libračního centra L4 systému Slunce-Země54.
2011-08-24 Bylo publikováno, že v datech z celooblohového přehledu zdrojů infračerveného záření bylo nalezeno 6 objektů o teplotách mezi 300 až 500 K (přibližně 30 až 230 °C), klasifikovaných jako velmi studení hnědí trpaslíci nové třídy Y (Y-dwarfs), kteří byli dosud marně hledáni55,56,57.

Literatura

 1. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
 2. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
 3. WISE Home Page. - Berkeley, CA : UCB-SSL. - 2009-12-14. - [Cit. 2009-12-14].     (http://wise.ssl.berkeley.edu/).
 4. WISE : Mapping the Infrared Sky. - Berkeley, CA : UCB-SSL. - 2009-09-09. - [Cit. 2009-12-14].     (http://wise.ssl.berkeley.edu/documents/FactSheet.2009.9.09_web.pdf).
 5. WISE Home Page. - Washington, DC : NASA. - 2010-10-20. - [Cit. 2010-10-23].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/WISE/main/index.html).
 6. Wide-field Infrared Survey Explorer Launch : Press Kit. - Berkeley, CA : UCB-SSL. -2009-12-01. - [Cit. 2009-12-14].     (http://wise.ssl.berkeley.edu/documents/wise%20launch%202009-12-03.pdf).
 7. Universe mapper with infrared eyes launched / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2009-12-14. - [Cit. 2009-12-14].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d347/).
 8. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2009-12-14. - [Cit. 2009-12-14].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d347/status.html).
 9. NASA's WISE Space Telescope Jettisons Its Cover. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2009-12-29. - [Cit. 2009-12-30].     (http://www.jpl.nasa.gov/wise/newsfeatures.cfm?release=2425).
 10. WISE observatory sheds lens cap and takes in starlight / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2009-12-29. - [Cit. 2010-01-02].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d347/091229cover.html).
 11. NASA's Wise Eye Spies First Glimpse of the Starry Sky; Infrared All-Sky Surveying Telescope Sends Back First Images from Space / J. D. Harrington, W. Clavin. - Washington , DC : NASA. - 2010-01-06. - (Release ; 10-005). - [Cit. 2009-01-09].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/jan/HQ_10-005_WISE_first_light.html).
 12. WISE 'First-Light' Image. - Washington , DC : NASA. - 2010-01-06. - [Cit. 2009-01-09].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/WISE/multimedia/wise20100106.html).
 13. 2010 AB78 / G. V. Williams. - Cambridge, MA : SAO. - 2010-01-22. - (Circular ; MPEC 2010-B33). - [Cit. 2010-01-23].     (http://www.cfa.harvard.edu/mpec/K10/K10B33.html).
 14. The First of Many-Asteroid Finds for WISE / W. Clavin - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2010-01-22. - (Release ; 2010-025). - [Cit. 2010-01-23].     (http://www.jpl.nasa.gov/wise/newsfeatures.cfm?release=2459).
 15. 2010 AG79 / G. V. Williams. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-01-28. - (Circular ; MPEC 2010-B57). - [Cit. 2010-02-25].     (http://www.cfa.harvard.edu/mpec/K10/K10B57.html).
 16. Comet P/2010 B2 (WISE) / B. G. Marsden. - Cambridge, MA : SAO-MPC. - 2010-02-14. - (Circular ; MPEC 2010-C23). - [Cit. 2010-02-14].     (http://www.cfa.harvard.edu/mpec/K10/K10C23.html).
 17. First Comet. - Berkeley, CA : SSL. - 2010-02-11. - [Cit. 2010-02-14].     (http://wise.ssl.berkeley.edu/gallery_first_comet.html).
 18. 2010 CO1 / G. V. Williams. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-02-10. - (Circular ; MPEC 2010-C41). - [Cit. 2010-02-25].     (http://www.cfa.harvard.edu/mpec/K10/K10C41.html).
 19. 1996 GQ / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-02-14. - (Circular ; MPEC 2010-C54). - [Cit. 2010-02-27].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10C54.html).
 20. 2010 CH18 / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-02-14. - (Circular ; MPEC 2010-C56). - [Cit. 2010-02-27].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10C56.html).
 21. 2010 CU19 / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-02-15. - (Circular ; MPEC 2010-C79). - [Cit. 2010-02-27].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10C79.html).
 22. Comet P/2009 WJ50 (LA SAGRA) / B. G. Marsden. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-02-16. - (Circular ; MPEC 2010-D01). - [Cit. 2010-02-27].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10D01.html).
 23. 2010 CA55 / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-02-17. - (Circular ; MPEC 2010-D20). - [Cit. 2010-02-27].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10D20.html).
 24. 2010 CC55 / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-02-17. - (Circular ; MPEC 2010-D22). - [Cit. 2010-02-27].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10D22.html).
 25. 2010 CP140 / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-02-22. - (Circular ; MPEC 2010-D70). - [Cit. 2010-02-27].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10D70.html).
 26. 2010 CR140 / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-02-22. - (Circular ; MPEC 2010-D71). - [Cit. 2010-02-27].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10D71.html).
 27. 2010 CN141 / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-02-23. - (Circular ; MPEC 2010-D74). - [Cit. 2010-02-27].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10D74.html).
 28. 2010 DM21 / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-02-22. - (Circular ; MPEC 2010-D72). - [Cit. 2010-02-27].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10D72.html).
 29. Comet P/2010 D1 (WISE) / B. G. Marsden. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-02-19. - (Circular ; MPEC 2010-D51). - [Cit. 2010-02-27].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10D51.html).
 30. 2010 DG56 / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-02-25. - (Circular ; MPEC 2010-D79). - [Cit. 2010-02-27].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10D79.html).
 31. COMET C/2010 DG56 (WISE) / B. G. Marsden. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-03-05. - (Circular ; MPEC 2010-E42). - [Cit. 2010-03-13].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10E42.html).
 32. 2010 DG77 / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-03-09. - (Circular ; MPEC 2010-E29). - [Cit. 2010-03-13].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10E29.html).
 33. 2010 DM56 / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-02-26. - (Circular ; MPEC 2010-D85). - [Cit. 2010-02-27].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10D85.html).
 34. 2010 DH77 / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-03-09. - (Circular ; MPEC 2010-E30). - [Cit. 2010-03-13].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10E30.html).
 35. 2010 DK34 / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-02-24. - (Circular ; MPEC 2010-D77). - [Cit. 2010-02-27].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10D77.html).
 36. 2010 DJ77 / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-03-09. - (Circular ; MPEC 2010-E31). - [Cit. 2010-03-13].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10E31.html).
 37. 2010 DH56 / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-02-25. - (Circular ; MPEC 2010-D80). - [Cit. 2010-02-27].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10D80.html).
 38. 2010 DJ56 / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-02-25. - (Circular ; MPEC 2010-D81). - [Cit. 2010-02-27].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10D81.html).
 39. COMET C/2010 D2 (WISE) / B. G. Marsden. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-03-05. - (Circular ; MPEC 2010-E12). - [Cit. 2010-03-13].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10E12.html).
 40. COMET C/2010 D3 (WISE) / B. G. Marsden. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-03-09. - (Circular ; MPEC 2010-E34). - [Cit. 2010-03-13].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10E34.html).
 41. 2010 EX11 / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-03-07. - (Circular ; MPEC 2010-E23). - [Cit. 2010-03-13].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10E23.html).
 42. 2010 EH20 / T. B. Spahr. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-03-13. - (Circular ; MPEC 2010-E61). - [Cit. 2010-03-13].     (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10E61.html).
 43. NASA's WISE Mission Ready to Complete Extensive Sky Survey / J. D. Harrington, W. Clavin. - Washington, DC : NASA. - 2010-07-16. - (Release ; 10-168). - [Cit. 2010-07-17].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/jul/10-168_WISE_Sky_Survey.html).
 44. WISE Spacecraft Warming Up. - Berkeley, CA : UCB-SSL. - 2010-08-10. - [Cit. 2010-10-23].     (http://wise.ssl.berkeley.edu/documents/WISE-CryoStatusReport-8-10-10%20(2).pdf).
 45. NASA's WISE Mission Warms up but Keeps Chugging Along. - Washington, DC : NASA. - 2010-10-04. - [Cit. 2010-10-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/WISE/news/wise20101004.html).
 46. WISE asteroid survey will continue through January / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-12-19. - [Cit. 2010-12-19].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1012/19wise/).
 47. 2010 SO16 / S. Keys. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-09-30. - (Circular ; MPEC 2010-S72). - [Cit. 2011-04-09].     (http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K10/K10S72.html).
 48. WISE Mission Spots 'Horseshoe' Asteroid / W. Clavin. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2011-04-08. - [Cit. 2011-04-09].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/WISE/news/wise20110408.html).
 49. Astronomers Find Newly Discovered Asteroid is Earth's Companion. - Armagh : Armagh Observatory. - 2011-04-08. - [Cit. 2011-04-09].     (http://www.arm.ac.uk/press/2011/aac_horseshoe_orbit.html).
 50. (2010 SO16). - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2011-04-09. - [Cit. 2011-04-09].     (http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2010+SO16&orb=1).
 51. NASA's NEOWISE Completes Scan for Asteroids and Comets / W. Clavin, T. Perrotto. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2011-02-01. - [Cit. 2011-02-06].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/WISE/news/wise20110201.html).
 52. NASA'S Neowise Completes Scan For Asteroids And Comets / T. Perrotto, D. Brown, W. Clavin. - Washington, DC : NASA. - 2011-02-02. - (Release ; 11-029). - [Cit. 2011-02-06].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/jan/HQ_11-029_NEOWISE.html).
 53. MPEC 2010-T45 : 2010 TK7 / S. Keys. - Cambridge, MA : MPC. - 2010-10-07. - [Cit. 2011-07-28].     (http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K10/K10T45.html).
 54. NASA's Wise Mission Finds First Trojan Asteroid Sharing Earth's Orbit / T. J. Perrotto, W. Clavin. - Washington, DC : NASA. - 2011-07-27. - (Release ; 11-247). - [Cit. 2011-07-28].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/jul/HQ_11-247_WISE_Trojan.html).
 55. The Discovery of Y Dwarfs Using Data from the Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) / M. C. Cushing et al. - In: arXiv. - Ithaca, NY : Cornell University. - 2011-08-23. - [Cit. 2011-08-24].     (http://arxiv.org/abs/1108.4678).
 56. NASA's Wise Mission Discovers Coolest Class of Stars. - Pasadena : NASA-JPL. - 2011-08-23. - [Cit. 2011-08-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/WISE/news/wise20110823.html).
 57. Discovered: Stars as Cool as the Human Body / T. Phillips. - In: Science@NASA. - Washington, DC : NASA. - 2011-08-24. - [Cit. 2011-08-24].     (http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2011/23aug_coldeststars/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-08-24 16:17:22 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek

(originál je na https://www.lib.cas.cz/space.40/2009/071A.HTM)

Stránka byla vygenerována za 0.177906 vteřiny.